c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Februar 2020, številka 07 / letnik XII.
 

V skladu z Navodilom o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov morajo zavezanci do konca februarja predložiti letno poročilo nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava ter javne osebe javnega prava. Več o predložitvi letni poročil objavljamo v članku: Letos bo treba letna poročila nepridobitnih organizacij in pravnih oseb javnega prava predložiti do 2. marca.

V osrednji temi tokratnega tednika obravnavamo položaj poslovodne osebe, ter njene pravice, dolžnosti in odgovornosti, o čemer bo govorila doc. dr. Lidija Robnik v spletnem seminarju 20. februarja.

Ne spreglejte najbolj branih strokovnih člankov tega tedna: Dodatna pojasnila glede definicije minimalne plače, Delovna uspešnost javnih uslužbencev v letu 2020 in Motivacija zaposlenih na delovnih mestih.

Vabimo vas k prijavi na razpisana spletna seminarja: Računovodski in davčni vidik pogodb o poslovodenju in prokuri ter Potni nalogi za službena potovanja - doma in v tujini. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam uspešen dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Ste zaprli tuji račun in o tem pozabili obvestiti FURS?
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Kdo je lahko poslovodja, kakšne pravice, dolžnosti in odgovornosti ima?    
doc. dr. Lidija Robnik
   
Poslovodna oseba (direktor) lahko v d. o. o. dela na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na osnovi poslovodne pogodbe, ki spada v sklop pogodb civilnega prava. Odnos razumemo kot delovno razmerje in zato je pomembno, kaj imamo zapisano v pogodbi ter kateri stroški pripadajo poslovodni osebi. Povračila stroškov potnih nalogov so neobdavčena. Poslovodja organizacijo vodi in jo zastopa, vendar lahko opravlja tudi dela iz redne dejavnosti organizacije. Pomembno je, da ima vsa opravila zapisana v pogodbi o poslovodenju. Pomembno je tudi, da organizacija pridobi podatek z njegove strani ali je zavarovana ali nezavarovana oseba.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Dodatna pojasnila glede definicije minimalne plače
Preko sistema eDavki je bilo 22. 1. 2020 vsem subjektom, ki zaposlujejo delavce, podano pojasnilo o sistemu minimalne plače po 1. 1. 2020 in je bilo objavljeno tudi na spletni strani MDDSZ. Na ministrstvu še vedno prejemajo pogosta vprašanja glede nove definicije minimalne plače, predvsem v zvezi z izločitvijo dodatkov iz minimalne plače in v zvezi z vplivom spremenjene definicije minimalne plače na ureditev nadomestila plače za čas odsotnosti z dela. Iz tega razloga ministrstvo objavlja dodatna pojasnila glede dodatkov in nadomestila plače.

Delovna uspešnost javnih uslužbencev v letu 2020
V začetku leta bodo v javnem zavodu s področja kulture pripravili razstavo, ki bo od zaposlenih zahtevala povečan delovni napor. Direktorica je menila, da bo sodelavce za njihov prispevek lahko nagradila v okviru delovne uspešnosti, vendar je dobila opozorilo, da tega v letošnjem letu ne bom mogla storiti. Zanima jo, ali to drži ter kako je z izplačilom delovne uspešnosti v letu 2020.

Motivacija zaposlenih na delovnih mestih
Odnos zaposlenega z nadrejenim je lahko zelo kompleksna zadeva, po drugi strani pa to tudi ni nujno. Drži namreč dejstvo, da je odnos med zaposlenim in nadrejenim eden izmed najmočnejših dejavnikov, ki vplivajo na kakovostno izpolnjevanje obveznosti zaposlenega. Zato mora vodstvo oziroma nadrejeni svojo energijo usmeriti predvsem v motivacijo svojih zaposlenih, da ustvarijo tako delovno klimo, v kakršno se bodo zaposleni z veseljem vračali ter se trudili svoje delo kar se da najbolj kvalitetno tudi opraviti.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Letos bo treba letna poročila nepridobitnih organizacij in pravnih oseb javnega prava predložiti do 2. marca
V skladu z Navodilom o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov morajo Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) do konca februarja 2020 predložiti letno poročilo nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava ter javne osebe javnega prava. Ker je letos zadnji dan meseca februarja sobota, lahko zavezanci predložijo letno poročilo do ponedeljka 2. marca 2020.

Problematika zapiranja računov tujim državljanom in podjetjem v tuji lasti
V Banki Slovenije v zadnjem obdobju zaznavajo povečano število primerov, ko poslovne banke tujim državljanom in slovenskim podjetjem v tuji lasti zapirajo plačilne račune. Ocenjujejo, da se poslovne banke za to odločajo predvsem na podlagi zakonodaje, ki ureja področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ZPPDFT-1).

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov
Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov, z dodanim odgovorom na vprašanje v zvezi z davčnim potrjevanjem računov za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve (TBE) opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci iz drugih držav članic EU.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Ob pogovorih o morebitni novi koaliciji poslance DZ čakajo tudi tekoče zadeve
Dogajanje v državnem zboru bodo tudi prihodnji teden zagotovo zaznamovali pogovori o možnostih za oblikovanje nove vladne koalicije. Ob tem pa poslance čakajo tudi tekoče zadeve, na odborih bodo med drugim obravnavali novelo zakona o orožju, razpravljali o Salonitu Anhovo, Slovenskih železnicah in primeru Farrokh.

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic
Objavljene so povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic, ki se upoštevajo od od 8. 2. 2020 in so izračunane na način iz 26. člena Zakona o potrošniških kreditih za obdobje od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP); veljavnost od: 22.2.2020 - sprememba
    • Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO); veljavnost od: 22.2.2020 - sprememba
    • Sklep o imenovanju Komisije za presojo ustreznosti kandidatov po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja; veljavnost od: 7.2.2020
    • Povprečne efektivne obrestne mera iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019; veljavnost od: 1.7.2019
    • Sklep o obrazcih za vložitev vloge za dostop do virtualne podatkovne sobe; veljavnost od: 22.2.2020
    • Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja; veljavnost od: 8.2.2020 - sprememba
    • Tarifa o pravnih storitvah; veljavnost od: 15.2.2020

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Uporabniki osebnih računov do informacije o nadomestilih
Banke in hranilnice bodo svojim komitentom poslale informacijo o obračunanih nadomestilih v lanskem letu. Komitent bo obračun prejel na način, dogovorjen za prejemanje izpiskov, to je prek spletne banke, elektronskega naslova, po pošti ali skupaj z mesečnim izpiskom, so spomnili v združenju bank.

Okoljski in gradbeni inšpektorji letos napovedujejo vsaj 13.500 nadzorov
Inšpekcija za okolje in naravo ter gradbena, geodetska in stanovanjska inšpekcija, ki delujejo v okviru državnega inšpektorata za okolje in prostor, bodo v letošnjem letu izvedle vsaj 13.500 inšpekcijskih nadzorov. Več kot 2000 nadzorov bodo opravili v 20 usmerjenih akcijah, so napovedali na inšpektoratu.

Do konca leta planiranih 18 javnih razpisov v vrednosti 51,9 mio evrov
V letu 2020 bodo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo objavili 18 novih javnih razpisov v skupni razpisani vrednosti 51,9 mio evrov.

Deflacija v januarju 2020 (-0,9-odstotna)
Cene življenjskih potrebščin so bile v januarju 2020 na letni ravni v povprečju za 2,1 % višje, na mesečni ravni pa za 0,9 % nižje. Letno inflacijo so najbolj višale podražitve hrane, na mesečno deflacijo pa so najbolj vplivale zimske razprodaje obleke in obutve.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Pogajanja o večletnem proračunu EU prehajajo v odločilno fazo
Pogajanja med članicami EU o prihodnjem večletnem proračunu unije za obdobje 2021-2027 prehajajo v odločilno fazo. Te dni se pričakuje najnovejši kompromisni predlog, ki ga bo pripravil predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Svoja najnovejša stališča bo danes sprejel tudi Evropski parlament. Naslednji teden sledi izredni proračunski vrh EU.

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Akontacija odškodnine
Tožena stranka se je pritožila zoper vmesno sodbo, s katero je sodišče prve stopnje ugotovilo, da je tožbeni zahtevek za plačilo premoženjske škode, ki ga je tožnica postavila v višini 9.000 evrov, po temelju utemeljen. Višje sodišče (VSL Sodba I Cp 1721/2019) je pritožbo zavrnilo in v obrazložitvi pojasnilo, da iz samega besedila poravnalne ponudbe, po katerem znesek akontacije krije vse stroške, potrebne za prilagoditev objekta, jasno izhaja, da stroškov notranje opreme oziroma pohištva ter nakupa teleskopske klančine, ki jih je tožnica vključila v tožbeni zahtevek, poravnalna ponudba ne omenja. Stališče tožene stranke, češ da je s plačilom na podlagi poravnave poplačala vso škodo, na katero se nanaša tožbeni zahtevek, v sklenjeni poravnavi nima podlage.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Deflacija v januarju 2020  
 
- na mesečni ravni:   - 0,9 %
 
- na letni ravni:   2,1 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2019:   1.897,90 €
 
in neto plača:   1.234,75 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.784,16 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.153,32 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
doc. dr. Lidija Robnik
Računovodski in davčni vidik pogodb o poslovodenju in prokuri 20. 02. 2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
doc. dr. Lidija Robnik
Potni nalogi za službena potovanja - doma, tujina 5. 03. 2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.