c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Maj 2021, številka 20 / letnik XIII.
 

Vlada bo danes na redni seji predvidoma podaljšala veljavne ukrepe za zamejitev epidemije covida-19. Dodatno sproščanje ni predvideno. Od 15. maja pa velja novost pri vstopu v državo za osebe napotene v karanteno, ki jo lahko znova prekinejo po petih dneh s predložitvijo negativnega izvida testa na koronavirus (sprememba odloka).

V tedenski osrednji temi izpostavljamo članek: Kaj bo novega na področju DDV-ja po 1. juliju 2021?, v katerem med drugim predstavljamo novosti glede poenostavljenega DDV poročanja pri prodaji blaga in storitev končnim potrošnikom iz drugih držav EU.

AJPES je sporočil, da bo množična javna objava letnih poročil predvidoma izvedena 20. maja 2021, letna poročila političnih strank pa so že na voljo.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Do kdaj subvencioniranje čakanja na delo?, Odpis terjatev, po končanem stečajnem postopku, Pomembne informacije glede cepljenja zaposlenih v gospodarstvu, Zakon o minimalni plači vztrajno ruši razmerja na trgu dela in Vnos avtomobila v dejavnost.

Ne spreglejte 1. FinD-INFO Dnevov z aktualnimi temami že čez en mesec, v naslednjem tednu pa vas vabimo na spletni seminar: Novosti ZDDV-1 po 1. juliju 2021 s predavateljico Mojco Müller. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje seminarja že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Kaj bo novega na področju DDV-ja po 1. juliju 2021?    
Mojca Müller
   
Sprememba Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1N) je v trenutku pisanja prispevka še vedno v zakonodajnem procesu. Ne glede na to pa pričakujemo, da bo sprememba vsekakor veljala od 1. julija 2021 dalje, saj to predpisuje evropska zakonodaja. Ključna novost je poenostavljeno DDV poročanje pri prodaji blaga in storitev končnim potrošnikom iz drugih držav EU. Zavezanci bodo lahko po novem DDV obveznosti druge države EU uredili v Sloveniji. Predvidene so tudi določene druge poenostavitve, ki prispevajo k poenostavitvi DDV sistema.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Do kdaj subvencioniranje čakanja na delo?
Ministrstvo za delo predlaga, da se ukrep delnega povračila nadomestila plače za čakanje na delo, ki trenutno velja do konca maja, podaljša do konca junija. Ocenjuje, da je ukrep doslej omejil rast brezposelnosti, da pa epidemiološke razmere, stanje na trgu dela in pozitivni odzivi delodajalcev kažejo na to, da je ukrep še vedno potreben.

Pomembne informacije glede cepljenja zaposlenih v gospodarstvu
NIJZ obvešča, da bo skladno z nacionalno strategijo cepljenja proti Covid-19, v prihodnjih tednih v Sloveniji intenzivneje pričelo izvajati tudi cepljenje zaposlenih v gospodarski dejavnosti.

Zakon o minimalni plači vztrajno ruši razmerja na trgu dela
Minimalna plača je bila v Sloveniji uvedena kot instrument socialne varnosti zaposlenih in je nadomestila do tedaj uporabljano zajamčeno plačo. Vse od uveljavitve je bila predmet zakonskega urejanja ob upoštevanju dogovarjanja med vlado in socialnimi partnerji, od 2006 do 2015 je bila opredeljena kot najnižja mesečna bruto plača za delo v polnem delovnem času.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Odpis terjatev, po končanem stečajnem postopku
Podjetje d.o.o. ima iz leta 2011 in 2012 terjatev do podjetja, ki je šlo v stečaj. Stečajni postopek je že bil končan, tako so izpolnjeni pogoji za odpis terjatev. Terjatve niso bile poplačane niti delno, ker podjetje ni imelo stečajne mase, ki bi bila vir za poplačilo.

AJPES: Jutri predvidoma množična objava letnih poročil
Kot so sporočili iz AJPES je podaljšanje odprtja aplikacije za predložitev letnih poročil poslovnim subjektom omogočilo pravočasno oddajo podatkov. Izpostavili so, da bo množična javna objava predvidoma izvedena 20. maja 2021, letna poročila političnih strank pa so že na voljo.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Vnos avtomobila v dejavnost
Samostojni podjetnik pri vodenju poslovnih knjig upošteva določbe ZGD-1 in SRS, pri obdavčitvi podjetnikovega dohodka pa posebna pravila, ki jih določa ZDoh-2, posredno pa še ZDDPO-2.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada in sindikati javnega sektorja se bodo opredeljevali do predloga dogovora
Sindikati javnega sektorja so se včeraj začeli opredeljevati do predloga dogovora s sindikati javnega sektorja, ki ga mora potrditi tudi še vlada. Pogajanja o odpravi še veljavnih varčevalnih ukrepov, spremembi plačilnega dneva, stroških prevoza na delo ter regresu za letni dopust so sklenili v ponedeljek.

Poslanci potrdili spremembe zakona o nalezljivih boleznih
Poslanci so potrdili vladno novelo zakona o nalezljivih boleznih, ki med drugim uvaja nadzor nad izvajanjem karantene na domu.

Prenos direktiv v dva bančna zakona pripravljen za sprejem
Odbor DZ za finance je za potrditev na plenarni seji pripravil predloga dveh bančnih zakonov, s katerima Slovenija v svoj pravni red prenaša določbe evropskih direktiv, med drugim v zvezi z reševanjem bank v težavah. S sprejemom se mudi, saj je rok za prenos že potekel in je Evropska komisija naši državi že izrekla opomin.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Ponovno uvedena možnost predčasne prekinitve karantene
Spremembe Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 ponovno uvajajo možnost predčasne prekinitve karantene s PCR testom peti dan po napotitvi v karanteno.

Spremembe izvrševanja proračunov
Novela Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A), ki velja od 15.5.2021, med drugim dovoljuje vladi prerazporejanje pravice porabe na podprogram 230401 - Sredstva za financiranje epidemije COVID-19, če se utemeljeno pričakuje, da bo interventni ukrep financiran ali sofinanciran z namenskimi sredstvi EU. S črtanjem 62. člena zakona posredovanje polletnega poročila ministrstvu ali županu za posredne uporabnike proračuna države in občin ter ZZZS in ZPIZ ni več zahtevano. Sprememba ZIPRS2122-A pa vpliva tudi na določbe drugih zakonov; v ZDavP-2 je prilagojen rok za predlaganje davčnega obračuna ter priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, in sicer večinoma do 30.4.2021, v ZPIZ-2 pa se določi nova zavarovalna osnova v letu 2021.

Upravičenci do donacij za leto 2020
V Uradnem listu št. 75 so bile objavljene dopolnitve Sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020. Za področje nevladnih organizacij v javnem interesu je dodano večje število novih upravičencev.

Podaljšana razglasitev epidemije
Z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije je od 17.5.2021 razglašena epidemija nalezljive bolezni za dodatnih 30 dni.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122); veljavnost od: 15.5.2021 - sprememba
»  Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020; veljavnost od: 15.5.2021 - sprememba
»  Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020; veljavnost od: 15.5.2021 - sprememba
»  Pravilnik o vsebini in formatu prošnje za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje ter o vsebini in formatu garantnega pisma; veljavnost od: 14.5.2021 - sprememba
»  Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije; veljavnost od: 17.5.2021
»  Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 17.5.2021
»  Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 15.5.2021 - sprememba
»  Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije; veljavnost od: 15.5.2021 - sprememba
»  Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021; veljavnost od: 18.5.2021
»  Odredba o podatkih, ki jih distributerji naftnih derivatov in drugi zavezanci zagotavljajo ministrstvu; veljavnost od: 14.5.2021
»  Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2021; veljavnost od: 1.4.2021

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 73 - 77/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Junija predvidoma začetek sistematičnega cepljenja zaposlenih v gospodarstvu
V skladu z nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19 bodo po državi v naslednjih tednih začeli intenzivneje izvajati sistematično cepljenje zaposlenih v gospodarstvu. Zagon cepljenja je predviden v začetku junija. Nekaj ključnih informacij za podjetja so pripravili na ministrstvu za zdravje.

Povprečna plača za marec višja od februarske
Povprečna bruto plača za marec je znašala 2009,50 evra in je bila nominalno za 3,3 odstotka, realno pa za tri odstotke višja od februarske. Povprečna neto plača za marec pa je znašala 1290,97 evra in je bila na mesečni ravni nominalno višja za tri, realno pa za 2,7 odstotka, je sporočil statistični urad. Plače so porasle tudi na letni ravni.

PayPal s koncem leta uvaja nadomestilo za neaktivne uporabnike
Plačilni sistem PayPal v Sloveniji s koncem leta uvaja nadomestilo za neaktivne uporabnike oz. račune. Nadomestilo se bo obračunalo za račune, ki so bili 12 mesecev neaktivni, torej, da se uporabnik v tem obdobju ni prijavil v račun ali ga uporabil za pošiljanje oz. prejemanje denarja. PayPal bo nadomestilo vlagal v nadaljnji razvoj storitev.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Omejitev dolžnikovih poslov
Upnika sta se pritožila zoper sklep, s katerim je v postopku prisilne poravnave sodišče prve stopnje dalo dolžniku soglasje k odobritvi najema dodatnih likvidnih sredstev do skupne višine 500.000 evrov. Višje sodišče je pritožbi ugodilo, razveljavilo izpodbijani sklep in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek. V obrazložitvi je pojasnilo, da sodišče ob odločanju, ali bo dalo soglasje k odobritvi najema dodatnih likvidnih sredstev presoja, ali je posojilo ali kredit, ki ga želi dolžnik najeti, namenjeno opravljanju rednih poslov v zvezi z opravljanjem dolžnikove dejavnosti ali poravnavanjem obveznosti iz teh poslov in ali znesek najetega posojila ali kredita presega skupni znesek likvidnih sredstev, potrebnih za financiranje poslovanja iz prvega odstavka 151. člena ZFPPIPP in kritje stroškov postopka prisilne poravnave. V danem primeru sta ta dva pogoja izpolnjena.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec marec 2021:   2.009,50 €
 
in neto plača:   1.290,97 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.977,68 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.271,12 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Mojca Müller
Novosti ZDDV-1 po 1.7.2021 20. 05. 2021 10:00:00 79,90€ Naročilo
doc. dr. Lidija Robnik
Računovodski in davčni vidik insolvenčnih postopkov za dolžnika in upnike 27. 05. 2021 13:00:00 79,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.