c S
Pridobitve iz drugih držav članic in domače dobave zaščitne in medicinske opreme od vključno 1. 8. 2020 niso več oproščene plačila DDV 21.09.2020 FURS opozarja, da pridobitve iz drugih držav članic in domače dobave medicinske in zaščitne opreme od vključno 1. 8. 2020 dalje niso oproščene plačila DDV. Uvoz medicinskih pripomočkov in zaščitne opreme iz tretjih držav pa je oproščen carin in DDV do 31. 10. 2020.

Pridobitve in dobave zaščitne in medicinske opreme, opravljene na ozemlju Slovenije, so bile po 62.b členu ZIUZEOP-A oproščene plačila DDV v obdobju od vključno 13. marca 2020 do vključno 31. julija 2020. Ker ta ukrep ni bil podaljšan, od vključno 1. 8. 2020 niso več oproščene plačila DDV. Več o tem ukrepu je sicer pojasnjeno v poglavju XI. DDV - Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa.

Za uvoz medicinskih pripomočkov in zaščitne opreme pa je bila podaljšana začasna oprostitev carin in DDV do 31. 10. 2020.


Vir; FURS, 18. 9. 2020


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.