c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Junij 2021, številka 24 / letnik XIII.
 

Druga razglasitev epidemije covida-19, ki je bila v Sloveniji razglašena oktobra, se je po osmih mesecih iztekla, vendar zaščitne maske, razkuževanje, razdalje in PCT ostajajo obvezni. Preverite kateri protikoronski ukrepi ostajajo v veljavi tudi po koncu epidemije?

V tedenski osrednji temi izpostavljamo članek:
Obveznost plačila DDV, pravica do odbitka DDV in določitev kraja uvoza blaga s pregledom najnovejše sodne prakse Sodišča EU na področju DDV.

MDDSZ je objavil dokument, v katerem delodajalcem pojasnjuje sistem urejanja delovnih razmerij zaradi izjemnih okoliščin zvezi z
obveznostmi opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izvajanja ukrepov preprečitve širjenja koronavirusne bolezni.

FURS je izdal spremembo dokumenta:
Vračila upravičenj po ZIUZEOP in ZIUOOPE - delodajalci s spremenjenim 8.a odgovorom. Na spletni strani eDavki pa je od 10. junija omogočena oddaja vloge za vključitev v posebne ureditve VEM. FURS pojasnjuje tudi pogoje unovčevanja turističnih bonov pri ponudnikih, ki so se registrirali v letu 2021.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so:
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela, Vračilo DMV pri prodaji testnega vozila, Pravilna DDV obravnava pri prodaji rabljenega vozila, Prednosti javnega in koristi zasebnega sektorja v javno-zasebnem partnerstvu, Kako bodo s 1. julijem 2021 naslovniki urejali carinske formalnosti in pregled Novosti novele Zakona o trošarinah (ZTro-1A).

Vabimo vas k
prijavi na spletni seminar: Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področja davka na dodano vrednost, s predavateljico Natalijo Kunstek, ki bo jutri, 17. junija. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje seminarja že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO


 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Obveznost plačila DDV, pravica do odbitka DDV in določitev kraja uvoza blaga – najnovejša sodna praksa Sodišča EU    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Sodna praksa Sodišča EU je pomemben pravni vir, ki davčnim zavezancem omogoča vpogled v zavezujoča stališča Sodišča EU, ki razlagajo oziroma pojasnjujejo, kako je potrebno brati posamezno določbo evropskega predpisa.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Obveznost opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izvajanja ukrepov preprečitve širjenja koronavirusne bolezni
Sistem urejanja delovnih razmerij delodajalcem omogoča poenostavljeno odrejanje opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin.

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela
Na podlagi 89. člena Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) lahko delodajalec redno odpove pogodbo o zaposlitvi delavcu iz več razlogov.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Prednosti javnega in koristi zasebnega sektorja v javno-zasebnem partnerstvu
Javno-zasebno partnerstvo obsega različne oblike sodelovanja med javnimi organi in poslovnim svetom, katerih cilj je zagotoviti zasebno iniciativo za financiranje, upravljanje, vzpostavitev, prenovo, vodenje ali vzdrževanje infrastrukture oziroma izvajanje javnih storitev.

Novi potrditvi bonitetnih ocen Slovenije
Agencija S&P Global je potrdila bonitetno oceno Slovenije pri AA-, stabilni obeti in agencija DBRS Morningstar pri A (high), stabilni obeti.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Pravilna DDV obravnava pri prodaji rabljenega vozila
Podjetje želi prodati vozilo fizični osebi, ki ga je tri leta nazaj kupilo na Hrvaškem, takrat so v računovodstvu to poknjižili s samoobdavčitvijo. Zanima nas, ali DDV zaračunamo kupcu? Ali je bilo pravilno, da je bilo ob nakupu poknjiženo s samoobdavčitvijo?

Vračilo DMV pri prodaji testnega vozila
Podjetje je v letu 2020 kupilo vozilo za namene testnih voženj in je sedaj namenjeno za nadaljnjo prodajo. Vozilo bodo prodali kupcu iz Hrvaške, zato jih zanima, ali zahtevajo vračilo DMV-ja v znesku, ki je bil plačan po odločbi ali po letos sprejeti zakonodaji.

Unovčevanje turističnih bonov pri ponudnikih, registriranih v letu 2021
Po trenutno veljavni zakonodaji je kot pogoj za unovčevanje bonov predpisana letnica registriranosti v letu 2020. Poslovni subjekti, ki so se registrirali v letu 2021, tega pogoja ne izpolnjujejo.

Obvestilo davčnim zavezancem, ki se želijo vključiti v posebno ureditev VEM (OSS)
Davčne zavezance, ki se želijo vključiti v posebne ureditve VEM (posebna unijska ureditev, posebna neunijska ureditev in uvozna ureditev) FURS obvešča, da je od 10. junija 2021 na eDavkih mogoče oddati vloge za vključitev v posebne ureditve VEM.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Kateri protikoronski ukrepi ostajajo v veljavi tudi po koncu epidemije?
V Sloveniji od danes uradno ni več razglašena epidemija covida-19, še vedno pa je treba spoštovati zaščitne ukrepe in omejitve za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Vsaj še nekaj časa ostajajo v veljavi tudi ukrepi, ki jih je za blažitev posledic epidemije uveljavilo osem doslej sprejetih protikoronskih zakonov.

Podpisana uredba o evropskem digitalnem covidnem potrdilu
V ponedeljek je bila podpisana Uredba o digitalnem covidnem potrdilu. Imetniki bodo z njim dokazovali, da so preboleli covid oziroma so cepljeni proti covidu-19 ali pa imajo negativni test na okužbo z novim koronavirusom. Potrdilo bo brezplačno in na voljo v vseh uradnih jezikih v EU, na voljo bo v digitalni in papirnati obliki, vsebovalo pa bo QR kodo. Veljati bo začela 1. julija in bo v pandemiji covida olajšala potovanja v uniji.

Nadaljevanje pogajanj o interventnem zakonu za turizem
Potem, ko vlada v četrtek kljub drugačnim pričakovanjem ni potrdila interventnega zakona za pomoč gospodarstvu in turizmu, bodo predstavniki vlade in gospodarstva spet sedli za skupno mizo. Glavne težave se vrtijo okoli enkratne pomoči za izpad prihodka in izplačila regresa.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Novosti v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1A)
Izpostavljamo bistvene novosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 92/2021, z dne 8. junija 2021 in bo začel veljati 23. junija 2021.

Novosti glede prevozov v cestnem prometu
26. junija bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2), ki odpravljajo dodatne administrativne ovire za taksi prevoze, omogočajo najem vozila z voznikom in uvajajo možnost taksi prevozov z uporabo aplikacije. Poleg tega podeljujejo občinskim redarjem pristojnost, da na cesti nadzirajo izvajanje avtotaksi prevozov in prevozov z najemom vozila z voznikom.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon o informacijski varnosti (ZInfV); veljavnost od: 16.6.2021 - sprememba
»  Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2); veljavnost od: 26.6.2021 - sprememba
»  Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1); veljavnost od: 26.6.2021 - sprememba
»  Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov; veljavnost od: 12.6.2021 - sprememba
»  Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pridelovalcem jedilnega krompirja zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021; veljavnost od: 11.6.2021
»  Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 12.6.2021 - sprememba
»  Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 11.6.2021 - sprememba
»  Kolektivna pogodba za poklicne novinarje; veljavnost od: 12.6.2021 - sprememba
»  Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2021; veljavnost od: 1.5.2021

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 93 - 95/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Povprečne plače aprila nižje od marčnih
Povprečna bruto plača za april je znašala 1994,67 evra in je bila nominalno za 0,7 odstotka, realno pa za 1,7 odstotka nižja od plače za marec, je sporočil državni statistični urad. Povprečna neto plača je aprila dosegala 1278,89 evra, nominalno je bila s tem od marčne nižja za 0,9 odstotka, realno pa za 1,9 odstotka.

Kako bodo s 1. julijem 2021 naslovniki urejali carinske formalnosti
S 1. julijem 2021 bo ukinjena oprostitev plačila DDV-ja za uvoz blaga, vrednega do 22 EUR, iz tretjih držav. Blago, kupljeno v EU, bo glede DDV-ja enakopravno z blagom, kupljenim v tretjih državah in uvoženim v EU.

ECB z nespremenjeno denarno politiko ohranja ugodne pogoje financiranja
Svet ECB prejšnji teden ni posegel v denarno politiko, saj je okrevanje evrskega gospodarstva po pandemiji še v zgodnji fazi, spremljajo pa ga visoka tveganja.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Pogojno priznanje terjatev
Dolžnik se je pritožil zoper sklepa, s katerim je sodišče prve stopnje delno ugodilo njegovemu ugovoru zoper sklep o izvršbi. V pritožbi navaja, da sklep o potrditvi prisilne poravnave ni izvršilni naslov za pogojne terjatve, saj 210. in 211. člen ZFPPIPP tega ne predvidevata. Terjatev je bila priznana kot pogojna, ZFPPIPP pa pogojnega priznanja ne pozna. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da ZFPPIPP res ne pozna pogojnega priznanja terjatev oziroma se šteje, da so pogojno priznane terjatve v resnici prerekane terjatve. Vendar pa je izvršilni naslov sklep o potrditvi prisilne poravnave in ne sklep o preizkusu terjatev. Zato že pojmovno v njem ne morejo biti navedene pogojno priznane terjatve, kar po ZFPPIPP (v seznamu preizkušenih terjatev) ni dovoljeno. V njem oziroma v seznamu ugotovljenih terjatev so navedene ugotovljene terjatve, torej tiste, ki so priznane.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec april 2021:   1.994,67 €
 
in neto plača:   1.278,89 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.983,53 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.274,58 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Natalija Kunstek
Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področja davka na dodano vrednost 17.6.2021 13:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.