c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Junij 2020, številka 26 / letnik XII.
 

Na današnji seji bo Vlada predvidoma sprejela nekatere ukrepe za zamejitev ponovnega širjenja novega koronavirusa v državi. Že v torek je državni govorec Jelko Kacin omenil vzpostavitev centrov za karanteno ter možnost ponovne obveze nošenja zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih.

V osrednji temi današnjega tednika izpostavljamo članek - Pri letošnjem analiziranju poslovanja družb bo treba upoštevati tudi spremembe računovodskih standardov, sicer pa je v petek, 19. junija AJPES izvedel javno objavo letnih poročil za leto 2019.

Danes je FURS izdal obvestilo zavezancem, da se rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine izteče 29. junija 2020, med drugim pa so objavili informacijo glede poročanja podatkov na obračunu REK-1 po ZIUOOPE ter pojasnilo glede Izpolnjevanja davčnih obveznosti po prenehanju interventnih ukrepov.

Izpostavljamo najbolj brane članke na portalu: Predložitev lažnih dokazil kandidata o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi, Pojasnilo glede odrejene karantene delavcem ter možnih postopanj delodajalca, Ključne delovnopravne dileme pri opravljanju dela na domu in Karantena za vse, ki prihajajo iz tretjih držav!.

Zaključujemo prvo polletje izvajanja spletnih seminarjev, ki ste si jih letos ogledali v veliko večjem obsegu kot prejšnja leta. Če ste katerega zamudili, si še vedno lahko ogledate posnetke, ki vas čakajo v arhivu spletnih seminarjev. Za dostop do zbirke je potrebna registracija, naročniki portalov FinD-INFO in IUS-INFO pa imate ogled posnetkov spletnih seminarjev vključen v naročnino. V zbirki je tudi že na voljo posnetek včeraj izvedenega spletnega seminarja Več DDV številk, z davčno svetovalko mag. Tanjo Urbanija.

Želimo vam uspešen dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! (sporočila za javnost, obvestila javnih institucij, strokovni članki)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Pri letošnjem analiziranju poslovanja družb bo treba upoštevati tudi spremembe računovodskih standardov    
mag. Mojca Kunšek
   
V petek je Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) objavila več kot 118.000 letnih poročil poslovnih subjektov, kar pomeni, da je nastopil čas, ko končno lahko preverimo poslovanje svojih poslovnih partnerjev v zadnjem oz. zadnjih letih. Zaradi Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) je bila namreč predložitev letnih poročil zamaknjena za dva meseca in se je zaključila s 1. junijem 2020.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
MDDSZ: Pojasnilo glede odrejene karantene delavcem ter možnih postopanj delodajalca
Na spletu so se pojavila obvestila nekaterih delodajalcev, v katerih zaposlene opozarjajo, da ne smejo zapuščati Slovenije tudi v času koriščenja letnega dopusta. Delavce opozarjajo, da če zaradi karantene ali zaprtja meja ne bodo pravi čas prišli nazaj, bodo njihovo odsotnost šteli kot hujšo kršitev delovnih obveznosti, zaradi katere lahko izredno odpovejo pogodbo o zaposlitvi. MDDSZ se je odzval na tovrstne zapise in vprašanja v zvezi s tem.

MDDSZ: Ključne delovnopravne dileme pri opravljanju dela na domu z vidika delovnega prava in varnosti in zdravja pri delu
Delo na domu lahko ob soglasju delodajalca in delavca predstavlja pomemben institut za naslavljanje sodobnih vsakodnevnih izzivov tako na strani delavca kot delodajalca. Gre za institut, ki ob spoštovanju obveznosti in pravic vseh deležnikov, delavcu omogoča lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, delodajalcu pa večjo fleksibilnost in lažjo organizacijo dela ob izrednih dogodkih.

ZRSZ: Oddaja končnih poročil za povračilo nadomestila plače od 30. junija
Končno poročilo k vaši vlogi za povračilo nadomestila plače zaposlenih na začasnem čakanju na delo ali zaradi odsotnosti iz razloga višje sile boste lahko na portalu za delodajalce oddali od 30. junija. Prosijo, da to storite do konca julija 2020.

Predložitev lažnih dokazil kandidata o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi
Delodajalec, ki zaposluje nove delavce, mora prosto delovno mesto oziroma vrsto dela javno objaviti. Objava prostega dela mora vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni, kot to izhaja iz prvega odstavka 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Javna objava letnih poročil za leto 2019
V ponedeljek, 19. junija 2020 je AJPES izvedel "masovno" javno objavo letnih poročil poslovnih subjektov za leto 2019. Preverite kako so poslovala podjetja v lanskem letu.

Poročanje podatkov na obračunu REK-1 po ZIUOOPE
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) v 11. členu ureja možnost delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa in v 24. členu povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Oba ukrepa delodajalec uveljavlja pri Zavodu RS za zaposlovanje. FURS bo Zavodu za potrebe vodenja postopka posredoval podatke iz predloženih REK-1 obrazcev.

Izplačilo letnega dodatka v letu 2020
ZPIZ bo letni dodatek za leto 2020 izplačal skupaj z junijskimi pokojninami v torek, 30. junija 2020. Prejelo ga bo 605.093 uživalcev, od tega 590.125 uživalcev pokojnin in 14.968 uživalcev nadomestil iz invalidskega zavarovanja.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine se izteče 29 .6. 2020
FURS opominja davčne zavezance, da se v ponedeljek, 29. junija 2020 izteče rok za vložitev ugovora zoper informativni izračun dohodnine.

Izpolnjevanje davčnih obveznosti po prenehanju interventnih ukrepov
Finančna uprava je pripravila pregled izpolnjevanja davčnih obveznosti po prenehanju interventnih ukrepov po določbah Sklepa o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada danes predvidoma z ukrepi za preprečitev ponovnega širjenja novega koronavirusa
Vlada bo na današnji seji predvidoma sprejela nekatere ukrepe za zamejitev ponovnega širjenja novega koronavirusa v državi. Že v torek je državni govorec Jelko Kacin omenil vzpostavitev centrov za karanteno ter možnost ponovne obveze nošenja zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih.

Trgovci za presojo ustavnosti vladnega odloka glede obratovalnega časa prodajaln
Člani Trgovinske zbornice Slovenije so na ustavno sodišče vložili pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti vladnega odloka, ki prepoveduje obratovanje prodajaln na nedelje in dela proste dni. Zbornica je ob tem ponovno pozvala k takojšnjemu preklicu vladnega odloka, želi si, da bi bile prodajalne ponovno odprte tudi ob nedeljah.

Za Slovenijo obravnava tožbe zaradi arhivov ECB zelo pozitivna
Sodišče EU je v ponedeljek, 22. junija 2020 v Luksemburgu obravnavalo tožbo Evropske komisije proti Sloveniji zaradi kršenja nedotakljivosti arhivov ECB med kriminalistično preiskavo v Banki Slovenije v povezavi s sanacijo bank konec leta 2013. Slovenska zastopnica Katja Rejec Longar je obravnavo ocenila kot zelo pozitivno.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Karantena za vse, ki prihajajo iz tretjih držav
Na podlagi odloka, katerega spremembe veljajo od 19. junija 2020 dalje, se določajo nova pravila pri prehajanju slovenske državne meje. Glede na spremembe epidemioloških razmer v posameznih državah (BIH, Srbija in Kosovo) je prišlo do spremembe 10. člena, ki določa uvedbo 14-dnevne karantene vsem tistim, ki ne bodo zadostili novim pogojem in prihajajo v Slovenijo iz držav s poslabšano epidemiološko situacijo.

V veljavi je novela zakona o ohranjanju narave
20. junija 2020 je začela veljati novela zakona o ohranjanju narave (primerjalnik spremenjenega besedila), ki med drugim dviguje prag za sodelovanje nevladnih organizacij v upravnih in sodnih postopkih. Stranki Zeleni Slovenije in Stranka mladih - Zeleni Evrope sta na ustavno sodišče že vložili zahtevo za ustavno presojo omenjenih določb.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP); veljavnost od: 20.6.2020 - sprememba
    • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021); veljavnost od: 20.6.2020 - sprememba
    • Zakon o javnih financah (ZJF); veljavnost od: 20.6.2020 - sprememba
    • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2); veljavnost od: 20.6.2020 - sprememba
    • Zakon o ohranjanju narave (ZON); veljavnost od: 20.6.2020 - sprememba
    • Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/568 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov; veljavnost do: 19.6.2020 - razveljavitev
    • Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih; veljavnost od: 20.6.2020 - sprememba
    • Uredba o kategorizaciji državnih cest; veljavnost od: 1.7.2020 - sprememba
    • Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju; veljavnost od: 20.6.2020
    • Pravilnik o elektronskem vlaganju prijav v postopkih registracije znamk in modelov; veljavnost od: 4.7.2020 - sprememba
    • Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza; veljavnost od: 20.6.2020 - sprememba
    • Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije; veljavnost od: 19.6.2020 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 88 - 89
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Gospodarske družbe v Sloveniji lani z desetino višjim neto čistim dobičkom
Gospodarske družbe v Sloveniji so lani ustvarile 4,625 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je 10 odstotkov več kot predlani. Prihodki so bili višji za štiri odstotke, znašali so 103,892 milijarde evrov, je v petek, 19. junija 2020 objavil AJPES. Ocenjuje, da je gospodarstvo bolje pripravljeno na krizo kot pred dobrimi 10 leti.

FURS na področju dela na črno lani izrekel za 5,8 milijona evrov glob
Finančna uprava RS je v boju proti sivi ekonomiji tudi v lanskem letu namenila posebno pozornost področju nadzora dela in zaposlovanja na črno. Skupaj je izvedla 11.982 nadzorov, pri čemer je v 22,3 odstotka primerih odkrila kršitve. Izrekla je za 5,8 milijona evrov glob, je razvidno iz letnega poročila posebne vladne komisije.

Plačilne storitve bank in hranilnic lani večinoma dražje
Nadomestila za plačilne storitve bank in hranilnic so bila konec lanskega leta glede na leto prej v povprečju višja, kaže analiza Banke Slovenija. Za fizične osebe so bila nadomestila povprečno višja za 3,75 odstotka, medtem ko so se za pravne osebe zvišala za 2,48 odstotka, kažejo rezultati analize, v katero so vključili 15 bank in hranilnic.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Razlika v višini uveljavljenih in priznanih stroškov
Tožnik je vložil tožbo zoper drugostopenjsko odločbo, s katero je Ministrstvo za finance zavrnilo njegov ugovor na informativni izračun dohodnine. Tožnik je uveljavljal stroške v višini 17.081,01 evra, priznani pa so mu bili v višini 12.590,36 evra. Do razlike v višini uveljavljenih in priznanih stroškov je prišlo zato, ker je davčni organ zaključil, da stroški prevoza ne predstavljajo službenih poti in se ne priznajo v enaki višini. Upravno sodišče je tožbi ugodilo in odpravilo prvostopenjsko odločbo ter zadevo vrnilo istemu organu v ponovni postopek. Pojasnilo je, da je dohodek, ki se upošteva pri obdavčenju oziroma pri izračunu davčne osnove, celotni izplačani znesek, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 odstotkov. Tako zmanjšani znesek pa se nato lahko zmanjša le še za dejanske stroške prevoza in nočitve, ki so povezani z opravljenim delom, vendar le na podlagi dokazil in pod pogoji in do višine, ki jih določi Vlada.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Obrazec z izpisom odprtih postavk za proračunske uporabnike
UJP obvešča proračunske uporabnike da bo med 1. 7. 2020 in 7. 7. 2020 posredovala po pošti ali prek spletne aplikacije UJPnet oziroma mobilne aplikacije mUJPnet v potrditev obrazec "Izpis odprtih postavk - Stanje denarnih sredstev na dan 30. 6. 2020".

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec april 2020:   1.937,21 €
 
in neto plača:   1.266,13 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.826,22 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.190,30 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Irena Kamenščak
Tretji paket korona ukrepov za delodajalce – Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije SARS-COV-2 (ZIUOOPE) junij 2020 59,90€ Naročilo
dr. Anita Napotnik
Kako naj ravnajo delodajalci, da bodo ukrepi države za omilitev posledic epidemije res v pomoč junij 2020 59,90€ Naročilo
mag. Tanja Urbanija
Nepremičnine in DDV (nakup, prodaja, najem) junij 2020 59,90€ Naročilo
mag. Tanja Urbanija
Več DDV številk junij 2020 59,90€ Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.