c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
September 2020, številka 39 / letnik XII.
 

V zadnjem tednu je stopila v veljavo sprememba odloka, po kateri so gostinski lokali lahko odprti samo od 6. do 22.30 ure. Vlada je z novim odlokom okrepila tudi nekatere zaščitne ukrepe, med drugim so od sobote maske obvezne na odprtih javnih prostorih, kjer se zbira veliko ljudi, ob vstopu v delovne prostore pa bo treba meriti temperaturo.

V današnje središče postavljamo članek: Kaj prinaša novela Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B)?, bolj podrobno pa bomo novosti iz novele ZPPDFT-1 predstavili na spletnem seminarju v torek, 29. septembra 2020. Vabljeni k prijavi!

MDDSZ je objavilo stališče glede odreditve drugega dela in dela na domu zaradi izvajanja ukrepov preprečitve širjenja koronavirusne bolezni COVID-19. FURS je izdala spremembo dokumenta Zaposlitev v tujini pri tujem delodajalcu s pojasnili glede izpolnitve nekaterih obrazcev za zavezance, ki prejemajo dohodke iz tujine. ZRSZ pa obvešča, da je možna oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije za avgust.

Izbrali smo najbolj brane novice in članke na portalu v tem tednu: Izplačilo dividende, Poslovni naslov samostojnega podjetnika, Koriščenje ur namesto bolniške, Davčni zavezanec s podružnico na Hrvaškem in obravnava DDV, Prepoved delovanja društva in Podjetja, izkoristite razpis za brezplačne maske in razkužila za roke!

Vabimo vas tudi k prijavi na razpisana spletna seminarja: Kaj prinaša novela Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B)? in pregled DDV novosti na področju spletne prodaje blaga in storitev v drugi polovici leta 2021, oba s predavateljico Mojco Müller.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! (sporočila za javnost, obvestila javnih institucij, strokovni članki)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Kaj prinaša novela Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B)?    
Mojca Müller
   
O obveznostih in nalogah računovodij in davčnih svetovalcev po ZPPDFT-1 smo že pisali v prispevku Katere obveznosti imajo računovodje in davčni svetovalci po ZPPDFT-1?. Večinoma je prispevek še vedno aktualen, zato se bomo v tokratnem prispevku osredotočili predvsem na spremembe, ki jih je prinesla nedavno sprejeta novela zakona. Novela zakona z oznako ZPPDFT-1B je bila sprejeta julija 2020 in prinaša določene spremembe pri pregledu stranke, uvaja nov register ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudniki skrbniških denarnic, spreminja pa tudi obstoječi register dejanskih lastnikov (RDL), ki ga vodi Ajpes.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Odrejanje drugega dela ali na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin
Sistem urejanja delovnih razmerij delodajalcem omogoča poenostavljeno odrejanje opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin. Ta ureditev se ne nanaša le na čas, ko je bila razglašena epidemija, temveč tudi na okoliščine, ko je treba izvajati ukrepe zaradi preprečitve širjenja koronavirusne bolezni COVID-19, a le za čas trajanja teh okoliščin.

Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije možna tudi za avgust
ZRSZ obvešča, da lahko delodajalci od torka, 22. septembra, oddate zahtevek za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas tudi za avgust.

Koriščenje ur namesto bolniške
Delavec je bil nekaj dni na bolniški. Prinesel je bolniški list, vendar želi za celoten čas bolniške koristiti ure. Ali mu delodajalec lahko obračuna nadomestilo plače za koriščenje ur?

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Izplačilo dividende
Udeležba na dobičku oziroma dividenda je temeljna korporacijska pravica imetnika lastniškega deleža, ki je za statusno obliko gospodarskih družb urejena v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1). V članku pojasnjujemo evidentiranje delitve dobička pri družbi z omejeno odgovornostjo in knjiženje delitve dobička. Preverite, kako knjižimo izplačilo dividende.

Poslovni naslov samostojnega podjetnika
Minilo je skoraj sedem let, odkar morajo ljudje, ki želijo pridobiti položaj samostojnega podjetnika, svoji vlogi za vpis v Poslovni register Slovenije priložiti izjavo lastnika objekta, da podjetniku dovoljuje poslovanje na poslovnem naslovu (če podjetnik ni sam lastnik objekta na tem naslovu). Je taka ureditev res utemeljena s potrebami ali pa gre le za nepotrebno administrativno oviro?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Davčni zavezanec s podružnico na Hrvaškem in obravnava DDV
Matično družbo X v Sloveniji zanima, kako naj podružnica Y na Hrvaškem izstavi račun za skupne opravljene storitve. Ali je pravilno, da ga izstavi po 25. členu ZDDV-1, z upoštevanjem ustreznega člena po hrvaški zakonodaji, ali je treba postopati kako drugače?

Pridobitve iz drugih držav članic in domače dobave zaščitne in medicinske opreme od vključno 1. 8. 2020 niso več oproščene plačila DDV
Finančna uprava opozarja, da pridobitve iz drugih držav članic in domače dobave medicinske in zaščitne opreme od vključno 1. 8. 2020 dalje niso oproščene plačila DDV. Uvoz medicinskih pripomočkov in zaščitne opreme iz tretjih držav pa je oproščen carin in DDV do 31. 10. 2020.

Pojasnilo FURS: Zaposlitev v tujini pri tujem delodajalcu
Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta Zaposlitev v tujini pri tujem delodajalcu s pojasnili glede izpolnitve obrazca napovedi odmere akontacije dohodnine, v katerem zavezanec napove dohodke, prejete iz tujine. V dokumentu so še pojasnila glede izpolnitve obrazca ugovora zoper informativni izračun dohodnine in obrazca letne napovedi za odmero dohodnine za dohodke iz delovnega razmerja iz tujine.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
DZ danes glasuje o rebalansu
Potem ko se je v torek seznanil s predlogom rebalansa državnega proračuna in novele zakona o njegovem izvrševanju, bo DZ danes sejo nadaljeval še predlogom sprememb odloka o najvišji dovoljeni porabi javnih blagajn. Nato poslance čaka le še glasovanje o vloženih dopolnilih in proračunskih dokumentih v celoti.

V petem protikoronskem paketu predvidoma dodatek za zdravstvene delavce in podaljšanje čakanja na delo
Vlada je pripravila osnutek petega paketa protikoronskih ukrepov. V njem naj bi med drugim predlagala dodatek za delo zaposlenih, ki so v neposrednem stiku z obolelimi s covidom-19, nadomestilo za starše mlajših otrok v karanteni, podaljšanje čakanja na delo za določene panoge ter ponovno izplačilo temeljnega dohodka prizadetim samozaposlenim.

Rešitev za kratkoročno oddajanje stanovanj
Sodišče EU je pritrdilo francoskemu zakonu, po katerem morajo ponudniki stanovanj za kratkoročni najem, kot je denimo Airbnb, za tovrstno dejavnost pridobiti dovoljenje občine. Odločitev bo podlaga za nadaljnje korake zavezništva 22 evropskih mest, ki so EU nedavno pozvali k vzpostavitvi strožjih pravil na tem področju.

IZ SODNE PRAKSE: Prepoved delovanja društva
Tožbo za prenehanje delovanja društva lahko skladno z Zakonom o društvih vloži le državni tožilec, saj je preprečevanje uresničevanja nedovoljenih namenov, ciljev ali dejavnosti društva v javnem interesu. Tožbo torej lahko vloži le organ, ki ima zakonsko podeljeno pooblastilo za ščitenje takega interesa.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Sprejeta omejitev pri opravljanju gostinske dejavnosti v gostinskih in nastanitvenih obratih
21. septembra je začela veljati sprememba > Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki določa, da je po novem opravljanje gostinske dejavnosti v gostinskih in nastanitvenih obratih dovoljeno samo od 6. do 22.30 ure.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Uredba o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19; veljavnost od: 19.9.2020 - sprememba
    • Uredba o določitvi zneska trošarine za energente; veljavnost od: 22.9.2020 - sprememba
    • Pravilnik o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest; veljavnost od: 19.9.2020 - sprememba
    • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2; veljavnost od: 19.9.2020
    • Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 21.9.2020 - sprememba
    • Sklep o uporabi Smernic o pragmatičnem procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja v letu 2020 zaradi pandemije COVID-19; veljavnost od: 19.9.2020

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 123 - 126
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Podjetja, izkoristite razpis za brezplačne maske in razkužila za roke!
Do 31. 10. lahko slovenska podjetja z najmanj petimi zaposlenimi pridobijo za 200 EUR brezplačne zaščitne opreme na enega zaposlenega. Javni poziv je objavil Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo.

V tokratni tranši za čakanje na delo 2,17 milijona evrov
Zavod RS za zaposlovanje je včeraj izplačal novo tranšo povračil nadomestil plač za čakanje na delo, in sicer v višini 2,17 milijona evrov. S tem je skupen znesek izplačil za ta ukrep dosegel 280,8 milijona evrov. Izplačana so bila povračila za junij in julij. Prva povračila iz naslova skrajšanega delovnika so prestavljena na oktober.

S prijavo nepoštene poslovne prakse nad deset bank in ZBS
Združenje frank je zaradi zavajajoče in agresivne poslovne prakse na Tržni inšpektorat RS in Banko Slovenije poslalo prijavo kršitev zoper deset bank in njihovo interesno združenje, Združenje bank Slovenije (ZBS). Prijava se nanaša na smernice za ureditev razmerij med bankami in kreditojemalci v frankih, so pojasnili.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Razlika med režijskim in službenim potovanjem
Tožena stranka se je pritožila zoper odločitev, s katero ji je sodišče prve stopnje naložilo, naj za obdobje od maja 2015 do decembra 2017 tožnici izplača razliko med povračili stroškov prevoza na delo in z dela ter povračili stroškov za uporabo lastnega avtomobila v službene namene v višini 1.504,52 evra. V pritožbi navaja, da iz sodbe ni mogoče ugotoviti, zakaj sodišče ni uporabilo določbe 82. člena KPDŽP, ki ureja polni delovni čas in režijska potovanja. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da 82. člen KPDŽP res določa, da se poleg opravljanja dela v polni delovni čas všteva tudi režijsko potovanje, ki je vsako potovanje v odhodu in povratku iz mesta nastopa na delo in nazaj, ki je potrebno zaradi izvršitve posameznih del in nalog. Pri tožnici ni šlo za takšno potovanje, saj poti v druge kraje, ki jih je opravila na podlagi izdanih odredb, niso redne poti na delo na sedež delodajalca oziroma kraj, dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec julij 2020:   1.811,28 €
 
in neto plača:   1.176,25 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.837,49 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.197,63 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Mojca Müller
Kaj prinaša novela Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B)? 29.9.2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
Mojca Müller
DDV novosti na področju spletne prodaje blaga in storitev v drugi polovici leta 2021 22.10.2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.