• pravica do odbitka DDV za električna vozila;
  • ukinitev praga za obvezen vstop kmetov v sistem DDV;
  • izročitev računa kupcu v papirnati obliki le na njegovo zahtevo;
  • odpravljena obveznost predlaganja seznama prejetih in izdanih računov ob prvem obračunu davka na dodano vrednost;
  • za določene primere odprava obveznosti identifikacije za namene DDV tujih davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža v Sloveniji.

Cilj novega predloga novele je poenostavitev in administrativna razbremenitev davčnih zavezancev in davčnega organa.


Vir: Inštitut za računovodstvo, 24. 8. 2021