c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Maj 2021, številka 18 / letnik XIII.
 

Vlada se je prejšnji teden zaradi nekoliko boljše epidemiološke slike odločila za dodatno sproščanje ukrepov na gospodarskem področju in sprejela Odlok, ki velja do vključno 9. maja 2021. Danes bo ponovno pretresala epidemiološke razmere, novih sproščanj ukrepov pa ni pričakovati. Prejšnji teden je Vlada potrdila tudi nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, v katerem so reforme in reformni cilji ter nanje vezani ukrepi in naložbe za obdobje do leta 2026, s predvideno porabo 2,47 milijarde evrov.

V tedenski osrednji temi priporočamo članek: Izraba letnega dopusta v času epidemije koronavirusa, s pojasnili glede daljšega referenčnega obdobja za izrabo letnega dopusta.

FURS obvešča davčne zavezance, da bo izvedel pobote pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2020 iz 1. tranše. Na portalu eDavki je od 30. aprila na voljo nova izjava za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov (NFS) za Q2/2021.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Praktični primer izračuna redne delovne uspešnosti (RDU) za direktorja v javnem sektorju, Pisni obračun plače, Odpoved iz poslovnega razloga po zaključenem bolniškem staležu, Kapitalski dobički z vidika korporacijskega obdavčenja, Obračun plače v primeru zaposlovanja invalidov nad kvoto, Zakonodajne novosti na področju zaposlovanja tujcev v Sloveniji in Kako ravnati z neplačniki?

Vabljeni k prijavi na 1. FinD-INFO Dneve ali k ogledu napovedanih spletnih seminarjev: Novosti ZDDV-1 po 1. juliju 2021 s predavateljico Mojco Müller ter Računovodski in davčni vidik insolvenčnih postopkov za dolžnika in upnike z izvajalko doc. dr. Lidijo Robnik. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje obeh seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Izraba letnega dopusta v času epidemije koronavirusa    
Tanja Bohl
   
Pravica do plačanega letnega dopusta je temeljna socialna pravica, ki je izraz pravice vsakogar do poštenih in ugodnih delovnih razmer in jo pridobi vsak delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, ne glede na to, ali je sama pogodba sklenjena za določen ali nedoločen čas, ravno tako pa za pridobitev te pravice ni relevantno niti, ali je pogodba o zaposlitvi sklenjena za polni ali krajši delovni čas.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Praktični primer izračuna redne delovne uspešnosti (RDU) za direktorja v javnem sektorju
Merila za ugotavljanje RDU direktorjev so določena s pravilniki resornih ministrstev po posameznih področjih javnega sektorja.

Pisni obračun plače
Ena izmed temeljnih obveznosti delodajalca izhaja iz 44. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki določa, da mora delodajalec zagotoviti delavcu ustrezno plačilo za opravljeno delo.

Odpoved iz poslovnega razloga po zaključenem bolniškem staležu zaposlenega
Zaposleni je bil od februarja 2020 pa do konca februarja 2021 na bolniškem staležu. V mesecu marcu 2021 je koristil letni dopust iz 2020. Je kakšna omejitev, da mu ne moremo ponuditi odpovedi iz poslovnega razloga? Predvsem me zanima zaradi te dolgotrajne bolniške odsotnosti.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Obračun plače v primeru zaposlovanja invalidov nad kvoto
Obravnavamo primer podjetja, ki naredi obračun plače za svoje zaposlene. Zaposluje tudi invalide za katere lahko upošteva določila Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI). Prav tako zaposluje invalide nad kvoto za katere prejme nagrado za zaposlovanje invalidov nad kvoto v skladu z omenjenim zakonom.

Kako ravnati z neplačniki?
Marsikdo se je znašel v položaju, ko mu dolžnik ne plača opravljenega dela ali storitve, in to celo v primerih, ko je bil naročnik sprva z delom ali s storitvijo zadovoljen, kasneje pa je začel iskati napake, ki bi jih lahko uveljavljal.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2020 – 1. tranša
FURS obvešča davčne zavezance, ki imajo izkazan dolg v knjigovodski evidenci pri FURS in so upravičeni do vračila dohodnine na podlagi prejetih informativnih izračunov dohodnine za leto 2020, da bodo dne 10. maja, še pred nakazilom zneska za vračilo, izvedli pobote za vse njihove neplačane obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 6. maja.

Izjava za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov (NFS) za Q2/2021
Na eDavkih je od 30. aprila na voljo nova izjava za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov (obrazec NF-IzjavaNFS) za obdobje od 1. aprila 2021 do 30. junija 2021 (za drugi kvartal leta 2021).

Kapitalski dobički z vidika korporacijskega obdavčenja
Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev v skladu z 25. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) zagotavlja odpravljanje ekonomskega dvojnega obdavčenja, zasleduje pa še druge cilje kot sta konkurenčnost in atraktivnost investicijskega okolja, zato države te ukrepe vedno pogosteje uvajajo v svoje zakonodaje.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Na seji vlade predlog za prenovo davčne zakonodaje
Vlada ima danes na dnevnem redu tudi predlog sprememb davčne zakonodaje, katerih glavni namen je razbremenitev dela, s tem pa pomoč gospodarstvu in prebivalcem pri okrevanju po pandemiji covida-19. Med drugim se obetajo precejšen dvig splošne olajšave pri dohodnini, znižanje obdavčitve kapitala ter administrativne razbremenitve.

Nekoliko omiljena pravila glede vračanja državne protikoronske pomoči
Ministrstvo za finance je nekoliko omililo pogoje za izračun prihodkov v lanskem letu in s tem morebitno obvezo vračanja državne pomoči po protikoronskih zakonih. In sicer se pri izračunu padca prihodkov tistim subjektom, ki so lani zaposlovali ali vlagali, to upošteva.

Novi gradbeni zakon v vladni obravnavi
Ministrstvo za okolje in prostor je v vladno obravnavo predložilo predlog novega gradbenega zakona. Ta bo med drugim upošteval odločbo ustavnega sodišča glede posega v pravico do spoštovanja doma ter uvedel določene spremembe in novosti, da bi bili postopki enostavnejši in hitrejši.

Zakonodajne novosti na področju zaposlovanja tujcev v Sloveniji
V četrtek, 27. maja, se začnejo uporabljati novosti, ki jih prinašata dopolnjena in spremenjena Zakon o tujcih ter Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.

Prijava prebivališč s pomočjo portala e-Uprava
Na portalu e-Uprava so dodani neformalni obrazci s pomočjo katerih lahko uredite prijavo prebivališč, pri čemer ne potrebujete elektronskega podpisa.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Novo podaljšanje oprostitev za DDV in carine pri uvozu medicinske opreme (Sklep Komisije (EU) 2021/660)
Začetno obdobje šestih mesecev se podaljšuje do 31. decembra 2021.

Higienski vložki odslej manj obdavčeni
Higienski vložki, tamponi in nekateri drugi menstrualni higienski pripomočki so od danes manj obdavčeni, saj je začela veljati dopolnitev > Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost, po kateri se za te izdelke obračuna 9,5-odstotna stopnja DDV in ne več 22-odstotna.

Zvišanje izdatkov države
27. aprila so začele veljati spremembe > Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 (OdPSD20-22) in novi Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22-24). V letu 2021 se je zgornja meja izdatkov javnih financ glede na mejo, določeno novembra lani, zvišala s 24,9 milijarde na 25,3 milijarde evrov, javnofinančni primanjkljaj naj bi znašal 8,6 odstotka BDP. Zgornja meja izdatkov proračuna se je zvišala za 800 milijonov evrov na 14,32 milijarde evrov, proračunski primanjkljaj naj bi znašal 8,6 odstotka BDP. V naslednjih letih je predvideno postopno zniževanje javnofinančnega primanjkljaja, in sicer naj bi ta v letu 2022 znašal 5,7 odstotka BDP pri zgornji meji porabe 25,050 milijarde evrov, v letu 2023 3,8 odstotka BDP pri zgornji meji porabe 25,045 milijarde evrov in v letu 2024 2,8 odstotka pri zgornji meji porabe 25,430 milijarde evrov.

Najnižja pokojnina
Od 1. maja znaša najnižja pokojnina iz prvega odstavka 39. člena ZPIZ-2 279,56 eura, zagotovljena pokojnina iz tretjega odstavka 39. člena ZPIZ-2 znaša 620,00 eurov, zavarovancu, ki je pridobil pravico do invalidske pokojnine pa se od 1. maja zagotavlja invalidska pokojnina v znesku 388,54 eura.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Uredba o shemah neposrednih plačil; veljavnost od: 1.5.2021 - sprememba
»  Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021; veljavnost od: 1.5.2021 - sprememba
»  Sklep o določitvi izpolnjevanja obveznosti na področju praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu za dijake za šolsko leto 2020/2021; veljavnost od: 1.5.2021
»  Pravilnik o določitvi površinskih standardov za prijavo prebivališča; veljavnost od: 27.6.2021
»  Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 5.5.2021 - sprememba
»  Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 3.5.2021
»  Odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu; veljavnost od: 30.4.2021 - sprememba
»  Odlok okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 (OdPSD20-22); veljavnost od: 27.4.2021 - sprememba
»  Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22-24); veljavnost od: 27.4.2021
»  Uredba o izvajanju uredbe (EU) glede neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na notranjem trgu; veljavnost od: 24.4.2021 - sprememba
»  Ugotovitveni sklep o najnižji pokojnini, zagotovljeni pokojnini in najnižjem znesku invalidske pokojnine od 1. maja 2021; veljavnost od: 1.5.2021
»  Sklep o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma; veljavnost od: 24.4.2021

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 63 - 68/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Sporazum o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom začel veljati
Potem ko sta Evropski parlament in Svet EU ta teden dokončno potrdila sporazum o prihodnjih odnosih med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom po brexitu, je ta danes začel veljati. Začasno je sicer veljal že od 1. januarja, ko se je izteklo t. i. prehodno obdobje, a brez potrebne ratifikacije na evropski strani.

Sprejet načrt za okrevanje in odpornost
Vlada je prejšnji teden sprejela nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, v katerem so reforme in reformni cilji ter nanje vezani ukrepi in naložbe za obdobje do 2026. Načrt bo podlaga za črpanje sredstev iz 750 milijard evrov vrednega sklada za okrevanje EU po koronski krizi. Za slovenske ukrepe je predvidena poraba 2,47 milijarde evrov.

Evropski parlament odobril začetek pogajanj o covidnem potrdilu
Evropski parlament je potrdil svoja pogajalska izhodišča in sprejel stališče o začetku pogajanj s Svetom EU o uvedbi digitalnega zelenega potrdila, ki bo dokazovalo, da se je oseba cepila proti covidu-19, da ima negativen izid testa ali da je prebolela covid-19. Potrdilo bo med pandemijo covida-19 olajšalo gibanje v EU.

Gospodinjstva velik del razpoložljivega prihodka lani usmerila v varčevanje in ne v potrošnjo
Obsežni državni ukrepi na trgu dela, povezani s koronavirusom, so lani pomembno prispevali k ohranjanju kupne moči prebivalstva in omogočili nadaljnjo rast razpoložljivega dohodka slovenskih gospodinjstev. Ta se zlasti zaradi preventivnih ukrepov za zajezitev širjenja virusa ni močneje prelil v zasebno potrošnjo, ampak v večje varčevanje gospodinjstev. Vloge gospodinjstev so se v bankah tako povečale na rekordnih 23 milijard evrov.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Ugovor sočasne izpolnitve
Vrhovno sodišče je ugodilo reviziji in razveljavilo sodbi sodišč nižjih stopenj glede zahtevka za vrnitev nepremičnine ter zadevo vrnilo v novo sojenje na prvo stopnjo. Dilema je bila, kako se pravilo o sočasni izpolnitvi uporablja v primerih, ko je ena od strank v stečajnem postopku. V obrazložitvi je pojasnilo, da vzajemno neizpolnjeni kondikcijski zahtevki, ki jih urejajo pravila pogodbenega prava, spadajo v kategorijo "medsebojnih terjatev na podlagi vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe" (pododdelek 5.3.3 ZFPPIPP). Ker za take terjatve ne nastanejo pravne posledice začetka stečajnega postopka in ker tudi niso predvidene omejitve glede ugovora sočasne izpolnitve, je toženka upravičena zahtevati, da sodišče izpolnitev njene obveznosti veže na istočasno izpolnitev tožničine obveznosti. Sodišči prve in druge stopnje sta zato nepravilno zavrnili ugovor sočasne izpolnitve.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Inflacija v aprilu 2021  
 
- na mesečni ravni:   1,0 %
 
- na letni ravni:   2,1 %
 
TOM v maju 2021  
 
- na mesečni ravni:   0,2 %
 
- na letni ravni:   2,38 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec februar 2021:   1.946,07 €
 
in neto plača:   1.253,71 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.981,41 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.273,12 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
Minimalna plača do 31. 12. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Mojca Müller
Novosti ZDDV-1 po 1.7.2021 20. 05. 2021 10:00:00 79,90€ Naročilo
doc. dr. Lidija Robnik
Računovodski in davčni vidik insolvenčnih postopkov za dolžnika in upnike 27. 05. 2021 13:00:00 79,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Evropski postopek v sporih majhne vrednosti
Upoštevajoč dejstvo, da se čedalje več trgovinske dejavnosti odvija na spletu, predstavlja sklepanje tovrstnih poslov velik izziv ne samo za informatike, ampak tudi za pravno stroko. Zanimajo nas vprašanja, povezana s sklepanjem e-pogodb preko spletnih strani, z zakonitostjo e-marketinga, s pravicami potrošnikov, s pogodbami, sklenjenimi na daljavo, ipd.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.