c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Avgust 2019, številka 34 / letnik XI.
 

Ministrstvo za javno upravo je včeraj predstavilo predlog novele > Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, s katero želijo povečati učinkovitost postopkov in jih pospešiti. Predlog novele med drugim spreminja tudi postopek imenovanja članov Državne revizijske komisije in uvaja pravno varstvo na drugi stopnji.

S sprejeto novelo Zakona o revidiranju (ZRev-2A) je Agencija za javni nazor nad revidiranjem prevzela urejanje revidiranja in nadzor nad revidiranjem. V osrednjem članku tednika predstavljamo nova pravila delovanja revizorjev.

V izboru strokovnih člankov izpostavljamo tematiko identifikacije malih davčnih zavezancev za DDV, pojasnjujemo tudi pogoje za delovanje samostojnega podjetnika v tujini, ter predstavljamo odgovor Vlade z redne seje v zvezi z delom samostojnih podjetnikov in popoldanskim s.p.

MDDSZ je pripravilo kratek vodič pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, v katerem opozarjajo, da je rok za oddajo prvih vlog za pridobitev pravic iz javnih sredstev do 31. 8. 2019.

Vabimo vas k pregledu ostalih novosti in vam želimo prijeten dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› DAVČNE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Prva vloga in podaljšanje pravic iz javnih sredstev - rok za oddajo prve vloge je do 31. 8. 2019
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Revizorji odslej z novimi pravili delovanja    
mag. Mojca Kunšek
   
Z novelo Zakona o revidiranju (ZRev-2A) je Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju ANR) prevzela tudi urejanje revidiranja, strokovna področja, povezana z revidiranjem in nadzor nad revidiranjem. V skladu s 25. členom Zakona o revidiranju (ZRev-2) namreč strokovni svet ANR določa pravila ravnanja revizorjev, pogoje za imenovanje pooblaščenih revizorjev, izvaja nadzor nad njihovim delovanjem ter vodi registre.
   
     
   
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Identifikacija malih davčnih zavezancev za DDV
Vsaka oseba, ki opravlja ekonomsko dejavnost, ne glede na njen namen ali rezultat, neodvisno in kjerkoli, se šteje za davčnega zavezanca po Zakonu o DDV in je dolžna davčnemu organu prijaviti, da je začela opravljati dejavnost, ter vložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Samostojni podjetnik v tujini
Fizična oseba ima v Sloveniji odprt redni s.p., torej je na tej podlagi zavarovana za polni delovni čas. S.p. je registriran pri starših, saj oseba nima v lasti svoje nepremičnine. Sedaj se je oseba poročila z državljanom Izraela in se preselila v Izrael, kjer se je tudi zaposlila. Ker je prevajalka, poleg zaposlitve v tujini še naprej tudi prevaja za slovenske naročnike in jim izstavlja račune. Oseba je obdržala slovensko državljanstvo in ima zaenkrat še prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Postavlja se vprašanje, ali ima oseba lahko še naprej odprt s.p. v Sloveniji in si plačuje polne prispevke za socialno varnost tudi v primeru, da spremeni rezidentski status za davčne namene v nerezidenta Slovenije oziroma odjavi stalno prebivališče v Sloveniji.

Vlada odgovorila na poslanski vprašanji v zvezi z delom samostojnih podjetnikov in s »popoldanskim s.p.«
Vlada je na julijski redni seji med drugim sprejela dva odgovora na poslanski vprašanji z zvezi z delom samostojnih podjetnikov oz. popoldanskim s.p.-jem in ju posredovala Državnemu zboru. Poslanec Zmago Jelinčič Plemeniti je navedel, da naj bi veliko novinarjev imelo status samostojnega podjetnika. Vlada se po eni strani trudi za zaposlovanje ekonomsko odvisnih oseb, po drugi strani pa dopušča samostojno podjetništvo, kot je delo za enega naročnika, delo po navodilih, z opremo in v prostorih družb. Poslanec Jani Ivanuša pa je postavil vprašanje v zvezi s "popoldanskim s.p.", in sicer koliko zaposlenih v javnem sektorju ima "popoldanski s.p."; ali imajo lahko zaposleni v javnem sektorju "popoldanski s.p."; kakšno je mnenje vlade glede zaposlenih v javnem sektorju, ki imajo "popoldanski s.p."; ali obstajajo omejitve zaposlenih v javnem sektorju glede registracije "popoldanskega s.p.".

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Inšpektorat za delo tudi letos poostreno nad gradbišča
Inšpektorat RS za delo je v prvi polovici leta na gradbiščih opravil že 860 inšpekcijskih pregledov, kar je za 32 % več pregledov kot v enakem obdobju lani, ko je IRSD opravil 652 pregledov. Ker se razmere na slovenskih gradbiščih v prvi polovici leta niso izboljšale, bo inšpektorat v nadaljevanju leta nadzore na gradbiščih dodatno okrepil in poostril ter tudi dosledno ukrepal zoper delodajalce, odgovorne osebe delodajalcev in delavce, ki ne bodo spoštovali zahtev veljavnih predpisov.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
MJU s spremembo zakona o pravnem varstvu za večjo učinkovitost javnega naročanja
Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predlog novele > Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, s katero želijo po besedah ministra Rudija Medveda povečati učinkovitost postopkov in jih pospešiti. Predlog novele med drugim spreminja postopek imenovanja članov Državne revizijske komisije in uvaja pravno varstvo na drugi stopnji.

Ministrstvo za delo v spremembe t. i. štempljanja delavcev
Ministrstvo za delo načrtuje spremembe na področju evidentiranja delovnega časa, pri čemer načrtuje podrobnejšo opredelitev, kako voditi t. i. štempljanje, da bo v korist delavca in delodajalca. Pri tem zavrača navedbe nekaterih medijev, da bo poseglo v fleksibilnost organizacije dela in delovnega časa pri posameznem delodajalcu.

Delodajalci bodo rešitev glede minimalne plače iskali še z Bertoncljem
Delodajalci se pripravljajo na nov poskus iskanja rešitve glede minimalne plače. Potem ko njihov zakonski predlog, po katerem bi dodatek na delovno dobo ostal del te plače, ni dobil podpore ter sestanek z ministroma za delo in gospodarstvo ni izpolnil njihovih pričakovanj, zdaj čakajo na jesensko srečanje z ministrom za finance.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Spremenjeni faktorji vrednosti v Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
S 15. avgustom so začele veljati spremembe in dopolnitve > Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki spreminjajo dodatke s šiframi v drugem odstavku 3. člena, v preglednici - vrste izplačil. Dodatki s šiframi C100, C110 in C111 se v skladu s spremenjenim 3. členom uredbe začnejo obračunavati 1. septembra 2019.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr); veljavnost od: 10.8.2019 - sprememba
    • Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK); veljavnost od: 10.8.2019 - sprememba
    • Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1); veljavnost od: 10.8.2019 - sprememba
    • Zakon o socialnem varstvu (ZSV); veljavnost od: 18.5.2019, uporaba od: 18.8.2019 - sprememba
    • Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED); veljavnost od: 15.6.2018, uporaba od: 14.9.2019 - sprememba
    • Sklep o zamenjavi poškodovanih eurobankovcev; veljavnost od: 17.8.2019
    • Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju; veljavnost od: 17.8.2019 - sprememba
    • Sklep o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada; veljavnost od: 24.8.2019 - sprememba
    • Sklep o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice; veljavnost od: 24.8.2019, uporaba od: 1.9.2019 - sprememba
    • Sklep o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice; veljavnost od: 24.8.2019, uporaba od: 1.9.2019 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 51
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Ovadbe zoper več kot 100 fiktivno začasno prijavljenih na istem naslovu
V sodnem postopku proti vpletenim v zgodbo o lažnih zaposlitvah pri avtoprevozniških podjetjih in fiktivnih začasnih prijavah na naslovu v vasi Gračišče je koprsko okrajno sodišče več kot 30 tujcem, predvsem italijanskim državljanom, že poslalo sodbe s kaznovalnimi nalogi.

Junija nižje povprečne plače, padec najbolj opazen v rudarstvu
Zaposleni v Sloveniji so junija v povprečju prejeli 1717,78 evra bruto oz. 1107,96 evra neto plače. Bruto plača je bila od majske nominalno nižja za 0,6 odstotka in realno za 0,9 odstotka, neto plača pa za 0,5 oz. 0,8 odstotka. Znižanje povprečne plače je bilo najbolj opazno v rudarstvu, zvišanje pa v oskrbi z električno energijo, plinom in paro.

Junija več delovno aktivnih
Konec junija je bilo v Sloveniji 897.200 delovno aktivnih, kar je 0,1 odstotka več kot maja in 2,6 odstotka več kot junija lani. Število zaposlenih se je tako na mesečni kot na letni ravni zvišalo, število samozaposlenih pa je na mesečni ostalo nespremenjeno, na letni pa se je znižalo, je ta teden objavil državni statistični urad.

Spremembe pri mentorskih shemah za socialna podjetja
Gospodarsko ministrstvo je spremenilo razpis za mentorske sheme v socialnih podjetjih, ki ponuja finančno podporo socialnim podjetjem med drugim za zaposlovanje in izboljšanje kompetenc. S spremembami so zmanjšali nabor občin, prijavitelji iz katerih prejmejo dodatne točke. Gre za občine, kjer so prenehali veljati začasni ukrepi razvojne podpore.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Trpinčenje na delovnem mestu
Obe pravdni stranki sta se pritožili zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje odločilo, da je tožena stranka (delodajalec) dolžna tožniku plačati odškodnino za nepremoženjsko škodo, in sicer za strah ter za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti in okrnitve osebnostnih pravic v skupni višini 9.000,00 evrov. Tožnik v pritožbi meni, da je prisojena odškodnina prenizka, tožena stranka pa nasprotno, da je previsoka. Višje delovno in socialno sodišče (VDSS Sodba Pdp 404/2017) je obe pritožbi zavrnilo in potrdilo izpodbijani del sodbe sodišča prve stopnje. V obrazložitvi je pojasnilo, da tožena stranka tožniku ni zagotavljala varstva pred trpinčenjem na delovnem mestu (delavci s tožnikom po navodilih tožene stranke niso smeli komunicirati, tožena stranka tožniku ni zagotavljala ustreznega dela...), zaradi katerega je tožnik, kot izhaja iz ugotovitev izvedenca psihiatrične stroke, utrpel škodo. Prisojena odškodnina pa ustreza pomenu prizadete dobrine in pomenu odškodnine, hkrati pa ne podpira teženj, ki niso združljive z njeno naravo in namenom (drugi odstavek 179. člena OZ).

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Kdaj vložiti vlogo za prejemanje državne štipendije
Vlagatelji od šolskega oziroma študijskega leta 2019/2020 dalje oddajo vlogo za prvo prejemanje državne štipendije na posamezni ravni izobraževanja. O nadaljnjem prejemanju štipendije v višjih letnikih odloča center po uradni dolžnosti.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 22. 08. 2019 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 30. 08. 2019 > FURS: Obračun davka na dodano vrednost (DDV-O)
    • 30. 08. 2019 > FURS: Poročilo o dobavah po 76.a členu ZDDV-1 (PD-O)
    • 30. 08. 2019 > FURS: Obračun davka na finančne storitve (DFS)
    • 31. 08. 2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju
    • 02. 09. 2019 > AJPES: Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil - do konca meseca za gospodarske družbe, zadruge in društva

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec junij 2019:   1.717,78 €
 
in neto plača:   1.107,96 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.725,53 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.112,27 €
 
Minimalna plača:   886,63€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Mojca Müller
Carinski postopki in DDV maj 2019 29,90€ Naročilo
Vesna Bartolj Maver
Arhiviranje računovodske dokumentacije junij 2019 29,90€ Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.