c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Maj 2020, številka 22 / letnik XII.
 

Odbor DZ za delo se je včeraj v večernih urah lotil obravnave predloga tretjega paketa protikoronskih ukrepov, tokrat vrednega eno milijardo evrov. Od tega bo večji del namenjen za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, približno tretjina pa za izdajo turističnih bonov za počitnice v Sloveniji, ki naj bi bili prenosljivi med sorodniki.

V nacionalnem tednu prostovoljstva in času številnih prostovoljskih aktivnosti izpostavljamo posebnosti davčne obravnave dohodkov prostovoljcev, v osrednji temi današnjega tednika pa članek - Odlog plačila DDV v času epidemije.

Ne spreglejte, da je v ponedeljek, 1. junija 2020, skrajni rok za oddajo obračuna DDPO in obračuna DohDej za leto 2019 ter predložitev letnih poročil in premoženjskih bilanc, prav tako pa se izteče rok za oddajo izjave za dodelitev zadnjega nakazila temeljnega dohodka.

Izpostavljamo še najbolj brane članke tega tedna: Delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa od 1. junija dalje, Upravičenost delavca do prejema odpravnine in Pregleden seznam ukrepov tretjega protikoronskega paketa.

Ne spreglejte tedna knjige in akcijske ponudne strokovnih knjig GV Založbe, od 25. maja do 1. junija 2020.

Želimo vam uspešen dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! (sporočila za javnost, obvestila javnih institucij, strokovni članki)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Odlog plačila DDV v času epidemije    
mag. Tanja Urbanija
   
Zavezanci lahko za odlog plačila DDV zaprosite, če ste izgubili sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Odlog je možen za največ dve leti oz. obročno plačilo, ki je možno v največ 24 obrokih. Za čas odloga obresti ne tečejo. Organ odloči o vlogi v osmih dneh. Vlogo oddate preko portala eDavki. Na osnovi vaše vloge FURS izda odločbo, ki jo vroči preko portala eDavki. V primeru, da davka ne plačate kot je določeno v odločbi, boste morali plačati zamudne obresti po 0,0247 odstotni dnevni obrestni meri  (96. člen ZDavP-2). Najprej morate oddati DDV obračun, šele nato pa naredite vlogo za odlog ali vlogo za obročno plačilo.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa od 1. junija dalje
Z namenom ohranitve delovnih mest, bo na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 (ZIUOOPE), država delno subvencionirala delo s krajšim delovnim časom. Delodajalci bodo ta ukrep lahko uporabljali od 1. junija do 31. decembra 2020. ZIUPPP, ki tudi ureja čakanje na delo, bo v tem delu prenehal veljati.

Upravičenost delavca do prejema odpravnine
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa upravičenost in pravila odpravnine. Delavec je upravičen do prejema odpravnine s strani delodajalca v različnih primerih.

ZRSZ: Preverjanje višine prejetih povračil nadomestila plače
Na portalu za delodajalce ZRSZ je od začetka tedna na voljo aplikacija za preverjanje, koliko sredstev ste prejeli pri izplačilu povračil nadomestila plače po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP).

Preklic dela na domu
Inšpektorat za delo obvešča delodajalce, da obveščanje o preklicu dela na domu ni potrebno.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
AJPES: Skrajni rok za predložitev letnih poročil in premoženjskih bilanc je 1. junij 2020
AJPES obvešča zavezance za predložitev letnih poročil in premoženjskih bilanc za leto 2019, da se z uveljavitvijo Odloka o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) rok za predložitev letnih poročil in premoženjskih bilanc v letu 2020, določen z Zakonom o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, izteče 31. maja 2020. Ker je zadnji dan roka nedelja, ko AJPES ne dela, je skladno s 101. členom Zakona o splošnem upravnem postopku skrajni rok za predložitev 1. junij 2020.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Davčne posebnosti dohodkov prostovoljcev
V nacionalnem tednu prostovoljstva in času številnih prostovoljskih aktivnosti velja izpostaviti tudi posebnosti davčne obravnave dohodkov prostovoljcev.

FURS: Še do 1. junija je čas za oddajo Izjave za temeljni dohodek in oprostitev prispevkov
Samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci imajo do ponedeljka, 1. junija, čas, da vložijo izjavo za oprostitev dela marčnih ter aprilskih in majskih prispevkov in dodelitev mesečnega temeljnega dohodka. Naslednja in hkrati zadnja tranša nakazila temeljnega dohodka bo 10. junija, je danes spomnila Finančna uprava RS.

FURS: Še slab teden časa za oddajo obračunov DDPO in DohDej za leto 2019
Zavezanci, ne pozabite na oddajo obračuna DDPO in DohDej do 1. 6. 2020. Rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) in davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) za koledarsko leto 2019 je bil zaradi epidemije COVID-19 iz 31. 3. 2020 premaknjen na 31. 5. 2020. Ker pa je 31. 5. 2020 nedelja, je skrajni rok za oddajo obračunov za koledarsko leto 2019 ponedeljek, 1. 6. 2020.

FURS: Vmesna tranša mesečnega temeljnega dohodka
V petek, 22. maja so mesečni temeljni dohodek prejeli tisti upravičenci, ki so bili z novelo ZIUZEOP-A na novo dodani med upravičence do tega dohodka. Ti upravičenci so prejeli mesečni temeljni dohodek za meseca marec in april 2020 v sorazmernem delu mesečnega zneska glede na delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa. Naslednja tranša za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka bo 10. 6. 2020.

FURS: Pooblaščanje – nov dokument
Finančna uprava RS je izdala nov dokument Pooblaščanje, ki vsebuje podrobnejše opise najbolj pogostih vrst pooblastil, ki jih uporabljajo zavezanci pri poslovanju s finančno upravo.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Tretji paket za pomoč po koncu epidemije
Odbor DZ za delo se je včeraj v večernih urah lotil obravnave predloga tretjega paketa protikoronskih ukrepov, tokrat vrednega eno milijardo evrov. Gre za prepotrebno in izjemno potrebno podporo prebivalstvu, gospodarstvu in trgu dela za obdobje po 31. maju, ko se bo epidemija zaključila.

Pregleden seznam ukrepov tretjega protikoronskega paketa
Predlog tretjega protikoronskega zakona, ki bo po načrtih vlade uveljavljen 1. junija, je vreden eno milijardo evrov. Od tega bo večji del namenjen za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, približno tretjina pa za izdajo turističnih bonov za počitnice v Sloveniji.

Pred DZ predlog nedeljskega zaprtja trgovin
Zadnji dan majske seje DZ se bodo poslanci posvetili razpravi o predlogu za zaprtje trgovin ob nedeljah tudi po koncu omejitvenih ukrepov. Sedanje gospodarske razmere zaradi posledic koronavirusa predlogu po mnenju vlade niso naklonjene, premier Janez Janša pa je izpostavil, da mora biti takšen predlog usklajen s socialnimi partnerji.

Vlada določila besedilo zakona o poroštvu Slovenije za instrument SURE
Vlada je določila besedilo Zakona o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19. Instrument SURE bo državam članicam EU zagotovil posojila v višini do 100 milijard evrov, s pomočjo katerih bodo lahko podpirale sheme skrajšanega delovnega časa in podobne ukrepe, potrebne za blaženje posledic epidemije COVID-19.

Vlada prerazporedila finančna sredstva za več namenov
Vlada je na ponedeljkovi dopisni seji sklenila prerazporediti sredstva za več namenov. Med drugim za enkratni solidarnostni dodatek za upokojence, za prispevke za zdravstveno zavarovanje odsotnih z dela in za dijaške domove, so v sporočilu za javnost zapisali na vladi.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
S 1. junijem normalizacija pri upravnih in sodnih zadevah
Vlada je sprejela odlok o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19). Z njim se določa, da bodo začasni ukrepi iz Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (ZZUSUDJZ) ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljali le še do 31. 5. 2020, s 1. 6. 2020 pa bodo v celoti prenehali veljati.

Veljati je začel novi odlok o ukrepih za preprečitev širjenja covida-19 na mejnih prehodih in kontrolnih točkah
S 26. majem 2020 je začel veljati novi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Dodane so nove izjeme za vstop v Slovenijo, ko se potniku, ki vstopa v državo, ne odredi 14-dnevna karantena. Dodana je tudi nova kontrolna točka na cestni povezavi na mejnem območju z Italijo, in sicer Gorjansko - San Pelagio.

Odpust obveznosti
Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-512/18, z dne 23. 4. 2020, odločilo, da je druga alineja 2. točke drugega odstavka 399. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), kolikor se nanaša na 383.b člen ZFPPIPP, v neskladju z načelom enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave. Državni zbor mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti do 22. 5. 2021.

Makrobonitetne omejitve kreditiranja prebivalstva
Dopolnitev > Sklepa o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva, ki bo začela veljati 1. junija, ureja način upoštevanja dohodkov v času epidemije COVID-19 v novem 9.a členu. Banka tako lahko pri izračunu letnega dohodka potrošnika izključi dohodke, ki jih je potrošnik prejel v obdobju razglašane epidemije, če so bili dohodki nižji od dohodkov pred razglasitvijo epidemije.

Poslovanje sistema EZR
9. junija bo začel veljati Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine, ki ureja poslovanje sistema enotnega zakladniškega računa (EZR), pogoje nalaganja prostih denarnih sredstev imetnikov podračunov izven sistema EZR in poročanje o teh naložbah, način obrestovanja, roke obračuna, plačila obresti in določanje obrestnih mer za posle sistema EZR, način in roke za izdelavo obračuna presežka upravljanja sistema EZR, njegovo razporeditev in poročanje ter vodenje računovodskih evidenc upravljalca sredstev sistema EZR.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP); veljavnost od: 22.5.2020 - sprememba
    • Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije; veljavnost od: 26.5.2020
    • Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva; veljavnost od: 1.6.2020 - sprememba
    • Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v aprilu 2020; veljavnost od: 1.4.2020
    • Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19); veljavnost od: 1.6.2020
    • Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode, pogojih in postopku dodelitve javnih sredstev iz točke b) drugega odstavka 20.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo; veljavnost od: 22.5.2020
    • Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine; veljavnost od: 9.6.2020
    • Pravilnik za upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa; veljavnost od: 9.6.2020 - sprememba
    • Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa; veljavnost od: 9.6.2020 - sprememba
    • Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa; veljavnost od: 9.6.2020 - sprememba
    • Pravilnik o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe; veljavnost od: 9.6.2020 - sprememba
    • Pravilnik o poročanju o naložbah prostih denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države; veljavnost od: 9.6.2020 - sprememba
    • Pravilnik za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa; veljavnost od: 9.6.2020 - sprememba
    • Pravilnik o nalaganju denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države; veljavnost od: 9.6.2020 - sprememba
    • Pravilnik o zadolževanju sistema enotnega zakladniškega računa države; veljavnost od: 9.6.2020 - sprememba
    • Pravilnik o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila obresti ter določanju obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa; veljavnost od: 9.6.2020 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 73 - 76
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki
Turistični boni, ki jih bodo z namenom pomoči turistični panogi prejeli vsi prebivalci Slovenije, bodo prenosljivi med družinskimi člani, so danes sklenili člani odbora DZ za delo. Koristiti jih bo mogoče do konca leta, izplačilo v denarju pa ne bo mogoče. Predloge opozicije, naj bo država bolj radodarna, je odbor zavrnil.

Akterji še usklajujejo podrobnosti glede kreditov z jamstvom države
Bančni sistem in ministrstvo za finance še rešujeta odprta vprašanja, povezana z bančnimi krediti z državnim poroštvom. Banke večjega povpraševanja po njih še ne zaznavajo in ga zaenkrat rešujejo v sklopu njihove redne ponudbe. A ukrep bi moral zaživeti kmalu, saj bo do večjih težav z likvidnostjo podjetij po pričakovanjih prišlo z junijem.

Kakšen bo ključ za dodelitev sredstev za okrevanje
Slovenija pozorno spremlja, kakšen bo ključ za dodelitev sredstev v okviru novega instrumenta za okrevanje in odpornost v pomoč članicam EU pri spopadanju z izzivi novega koronavirusa, ki ga bo v sredo predlagala Evropska komisija, je včeeraj povedal veleposlanik Slovenije pri EU Iztok Jarc v pogovoru s slovenskimi dopisniki v Bruslju.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Izpodbijanje ocene delovne uspešnosti javne uslužbenke
Zoper zavrnilno prvostopenjsko sodbo je tožnica vložila pritožbo, v kateri navaja, da njena ocenjevalka v času ocenjevanja ni imela strokovnega znanja in dobrega poznavanja delovnega procesa, njena ocena pa je subjektivna in pristranska oziroma povračilni ukrep zoper tožnico. Višje delovno in socialno sodišče je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da je ocena delovne uspešnosti sicer res sestavljena iz posameznih elementov, da pa ne gre za matematično vrednotenje teh elementov, niti ne more biti v pristojnosti sodišča presoja, ali opravljanje določenih konkretnih del in nalog pomeni delo tožnice, ki je nad pričakovanji tožene stranke. Ocena sodišča je omejena izključno na presojo ustrezne uporabe posameznih kriterijev iz Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, ne more pa nadomestiti subjektivne ocene tožene stranke oziroma tožničine nadrejene o tem, kakšen je njen prispevek k delovanju tožene stranke.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec marec 2020:   1.758,27 €
 
in neto plača:   1.146,11 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.788,15 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.162,87 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
dr. Anita Napotnik
Kako naj ravnajo delodajalci, da bodo ukrepi države za omilitev posledic epidemije res v pomoč 10.6.2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.