c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
September 2021, številka 35 / letnik XIII.
 

Četrti val v Sloveniji narašča, zato strokovna komisija predlaga šest kriznih faz, v katerih se bo širilo obvezno izpolnjevanje pogojev PCT. Prehod v določeno faze pa bo odvisen od števila hospitalizacij covidnih bolnikov.

Z današnjim dnem je v uporabi nekoliko drugačna davčna obravnava povračil stroškov prevoza na delo v gospodarskem sektorju, kar izpostavljamo v tedenski osrednji temi: Davčna obravnava povračil stroškov prevoza na delo po 1. septembru 2021.

FURS je objavil predlog spremembe obdavčitve dohodkov virtualnih valut na način, da bi se sprejel nov zakon. Zaradi velikega odziva zainteresirane javnosti so že naslednji dan svoj predlog dopolnili, tako da bi imel zavezanec možnost plačati tudi 25 odstotni davek na dobiček ali pa bi se mu vnovčeni znesek obdavčil po 10 odstotni stopnji.

MDDSZ je objavil pojasnilo glede odsotnosti z dela in višine nadomestil v zvezi z interventnim ukrepom nadomestila plač delavcem, zaradi karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej. Objavljamo tudi izdano pojasnilo MDDSZ, ki je aktualno na današnji dan, glede spremstva prvošolca na prvi šolski dan.

Najbolj brane vsebine na portalu v tem tednu so bile: DDV klavzula za opravljeno storitev elektroinštalacij v Nemčiji, Pogosta vprašanja in odgovori o bonih, Začetek uporabe prehodnih pravil o poreklu, Obveznost delodajalca, da varuje dostojanstvo delavca pri delu, in Kdaj gre za nepoštene poslovne prakse (z vidika potrošniške zakonodaje)?.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Davčna obravnava povračil stroškov prevoza na delo po 1. septembru 2021    
Mojca Müller
   
Dvakratna sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja je prinesla precejšno negodovanje in razburjenje strokovne javnosti. Navkljub vsemu je v veljavi novela uredbe, ki s septembrom 2021 prinaša nekoliko drugačno davčno obravnavo povračil stroškov prevoza na delo v gospodarskem sektorju.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Odsotnost z dela in višina nadomestil
Z Zakonom o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ) se je v obdobju od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021 uredil interventni ukrep nadomestila plač delavcem zaradi karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej. Višina nadomestila plače delavca, ki zaradi karantene na domu ne more opravljati dela, je v ZNUPZ različno določena glede na razlog oz. okoliščine, zaradi katerih je bil delavec v karanteni na domu.

>> Obveznost delodajalca, da varuje dostojanstvo delavca pri delu
Ena izmed temeljnih obveznosti delodajalca je, da mora zagotavljati dostojanstvo delavca na delovnem mestu. Delodajalec je dolžan zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. V ta namen mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> OECD: Večina velikih gospodarstev v drugem četrtletju kljub rasti z nižjim BDP kot pred pandemijo
Večina velikih svetovnih gospodarstev se kljub pospešeni rasti v drugem četrtletju letos še vedno nahaja pod ravnmi iz časa pred pandemijo covida-19, so danes sporočili Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Začetek uporabe prehodnih pravil o poreklu
1. septembra so se začela v začetni fazi uporabljati prehodna pravila o poreklu med EU ter Švico, Norveško, Islandijo, Ferskimi otoki, Jordanijo in Albanijo. Med EU in preostalimi pogodbenicami PEM Konvencije (Severna Makedonija, Srbija, Črna gora, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Republika Moldavija, Gruzija, Ukrajina, Palestina, Libanon, Turčija in Egipt) je postopek sprejetja sprememb bilateralnih protokolov o pravilih o poreklu v teku.

>> DDV klavzula za opravljeno storitev elektroinštalacij v Nemčiji
Obravnavamo izdani račun, ki je bil izstavljen davčnemu zavezancu v Sloveniji za storitev servisa elektroinštalacije v Nemčiji. Na račun smo napisali klavzulo "storitev je neobdavčena po 26. členu ZDDV-1" Kam je treba vpisati navedeno storitev v obrazec DDV-O?

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Predlog spremembe obdavčitve virtualnih valut
Finančna uprava RS predlaga spremembo obdavčitve dohodkov iz naslova virtualnih valut, in to na način, da bi se sprejel nov zakon. Predmet obdavčitve bi bil vnovčeni znesek virtualnih valut v eno od valut oziroma za nakup stvari. Predlog je, da se vnovčeni znesek obdavči po stopnji 10 odstotkov.

>> Dopolnjen predlog obdavčitve virtualnih valut
FURS je včeraj objavil predlog bodoče ureditve obdavčitve virtualnih valut. Pri tem pozdravljajo velik odziv zainteresirane javnosti, ki so ga pozorno proučili in dopolnili predlog na način, da bodo davčnim zavezancem, fizičnim osebam, ki so slovenski davčni rezidenti, poleg možnosti plačila davka od zneska vnovčenja virtualne valute po stopnji 10 %, omogočili tudi plačilo davka od ustvarjenega dobička po stopnji 25 %. Ob tem poudarjajo, da se ta predlog zakona nanaša samo na fizične osebe, davčne rezidente Republike Slovenije in ne na pravne osebe.

>> Strokovna komisija predlaga šest kriznih faz
Svetovalna skupina za covid-19 neuradno predlaga šest kriznih faz, v katerih se bo širilo obvezno izpolnjevanje pogojev PCT. Prehod v določeno faze pa bo odvisen od števila hospitalizacij covidnih bolnikov. Šole naj bi ostale odprte.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Novosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave
Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 101/21), na podlagi katere se s 1. septembrom pristojnost za izvajanje upravnih nalog s področja varstva okolja ter strokovnih in upravnih nalog s področja ohranjanja narave, razen upravnih in strokovnih nalog v zvezi z odgovornostjo za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode, v skladu s predpisi o varstvu okolja, z ARSO prenaša na Ministrstvo za okolje in prostor.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti; veljavnost od: 31.8.2021, uporaba od: 1.1.2022 - sprememba
»  Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku; veljavnost od: 11.9.2021 - sprememba
»  Pravilnik o oddaji vlog v sistem za podporo poslovnim subjektom; veljavnost od: 28.8.2021 - sprememba
»  Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2; veljavnost od: 28.8.2021 - sprememba
»  Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2; veljavnost od: 28.8.2021 - sprememba
»  Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 28.8.2021 - sprememba
»  Sklep o uporabi smernic in priporočil Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA); veljavnost od: 11.9.2021 - sprememba
»  Poročilo o gibanju plač za junij 2021; veljavnost od: 1.6.2021

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 134 - 138/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Statistični urad oceno lanskega padca BDP omilil na 4,2 odstotka
Bruto domači proizvod je v letu 2020 po redni reviziji letnih ocen znašal 46.918 milijonov EUR. V primerjavi z letom prej je bil v tekočih cenah manjši za 3,1 %, realno pa za 4,2 %. Revidirani so bili tudi podatki za leta od 2017 naprej.

>> FURS rešil že 71 odstotkov vseh vloženih ugovorov
Do včeraj je bilo z osebno vročitvijo izdanih 22.929 (71 odstotkov glede na vložene ugovore) odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun dohodnine.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Ocenjena tržna vrednost nepremičnine
Dolžnik se je pritožil zoper sklep, s katerim je sodišče prve stopnje zavrnilo njegov ugovor zoper sklep o prodaji nepremičnine. V pritožbi navaja, da sta povpraševanje in ponudba po nepremičninah zaradi razglašene epidemije COVID-19 popolnoma zamrla ter da se je trend glede vrednosti posameznih nepremičnin obrnil v nasprotno smer, saj je prišlo do večjega padca cen. Pritožbeno sodišče po vpogledu v javno objavljene podatke ugotavlja, da je bilo število prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin v 4. četrtletju 2020 res nižje kot v 3. četrtletju 2020, vendar pa so bile cene v 4. četrtletju 2020 v povprečju za 2,0 % višje kot v 3. četrtletju 2020. Trditvam pritožnika o padcu cen tako ni mogoče slediti.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Inflacija v avgustu 2021  
 
- na mesečni ravni:   0,1 %
 
- na letni ravni:   2,1 %
 
 
 
TOM v septembru 2021  
 
- na mesečni ravni:   0,2 %
 
- na letni ravni:   2,46 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec junij 2021:   1.952,05 €
 
in neto plača:   1.256,24 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.984,68 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.273,83 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Kdaj gre za nepoštene poslovne prakse (z vidika potrošniške zakonodaje)?
Velik razmah potrošništva je povzročil obsežno širitev takih ali drugačnih poslovnih praks, vse seveda z namenom čim uspešnejše prodaje blaga in storitev potrošnikom. Med njimi so se začele pojavljati tudi nepoštene poslovne prakse, ki so se med seboj razlikovale ne samo glede njihove škodljivosti, temveč tudi glede sofisticiranosti. Medtem, ko so nekatere izmed njih očitne in jih zlahka prepoznamo, pa so druge skrbno skrite v celofan zakonitega poslovanja in posledično težje prepoznane.
 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.