c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
December 2019, številka 49 / letnik XI.
 

Današnji tednik je davčno obarvan, saj smo pred pričakovanimi spremembami davčne zakonodaje, ki se pričnejo uporabljati s 1. januarjem 2020. V osrednji temi izpostavljamo novelo Zakona o dohodnini - ZDoh-2V s pregledom sprememb, ki posegajo praktično v vsa poglavija veljavnega zakona.

V davčni rubriki objavljamo novosti dveh novel davčnih zakonov, ki jih je včeraj objavil FURS, in sicer: Informacija o novostih, ki jih prinaša ZDoh-2V in Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDDPO-2R. Med izbranimi članki v izboru objavljamo še: Izstopna obdavčitev - procesni del, Prenos nepremičnine in prodaja le-te pri zavezancu, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, Prenosi sredstev med podjetjem in gospodinjstvom ter Darila v mesecu decembru 2019 in tudi med letom.

Ne spreglejte spletnega seminarja - 1. januar 2020 in spremembe pri minimalni plači ter dohodnini, ki bo v torek, 10. decembra 2019, ob 13. uri. Vabljeni k prijavi, za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO pa je prijava brezplačna!

Vabimo vas k pregledu drugih novosti in vam želimo prijeten dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› DAVČNE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Kako in na kakšen način boste lahko delodajalci dostopali do eBOL
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Novela Zakon o dohodnini – ZDoh-2V    
Irena Kamenščak
   
Konec oktobra je Državni zbor Republike Slovenije sprejel spremembo Zakona o dohodnini, poimenovano ZDoh-2V. Novela zakona je bila 5. 11. 2019 objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 66. Na podlagi končnih in prehodnih določb se novela ZDoh-2V prične uporabljati za izplačila po 1. 1. 2020 oziroma za davčno (dohodninsko) leto 2020. Dohodninske obveznosti do konca tega leta (2019) oziroma za leto 2019, pa morajo davčni zavezanci izpolniti še po trenutno veljavnih predpisih.
   
     
   
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
FURS: Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDDPO-2R
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 66/2019, z dne 5.11.2019, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona davku od dohodkov pravnih oseb (novela ZDDPO-2R), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporabljati pa se začne 1. januarja 2020, razen novega devetega odstavka 33. člena zakona (poslovni najem), ki se uporablja od 1. januarja 2019, in novega 59.a člena zakona (omejitev zmanjšanja davčne osnove), ki se uporablja za davčna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali kasneje.

Izstopna obdavčitev – procesni del
Ta prispevek skupaj s prvim, "Izstopna obdavčitev - materialno pravni del", predstavlja zaokroženo obravnavno instituta izstopne obdavčitve, kot ga ureja Direktiva Sveta (EU) 2016/1164 z dne 12. julija 2016 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga (ATAD) in kot je implementiran v slovensko zakonodajo v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) ter Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2).

FURS: Informacija o novostih, ki jih prinaša ZDoh-2V
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 66/2019, z dne 5. 11. 2019, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (novela ZDoh-2V), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2020. V prispevku FURS podaja informacije o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2V.

Darila v mesecu decembru 2019 in tudi med letom
Po ZDDV-1 se za dobavo blaga opravljenega za plačilo šteje tudi poraba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca, za zasebne namene ali za namene njegovih zaposlenih, brezplačna odtujitev tega blaga ali kakršnakoli uporaba blaga za druge namene, kot za namene opravljanja njegove dejavnosti, če je za to blago ali sestavine tega blaga izkoristil pravico do celotnega ali delnega odbitka DDV.

FURS: Prenosi sredstev med podjetjem in gospodinjstvom
FURS je objavil spremembo dokumenta Brošura o dohodku iz dejavnosti, v katerem podrobneje pojasnjuje prenos sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom.

FURS: Prenos nepremičnine in prodaja le-te pri zavezancu, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov
FURS je objavil spremembo dokumenta Brošura o dohodku iz dejavnosti, v katerem podrobne pojasnjuje prenos nepremičnine, pripoznane kot opredmeteno osnovno sredstvo, ki se proda zavezancu, le-ta pa ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Ali je mogoče odpoved pogodbe o zaposlitvi podati ustno?
Načine prenehanja pogodbe o zaposlitvi ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 77. členu, kjer so določeni načini prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Evidentiranje prodaje po sklenjeni pogodbi s kupcem
MSRP 15 - Prihodki in SRS 15 - Prihodki prinašajo nekaj sprememb oz. jasneje definirajo evidentiranje pogodbe, ki vsebuje ocenjene količine ali vrednosti nakupov in obljubljene dobropise. Standardi veliko večjo pozornost posvečajo ocenjevanju in predvidevanju kako se bo pogodba uresničevala. Temu se posveča pozornost predvsem zaradi tega, da se v pravilnem časovnem obdobju pripoznajo poslovni dogodki, ki bodo imeli končen učinek ob zaključku posla.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
DZ po vetu ponovno podprl zakon o izvrševanju proračunov
DZ je v ponedeljek s potrebno večino vseh poslancev ponovno podprl zakon o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti, na katerega je državni svet izglasoval odložilni veto. Na dnevnem redu ima še ponovno odločanje o interventnem zakonu.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Sprejeta je pokojninska novela
DZ je sprejel novelo zakona o pokojninskem in invalidksem zavaraovanju (ZPIZ-2G), ki naj bi zagotovila boljšo socialno varnost upokojencev in hkrati z mehkimi ukrepi zvišala delovno aktivnost med starejšimi delavci. Dopolnila opozicije so bila zavrnjena. Novela bo začela veljati 1. januarja 2020.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o dohodnini (ZDoh-2); veljavnost od: 6.11.2019, uporaba od: 1.1.2020 - sprememba
    • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2); veljavnost od: 6.11.2019, uporaba od: 1.1.2020 - sprememba
    • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2); veljavnost od: 6.11.2019, uporaba od: 1.1.2020 - sprememba
    • Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI); veljavnost od: 6.11.2019, uporaba od: 1.1.2020 - sprememba
    • Zakon o javnem naročanju (ZJN-3); veljavnost od: 20.11.2019, uporaba od: 1.1.2020 - sprememba
    • Ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. decembra 2019; veljavnost od: 26.10.2019, uporaba od: 1.12.2019
    • Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. decembra 2019; veljavnost od: 26.10.2019, uporaba od: 1.12.2019
    • Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. decembra 2019; veljavnost od: 26.10.2019, uporaba od: 1.12.2019
    • Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti; veljavnost od: 14.9.2019, uporaba od: 1.2.2020 - sprememba
    • Sklep o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada; veljavnost od: 19.10.2019, uporaba od: 1.12.2019 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 70 - 71
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Banka Slovenije: Proračunski načrti vlade izpostavljeni precejšnjim negativnim tveganjem
Proračunski načrti vlade oziroma projekcije javnofinančnih gibanj so po mnenju Banke Slovenije izpostavljeni precejšnjim negativnim tveganjem. Ti med drugim izhajajo iz morebitnega hitrejšega ohlajanja gospodarske rasti, so opozorili v Banki Slovenije.

Sindikati ob spremembi minimalne plače delavce pozivajo k pozornosti
Bliža se 1. januar, ko bo minimalna plača višja, iz nje pa bodo izvzeti tudi vsi dodatki. Sindikati delavce pozivajo, naj pozorno spremljajo plačilne liste in opozorijo na morebitne kršitve, ob tem pa ne pristanejo na znižanje dodatkov. Priporočila GZS delodajalce po navedbah sindikatov napeljujejo k nezakonitim ukrepom, kar pa v GZS zanikajo.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Razlogi za razrešitev stečajnega upravitelja
Upnik je pravočasno vložil pritožbo proti sklepu, s katerim je sodišče prve stopnje zavrnilo njegov ugovor na predhodni sklep o zavrnitvi zahteve za razrešitev upravitelja. Njegov temeljni očitek je bil, da je upravitelj v otvoritvenem poročilu upnikom prikazal stanje oziroma razmerje med upnikom in stečajnim dolžnikom v izredno pristranski luči, torej njegov osebni pogled, ne da bi pri tem upnike obvestil o stališčih in pojasnilih upnika, ki jih je ta podal upravitelju tekom dotedanjega stečajnega postopka. Višje sodišče (VSL Sklep Cst 246/2019) je pritožbo zavrnilo in v obrazložitvi pojasnilo, da je sodišče prve stopnje pravilno zaključilo, da različna pogleda upnika in upravitelja do tega, ali ima in kakšne zahtevke ima dolžnik do upnika iz poslovnega razmerja, v katerem je bil z njim pred začetkom stečajnega postopka, ne moreta biti razlog za razrešitev upravitelja.

 
 
Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v decembru 2019  
 
- na mesečni ravni:   0,1 %
 
- na letni ravni:   1,18 %
 
 
 
Inflacija v novembru 2019  
 
- na mesečni ravni:   0,1 %
 
- na letni ravni:   1,4 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec september 2019:   1.712,11 €
 
in neto plača:   1.105,26 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.725,14 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.112,83 €
 
Minimalna plača (do 31. 12. 2019):   886,63 € bruto
 
Minimalna plača (od 01. 01. 2020):   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Irena Kamenščak
1. januar 2020 in spremembe pri minimalni plači ter dohodnini 10. 12. 2019 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.