IUS-INFO - Izbor dneva: Davčna praksa
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Izbrano
 
          - +   *  

Izbor dneva

IZBOR DNEVA: Davčna praksa

7.8.2019

Davčna praksa - FURS je izdal spremembo dokumenta – Kuponi (Podrobnejši opis in V&O), z objavo odgovorov na vprašanja 9., 10., 11., 12. in 13. glede DDV obravnave enonamenskih in večnamenskih kuponov.

DAVEK NA DODANO VREDNOST (DDV)

6. 8. 2019

DDV obravnava kuponov

Sprememba dokumenta.

Več na povezavi: Kuponi, 2. izdaja, avgust 2019.

____

Vprašanje 9: Katero listino so prodajalci na podlagi davčne zakonodaje dolžni izdati ob dejanski izročitvi blaga, pri kateri je kupnina prejeta v obliki enonamenskega kupona? (6. 8. 2019).

Odgovor
Poslovni dogodek, ki predstavlja povečanje prihodkov in s tem davčne osnove davka od dohodkov pravnih oseb, je treba evidentirati z ustrezno knjigovodsko listino. Kot ustrezna knjigovodska listina se šteje oblični zapis poslovnega dogodka na način, da je ta izkazan verodostojno in pošteno ter skladno s Pravili skrbnega računovodenja 1[1]. Pomembna je torej materialna pravilnost sestavljene knjigovodske listine in ne njena formalna obličnost, lahko se poimenuje račun ali kako drugače.

Podrobneje

V skladu z DDV zakonodajo se za enonamenske kupone, izdane po 1. 1. 2019, šteje, da je dobava opravljena že ob prenosu oz. prodaji enonamenskega kupona, zato mora davčni zavezanec zagotoviti, da je za namene DDV račun izdan že ob prenosu (prodaji) enonamenskega kupona. Dejanska izročitev blaga v zameno za enonamenski kupon se v sistemu DDV ne obravnava kot ločena transakcija, zato davčnemu zavezancu ob dejanski izročitvi blaga v zameno za enonamenski kupon po določbah ZDDV-1 ne nastane obveznost izdaje računa.

Z vidika ugotavljanja davčne osnove davka od dohodkov pravnih oseb pa je treba izpostaviti, da se ta v skladu  s tretjim odstavkom 12. člena ZDDPO-2 ugotavlja na podlagi prihodkov in odhodkov, ugotovljenih v izkazu poslovnega izida oziroma letnem poročilu, ki ustreza izkazu poslovnega izida in prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid, na podlagi zakona in v skladu z njim uvedenimi računovodskimi standardi. Izdaja kupona v skladu z računovodskimi standardi ne predstavlja poslovnega dogodka, na podlagi katerega bi se v poslovnih knjigah pripoznali prihodki. Slovenski računovodski standardi - SRS, natančneje SRS 15, določajo, da se prihodki pripoznajo, ko je blago kupcu dobavljeno oziroma storitev naročniku opravljena. Izdajatelj prihodke pripozna tudi na podlagi prenehanja veljavnosti kupona, oz. ko prenehajo njegove obveznosti, ki so iz (ne-unovčenega) kupona izhajale. Davčna osnova davka od dohodkov pravih oseb (tudi akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti) se tako na podlagi izdaje kupona ne poveča, ampak se poveča ob prodaji blaga oziroma opravljene storitve oziroma, ob prenehanju veljavnosti kupona. Poslovni dogodek, ki predstavlja povečanje prihodkov in s tem davčne osnove davka od dohodkov pravnih oseb, je treba evidentirati z ustrezno knjigovodsko listino. Kot ustrezna knjigovodska listina se šteje oblični zapis poslovnega dogodka na način, da je ta izkazan verodostojno in pošteno ter skladno s Pravili skrbnega računovodenja. Pomembna je torej materialna pravilnost sestavljene knjigovodske listine in ne njena formalna obličnost, lahko se poimenuje račun ali kako drugače.


Vprašanje 10: Ali je treba od prodanih in neizkoriščenih večnamenskih kuponov plačati DDV?
(6. 8. 2019)

Odgovor

Od neizkoriščenih večnamenskih kuponov se DDV ne plača. Od večnamenskih kuponov se DDV plača od dejansko opravljene dobave blaga oz. od dejansko opravljene storitve.


Vprašanje 11: Ali za kupone, izdane po 1. 1. 2019, na katerih je navedena vrsta blaga oz. več vrst blaga, za katere se DDV obračunava po isti stopnji, kupec pa ob vnovčenju kupona potem sam izbere blago/storitev, še vedno velja, da so večnamenski kuponi? (6. 8. 2019)

Odgovor

Za kupone, izdane po 1. 1. 2019, velja nova definicija kuponov, po kateri so kuponi, na katerih ni točno navedeno posamezno blago, ampak je navedena vrsta blaga oz. več vrst blaga, za katere se DDV obračunava po isti stopnji, kupec pa ob vnovčenju kupona potem sam izbere blago/storitev, enonamenski kuponi.


Vprašanje 12: Ali je treba davčno potrjevati račun, ki je pri enonamenskih kuponih izdan ob storitvi ali ne, če je cena na računu 0 eurov? (6. 8. 2019)

Odgovor

Iz vprašanja izhaja, da gre za brezplačen prenos enonamenskega kupona. Brezplačen prenos enonamenskega kupona ni predmet davčnega potrjevanja. Če gre za brezplačen prenos enonamenskega kupona (brezplačno opravljeno dobavo), ki se v skladu z določbami ZDDV-1 šteje opravljeno za plačilo, je treba od tako opravljene dobave obračunati DDV (glej odgovor na vprašanje št. 3).

Pojasnjujemo še, da gre za brezplačen prenos enonamenskega kupona tudi v primeru, če je za vrednost dobave ob prenosu kupona kupcu odobren 100 % popust na računu. Za brezplačen prenos kupona pa ne gre, če se kupcu kupon zaračuna v določenem znesku, potem pa se znesek za plačilo zmanjša zaradi npr. dobroimetja, ki ga ima kupec pri prodajalcu.


Vprašanje 13: Kako je z izdajanjem računov v primeru pravne oseba, ki kupi enonamenski kupon za zaposlene, ki ga da uporabniku – poslovnemu partnerju ali zaposlenim? (6. 8. 2019)

Odgovor

Z vidika DDV zakonodaje velja, da če pravna oseba kupi kupone pri davčnem zavezancu, se šteje, da davčni zavezanec opravi prenos enonamenskega kupona pravni osebi in izda račun pravni osebi. Če pravna oseba kupon potem da svojim zaposlenim ali poslovnemu partnerju brezplačno, ji za brezplačen prenos kupona ni treba izdati računa. Dejansko opravljena dobava v zameno za enonamenski kupon ni predmet DDV (glej tudi odgovor na vprašanje št. 12).


Vir: FURS
[1] Pravila skrbnega računovodenja (2016) je sprejel Slovenski inštitut za revizijo http://www.si-revizija.si/sites/default/files/standardi/psr-2016.pdf.

> Celotno besedilo


Davčna praksa

Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober