c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Avgust 2019, številka 35 / letnik XI.
 

V teh dneh KDD začenja priprave za prenos delnic s pozabljenih računov na Kapitalsko družbo. Septembra se bodo pozabljeni računi prenesli na skupni namenski račun, s tem pa bodo lastniki izgubili pravico do nadaljnjih donosov. DZ je sicer junija letos sprejel novelo zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, ki določa, da pozabljene delnice ostajajo na KDD le še do konca leta 2021, o čemer smo že pisali - Še je čas za prevzem vrednostnih papirjev z ukinjenih registrskih računov.

V današnji osrednji temi izpostavljamo dolgove in njihovo računovodsko obravnavo, s pojasnili v čem se razlikujejo od drugih vrst obveznosti.

V izboru tedenskih strokovnih člankov najdete Sporazum o zaposlovanju državljanov Srbije se prične izvajati 1. septembra, Nadzor zaposlenih na delovnem mestu, Računovodska obravnava zamenjave strehe na nepremičnini, DDV obravnava storitev na plovilih? in ostale aktualne prispevke ter zakonodajne novosti.

Odprte so prijave za spletni seminar Pravice zavezancev ob prihodu delovne inšpekcije, ki ga bo 12. 9. 2019 izvedel predavatelj mag. Boštjan J. Turk. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je prijava brezplačna!

Vabimo vas k pregledu ostalih novosti in vam želimo prijeten dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KDD pripravlja delnice s pozabljenih računov za prenos na KAD
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Kaj so dolgovi in v čem se razlikujejo od drugih vrst obveznosti    
Inštitut za računovodstvo
   
Če je terjatev pravica ene stranke, da od druge zahteva plačilo, je dolg njena zrcalna slika. Dolgovi so pripoznanje obveznosti, ki jih je treba vrniti oziroma poravnati, zlasti v denarju, za njihovo pripoznavanje in merjenje pa veljajo posebna računovodska pravila.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Nadzor zaposlenih na delovnem mestu
Tok današnjega časa počasi briše mejo med službenim in zasebnim. Zaposleni službeno opremo vse pogosteje uporabljajo tudi v zasebne namene, med drugim službeni telefon uporabljajo tudi za zasebne klice, službeni prenosni računalnik uporabljajo za spletne nakupe, se s službenim vozilom odpravijo na počitnice itd. Raba službene opreme v zasebne namene je pogosto sporna.

Sklenitev pogodbe za določen čas, medtem ko pogodba za nedoločen čas miruje
V kolikor gre za trajno spremembo delovnega mesta oziroma vrsto dela, je sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi in hkratno prenehanje stare pogodbe, pravilna rešitev. Spremembo pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove pogodbe lahko predlaga katerakoli stranka, pogodba pa se spremeni oziroma nova pogodba velja, če na to pristane nasprotna stranka, (in to z medsebojnim soglasjem), kot to izhaja iz prvega in tretjega odstavka 49. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Sporazum o zaposlovanju državljanov Srbije se prične izvajati 1. septembra
Za tuje delavce zaposlene v Slovenji, med katerimi jih je največ zaposlenih v panogi gradbeništva, velja delovnopravna zakonodaja v celoti, torej enako kot za slovenske delavce. Na MDDSZ so zbrali ustrezne informacije vezane na pogoje, ki jih morajo slovenski delodajalci izpolnjevati pred zaposlitvijo tujega delavca v Sloveniji in o pravicah, ki jih imajo tuji delavci v Sloveniji.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Računovodska obravnava zamenjave strehe na nepremičnini
Nekateri poslovni dogodki niso ravno pogosti, zato je toliko bolj pomembno, da jim posvetimo nekoliko več pozornosti. Takšen poslovni dogodek je zagotovo zamenjava strehe na nepremičnini. Organizacije, ki poslujejo v najetih poslovnih prostorih, se s takšnim poslovnim dogodkom praktično nikoli ne srečajo. Tiste organizacije, ki imajo lastne nepremičnine, pa se prej kot slej soočijo z dilemo, kakšen vpliv ima dogodek na računovodske izkaze.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
DDV obravnava storitev na plovilih?
Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja, da ima slovensko podjetje zaposlene delavce, ki so državljani EU in opravlja dela na potniških ladjah (križarkah) v tujini. Dela potekajo po predhodnem dogovoru, in sicer vedno za podjetje iz ZDA. Dela se izvajajo na različnih koncih sveta in sicer na potniških ladjah, ki so v ZDA (Miami - Florida), na Bahamih, v Kanadi itd. Slovensko podjetje (d.o.o.) je zavezanec za DDV po 78. členu ZDDV-1 in nima pravice do odbitka DDV.

FURS: eVročanje
FURS je izdal spremembo dokumenta - eVročanje, v katerem med drugim pojasnjujejo namen obrazcev eVročanje-Obv (eVročanje obvestilo) in dodatne funkcionalnosti v dokumentu eVročanje-Os-Dok in eVročanje-Dok.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Sindikat obrti in podjetništva za odpravo diskriminacije staršev, zaposlenih v gospodarstvu
V Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije zahtevajo odpravo diskriminacije pri vprašanju dodatnega dne plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva prvošolca v šolo. Kot so izpostavili, je vrhovno sodišče Sodbi VIII Ips 35/2018 javnemu sektorju to priznalo, medtem ko je v zasebnem sektorju odločitev o plačanem prostem dnevu prepuščena samovolji delodajalca.

Ustavno sodišče odpravilo omejitev odloga izvršbe doma zaradi posebno upravičenih razlogov
Ustavno sodišče je z odločbo razveljavilo drugi odstavek 71. člena zakona o izvršbi in zavarovanju, v kolikor se uporablja v primerih, ko gre za izvršbo za izpraznitev in izročitev nepremičnine, ki je dolžnikov dom. Sporni odstavek določa, da lahko sodišče odloži izvršbo tudi, ko so podani posebno upravičeno razlogi, a najdlje za tri mesece in le enkrat.

Vrsta pripomb k predlagani pokojninski noveli
V koalicijski SAB imajo kar nekaj pripomb na predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Menijo, da je predvideni dvig odmernega odstotka za izračun pokojninske osnove na 63,5 odstotka za oba spola prava smer, a bi ga morda lahko še povišali. Pričakujejo pa tudi konkretne izračune o ustreznosti takšnega dviga.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
S 23. 8. 2019 je začel veljati Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti, ki spreminja 1. točko prvega odstavka v Tarifni prilogi, in sicer se spremenijo zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred. Preostale določbe Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti ostanejo nespremenjene. Ta aneks se začne uporabljati od 1. 1. 2020 dalje.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1); veljavnost od: 10. 8. 2019 - sprememba
    • Zakon o socialnem varstvu (ZSV); veljavnost od: 18.5.2019, uporaba od: 18.8.2019 - sprememba
    • Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED); veljavnost od: 15.6.2018, uporaba od: 14.9.2019 - sprememba
    • Kolektivna pogodba grafične dejavnosti; veljavnost od: 23.8.2019, uporaba od: 1.1.2020 - sprememba
    • Sklep o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada; veljavnost od: 24.8.2019 - sprememba
    • Sklep o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice; veljavnost od: 24.8.2019, uporaba od: 1.9.2019 - sprememba
    • Uredba o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov; veljavnost od: 1.9.2019 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 52
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Prvo leto vlade: Podpora razmeroma visoka, reform še ni
Prva manjšinska vlada bo pod vodstvom Marjana Šarca z razmeroma visoko podporo javnosti 13. septembra obeležila prvo obletnico. Pet strank koalicije, ki jih Šarcu uspeva držati skupaj brez usodnih napetosti, za zdaj še podpira Levica, a je prihodnost tega sodelovanja negotova. Vlado je že zapustilo nekaj ministrov, ključnih reform pa na mizi še ni.

Šesturni delavnik - da ali ne?
Tudi v Sloveniji se pojavljajo ideje o skrajšanju delovnega časa. Posebej sta jih spodbudili podjetji Donar in Plastika Skaza, ki sta se odločili za šesturni delavnik, pri tem pa ohranili višino plač. A nekateri delodajalci opozarjajo, da ima lahko to tudi negativne posledice. Sindikati so navdušeni, a se zavedajo določenih omejitev.

Delodajalci za usposabljanje brezposelnih upravičeni do višjih stroškov
Zavod RS za zaposlovanje je objavil spremembe pri štirih aktualnih javnih povabilih: usposabljanje na delovnem mestu, usposabljanje na delovnem mestu - mladi, usposabljanje na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito in delovni preizkus. Med drugim je zvišal znesek upravičenih stroškov za delodajalca, ki usposablja brezposelno osebo.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Poslovna odškodninska odgovornost
Tožena stranka iz vseh pritožbenih razlogov izpodbija sodbo, s katero je sodišče prve stopnje ugodilo tožnikovemu zahtevku za plačilo 23.992,64 evrov s pripadki. V pritožbi navaja, da je tožniku veljavno odpovedala pogodbo v skladu z pogodbenimi določili in zato pri odpovedi ni šlo za kršitev pogodbe in je sklicevanje na določbo 243. člena Obligacijskega zakonika (OZ) zmotno. Višje sodišče (VSC Sodba Cpg 25/2019) je pritožbo zavrnilo in potrdilo izpodbijano sodbo. V obrazložitvi je pojasnilo, da sta pravdni stranki že v pogodbi dogovorili plačilo odškodnine za primer predčasnega odstopa tožene stranke od pogodbe. Dogovorili pa sta tudi način obračuna le-te in njeno višino. Pritožbeno stališče tožene stranke, da tožnik do odškodnine ni upravičen, je zato zgrešeno.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 30. 8. 2019 > FURS: Obračun davka na dodano vrednost (DDV-O)
    • 30. 8. 2019 > FURS: Poročilo o dobavah po 76.a členu ZDDV-1 (PD-O)
    • 30. 8. 2019 > FURS: Obračun davka na finančne storitve (DFS)
    • 31. 08. 2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju
    • 02. 09. 2019 > AJPES: Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil - do konca meseca za gospodarske družbe, zadruge in društva
    • 10. 09. 2019 > AJPES: Mesečno statistično poročanje eTurizem

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec junij 2019:   1.717,78 €
 
in neto plača:   1.107,96 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.725,53 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.112,27 €
 
Minimalna plača:   886,63 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Na spletnem seminarju bodo predstavljene pravice in dolžnosti inšpektorjev na eni in zavezancev na drugi strani, ki niso enakomerno razporejene, oziroma se nagibajo v korist prvih. Pridružite se nam na spletnem seminarju in preverite, katere so prisotnosti pri inšpekcijskem pregledu ter katere možnosti dajanja pripomb, pritožb in zahteve za odložitev izvršitve odločbe delovne inšpekcije.

Napovedani spletni seminarji
Mag. Boštjan J. Turk
Pravice zavezancev ob prihodu delovne inšpekcije 12. 09. 2019 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.