c S

Kraj opravljanja storitev prevoza blaga in obračun DDV

01.09.2020

Podjetje zanima izdaja računa z obračunom DDV za prevoz blaga na relaciji od Slovenije do Švice. Pri tem gre za transport blaga, ki se bo carinil. Naročnik prevoza je slovensko podjetje z davčno številko. Zanima nas, ali je prevoz v celoti neobdavčen?

Kraj opravljanja storitev prevoza blaga se določi v skladu s prvim odstavkom 25. člena ZDDV-1. To pomeni, da če davčni zavezanec opravi prevozno storitev drugemu davčnemu zavezancu (takšna je situacija v vašem primeru), je kraj obdavčitve storitve tam, kjer ima sedež naročnik storitve. Ker ima naročnik vaše prevozne storitve sedež v Sloveniji, je torej vaša prevozna storitev predmet obdavčitve s slovenskim DDV. Na storitev se tako obračuna 22 % DDV, razen če ZDDV-1 za vašo situacijo določa oprostitev.

ZDDV-1 dejansko v e) točki prvega odstavka 52. člena določa, da je plačila DDV oproščeno opravljanje storitev, vključno s prevoznimi storitvami, če so neposredno povezane z izvozom blaga. Ker opravite prevoz blaga, ki se izvozi, to oprostitev lahko uveljavite.

Na vašem računu ste vrednost prevoza delili na del do meje in na del izven Slovenije. Prevoza, tako kot trdi vaš naročnik, res ni treba deliti. Prevoz za celotno prevoženo razdaljo se obdavči enako. Delitev na prevoz blaga opravljen po ozemlju znotraj Slovenije in na del izven Slovenije je pomembna samo v primeru, ko se blago uvozi in se del prevoza vključi v davčno osnovo pri uvozu blaga. Pri prevozu povezanem z izvozom takšna delitev ni potrebna.

Torej oprostitev po 52. členu ZDDV-1, ki ste jo upoštevali za del prevoza izven Slovenije, se uveljavi za celoten prevoz.

Naj na koncu opozorim še na pojasnilo FURS, v katerem FURS navaja, kdaj se lahko uveljavi oprostitev za prevozne storitve povezane z izvozom (pojasnilo št. 4230-582/2017-13 z dne 27. 12. 2017: Dodatno pojasnilo glede obravnave storitev, ki so neposredno povezane z mednarodnim trgovanjem, po ZDDV-1).  Skladno s tem pojasnilom so plačila DDV oproščene le storitve, ki se opravljajo neposredno za izvoznika (pošiljatelja) ali naslovnika (prejemnika) blaga. Če je vaš naročnik izvoznik blaga (zelo verjetno je), potem je pravilno, da uveljavite oprostitev po 52. členu ZDDV-1 (na celotni zaračunani znesek).


Oglejte si še druge članke s področja Davka na dodano vrednost


PRIJAVITE  SE

Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!________________________________________
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.