c S
Upravičenci, ne pozabite na oddajo izjave za financiranje regresa 22.09.2021 Do 30. septembra 2021 bo na portalu eDavki na voljo izjava NF-Regres, preko katere lahko zaprosite za pomoč pri financiranju regresa.

Do financiranja regresa so upravičene pravne in fizične osebe predvsem iz dejavnosti gostinstva, kulture in športa, ki v letu 2021 izkazujejo 20-odstotni padec prihodkov glede na leto 2020 ali 2019. Do financiranja niso upravičeni neposredni ali posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije, katerih delež prihodkov iz tega naslova presega 70 %.

Finančna uprava bo pomoč izplačala najkasneje do 20. 10. 2021.

Več informacij glede pogojev, ki se nanašajo na upravičenost do financiranja regresa, si lahko preberete v Zakonu o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT) (od 27. do 31. člena).


Vir: Inštitut za računovodstvo, 15. 09. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.