c S
Sprememba glavne dejavnosti zaradi unovčevanja bonov 20.08.2021 Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati upravičenec do posamezne pomoči. Med drugimi so navedeni tudi pogoji, povezani z dejavnostjo poslovnega subjekta (pravna in fizična oseba, ki opravlja dejavnost).

Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije v 13. členu določa merila za določitev glavne dejavnosti, in sicer je glavna dejavnost tista dejavnost, s katero poslovni subjekt ustvarja pretežni del dodane vrednosti. Če podatka o dodani vrednosti ni, se namesto tega upošteva dejavnost, s katero ustvarja največ prihodka ali zaposluje največje število oseb.

>> Postopek spremembe glavne dejavnosti

AJPES, 20. 08. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.