c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Julij 2020, številka 28 / letnik XII.
 

Vlada je včeraj na večerni dopisni seji izdala novelo > Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Z novim odlokom tako za dokazilo ne velja več parkirni listek ali račun iz restavracije, temveč kot dokazila na primer štejejo originalni račun za plačilo nastanitve, dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila oziroma drugo primerno dokazilo.

Iz MJU so sporočili, da je v podpisu dogovor o višjem regresu za letni dopust 2020 za javne uslužbence do vključno 20. plačnega razreda. Uslužbenci z višjimi plačnimi razredi pa ostanejo pri minimalni plači, torej pri 940 evrih. V osrednji temi tokratnega tednika izpostavljamo prispevek o odpovedi pravice do regresa.

Od 20. junija 2020 davčni zavezanci ne morejo več zaprositi za odlog oziroma obročno plačilo davka v skladu s pogoji Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, zato je FURS zavezance obvestil kako jim lahko pomaga, da lažje izpolnjujejo davčne obveznosti.

Izbrali smo najbolj brane članke na portalu v tem tednu: Aplikacija za sledenje stikov z okuženimi na poti do sprejema, Davki in izobraževanje zaposlenih, Evidentiranje pripojitve pri kateri je nastalo slabo ime, Obdavčevanje pasivnih dohodkov v Sloveniji, Uveljavljanje olajšave za otroka, ki nima istega stalnega prebivališča in Zakaj sem proti univerzalnemu temeljnemu dohodku?

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! (sporočila za javnost, obvestila javnih institucij, strokovni članki)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Ali se delavec lahko odpove pravici do regresa?    
mag. Suzana Pisnik
   
Delodajalec je na podlagi 131. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače in ga izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Se pa lahko na podlagi kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Podpis dogovora za višji regres za letni dopust 2020 za nekatere javne uslužbence
Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, s katerim zvišujejo letošnji regres za javne uslužbence do vključno 20. plačnega razreda, je včeraj podpisalo 26 reprezentativnih sindikatov javnega sektorja od skupno 43. Še en sindikat pa je napovedal, da bo aneks podpisal naknadno v sredo. Dogovor sta pogajalski skupini parafirali v sredo prejšnji teden, vlada ga je potrdila dan za tem, podpisati pa ga mora večina sindikatov.

Davki in izobraževanje zaposlenih
Izdatki za izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana se šteje za boniteto. Zakon pa hkrati določa, da se izdatki delodajalca za dopolnilno izobraževanje in usposabljanje delojemalcev, če je v zvezi s poslovanjem delodajalca, z davčnega zornega kota ne štejejo kot boniteta, zato ni potrebno obračunati dajatev kot so prispevki in dohodnina, pa vendar so taki izdatki lahko davčno priznan odhodek pri obdavčitvi delodajalca.

Omogočena je oddaja končnih poročil za začasno čakanje na delo
ZRSZ obvešča delodajalce, da je od 1. julija na portalu za delodajalce omogočena oddaja končnih poročil za začasno čakanje na delo. Delodajalci oddate končno poročilo za povračilo nadomestila plače, ki ste ga zaradi začasnega čakanja na delo ali odsotnosti zaposlenih zaradi višje sile uveljavljali na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP).

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti od 1. julija 2020
Predpisana obrestna mera zamudnih obresti velja za šestmesečno obdobje, ki se začne 1. julija 2020, in znaša 8 odstotkov.

Evidentiranje pripojitve pri kateri je nastalo slabo ime
Družba se je odločila pripojiti svojo odvisno družbo, ki je v 100% lasti prevzemnega podjetja. Prevzemna družba ima naložbo izkazano v višini 100.000,00 EUR. Ob evidentiranju pripojitve prevzemna družba izloči naložbo in evidentira prevzeta sredstva in obveznosti. Neto vrednost prevzetega premoženja je 104.000,00 EUR, kar pomeni, da mora družba izkazati za 4.000,00 EUR slabega imena. Višina slabega imena se takoj pripozna v prihodkih podjetja v letu v katerem je nastala.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Uveljavljanje olajšave za otroka, ki nima istega stalnega prebivališča
Ali je za uveljavljanje olajšave za vzdrževanega družinskega člana po novem nujno, da ima ta prijavljeno isto stalno prebivališče kot tisti, ki ga želi uveljavljati kot vzdrževanega družinskega člana?

Kako FURS pomaga zavezancem, da lažje izpolnjujejo davčne obveznosti?
Z Zakonom o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) so bili zaradi posledic epidemije bolezni COVID-19 uvedeni določeni ukrepi v zvezi s postopki za pobiranje davkov, ki zagotavljajo zavezancem za davek lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti. Navedeni ukrepi so 20. junija 2020, z uveljavitvijo Sklepa o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) prenehali veljati.

Obdavčevanje pasivnih dohodkov v Sloveniji
Urejanje obdavčevanja dividend, obresti in kapitalskih dobičkov (pasivni dohodki) je predmet Zakona o dohodnini (ZDoh-2). Glede pasivnih prihodkov velja v Republiki Sloveniji cedularni sistem obdavčevanja, kar pomeni, da se dohodki obdavčujejo po proporcionalni stopnji in brez upoštevanja določenih specifičnih davčnih olajšav. Prav tako se pasivni dohodki ne vključujejo več v letno dohodninsko napoved, saj se izračunana in plačana dohodnina od navedenih dohodkov šteje za dokončni davek.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Aplikacija za sledenje stikov z okuženimi na poti do sprejema
Odbor DZ za delo je z manjšimi popravki potrdil predlog zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida-19, katerega glavni namen je zaščititi delovna mesta, daje pa tudi podlago za uvedbo aplikacije za sledenje stikom z okuženimi. Te opoziciji ni uspelo črtati iz zakonskega besedila, zato napoveduje ustavno presojo.

Poslance čaka še zadnja redna plenarna seja pred počitnicami
Ta teden se bo DZ zbral še na zadnji redni plenarni seji pred počitnicami. Časovnica za sejo, ki se bo začela v četrtek, še ni določena, na dnevnem redu pa sta poleg vladnega predloga četrtega protikoronskega zakona še opozicijski noveli prejšnjih protikoronskih zakonov. Na seji je pričakovati tudi seznanitev z odstopom ministra Aleša Hojsa.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Parkirni listek ali račun iz restavracije ne bosta več dovolj
Z 8. julijem je v veljavi novela > odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Z dopolnitvijo 2. odstavka 9. člena odloka se jasneje določajo dokazila, ki jih oseba predloži mejnim organom, da dokaže, da ne prihaja iz države z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo covid-19 t.j. iz države na rdečem seznamu.

KP dejavnosti gostinstva in turizma
4. julija je začel veljati aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, ki določa zvišanje najnižjih osnovnih plač v panogi gostinstva in turizma po tarifnih razredih od 1. januarja 2021 (primerjalnik 59. člena). Stranke KP se bodo z namenom presojanja zmožnosti omenjenega dviga najnižjih osnovnih plač sestale najkasneje 1. oktobra letos.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije; veljavnost od: 8.7.2020 - sprememba
    • Odredba o začasnem ukrepu prepustitve nastanitvenih objektov zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 8.7.2020
    • Odredba o določitvi ogroženih območij zaradi nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 8.7.2020
    • Pravilnik o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici; veljavnost od: 18.7.2020 - sprememba
    • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti; veljavnost od: 1.7.2020
    • Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije; veljavnost od: 4.7.2020 - aneks

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 93 - 95
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Omogočen je nov RZPP
AJPES sporoča, da je vzpostavil prenovljen Register neposestnih zastavnih pravic in premičnin (RZPP). Kvalificiranim uporabnikom prenovljen RZPP omogoča samostojen vpis ter pregled nad lastnimi in drugimi vpisi.

Inšpektorat za delo lani izrekel za 4,1 milijona evrov glob
Inšpektorat RS za delo je lani opravil 14.118 inšpekcijskih pregledov, in sicer 8013 na področju delovnih razmerij, kjer beleži krepko rast prijav, 5891 na področju varnosti in zdravja pri delu ter 214 na področju socialnih zadev. Ob tem je izrekel za 4,1 milijona evrov glob. Kljub vse večjemu obsegu dela se vztrajno spopada s pomanjkanjem kadra.

Bruselj ohranil napoved za Slovenijo za letos pri sedemodstotnem padcu BDP
Evropska komisija je Sloveniji za letos napovedala sedemodstotni padec BDP, kar je enako, kot je predvidela tudi v spomladanski gospodarski napovedi. Za prihodnje leto pa ji je napovedala 6,1-odstotno rast, kar je za 0,6-odstotne točke manj, kot je predvidela maja.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Trpinčenje na delovnem mestu
Tožnica, ki je bila pri toženi stranki zaposlena kot pomočnica direktorja, je vložila pritožbo zoper sodbo sodišča prve stopnje, ki je zavrnilo tožbeni zahtevek, da je tožena stranka dolžna tožnici zaradi trpinčenja in posledično posega v njene pravice do osebnega dostojanstva in s tem povezane duševne bolečine plačati odškodnino. Višje delovno in socialno sodišče (VDSS Sodba Pdp 601/2019) je pritožbo zavrnilo in potrdilo izpodbijano sodbo. V obrazložitvi je pojasnilo, da ugotovljena ravnanja direktorice ne predstavljajo nedopustnih ravnanj trpinčenja, zlasti ne z namenom žaljenja, poniževanja ali diskreditacije tožnice, temveč je šlo za izvajanje pristojnosti direktorice. Ni šlo za sistematična, graje vredna ravnanja, usmerjena proti tožnici, ampak za izvajanje nalog v delovnem procesu, kar pa je bilo oteženo glede na porušen odnos med tožnico in direktorico tožene stranke, slabe odnose pa je tožnica tudi priznavala. Prav porušeni odnosi so po mnenju sodišča privedli do določenih ravnanj direktorice, ki pa jih sodišče ni ocenilo kot trpinčenje.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec april 2020:   1.937,21 €
 
in neto plača:   1.266,13 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.826,22 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.190,30 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Vpliv kazalnikov na izračun bonitetne ocene maj 2020 59,90€ Naročilo
dr. Anita Napotnik
Kako naj ravnajo delodajalci, da bodo ukrepi države za omilitev posledic epidemije res v pomoč junij 2020 59,90€ Naročilo
mag. Tanja Urbanija
Nepremičnine in DDV (nakup, prodaja, najem) junij 2020 79,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.