c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
December 2021, številka 51-52 / letnik XIII.
 

Na ministrstvu za gospodarstvo naj bi si prizadevali za podaljšan obratovalni čas restavracij in barov na silvestrski večer, medtem pa je minister za zdravje Janez Poklukar po sestanku s strokovno svetovalno skupino napovedal, da bo vlada že na današnji dopisni seji omejila število ljudi v trgovinah.

V današnji dvojni številki tednika izpostavljamo članek Ali lahko 'Amazon spletni trgovci' uporabljajo posebno ureditev VEM (OSS), v katerem podajamo osnovna navodila, kdaj lahko slovenski davčni zavezanec uporablja OSS za plačilo tujega DDV.

FURS obvešča zavezance o novostih iz novele Zakona o trošarinah (ZTro-1B), Banka Slovenije pa je v petek izdala novo napoved gospodarskih gibanj za Slovenijo, ki za prihodnje leto predvideva nadaljevanje visoke gospodarske rasti in umirjanje inflacije.

Najbolj brane vsebine na portalu v zadnjem tednu so bile: Cena artikla na spletni strani in obračun DDV, Delo na črno, Ne tvegajte več kot je treba, preverite boniteto S.BON AJPES, Razveljavitev določil o upokojevanju starejših delavcev in članek iz sodne prakse glede vročanja pravni osebi.

Vabimo vas k prijavi na razpisana spletna seminarja Zaključni račun za gospodarske družbe za leto 2021, s predavateljico Ido Kavčič, in Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021, ki ga bo vodila Fenja Borštnar. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Vesele praznike ter srečno in uspešno v letu 2022 vam želi ekipa Uredništva FinD-INFO!

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Ali lahko »Amazon spletni trgovci« uporabljajo posebno ureditev VEM (OSS)?    
Mojca Müller
   
Zavezance pogosto zanima, ali lahko uporabljajo posebno ureditev VEM (v nadaljevanju OSS), če prodajajo blago na daljavo končnim potrošnikom iz drugih držav EU in pri tem uporabljajo Amazon spletno trgovino. V nadaljevanju podajamo osnovna vodila, kdaj lahko slovenski davčni zavezanec uporablja OSS za plačilo tujega DDV in v katerih primerih to ni mogoče.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Administrativna napaka pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi
Pri pripravi odpovedi pogodbe o zaposlitvi je prišlo do administrativne napake. Zaposleni delavec je odpoved pogodbe o zaposlitvi prejel po pošti, kar je razvidno iz podpisane povratnice. Po prejemu odpovedi je delodajalcu poslal obvestilo, da je le-ta neveljavna in naj mu pošlje novo pogodbo. Delodajalec se boji, da se bo s tem zapletom podaljšal čas zaposlitve, hkrati pa predvideva, da pošte delavec sploh ne bo želel prevzeti.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Ne tvegajte več kot je treba, preverite boniteto S.BON AJPES
Sklepanje poslov na podlagi zaupanja je lahko zelo tvegano. S preverjanjem bonitete S.BON AJPES se lahko izognete poslovanju s slabimi poslovnimi partnerji.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Cena artikla na spletni strani in obračun DDV
Zavezanec je v vključen v sistem OSS in pri izdaji računa za isti artikel v različno državo članico imamo primer, da stane artikel X, ki ga prodaja v Italijo več, kot v Francijo (zaradi nižje stopnje davka). Zanima ga, kako pravilno izda račun? Se neto spreminja glede na stopnjo obdavčitve v različnih državah? Ali bi morala biti bruto cena za artikel X za vse države članice enaka?

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Sprejeta novela Zakona o sodnih taksah
16. decembra je bila v Državnem zboru sprejeta novela Zakona o sodnih taksah (ZST-1D). Med pomembnejšimi rešitvami sta zlasti 20-odstotno znižanje sodne takse za elektronske vloge in nova taksna oprostitev za delavce in zavarovance kot tožnike v postopkih o individualnih delovnih sporih in socialnih sporih ter za tožečo stranko v postopku po Zakonu o kolektivnih tožbah (ZKolT), o katerem odloča delovno sodišče.

>> Razveljavitev določil o upokojevanju starejših delavcev
Ustavno sodišče je na podlagi zahteve sedmih reprezentativnih sindikatov odločalo o ustavnosti zakonske ureditve v Zakonu o delovnih razmerjih in Zakonu o javnih uslužbencih, na podlagi katere je lahko delodajalec oziroma predstojnik iz poslovnega razloga delavcu oziroma javnemu uslužbencu odpovedal pogodbo o zaposlitvi, pri čemer mu poslovnega razloga ni bilo treba kakorkoli utemeljevati, če je delavec izpolnjeval pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

>> Spremembe Pravilnika o priznani obrestni meri
V Uradnem listu št. 195/2021 z dne 15.12.2021 so bile objavljene spremembe > Pravilnika o priznani obrestni meri, ki začnejo veljati s 1. 1. 2022.

>> Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon o ratifikaciji Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani s sklepno listino (MGPCARIEU); veljavnost od: 4.1.2022
»  Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP); veljavnost od: 18.12.2021 - sprememba
»  Uredba o shemah neposrednih plačil; veljavnost od: 18.12.2021 - sprememba
»  Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020; veljavnost od: 18.12.2021 - sprememba
»  Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19; veljavnost od: 18.12.2021, uporaba od: 1.2.2022
»  Pravilnik o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev; veljavnost od: 18.12.2021 - sprememba
»  Pravilnik o priznani obrestni meri; veljavnost od: 1.1.2022 - sprememba
»  Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice; veljavnost od: 18.12.2021
»  Sklep o uporabi Smernic o preudarnih politikah prejemkov v skladu z Direktivo 2013/36/EU; veljavnost od: 18.12.2021, uporaba od: 31.12.2021
»  Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov; veljavnost od: 1.1.2022

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 195 - 198/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Lobnik opozarja na razlikovanje med božičnico in nagrado za individualno uspešnost
Zagovornik načela enakosti je ugotovil nova primera diskriminacije pri izplačilu božičnice zaposlenim. Dogovorjena merila so v slabši položaj postavila zaposlene, ki so bili med letom odsotni zaradi bolezni, starševstva in nege bolnih otrok.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Hujša kršitev delovne obveznosti
Tožnica se je pritožila zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo njen tožbeni zahtevek o ugotovitvi nezakonitosti izredne odpovedi o zaposlitvi. Pritožbeno sodišče se v celoti strinja z odločitvijo sodišča prve stopnje, ki je ugotovilo, da je tožnica od 64 očitanih kršitev delovnih obveznosti storila najmanj 20 hujših kršitev delovne obveznosti. Tožničine kršitve predstavljajo nedopustne posege v osebnost in dostojanstvo zaposlenih pri toženi stranki, del njenih kršitev pa je finančne narave. Zato je obstajal odpovedni razlog po drugi alineji prvega odstavka 110. člena ZDR-1.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec december potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   23
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec oktober 2021:   1.886,48 €
 
in neto plača:   1.218,40 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.886,59 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.218,96 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Ida Kavčič
Zaključni račun za gospodarske družbe za leto 2021 13.1.2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
Fenja Borštnar
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 25.1.2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> IZ SODNE PRAKSE: Vročanje pravni osebi
Način vročanja sodnih pisanj pravni osebi je določen v prvem odstavku 133. člena > Zakona o pravdnem postopku (ZPP). Pravni osebi se vroča tako, da se pisanje izroči osebi, ki je pooblaščena za njegov sprejem, ali delavcu, ki je v pisarni oziroma v poslovnem prostoru ali na sedežu, ali zakonitemu zastopniku ali prokuristu. Ne drži, da je (osebna) vročitev pravilna le, če je sodno pisanje vročeno zakonitemu zastopniku ali pooblaščencu za sprejem pisanj.
 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.