c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
September 2021, številka 38 / letnik XIII.
 

Vlada delodajalcem v državni upravi priporoča umestitev nevarnosti za okužbo s koronavirusom v oceno tveganj, ki bi pomenila tudi pravno podlago za ukrepe zoper delavce, ki pogoja ne bi izpolnili - v skrajnem primeru tudi krivdno odpoved. Prav tako bo očitno PCT počasi ostal brez črke T, saj v državni upravi testiranje oktobra ne bo več zadoščalo, napoveduje pa se širitev tudi na zaposlene v socialnem varstvu in zdravstvu.

V tedenski osrednji temi izpostavljamo članek Odpravnina ob upokojitvi in upoštevanje dodatkov v izračunu (dodatek za delovno uspešnost, covid dodatki), ki se na podlagi ZDR-1 določa kot minimalna zakonska višina odpravnine, se pa s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi lahko dogovori za delavca ugodneje.

Najbolj brane vsebine na portalu v zadnjem tednu so bile: Pojasnila glede upoštevanja PCT pogoja za opravljanje dela, Hramba dokazil PCT, Štipendije - odgovori na pogosta vprašanja, Sprememba glavne dejavnosti zaradi unovčevanja bonov, Asignacija ali nakazilo, Pojasnilo FURS: Regres in prenehanje delovnega razmerja in DDV obravnava prekinitve (odpovedi) pogodb finančnega lizinga - popravek pojasnila ter Predlogi mini davčne reforme s 1.1.2022.

Vabimo vas k ogledu posnetka spletnega seminarja Mini davčne reforme s 1. 1. 2022, ki smo ga izvedli včeraj. V mesecu oktobru smo za vas pripravili spletni seminar Evidence s področja dela in socialne varnosti, ki bo 13. oktobra v spletni izvedbi s predavateljico Tanjo Bohl. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO ostaja spremljanje spletnih seminarjev vključeno v naročnino. Vabljeni!

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Odpravnina ob upokojitvi in upoštevanje dodatkov v izračunu (dodatek za delovno uspešnost, covid dodatki)    
mag. Hermina Krajnc, preizkušena državna notranja revizorka
   
132. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa minimalno odpravnino v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje. ZDR-1 določa torej minimalno zakonsko višino odpravnine, ki se s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi lahko dogovori za delavca ugodneje. V primeru ugodnejše ureditve v kolektivni pogodbi, mora tako delodajalec izplačati višji znesek, določen v teh pravnih podlagah.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Pojasnila glede upoštevanja PCT pogoja za opravljanje dela
Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 v prvem odstavku 5. člena določa, da morajo vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost, za čas opravljanja dela izpolnjevati PCT pogoj.

>> Hramba dokazil PCT
Informacijski pooblaščenec (IP) je prejel zahtevo za mnenje, v kateri je navedeno, da se na sindikat obračajo številni člani, od katerih delodajalci zahtevajo, da jim posredujejo skenirana potrdila o cepljenju ali potrdila o prebolelosti. Ali je to v skladu z varovanjem občutljivih osebnih podatkov?

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Sprememba glavne dejavnosti zaradi unovčevanja bonov
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati upravičenec do posamezne pomoči. Med drugimi so navedeni tudi pogoji, povezani z dejavnostjo poslovnega subjekta (pravna in fizična oseba, ki opravlja dejavnost).

>> Asignacija ali nakazilo
Pojasnjujemo primer evidentiranja pri asignaciji ali nakazilu, ko eno podjetje pooblasti drugo podjetje, da namesto njega izpolni obveznost do tretjega, prejemnika nakazila pa pooblasti, da to nakazilo sprejme.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Predlogi mini davčne reforme s 1.1.2022
Skladno s predlogi novel ZDDPO-2S, ZDDV-1M in ZDoh-2AB se nam s 1. januarjem 2022 obeta nova mini davčna reforma.

>> Pojasnilo FURS: Regres in prenehanje delovnega razmerja
FURS je izdal spremembo dokumenta Regres za letni dopust, v katerem pojasnjuje, kako ravnati v primeru prenehanja delovnega razmerja, če je delavec predhodno, t.j. do 1.7., prejel celoten znesek regresa za letni dopust. Ob prenehanju delovnega razmerja pa lahko delodajalec od delavca zahteva vračilo sorazmernega dela regresa ali pa tudi ne. Če delavec sorazmernega dela regresa ne vrne, delodajalec izplačilo davčno ne obravnava drugače kot regres in ne popravi REK obrazca, če so bili v času izplačila regresa izpolnjeni pogoji za njegovo izplačilo in delodajalec ni mogel predvideti, da bo delavcu naknadno po izplačilu regresa prenehalo delovno razmerje pri tem delodajalcu, je pojasnil FURS.

>> Upravičenci, ne pozabite na oddajo izjave za financiranje regresa
Do 30. septembra 2021 bo na portalu eDavki na voljo izjava NF-Regres, preko katere lahko zaprosite za pomoč pri financiranju regresa.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Umik socialne kapice iz predloga zakona o debirokratizaciji
Vlada je iz besedila novega predloga zakona o debirokratizaciji umaknila določbo o uvedbi socialne kapice. Zanjo namreč ni dovolj podpore, izhaja iz gradiva, objavljenega na spletnih straneh vlade. Uvedba socialne kapice za plače nad 6000 evrov bruto je bila sicer ena od ključnih novosti zakona, ki so jo najbolj nestrpno pričakovali v gospodarstvu

>> Sodni svet: Pogoj PCT ne more omejevati dostopa do sodišč
Z odlokom vlade o obveznem izpolnjevanju pogoja PCT glede na sprejeto stališče Sodnega sveta ni mogoče omejevati dostopa do sodišč in njihovega dela.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Za koga bo veljala uvedba PC pogoja v državni upravi?
Vlada je prejšnji teden na četrtkovi dopisni seji izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah > Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki od 1. oktobra 2021 dalje uvaja pogoj PC v državni upravi, kar pomeni, da se delo v prostorih državne uprave omogoči samo ob izpolnjevanju pogoja cepljenosti in prebolevnosti. Pogoj PC bo veljal za ožjo državno upravo (ministrstva, organi v sestavi, inšpekcije, policija, vojska in upravne enote) in ne za celoten javni sektor.

>> Napredovanje javnih uslužbencev
18. septembra so začele veljati spremembe > Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, ki določa način in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev na delovnem mestu oziroma v višji plačni razred pri Zagovorniku načela enakosti. Spremembe določajo, da se javne uslužbence oceni enkrat letno, in sicer najkasneje do 15. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto (prej do 1. marca). Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev se izvede vsako leto do 15. novembra za vse javne uslužbence (prej do 15. marca).

>> Obrazci za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
Spremembe > Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki bodo začele veljati 30. septembra, uvajajo novo naročilnico za medicinski pripomoček, ki se bo uporabljala od 1. novembra 2021 (star obrazec se lahko uporablja še do 31. decembra 2022) in novo mesečno zbirno naročilnico, ki se bo prav tako uporabljala od 1. novembra 2021 (star obrazec se lahko uporablja še do 31. oktobra 2021).

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede; veljavnost od: 18.9.2021 - sprememba
»  Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti; veljavnost od: 18.9.2021 - sprememba
»  Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja; veljavnost od: 30.9.2021 - sprememba
»  Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2; veljavnost od: 18.9.2021 - sprememba
»  Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 17.9.2021 - sprememba
»  Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 17.9.2021 - sprememba
»  Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2; veljavnost od: 17.9.2021 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 148 - 151/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Navodila, kako ukrepati zoper necepljene v državni upravi
Vlada delodajalcem v državni upravi priporoča umestitev tveganja za okužbo s koronavirusom v oceno tveganj, izhaja iz navodil, ki jih je delodajalcem pod svojim okriljem poslal minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Tako bi po uvedbi obveznega izpolnjevanja pogoja prebolelosti oziroma cepljenja proti koronavirusu lahko zaposlenega, ki pogoja ne bi izpolnil, krivdno odpustili.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
>> Olajšava za investiranje
V davčnem postopku so bile ugotovljene takšne nepravilnosti, ki so imele vpliv na višino pritožničine davčne obveznosti in zaradi katerih bi davčna obveznost pritožnice nastala, če pritožnica ne bi uveljavljala olajšave za investiranje. S slednjo bi lahko pritožnica davčno osnovo sicer zmanjševala še v naslednjih petih davčnih obdobjih po obdobju vlaganja, vendar največ v višini davčne osnove (peti odstavek 55.a člena ZDDPO-2). Tožničina pravna situacija se je torej z izdajo izpodbijane odločbe spremenila in s tem posegla v njen pravni položaj. Zato ji je treba priznati pravni interes za odpravo izpodbijane odločbe, saj bi se v primeru morebitnega uspeha, neizkoriščen del olajšave, s katerim bi lahko zmanjševala davčno osnovo, povečal. Vrhovno sodišče je torej ugodilo pritožbi in razveljavilo sklep Upravnega sodišča ter zadevo vrnilo v nov postopek.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec junij 2021:   1.952,05 €
 
in neto plača:   1.256,24 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.984,68 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.273,83 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Tanja Bohl
Evidence s področja dela in socialne varnosti 13.10.2021 10:00:00 79,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> IZ SODNE PRAKSE: Prenehanje veljavnosti pogodbe v stečajnem postopku
V primeru, ko je stečajni dolžnik na podlagi sklenjene pogodbe sopogodbeniku dal aro ali je obveznost le delno izpolnil, nato pa ta pogodba med stečajnim postopkom na podlagi zakona ali razveznega pogoja preneha veljati, je stečajni upravitelj tisti, ki nosi odgovornost za pravočasno uveljavitev terjatve za vračilo danega.
 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.