c S

Reševanje vlog za povračilo izplačanih nadomestil plače

28.04.2020 Na ZRSZ so okrepili ekipe sodelavcev za reševanje vlog za povračilo izplačanih nadomestil plače zaradi začasnega čakanja na delo in odsotnosti iz razlogov višje sile.

Vse popolne vloge po obeh interventnih zakonih bodo rešene v 8-dnevnem roku.

Če boste FURS-u oddali obrazec REK 1004 najkasneje do srede, 30. 4. 2020, boste lahko prejeli izplačilo povračila v ponedeljek, 11. 5. 2020. 

Po neuradnih, začasnih podatkih so na ZRSZ doslej na podlagi obeh interventnih zakonov prejeli skupaj več kot 34.000 vlog delodajalcev za povračilo nadomestila plače za več kot 280.000 zaposlenih. Ocenjujejo, da bo končno število vsaj za desetino nižje zaradi velikega števila večkrat oddanih vlog, vendar pa bo to znano šele po obravnavi vsake posamezne vloge.

Na ZRSZ načrtujejo, da bodo prva izplačila delodajalcem po interventnih zakonih lahko izvedena 11. 5. 2020. Predvideva se mesečno izplačevanje povračil nadomestila plače, in sicer 10. v mesecu za izplačana nadomestila zaposlenim iz predhodnega meseca (če 10. v mesecu ni delovni dan, se izplačilo opravi prvi naslednji delovni dan). 


Vir: ZRSZ, 28. 4. 2020


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.