c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
September 2020, številka 36 / letnik XII.
 

DZ bo rebalans letošnjega državnega proračuna, ki ga je morala vlada pripraviti zaradi nepričakovanih izdatkov za blaženje posledic epidemije covida-19, in spremljajoči predlog novele zakona o izvrševanju proračuna potrjeval na redni septembrski seji.

V današnje središče postavljamo sprejeti Sklep Vlade RS, s katerim se je podaljšalo uveljavljanje pravice do ukrepa začasnega čakanja na delo, ki je možno še do konca septembra.

Izbrali smo najbolj brane članke na portalu v tem tednu: Nadomestilo plače je odvisno od vrste nastanka karantene, Previsoke temperature na delovnem mestu, Slabitev nekurantnih zalog trgovskega blaga, Vpliv koronakrize na mnenje revizorjev, V katerih primerih lahko uveljavljate vračilo DDV v tujini? in Kraj opravljanja storitev prevoza blaga in obračun DDV.

Vabimo vas tudi k prijavi na razpisane spletne seminarje v mesecu septembru: DDV registracija in kaj gre v kvoto ter DDV in storitve z mag. Tanjo Urbanijo in Kaj prinaša novela Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B)? s predavateljico Mojco Müller.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! (sporočila za javnost, obvestila javnih institucij, strokovni članki)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Uveljavljanje pravice do ukrepa začasnega čakanja na delo je možno še do konca septembra    
mag. Mojca Kunšek
       
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Nadomestilo plače je odvisno od vrste nastanka karantene
Aktualne zdravstvene razmere nas opominjajo, da je lahko karantena ne le zdravstveno temveč tudi finančno izjemno neugodna. V karanteno pa smo lahko napoteni ob lastni okužbi, ob stiku z okuženo osebo, tako v domovini kot tudi tujini. Glede na različne možnosti obravnave vstopa v karanteno, pa je odvisna tudi višina nadomestila za čas odsotnosti od dela.

Previsoke temperature na delovnem mestu
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 45. členu določa, da je dolžnost delodajalca, da zagotavlja pogoje za varnost in zdravje delavcev v skladu s posebnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Podrobneje pa zahteve glede zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev, ki jih mora delodajalec upoštevati pri načrtovanju, opremljanju in vzdrževanju delovnih mest določa Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih.

Slovenija naj razbremeni obdavčitev dela
Evropska komisija ugotavlja, da visoka obdavčitev dela v Sloveniji zelo verjetno negativno vpliva na trg delovne sile in posledično na BDP. Mednarodne institucije zato slovenski vladi svetujejo, naj razbremeni obdavčitev dela in uvede rasti prijaznejšo davčno strukturo, so ta teden sporočili iz Bruslja.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Slabitev nekurantnih zalog trgovskega blaga
Artikel trgovske zaloge (veleprodaja) ni imel gibanja več kot štiri leta in družba ocenjuje, da je ta zaloga nekurantna in jo bo zaradi tega odpisala. Kako bomo postopali in kje imamo podlago za sprejeto odločitev?

Vpliv koronakrize na mnenje revizorjev
V ponedeljek, 31. avgusta 2020, se je iztekel rok za oddajo revidiranih letnih poročil, razen za podjetja, katerih poslovno leto ni enako koledarskemu letu. Praksa in postopki pregleda letnih poročil so predpisani in ustaljeni, kljub temu pa se je letos pojavila negotovost, ki jo prinaša koronakriza.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
V katerih primerih lahko uveljavljate vračilo DDV v tujini?
Tako kot lahko slovenski davčni zavezanec identificiran za namene DDV zahteva vračilo DDV, ki ga je plačal za blago ali storitve v Sloveniji, lahko zahteva tudi vračilo DDV, ki ga je plačal za blago ali storitve v drugi državi članici EU oziroma v tretjih državah.

Kraj opravljanja storitev prevoza blaga in obračun DDV
Podjetje bo izdalo račun z obračunom DDV za prevoz blaga na relaciji od Slovenije do Švice. Pri tem gre za transport blaga, ki se bo carinil. Naročnik prevoza je slovensko podjetje z davčno številko. Zanima jih, ali je prevoz v celoti neobdavčen?

FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa (POSODOBLJENO)
Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa, in sicer so dopolnili VI. podpoglavje Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
O rebalansu na redni septembrski seji DZ
DZ bo rebalans letošnjega državnega proračuna, ki ga je morala vlada pripraviti zaradi nepričakovanih izdatkov za blaženje posledic epidemije covida-19, potrjeval na redni septembrski seji. Z njim se bo letošnja poraba povečala za tri milijarde evrov, namesto presežka pa bo beležil večmilijardni primanjkljaj.

Z novelo zakona o varstvu okolja do novega sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti
Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo predlog novele zakona o varstvu okolja, s katerim naj bi na novo uredili sistem proizvajalčeve razširjenje odgovornosti. Predlog ohranja idejo, da so lahko organizacije, ki skrbijo za skupno izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev, le v lasti teh proizvajalcev in delujejo nepridobitno.

Sindikat delavcev migrantov v zbiranje podpisov za spremembo zakonodaje
Sindikat delavcev migrantov Slovenije (SDMS) je v ponedeljek na predsednika DZ naslovil zahtevo za zbiranje podpisov za vložitev novel zakona o urejanju trga dela in zakona o dohodnini. S prvo želijo spremembe glede vračila nadomestila za brezposelnost iz tujine, z drugo pa odpravo dvojnega obdavčenja z izvzetjem s progresijo.

Vlada podprla predlagane spremembe zakona za skupino zavarovancev, ki so pokojninsko dobo dokupili
Vlada je na seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve sprejela Mnenje o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in podprla predlagane spremembe zakona, s katerimi skupino zavarovancev oz. upravičencev do pokojnine, ki so pokojninsko dobo dokupili po veljavnih predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju do 31. decembra 2012, izenačujejo s tistimi, katerim se je doba prostovoljnega zavarovanja priznala kot pokojninska doba brez dokupa.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Sprememba odloka glede prehajanja mejnih prehodov
Vlada je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije, ki opredeljuje izjeme pri prehajanju meje zaradi gospodarske dejavnosti ali zaradi nujnih poslovnih razlogov, brez testiranja za tuje delegacije in tudi za ožje družinske člane slovenskega državljana, ki lahko prehajajo mejo brez karantene.

V EU nova pravila za homologacijo, sprejeta po aferi dieselgate
V EU so se včeraj začela uporabljati nova pravila o odobritvi in tržnem nadzoru motornih vozil, sprejeta v odziv na afero dieselgate. Krepi se nadzor na evropski ravni. Evropska komisija bo lahko sprožila odpoklic vozila, ki bo veljal za vso EU. V primeru kršenja zakonov bo lahko naložila globe do 30.000 evrov za avtomobil.

Začasno čakanje na delo
Vlada je s sklepom zopet podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki ga določa Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), in sicer je ukrep podaljšala do 30. septembra 2020, kar je po 3. členu ZIUPDV tudi skrajni rok za prenehanje veljavnosti uporabe tega ukrepa.

Financiranje dodatnih kadrov na ZRSZ
29. avgusta je začela veljati Uredba o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ki določa metodologijo ocenjevanja potreb, pogoje in postopek dodelitve javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov na ZRSZ. Do javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov je ZRSZ upravičen v primeru, ko zaradi posledic razglašane epidemije ne more zagotoviti izvajanja vseh rednih in dodatnih nalog, ki so bile ZRSZ dodeljene z interventnimi zakoni.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Uredba o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje; veljavnost od: 29.8.2020
»  Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju; veljavnost od: 12.9.2020 - sprememba
»  Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juliju 2020; veljavnost od: 1.7.2020
»  Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije; veljavnost od: 28.8.2020 - sprememba
»  Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo; veljavnost od: 28.8.2020

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 115 - 116
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Vlada razrešila generalnega direktorja FURS Petra Jenka in začasno imenovala Ireno Nunčič
Vlada Republike Slovenije je na 84. dopisni seji razrešila Petra Jenka s položaja generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije ter na to mesto za vršilko dolžnosti imenovala dosedanjo državno sekretarko na Ministrstvu za finance Ireno Nunčič.

Znova poziv k sprostitvi makrobonitetnega ukrepa na področju kreditiranja prebivalstva
ZBS, GZS in OZS so v petek predsedniku vlade, guvernerju Banke Slovenije in predsedniku državnega zbora poslali pismo s pozivom za sprostitev makrobonitetnega ukrepa na področju kreditiranja prebivalstva. To so storili zaradi preseženih učinkov ukrepa na posojilno aktivnost prebivalstva ter negativnega vpliva na povpraševanje in gospodarsko rast.

BDP v drugem četrtletju s 13-odstotnim padcem
Slovenski BDP se je v drugem letošnjem četrtletju glede na enako obdobje lani realno zmanjšal za 13 odstotkov, je objavil statistični urad. Po desezoniranih podatkih je na četrtletni ravni upadel za 9,6 odstotka, v medletni primerjavi pa za 12,9 odstotka. V prvi polovici leta skupno je BDP medletno upadel za 7,9 odstotka.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Pravica do izjave o dejstvih in okoliščinah
V obravnavani zadevi je pritožbeni organ neutemeljeno zavrnil tožnikov ugovor, da mu v postopku ni bila dana možnost, da se o zadevi izjavi, z navedbo, da predstavlja pogoj iz 1. točke 6. člena ZDoh-2 zgolj formalen pogoj in da ima zavezanec uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji, kar izhaja iz uradnih evidenc, zato po mnenju pritožbenega organa zaslišanje stranke ni bilo potrebno. Tožnik je bil šele z obrazložitvijo pritožbenega organa seznanjen z razlogi in pravno podlago za odločitev in mu tako v okviru upravnega postopka ni bila zagotovljena pravica do izjave in tudi ne do učinkovitega pravnega sredstva. Upravno sodišče je tožbi ugodilo, odločbo finančnega organa odpravilo in zadevo vrnilo v ponoven postopek.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Deflacija v avgustu 2020  
 
- na mesečni ravni:   -0,1 %
 
- na letni ravni:   -0,1 %
 
 
 
TOM v septembru 2020  
 
- na mesečni ravni:   0,0 %
 
- na letni ravni:   0,0 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec junij 2020:   1.812,72 €
 
in neto plača:   1.175,47 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.878,05 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.226,70 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
mag. Tanja Urbanija
DDV registracija in kaj gre v »kvoto« 10.9.2020 13:00:00 79,90€ Naročilo
mag. Tanja Urbanija
DDV in storitve 17.9.2020 10:00:00 79,90€ Naročilo
Mojca Müller
Kaj prinaša novela Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B)? 29.9.2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.