c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Oktober 2019, številka 42 / letnik XI.
 

V današnji osrednji temi tednika izpostavljamo posebnosti pri povračilih stroškov iz naslova opravljanja službene poti. Pri obravnavi povračil omenjenih stroškov se najprej razmenjuje med vsebinsko in davčno obravnavo.

V izboru strokovnih člankov ponujamo v branje obdavčevanje dohodka pravnih oseb v obdobju digitalizacije, ukrepe za zmanjševanje ekonomskega dvojnega obdavčenja ter računovodsko obravnavo pri knjiženju nepremičnin. S področja delovnega prava predlagamo članek o tem, na kaj je potrebno še posebej paziti pri vzpostavitvi delovnega razmerja med delodajalcem in delavcem.

Med zakonodajnimi novostmi vas opozarjamo na 45-dnevno javno obravnavo osnutka novega stanovanjskega zakona, ki naj bi prinesel ukrepe za reševanje stanovanjske problematike.

Ne spreglejte spletnega seminarja Kapital, rezerve in rezervacije, ki ga bo že jutri, 17. oktobra, ob 13. uri in na katerega se lahko še prijavite. Ali se prijavite na spletni seminar - Obdavčenje digitalne ekonomije, mag. Matjaža Kovača, ki bo v ponedeljek, 21. oktobra 2019. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je prijava brezplačna!

Vabimo vas k pregledu drugih novosti in vam želimo prijeten dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› DAVČNE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Banka Slovenije zaostruje ukrepe na področju kreditiranja prebivalstva
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Posebnosti povračil stroškov iz naslova opravljanja službene poti    
mag. Mojca Kunšek
   
Pravico delavca do povračil stroškov ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki v 130. členu določa, da mora delodajalec zagotoviti povračilo stroškov, ki jih ima delavec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju na katerega ga napoti delodajalec. Delodajalec povračilo stroškov prehrane na službeni poti izplača v obliki dnevnice. Ostale stroške, ki jih ima delavec na službeni poti, pa dobi povrnjene na podlagi dokazil, kot so: račun za nočitev, račun za javna prevozna sredstva (oziroma kilometrina na podlagi potnega naloga), račun za ostale stroške (npr. parkirnina).
   
     
   
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Obdavčevanje dohodka pravnih oseb v obdobju digitalizacije
Cilj predloga Direktive Sveta 2018/0072 CNS o določitvi pravil glede obdavčitve dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo je obravnavati vprašanja, ki se pojavljajo zaradi digitalnega gospodarstva z opredelitvijo celovite rešitve v okviru obstoječih sistemov obdavčitve dohodkov pravnih oseb.

Ukrepi za zmanjševanje ekonomskega dvojnega obdavčenja
Dvojno obdavčenje zelo negativno vpliva na tok investicij iz ene države pogodbenice v drugo državo pogodbenico. Pri tem je potrebno upoštevati dve vrsti dvojnega obdavčenja. Pravno dvojno obdavčenje obravnavamo takrat, kadar je isti davčni zavezanec dolžan dvakrat plačati davek od istega dobička. O ekonomskem dvojnem obdavčenju pa govorimo takrat, kadar mora davčni zavezanec od dobička, izkazanega v davčnem obdobju, obračunati in plačati davek od dobička, nato pa mora od prejetega dobička možni prejemnik dobička ponovno plačati davek.

FURS: Uporaba nižje stopnje DDV pri storitvah čiščenja in vzdrževanja cest in javnih površin
Finančna uprava RS (FURS) je v zvezi s stopnjo DDV od storitev čiščenja in vzdrževanja cest in javnih površin in drugih storitev javne higiene objavila Pojasnilo FURS, št. 0920-1079/2019-2, 11. 10. 2019.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Kazenska, odškodninska in disciplinska odgovornost delodajalca in delavca. Na kaj še posebej paziti?
S sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi se vzpostavi delovno razmerje med delodajalcem in delavcem. S tem pogodbeni stranki vstopita v poseben delovnopravni odnos in v medsebojnem odnosu pridobita določene pravice in obveznosti, ki izvirajo iz specifike delovnih razmerjih.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Knjiženje nepremičnin - knjiženje najemnine fizični oziroma pravni osebi
V kolikor se podjetje odloči oddajati nepremičnine v najem, jih mora v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 6 razvrščati kot naložbene nepremičnine.

Unija kapitalskih trgov: Svet EU sprejel nova pravila za klirinške družbe
Svet EU je sprejel revidirana pravila za klirinške družbe na enotnem trgu. Novi okvir določa, kako bi bilo treba v bodoče nadzorovati klirinške družbe iz EU in tretjih držav, zlasti upoštevajoč učinke izstopa Združenega kraljestva iz EU na evropski finančni sistem. Novi okvir se bo izvajal z revidirano uredbo o infrastrukturi evropskega trga (EMIR).

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Odbor za finance začenja obravnavo davčnega paketa
Odbor DZ za finance bo danes obravnaval predloge davčnih sprememb, ki razbremenjujejo stroške dela in bolj obdavčujejo kapital. Pričakovati je živahno razpravo, saj prihaja opozicija na sejo z vrsto dopolnil, o svojih pa razmišlja tudi koalicija. V Levici zahtevajo, da vlada razbremenitve pri dohodnini povsem opusti.

Osnutek novega stanovanjskega zakona v javno obravnavo
Ministrstvo za okolje in prostor je v ponedeljek dalo v 45 -dnevno javno obravnavo osnutek novega stanovanjskega zakona, ki bo po navedbah ministrstva prinesel ukrepe za reševanje stanovanjske problematike. Med drugim naj bi omogočil več javnih najemnih stanovanj, nakup stanovanja tudi prekarcem in učinkovitejše upravljanje večstanovanjskih stavb.

Vlada o osnutku proračunskega načrta 2020 in noveli zakona o urejanju trga dela
Vlada se je seznanila z Osnutkom proračunskega načrta 2020, v katerem je začrtana smer fiskalne politike v prihodnjem letu. Omenjeni dokument morajo države članice vsako leto do sredine oktobra posredovati Evropski komisiji. Vlada je na 46. redni seji 3. 10. 2019 določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela (predlog ZUTD-E) in ga poslala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Usklajevanje transferjev enkrat letno
Spremembe in dopolnitve > Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS (ZUTPG), ki bodo začele veljati 19. oktobra, določajo usklajevanje transferjev le enkrat letno, medtem ko se zdaj usklajujejo dvakrat na leto. Vsi transferji, ki se izplačujejo iz različnih blagajn, se bodo po novem usklajevali enotno, in sicer 1. marca z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu glede na podatke državnega statističnega urada.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1); veljavnost od: 19.10.2019 - sprememba
    • Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG); veljavnost od: 19.10.2019 - sprememba
    • Splošni akt o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov; veljavnost od: 7.9.2019, uporaba od: 6.10.2019
    • Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019; veljavnost od: 12.10.2019
    • Odlok o ustanovitvi Sveta za socialno ekonomijo; veljavnost od: 26.10.2019

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 61
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Zaradi zaznanih nepravilnosti AVP, policija, Furs in inšpekciji v nadzore avtošol
Agencija za varnost prometa, policija, finančna uprava ter inšpektorata za delo in za infrastrukturo so včeraj začeli nenapovedan nadzor nad delovanjem avtošol. Kot so pojasnili ob obisku izpitnega centra v Ljubljani, bodo preverjali tehnično brezhibnost vozil in psihofizično stanje učiteljev ter kandidatov, pa tudi izvajanje zakonskih predpisov.

Avgustovska plača nižja od julijske
Povprečna bruto plača za avgust je v Sloveniji znašala 1725,91 evra, neto plača pa 1114,16 evra. Bruto plača je bila od tiste za julij nominalno nižja za 0,7 odstotka, realno za 1,1 odstotka. Neto plača je bila nominalno nižja za 0,4 odstotka, realno pa za 0,8 odstotka, je sporočil statistični urad.

Povečanje makroekonomskih tveganj zahteva previdnost pri vodenju fiskalne politike
Zaostrene razmere v mednarodnem okolju so začele opazneje vplivati na slovensko gospodarstvo. Povečala so se makroekonomska tveganja, kar zahteva previdnost pri načrtovanju in vodenju fiskalne politike, tudi v sklopu priprave proračunov za leti 2020 in 2021 ter drugih fiskalnih ukrepov, so ocenili v Banki Slovenije.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Zavrženje predloga za vpis sprememb v sodni register
Predlagatelj se je pritožil zoper sklep, s katerim je registrsko sodišče zavrglo predlog za vpis spremembe zastopnika oziroma prokurista v sodni register. Zavzelo je stališče, da vpis prokure v sodni register ni mogoč, če v aktu o ustanovitvi ni določeno, da ima družba prokurista. Višje sodišče (VSM Sklep I Cpg 208/2019) je zavrnilo pritožbo in se strinjalo s stališčem prvostopenjskega sodišča, da mora biti prokura v aktu o ustanovitvi predvidena. Tudi iz odločbe VSL IV Cpg 995/2016, na katero se sklicuje pritožba, izhaja, da se je ustanovitelj zavoda odločil, da bo zavod poleg direktorja zastopal tudi prokurist, zato ga je v aktu o ustanovitvi predvidel, ni pa določil postopka podelitve prokure, kar pomeni, da odločanje o podelitvi prokure prepustil zakonitemu zastopniku zavoda.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 18. 10. 2019 > FURS: Obračun davčnega odtegljaja za izplačane plače za pretekli mesec
    • 18. 10. 2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju
    • 21. 10. 2019 > FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost
    • 21. 10. 2019 > FURS: Rekapitulacijsko poročilo (RP-O)
    • 24. 10. 2019 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 31. 10. 2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju
    • 31. 10. 2019 > AJPES: Četrtletno poročanje - III. četrtletje 2019

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec avgust 2019:   1.725,91 €
 
in neto plača:   1.114,16 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.727,04 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.113,73 €
 
Minimalna plača:   886,63 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 
Napovedani spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Kapital, rezerve in rezervacije 17. 10. 2019 13:00:00 29,90€ Naročilo
mag. Matjaž Kovač
Obdavčenje digitalne ekonomije 21. 10. 2019 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.