c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
April 2020, številka 18 / letnik XII.
 

DZ je včeraj sprejel drugi paket interventnih ukrepov za blaženje posledic epidemije novega koronavirusa, ki med drugim prinaša državna jamstva za likvidnostna posojila podjetij v skupnem obsegu dve milijardi evrov. Potrdil je tudi novelo > zakona o začasnih ukrepih v sodstvu in upravi za postopno sproščanje ukrepov na sodiščih in v javni upravi.

V osrednji temi današnjega tednika izpostavljamo članek - Opredelitev dejavnosti javne službe in dejavnosti prodaje na trgu ter prihodki iz naslova oddaje v najem/uporabo v javnem zavodu.

FURS obvešča, da se jutri izteka rok za oprostitev marčevskih in aprilskih prispevkov na podlagi izjave. Iz ZRSZ pa so sporočili, da so okrepili ekipe za reševanje vlog za povračilo izplačanih nadomestil plače in bodo vse popolne vloge po obeh interventnih zakonih rešili v 8-dnevnem roku.

Ne spreglejte najbolj branih strokovnih člankov tega tedna: ZIUZEOP in delavci zaposleni pri tujih delodajalcih, ki opravljajo delo in prebivajo v Sloveniji, Omogočena oddaja obrazca REK-1 in Predlog 2. protkoronskega paketa (PKP2).

Preverite arhiv posnetkov spletnih seminarjev in razpisane spletne seminarje v mesecu maju: Knjiženje državne pomoči glede oprostitve in odloga prispevkov v času korona virusa s predavateljico doc. dr. Lidijo Robnik, ki bo 8. maja 2020, in Vpliv kazalnikov na izračun bonitetne ocene, ki bo 12. maja 2020. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam uspešen dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› DAVČNE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! (sporočila za javnost, obvestila javnih institucij, strokovni članki)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Opredelitev dejavnosti javne službe in dejavnosti prodaje na trgu ter prihodki iz naslova oddaje v najem/uporabo v javnem zavodu    
mag. Hermina Krajnc, preizkušena državna notranja revizorka
   
Prvi odstavek 80. člena Zakona o javnih financah (ZJF) določa, da je najemnina od oddaje stvarnega premoženja v najem prihodek proračuna države oziroma občine, ki je lastnik premoženja, in se lahko uporabi samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje.
   
     
   
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
FURS: Jutri se izteka rok za oprostitev marčevskih in aprilskih prispevkov na podlagi izjave
Samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci morajo izjavo preko eDavkov vložiti do konca aprila, če želijo oprostitev za marčevske (od 13. 3. 2020 dalje) in aprilske prispevke, ki sicer zapadejo v plačilo 20. 4. in 20. 5. 2020. Če želijo oprostitev majskih prispevkov, ki sicer zapadejo v plačilo 20. 6. 2020, je rok za predložitev izjave 31. 5. 2020.

Pojasnilo FURS: Uveljavljanje pravice do odbitka DDV pri uvozu
Glede uveljavljanja pravice do odbitka DDV pri uvozu blaga, ko plačnik davka ne razpolaga z blagom kot lastnik, je FURS izdal pojasnilo št. 0920-3754/2020 z dne 21. 4. 2020.

Pojasnilo FURS: Obdavčitev storitev osebne asistence z DDV
Glede obdavčitve z DDV storitev osebne asistence po Zakonu o osebni asistenci - ZAO je bilo do sedaj stališče, da so te storitve predmet DDV, od katerih se DDV obračuna po splošni stopnji. Na podlagi dodatnih informacij Statističnega urada RS glede uvrstitve storitev osebne asistence v SKD se navedeno stališče spreminja, z izdajo FURS pojasnila. št. 0920-5312/2020 z dne 15. 4. 2020.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Katere ukrepe v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno varnost za vaše zaposlene lahko izkoristite in kako?
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) za delodajalce določa tudi ukrepe v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno varnost. Za izvedbo teh ukrepov so predvidene tudi spremembe pri predlaganju REK obrazcev, ki so prikazane v preglednici.

Omogočena oddaja obrazca REK-1
FURS sporoča, da je omogočena oddaja obrazca REK-1 za vrsti dohodka: 1002 Plača za delo v času epidemije in 1004 Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije.

Storno že predloženih obračunov DOD-DDPO in DDD-DDD
FURS ugotavlja, da želijo nekateri zavezanci stornirati že predložene obračune DDPO in DohDej za leto 2019 in kot razlog navajajo podaljšanje roka za predložitev obračuna do 31. 5. 2020.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Okužb v podjetjih si ne moremo privoščiti
Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu, 28. april, je minil v znamenju pozivov k ukrepom na delovnem mestu ob pandemiji covida-19. "Nikakor si ne moremo privoščiti okužb v podjetju, ker bi bila proizvodnja nato ustavljena za dlje časa," je v intervjuju poudarila predstojnica kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Metoda Dodič Fikfak.

Reševanje vlog za povračilo izplačanih nadomestil plače
Na ZRSZ so okrepili ekipe sodelavcev za reševanje vlog za povračilo izplačanih nadomestil plač zaradi začasnega čakanja na delo in odsotnosti iz razlogov višje sile. Vse popolne vloge po obeh interventnih zakonih bodo rešene v 8-dnevnem roku. Če boste FURS-u oddali obrazec REK 1004 najkasneje do srede, 30. 4. 2020, boste lahko prejeli izplačilo povračila v ponedeljek, 11. 5. 2020.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
DZ potrdil drugi paket interventnih ukrepov
DZ je včeraj sprejel drugi paket interventnih ukrepov za blaženje posledic epidemije novega koronavirusa, ki med drugim prinaša državna jamstva za likvidnostna posojila podjetij v skupnem obsegu dve milijardi evrov. Potrdil je tudi predlog novele > zakona o začasnih ukrepih v sodstvu in upravi, ki postopno sprošča ukrepe na sodiščih in v javni upravi.

DZ v nadaljevanju izredne seje tudi o nekoronskih temah
DZ bo v nadaljevanju izredne seje danes med drugim obravnaval predlog novele zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve podlubnikov. Na dnevnem redu ima še nekaj drugih nekoronskih tem, med drugim predlog novele zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save.

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Začasna premestitev javnih uslužbencev
24. aprila je začela veljati Uredba o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb, ki ureja pogoje za začasno premestitev javnih uslužbencev zaradi nujnega zagotavljanja nemotenega delovnega procesa zaradi epidemije COVID-19 v okviru istega delodajalca ali k drugemu delodajalcu v javnem sektorju, vsebino sklepa o začasni premestitvi, način izplačevanja plače, povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v času začasne premestitve ter kategorije javnih uslužbencev, ki jih ni dopustno začasno premestiti.

Odlog obveznosti poročanja bank in hranilnic
Dopolnitev > Sklepa o odlogu in prenehanju obveznosti poročanja bank, hranilnic, podružnic držav članic, plačilnih institucij, družb za izdajo elektronskega denarja, menjalcev in drugih obveznikov, ki je začela veljati 25. aprila, za banke in hranilnice odlaga obveznost poročanja do 12. junija za finančne informacije na posamični podlagi iz 4. poglavja Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, za prvo četrtletje 2020.

KP za negospodarske dejavnosti
Sindikat vojakov Slovenije in Konfederacija slovenskih sindikatov sta naknadno pristopila k že sklenjenemu Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Ur. l. RS, št. 46/13). Aneks je bil sklenjen zaradi realizacije Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014 in je za člane reprezentativnih sindikatov, ki so podpisniki tega Aneksa, določil za 20 odstotkov višjo jubilejno nagrado ter solidarnostno pomoč.

KP za elektroindustrijo Slovenije
Objavljen je Dodatek št. 13 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije, ki s 1. aprilom za 1,7 odstotkov zvišuje najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede in določa za 100 eurov višji najnižji regres za letni dopust za leto 2020 v višini 990 eurov.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
» Zakon o trošarinah (ZTro-1); veljavnost od: 25.4.2020 - sprememba
» Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 29.4.2020 - sprememba
» Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin; veljavnost od: 25.4.2020 - sprememba
»  Sklep o odlogu in prenehanju obveznosti poročanja bank, hranilnic, podružnic držav članic, plačilnih institucij, družb za izdajo elektronskega denarja, menjalcev in drugih obveznikov; veljavnost od: 25.4.2020 - sprememba
»  Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 25.4.2020 - pristop k aneksu, sprememba
»  Kolektivna pogodba za elektroindustrijo Slovenije; veljavnost od: 1.4.2020 - dodatek št. 13, sprememba
»  Uredba o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb; veljavnost od: 24.4.2020
»  Odlok o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 28.4.2020 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 56 - 59
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
FURS samozaposlene opominja na pravilno izpolnjevanje izjav
Samozaposleni, ki so zaradi upada prihodkov v epidemiji novega koronavirusa upravičeni do pomoči države, morajo Finančni upravi RS predložiti ustrezno izjavo. A nekateri so vložili več izjav, ker so si očitno vmes premislili in popravili podatke. V tem primeru se upošteva kronološko zadnja izjava, opozarjajo na Fursu.

V aprilu število brezposelnih poraslo že za skoraj 10.000
Število registriranih brezposelnih se ob epidemiji koronavirusa še naprej povečuje, a se je rast minuli teden upočasnila. Od 1. do 24. aprila se je število povzelo za 9776, samo minuli teden pa za 1821 na 87.631, kažejo vmesni podatki Zavoda RS za zaposlovanje. V zaradi velikonočnega ponedeljka skrajšanem tednu pred tem je poraslo za 2029.

Namesto presežka se državi obeta 8,1-odstoten primanjkljaj
Namesto presežka se slovenskim javnim financam letos obeta primanjkljaj v višini 8,1 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). Tako je vlada zapisala v spremembah odloka, ki ga bo v kratkem obravnaval DZ. Fiskalni svet meni, da je začasno odstopanje od srednjeročne uravnoteženosti javnih financ zaradi epidemije dopustno.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Posebna davčna olajšava
Tožnik je vložil tožbo zoper odločbo, s katero je bil zavrnjen njegov ugovor zoper prvostopenjsko upravno odločbo o odmeri dohodnine. Tožnik je v ugovoru uveljavljal posebno olajšavo za preživljanje vzdrževanega družinskega člana sina A.A. iz 2. točke prvega odstavka v zvezi s 3. točko tretjega odstavka 114. člena ZDoh-2. Upravno sodišče (UPRS Sodba II U 302/2017-14) je tožbi ugodilo ter odpravilo odločbo in zadevo vrnilo istemu organu v ponovni postopek. V obrazložitvi je pojasnilo, da je A.A. že od rojstva otrok s posebnimi potrebami in da se ne more usposobiti za samostojno življenje. V času izdaje izpodbijane odločbe je bil star 21 let, zanj pa sta skrbela starša in je bil v skladu z ZDVDTP za delo nezmožen. Glede na to se po določbi 3. točke tretjega odstavka 114. člena ZDoh-2 šteje za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec februar 2020:   1.799,66 €
 
in neto plača:   1.169,91 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.820,51 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.185,83 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
dr. Nana Weber
Pravice in obveznosti delavca in delodajalca pri prenehanju pogodbe o zaposlitvi 30. 04. 2020 13:00:00 29,90€ Naročilo
doc. dr. Lidija Robnik
Knjiženje državne pomoči glede oprostitve in odloga prispevkov v času korona virusa 8. 05. 2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
Vesna Bartolj Maver
Vpliv kazalnikov na izračun bonitetne ocene 12. 05. 2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.