c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Avgust 2021, številka 33-34 / letnik XIII.
 

V tokratni dvojni številki tednika izpostavljamo spremenjene odloke glede PCT pogoja pri zaposlenih, ki jih je sprejela Vlada. Spremembe določajo ostrejše ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Od ponedeljka, 23. avgusta tudi testiranje s hitrimi antigenskimi testi ni več brezplačno za vse. Morebitne nove spremembe se nam obetajo 6. septembra.

V poletnem času se navadno izvajajo tudi intenzivnejše aktivnosti na področju izvajanja sezonskih del, zato smo za tedensko osrednjo temo izbrali članek: Delo brez pogodbe sodi med delo ali zaposlovanje na črno.

FURS je na spletni strani objavil davčno obravnavo nakupa električnega kolesa prek spleta, ki ni vedno ugoden. Pojasnjujejo primer uvoza električnega kolesa iz Kitajske.

AJPES opozarja na zadnji rok za predložitev revidiranih letnih poročil, ki se izteče v torek, 31. avgusta.

Najbolj brane vsebine na portalu v zadnjih dveh tednih so bile: Obdavčitev vodnih plovil glede na kraj nabave vodnega plovila, Pojasnilo glede odsotnosti delavca z dela zaradi karantene na domu - prihod iz tuje države, Prodaja osnovnih sredstev, Prodaja opreme in povratni poslovni najem, Poročanje na DDV obrazcu pri spremembi plačnika, Na letošnjih skupščinah tudi poročanje o poslih med povezanimi osebami, Odpoved delovnega razmerja zaradi izgube zaupanja in Brezplačen najem prostora za poslovno rabo.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Delo brez pogodbe sodi med delo ali zaposlovanje na črno    
mag. Mojca Kunšek
   
V poletnem času se po navadi izvajajo tudi intenzivnejše aktivnosti na področju izvajanja in omogočanja dela dijakom in študentom, sezonskih del in drugih oblik del, za katera prav tako velja, da morajo biti urejena v skladu s predpisi.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> IZ SODNE PRAKSE: Odpoved delovnega razmerja zaradi izgube zaupanja
Za zakonito izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi prvi odstavek 109. člena > Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa pogoj, da ob upoštevanju vseh okoliščin in interesov obeh strank pogodbe o zaposlitvi ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka. Delovnega razmerja ni mogoče nadaljevati zaradi izgube zaupanja, do katerega je pripeljalo tožnikovo ravnanje z znaki kaznivega dejanja pomoči k nadaljevanemu kaznivemu dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Prodaja opreme in povratni poslovni najem
Podjetje se lahko zaradi pridobitve likvidnih sredstev odloči za prodajo svoje opreme in istočasno to opremo vzame v najem za določeno obdobje. S tem pridobi denar od prodaje in odliv denarja odloži na mesečne zneske v prihodnje.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
FURS: Nakup električnega kolesa preko spleta ni vedno ugoden
Električna kolesa zaradi svoje uporabnosti postajajo prodajni hit. Večina električnih koles in njihovih sestavnih delov na evropski trg prihaja iz Ljudske republike Kitajske. Zaradi zaščite industrije koles v Evropski uniji je uvoz električnih koles EU obremenila z visokimi dajatvami. Temeljni elementi, ki vplivajo na določitev dajatev pri uvozu koles z električnim pogonskim motorjem so: carinska tarifa, poreklo blaga, carinska vrednost blaga ter protidampinške in izravnalne dajatve. Obračun vseh navedenih dajatev lahko prinese visoke uvozne stroške in posledično nekajkrat večjo končno ceno kolesa. Pred odločitvijo za nakup je dobro poznati nekaj osnovnih uvoznih pogojev, navaja finančna uprava.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Novi Zakon o varstvu okolja prinaša rešitve za težave z odpadki
Novi Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) prinaša nove rešitve, s katerimi se urejajo najbolj pereči problemi na področju varstva okolja, kot je na primer neodgovorno ravnanje z odpadki.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Vlada novelirala nekatere odloke in uredbo o izvajanju presejalnih programov
Vlada je sprejela spremembe določenih odlokov, ki določajo ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. S spremembo Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 je določila izjeme, za katere sredstva za izvedbo presejalnih programov krije državni proračun.

>> Prepovedana prodaja nekaterih plastičnih izdelkov, tudi plastificiranih vatiranih palčk
Vlada je izdala uredbo o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg. Prepovedani bodo pribor vilice, noži, žlice in palčke ter krožniki, slamice in vatirane palčke.

>> Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2; veljavnost od: 23.8.2021 - sprememba
»  Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 23.8.2021
»  Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 23.8.2021
»  Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije; veljavnost od: 23.8.2021
»  Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu; veljavnost od: 24.8.2021 - sprememba
»  Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov; veljavnost od: 23.8.2021
»  Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 23.8.2021
»  Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 21.8.2021 - sprememba
»  Odredba o načinu izvedbe cepljenja proti COVID-19; veljavnost od: 14.8.2021
»  Pravilnik o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe; veljavnost od: 24.8.2021
»  Pravilnik o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost; veljavnost od: 24.8.2021
»  Pravilnik o načinu izvajanja samotestiranja za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za učence in dijake; veljavnost od: 24.8.2021
»  Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza; veljavnost od: 24.8.2021
»  Pravilnik o priznanju skupine proizvajalcev za skupno trženje; veljavnost od: 24.8.2021 - sprememba
»  Uredba o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji in o označevanju nekaterih plastičnih proizvodov; veljavnost od: 4.9.2021
»  Pravilnik o denarnih povračilih za filmsko in avdiovizualno industrijo; veljavnost od: 4.9.2021
»  Sklep o uporabi Smernic o členu 25 direktive 2011/61/eu (direktiva o UAIS); veljavnost od: 4.9.2021
»  Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2021; veljavnost od: 1.7.2021

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 128 - 133/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Sprememba glavne dejavnosti zaradi unovčevanja bonov
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati upravičenec do posamezne pomoči. Med drugimi so navedeni tudi pogoji, povezani z dejavnostjo poslovnega subjekta (pravna in fizična oseba, ki opravlja dejavnost).

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Ne gre za ničnost letnega poročila, če so knjigovodske listine, ki so temelj za izdelavo neveljavne ali nepravilne
Višje sodišče v Ljubljani je s sodbo I Cpg 253/2021 zavrnilo neutemeljeno pritožbo tožnika zoper izpodbijano sodbo, s katero je sodišče prve stopnje razveljavilo sklepa skupščine tožene stranke. Prvostopenjsko sodišče je zavrnilo zahtevke, s katerimi je tožnik med drugim zahteval ugotovitev ničnosti letnega poročila tožene stranke, ugotovitev ničnosti sklepa o ugotovitvi čistega dobička za dve leti in razveljavitev sklepa o nerazporeditvi preostalega čistega dobička za dve leti. Pri tem se je neutemeljeno skliceval na domnevno nepravilno dokapitalizacijo, saj je bil sklep o povečanju osnovnega kapitala soglasno sprejet, podano je bilo pozitivno revizijsko mnenje, sklep pa je bil vpisan v sodni register. Očitki tožeče stranke o nepravilno izvedenem povečanju osnovnega kapitala ne morejo imeti za posledico ničnosti letnega poročila. 401. člen ZGD-1 kot ničnostne razloge ne navaja nepravilne vsebine knjigovodskih listin in pravnih aktov, ki so temelj za njihovo izdelavo, ampak le nepravilno vsebino letnega poročila kot pravnega dokumenta, struktura katerega je določena.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec junij 2021:   1.952,05 €
 
in neto plača:   1.256,24 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.984,68 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.273,83 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
mag. Mojca Kunšek
Sistematično preverjanje poslovnih partnerjev je ključ do učinkovitega obvladovanja poslovnih tveganj marec 2021 59,90€ Naročilo
Mojca Müller
Novosti ZDDV-1 po 1.7.2021 maj 2021 79,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Slovenija v primežu javnega in zasebnega partnerstva
Značilnosti javno-zasebnega partnerstva so poznane iz teorije in primerjalnih izkušenj. Med prednostmi gre seveda izpostaviti proračunsko nevtralnost oziroma razbremenitev javnih financ, ker breme financiranja prevzema zasebnik, zasebni kapital pospešuje razvoj infrastrukture in omogoča alokacijo javnih sredstev v druge vire, pomemben pa je tudi prenos finančnih, poslovnih in drugih tveganj na zasebni sektor, izkoriščanje know-howa in izkušenj zasebnega partnerja, ki nosi tudi odgovornost za izvajanje predmeta javno-zasebnega partnerstva v času trajanja partnerstva, ter stimulacija zasebnika.
 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.