c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Avgust 2019, številka 32 / letnik XI.
 

V osrednji temi današnjega tednika izpostavljamo predlagane spremembe študentskega dela, saj je bil v DZ vložen predlog novele Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona za uravnoteženje javnih financ, katerega namen je ukrepanje proti socialnemu dampingu in izkoriščanju študentskega dela z izigravanjem določb Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) v smeri prikritega delovnega razmerja.

Finančna uprava se je odzvala in pozdravlja nedavno pobudo Delavske svetovalnice, da bi se obrazec za obračun davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja (REK-1) kategoriziral kot verodostojno listino. FURS je v tem tednu objavila tudi nekaj sprememb pojasnil: DDV obravnavo kuponov, samoprijavo in tarifne opustitve.

Iztekla se je javna obravnava predlaganih davčnih sprememb, katerih glavni cilj je razbremenitev stroškov dela. Ministrstvo za finance je največ pripomb dobilo glede obdavčitve dohodkov iz kapitala.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu izbranih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
BREXIT: Scenarij pri izstopu blaga (video)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Predlog za spremembo študentskega dela    
mag. Suzana Pisnik
   
Namen študentskega ali dijaškega dela je v pridobivanju delovnih izkušenj in dodatnega zaslužka. Študentsko delo se namreč opravlja v času izobraževanja in pod pogoji, ki jih navaja Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) na podlagi ustrezno izpolnjene napotnice s strani organizacije oziroma delodajalca, ki posredujejo začasna in občasna dela osebam iz drugega odstavka 6.b člena ZZZPB.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Prepoved razpolaganja s poslovnim deležem ni ovira za redno povečanje osnovnega kapitala družbe z omejeno odgovornostjo
Ali je - upoštevaje v sodni register vpisano zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve poslovnega deleža v obsegu 50 odstotkov - s tem podana ovira za dokapitalizacijo oziroma ali se dokapitalizacija kljub temu sme izvesti?

Pogodbeni prenos terjatve - cesija
Podjetje zanima, kako izdati račun v primeru, ko je stranki podjetje A, za izdane račune na podjetje A, plačalo iz podjetja B. Sedaj jim želijo poslati pravno podlago, zakaj se to ne sme izvajati na tak način.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Sodišče EU: Varstvo delavcev zaradi pomoči diskriminiranim delavcem
Belgijsko delovno sodišče v Antwerpnu je Sodišču Evropske unije (EU) smiselno postavilo vprašanje za predhodno odločanje, ali belgijska nacionalna zakonodaja, v skladu s katero je v položaju, ko je oseba, ki je menila, da je žrtev diskriminacije zaradi spola, vložila pritožbo, delavec, ki jo je v tem kontekstu podprl, zaščiten proti ukrepom viktimizacije delodajalca samo, če je posredoval kot priča v okviru preiskave te pritožbe in njegovo pričanje izpolnjuje formalne zahteve, ki jih določa navedena zakonodaja, nasprotuje 24. členu Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (Direktiva). Sodišče EU je odločilo, da je takšna ureditev v nasprotju s pravom EU.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
DDV ob nakupu jadrnice
Prejeli smo vprašanje naročnika, ki navaja, da bi rezident Slovenije (fizična oseba) kupil jadrnico v Saint Martinu (del Francije na Karibih), kjer je DDV 2 %. Naročnika zanima, ali to pomeni, da bo jadrnica kupljena z 2 % DDV, glede na to, da je kupec fizična oseba.

FURS: DDV obravnava kuponov
Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta - Kuponi (Podrobnejši opis in V&O), z objavo odgovorov na vprašanja 9., 10., 11., 12. in 13. glede DDV obravnave enonamenskih in večnamenskih kuponov.

FURS: Samoprijava
Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta - Samoprijava (Podrobnejši opis) z dodatnimi pojasnili, tako med drugim pojasnjujejo, da lahko zavezanec s samoprijavo vloži tudi davčni obračun in davčno napoved po izteku predpisanega roka.

FURS: Tarifne opustitve
Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta - Tarifne opustitve (Podrobnejši opis), z dodatnimi uporabnimi informacijami za uvoznike po sprejetju: Uredbe Sveta (EU) 2019/998 z dne 13. junij 2019 in Uredbe Sveta (EU) 2019/999 z dne 13. junij 2019.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Največ pripomb na predlagane spremembe pri obdavčitvi kapitala
Potem, ko se je iztekla javna obravnava predlaganih davčnih sprememb, katerih glavni cilj je razbremenitev stroškov dela, zdaj na finančnem ministrstvu pregledujejo prispele pripombe. Gre za predloge sprememb zakonov o dohodnini, o davku od dohodkov pravnih oseb ter o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov. Posledično so potrebne še spremembe zakona o davčnem postopku. Utemeljene pripombe bodo ustrezno upoštevali, a končni predlogi morajo biti javnofinančno vzdržni, pravijo. Največ pripomb so dobili glede obdavčitve dohodkov iz kapitala. Sicer naj bi predlogi novel zakonov parlamentarno pot začeli jeseni, poslanci naj bi jih obravnavali po nujnem postopku, uveljavljeni naj bi bili 1. januarja 2020.

FURS pozdravlja predlagane spremembe kategorizacije obrazcev REK-1
Četudi zakonodaja od delodajalcev zahteva, da delavcem izročijo plačne liste, vsi tega ne počno, opozarjajo v Delavski svetovalnici. Prav zato predlagajo, da se obrazec Obračun davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja (REK-1) kategorizira kot verodostojno listino, na podlagi katere lahko delavec predlaga sodno izvršbo. Na predlog Delavske svetovalnice se je včeraj odzval tudi FURS, ki pobudo Delavske svetovalnice za nadgradnjo in dodatne funkcionalnosti glede vpogledov delavcev v podatke o obračunanih prispevkih delavcem (REK-1 obrazec) pozdravlja, saj se tudi sami ves čas trudijo nadgrajevati njene funkcionalnosti za zavezance.

Upokojenci nezadovoljni z občasnimi deli, zdaj jim grozijo še globe
Upokojenci pogosto težko shajajo s pokojnino, zato je vlada leta 2013 zanje uvedla institut občasnih in začasnih del. Njihov obseg narašča, čeprav so upokojenci s trenutno ureditvijo nezadovoljni. Sredi julija je MDDSZ dalo v javno obravnavo predlog novele Zakona o urejanju trga dela (ZUTD), ki pa za upokojence predlaga omejitev višine letnega zaslužka in števila opravljenih ur na mesec, ter pri prekoračitvi letnega zaslužka predvideva globe za kršenje, medtem ko do sedaj prekoračitev letnega zaslužka ni bila sankcionirana. Komentar lahko oddate do 2. septembra 2019.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Omejitev plačil za nepremičninsko posredovanje pri najemu
V soboto, 10. avgusta bodo stopile v veljavo spremembe in dopolnitve > Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr). Spremembe omejujejo višino plačila za posredovanje pri najemu, kar je doslej zakon urejal le pri prodaji nepremičnin. Nove omejitve se ne uporabljajo za pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, ki jih sklenejo med seboj gospodarski subjekti.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS); veljavnost od: 27.7.2019, uporaba od: 1.8.2019 - sprememba
    • Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr); veljavnost od: 10.8.2019 - sprememba
    • Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK); veljavnost od: 10.8.2019 - sprememba
    • Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1); veljavnost od: 10.8.2019 - sprememba
    • Zakon o socialnem varstvu (ZSV); veljavnost od: 18.5.2019, uporaba od: 18.8.2019 - sprememba
    • Pravilnik o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na vrednost nepremičnin; veljavnost od: 7.7.2018, uporaba od: 1.8.2019
    • Kolektivna pogodba za lesarstvo; veljavnost od: 1.8.2019 - sprememba
    • Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi; veljavnost od: 6.8.2019

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 48 - 49
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Tuje spletne banke povečujejo število komitentov iz Slovenije
Ob rasti spletnega in mobilnega bančništva so v Sloveniji vse bolj priljubljene tudi tuje spletne banke. Po podatkih Fursa se število prebivalcev Slovenije, ki uporabljajo storitve spletnih bank N26 in Revolut, povečuje in se je do konca letošnjega prvega polletja povečalo na 13.000.

Število brezposelnih julija na mesečni ravni višje
V Sloveniji je bilo konec julija registriranih 71.850 brezposelnih, kar je 1,6 odstotka več kot junija in 5,5 odstotka manj kot julija lani. Zavod za zaposlovanje rast na mesečni ravni pripisuje iztekom zaposlitev za določen čas. V prvih sedmih mesecih se je prijavilo 41.361 oseb oz. štiri odstotke manj kot v enakem obdobju lani.

Za prebojna inovativna podjetja v letošnjem letu namenjeno skupno 2 mio evrov semenskega kapitala
Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS št. 48/2019 objavil dva javna razpisa, prek katerih lahko mlada inovativna podjetja pridobijo skupno dva milijona evrov semenskega kapitala. Gre za lastniško in kvazi lastniško financiranje prek podjetniškega sklada iz sredstev Sklada skladov SID banke.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
V Sloveniji največ podpornikov evra v vsej EU
Evro kljub velikim vzponom in padcem v zadnjih letih še vedno uživa visoko podporo. V evrskem območju skupno valuto podpira 76 odstotkov vprašanih, kar je največ po pomladi leta 2004. Največ zagovornikov, in sicer 88 odstotkov, ima prav v Sloveniji, je razvidno iz zadnje raziskave Eurobarometer, izvedene junija med 27.464 vprašanimi.

Kandidatka EU za vodenje IMF Kristalina Georgieva
Kandidatka Evropske unije (EU) za vodenje Mednarodnega denarnega sklada (IMF) je Bolgarka Kristalina Georgieva, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil francoski finančni minister Bruno Le Maire.

Evropski patentni urad za poenostavitev patentnih postopkov
Evropski patentni urad se bo v naslednjih štirih letih osredotočil na doseganje petih ciljev, med katerimi sta poenostavitev in posodobitev informacijskih sistemov. S tem bi med drugim poenostavili tudi patentne postopke. Ob tem želijo okrepiti sodelovanje tako z državami članicami kot s tujimi partnerji in širšo javnostjo.

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Postopek prisilne likvidacije zaradi nedelovanja poslovodstva družbe
Predlagateljica (Republika Slovenija) se je pritožila zoper sklep sodišča prve stopnje, ki je zavrglo njen predlog za prisilno likvidacijo gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo. Višje sodišče (VSL Sklep Cst 265/2019) je pritožbo zavrnilo in v obrazložitvi pojasnilo, da predlagateljica kot organ nadzora nad izvajanjem zakona ni procesno legitimirana za vložitev predloga za začetek likvidacijskega postopka zaradi nedelovanja poslovodstva družbe. V primeru, če poslovodstvo ne deluje več kot šest mesecev, vloži na sodišču predlog za prisilno likvidacijo upnik ali vsak delničar. Če bi želela predlagateljica utemeljiti svojo legitimacijo za vložitev predloga na statusu upnice in ne nadzornega organa, bi morala navesti vsaj še, da z izvršbo ni bila uspešna.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
eVročanje: Spremenjen način obveščanja
FURS obvešča, da je od 25. julija 2019 na portalu eDavki pri eVročanju spremenjen način obveščanja povezan z dokumenti eVrocanje-OsDok, eVrocanje-Dok in eVrocanje-POS.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 10. 08. 2019 > AJPES: Statistika finančnih računov - II. četrtletje 2019
    • 10. 08. 2019 > AJPES: Mesečno statistično poročanje eTurizem
    • 12. 08. 2019 > FURS: Plačilo obroka akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO)
    • 12. 08. 2019 > FURS: Plačilo obroka predhodne akontacije in akontacije dohodnine od dohodka iz dej. (DohDej)
    • 18. 08. 2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju
    • 22. 08. 2019 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   23
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec maj 2019:   1.728,12 €
 
in neto plača:   1.113,88 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.737,02 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.118,98 €
 
Minimalna plača:   886,63€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Mojca Müller
Carinski postopki in DDV maj 2019 29,90€ Naročilo
Vesna Bartolj Maver
Arhiviranje računovodske dokumentacije junij 2019 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.