c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
April 2019, številka 15 / letnik XI.
 

Predlog spremembe obdavčitve regresa za letni dopust, ki ga je Vlada vložila v Državni zbor, prinaša novosti v dohodninski zakonodaji, saj temeljito prenavlja dohodninsko obravnavo regresa. Kako bodo predvidene spremembe vplivale na dohodnino, prispevke za socialno varnost in regres za letni dopust izpostavljamo v tokratni osrednji temi.

Med aktualnimi članki smo izbrali še aktualni brexit - možen vpliv pri trgovanju z blagom in davčni članek, ki obravnava obračun obresti od posojil med povezanimi osebami.

Če želite podrobneje izvedeli, kaj prinašajo spremembe na področju regresa, se prijavite na spletni seminar - Regres za letni dopust - kaj prinaša vladna sprememba?, ki bo 25. aprila 2019 ob 13. uri. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spletni seminar brezplačen.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu drugih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Popis pravnih razmerij, ki so podlaga za vključitev v obvezna socialna zavarovanja
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Dohodnina, prispevki za socialno varnost in regres za letni dopust – kaj prinašajo predvidene spremembe?    
Irena Kamenščak
   
Na spletni strani Državnega zbora RS je objavljen vladni predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini z dne 28. 3. 2019 (trenutno na portalu državnega zbora poimenovan ZDoh-2V). Gre za vladni predlog spremembe dohodninske zakonodaje, ki temeljito prenavlja dohodninsko obravnavo regresa za letni dopust. To spremembo dopolnjuje tudi vladni predlog Zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z dne 28. 3. 2019 (trenutno na portalu državnega zbora poimenovan ZPIZ-2G). Ta prinaša spremembe pri obremenitvi regresa za letni dopust z vidika prispevkov za socialno varnost. Obe zakonski spremembi bosta v Državnem zboru RS obravnavani po nujnem postopku.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
BREXIT - možen vpliv pri trgovanju z blagom
Združeno kraljestvo je pomembna članica Evropske unije, tudi z vidika zunanje trgovine. Morebitni brexit bo imel pomembne posledice za EU kot celoto, vpliv na posamezne države članice pa bo odvisen predvsem od njihove dosedanje gospodarske povezanosti z Združenim kraljestvom.

IZ SODNE PRAKSE: Odvzem premoženjske koristi
Začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi se odredi s sklepom, kasneje pa lahko sodišče na obrazložen predlog državnega tožilca to zavarovanje podaljša, lahko pa ga tudi odpravi oziroma odredi nov način zavarovanja in razveljavi prejšnji sklep o začasnem zavarovanju.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Obračun obresti od posojil med povezanimi osebami
Prejeli smo vprašanja naročnice v zvezi z obračunom obresti med povezanimi osebami. V članku navajamo vprašanja in podajamo odgovore.

FURS: BREXIT - Prepovedi in omejitve
Finančna uprava je dopolnila Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije brez dogovora na področju prepovedi in omejitev. Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani finančne uprave.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada potrdila predlog zakona o izbrisih v bankah
Vlada je na včerajšnji dopisni seji potrdila predlog zakona o izbrisih v bankah. Ta po navedbah ministrstva za finance sledi napotilu ustavnega sodišča ter omogoča učinkovito in hitro sodno varstvo.

Guverner BS pisal premierju
Guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle je v ponedeljek na premierja Marjana Šarca naslovil odprto pismo, v katerem ga opozarja na problematiko nedovoljenega monetarnega financiranja, ki ga predvideva predlog zakona o izbrisih v bankah. Vasle izpostavlja, da obstaja več možnih rešitev, in Šarca poziva k iskanju kompromisne rešitve pred sprejetjem zakona.

Vlada v letu 2020 cilja na enoodstotni presežek v javnih financah
Vlada je včeraj prav tako sprejela predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država 2020-2022, s katerim si za prihodnje leto postavlja cilj, da javnofinančni prihodki za odstotek BDP presežejo odhodke. V naslednjih dveh letih naj bi se presežek še povečeval. Sprejela je tudi nacionalni reformni program 2019-2020.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Sprejet zakon o poslovni skrivnosti
Nov Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS) v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo, katere namen je poenotenje pomena poslovnih skrivnosti na notranjem trgu EU in zagotovitev varstva nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij pred njihovo protipravno pridobitvijo, uporabo in razkritjem. Zakon določa tudi pravila o pravnih sredstvih v civilnem postopku zoper protipravno prilastitev, uporabo in razkritje poslovne skrivnosti, ter pravila o ohranjanju zaupnosti poslovne skrivnosti v sodnem postopku in po njem. Z zakonom se zaradi potrebe po hitrem ukrepanju z namenom, da se odvrne preteča nevarnost, določajo tudi začasne odredbe za takojšnje prenehanje kršitev, določena pa je tudi pravica do povrnitve škode.

Spremembe zakona o dohodnini
Spremembe in dopolnitve > Zakona od dohodnini (ZDoh-2) se nanašajo na prejemke v zvezi z opravljanjem dela članov volilnega odbora na volitvah in referendumu. V zakonu se doda 6. točka 31. člena zakona, ki določa višino nadomestila v zvezi z opravljanjem dela na posameznih volitvah ali referendumu in povračilo stroškov v zvezi s tem delom. Novela začne veljati 19. aprila 2019 in se že uporablja pri odmeri dohodnine za davčno leto 2019.

Sklep o spremembi vrednosti točke
Od 6. aprila znaša vrednost točke po Odvetniški tarifi 0,60 evra, ko to določa Sklep o spremembi vrednosti točke.

Prenehanje veljavnosti Stališča 1 - Zunanje opravljanje notranjerevizijskih storitev
Z 9. aprilom je prenehalo veljati Stališča 1 - Zunanje opravljanje notranjerevizijskih storitev, sprejeto 27. 5. 2011, ki ga je s Sklepom o prenehanju stališča 1 sprejel Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1); veljavnost od: 15.4.2019
    • Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1); veljavnost od: 15.4.2019 - sprememba
    • Zakon o sodnih taksah (ZST-1); veljavnost od: 15.4.2019 - sprememba
    • Zakon o sodnem registru (ZSReg); veljavnost od: 15.4.2019 - sprememba
    • Zakon o sodiščih (ZS); veljavnost od: 15.4.2019 - sprememba
    • Zakon o pravdnem postopku (ZPP); veljavnost od: 15.4.2019 - sprememba
    • Zakon o dohodnini (ZDoh-2); veljavnost od: 19.4.2019 - sprememba
    • Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS); veljavnost od: 20.4.2019
    • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1); veljavnost od: 20.4.2019 - sprememba
    • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1); veljavnost od: 20.4.2019 - sprememba
    • Zakon o bančništvu (ZBan-2); veljavnost od: 20.4.2019 - sprememba
    • Zakon o kazenskem postopku (ZKP); veljavnost od: 20.4.2019 - sprememba
    • Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje (ZIUDSOL); veljavnost od: 20.4.2019
    • Odvetniška tarifa; veljavnost od: 6.4.2019 - sprememba
    • Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede; veljavnost od: 6.4.2019 - sprememba
    • Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe; veljavnost od: 20.4.2019

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 21- 23
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
IMF ohranil napoved gospodarske rasti za Slovenijo
Mednarodni denarni sklad ni spremenil napovedi gospodarske rasti za Slovenijo. Za letos jo je ohranil pri 3,4 odstotka, za leto 2020 pa pri 2,8 odstotka. IMF je v včeraj objavljenem najnovejšem poročilu o svetovnih gospodarskih obetih objavil tudi nekoliko bolj dolgoročno napoved. V letu 2024 tako pričakuje umiritev rasti na 2,1 odstotka.

Odvetniška tarifa od sobote višja za 30 odstotkov
Odvetniška zbornica Slovenije je v uradnem listu objavila novo višino odvetniške točke, ki po novem znaša 0,6 evra. Do zdaj je tarifa znašala 0,459 evra, kar pomeni, da gre za 30-odstotno zvišanje. Nova cena, za katero je morala končno soglasje podati pravosodna ministrica Andreja Katič, je začela veljati v soboto.

Povečan nadzor zajezil kršitve pravic delavcev
Po koncu finančne krize so organi pregona v Sloveniji beležili skokovite rasti primerov kršitev pravic delavcev. Da bi to zajezili, so okrepili nadzor, ki je po njihovem mnenju obrodil sadove. Tožilstvo in policija ugotavljata, da z večjim nadzorom pada število obravnavanih primerov sumov kaznivih dejanj zlorabe pravic delavcev.

Podjetniški sklad ponuja spodbude za digitalizacijo
Slovenski podjetniški sklad je v zadnji številki uradnega lista objavil nove javne pozive, ki se nanašajo na digitalizacijo podjetij. Podjetjem ponuja spodbude za pripravo digitalne strategije, za digitalni marketing in za dvig digitalnih kompetenc. Doslej je bilo tako objavljenih že devet vavčerskih pozivov, v pripravi pa so še novi.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Svet ECB tokrat predvidoma brez novih ukrepov
Svet Evropske centralne banke po marčnem zasedanju, ko je analitike presenetil z napovedjo nekaterih novih ukrepov, danes predvidoma ne bo sprejemal novih potez v denarni politiki evrskega območja. Analitiki pa pričakujejo, da bi lahko tudi v luči še vedno nespodbudnih gospodarskih razmer nakazal morebitne ukrepe v bližnji prihodnosti.

Mobilnost delovne sile v EU pri 3,8 odstotka, v Sloveniji pod povprečjem
Mobilnost delovne sile glede na raziskavo organizacije CEPS iz Bruslja sicer prinaša velike ekonomske prednosti, ima pa lahko tudi negativne učinke. V EU je stopnja mobilnosti delovne sile po zadnjih podatkih pri 3,8 odstotka. To pomeni, da je tak delež evropskih državljanov zaposlenih v kateri od drugih članic. V Sloveniji je stopnja nižja.

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Predujem za stroške poravnalnega odbora
Nasprotni udeleženec se je pritožil zoper sklep, s katerim je sodišče prve stopnje sklenilo, da je dolžan plačati predujem za stroške poravnalnega odbora v višini 9.000 evrov in 700 evrov za skupnega zastopnika. V pritožbi navaja, da je sklep preuranjen, saj še ni bil pozvan k predložitvi zahtevane dokumentacije niti ni izkazano, da dogovor s predlagateljem ne bo mogoč. Višje sodišče (VSL Sklep I Cpg 135/2019) je pritožbi delno ugodilo in razveljavilo izpodbijani sklep v delu glede zneska 9.000 evrov. V obrazložitvi je pojasnilo, da stroške postopka za sodni preizkus menjalnega razmerja skupaj s stroški skupnih zastopnikov predhodno in tudi dokončno krije prevzemna družba. To splošno pravilo velja praviloma, razen v primeru, da bi predlagatelji morali vedeti, da nastajajo stroški, ki so nesorazmerni s pravicami, ki jih v postopku uveljavljajo (prvi odstavek 614. člena ZGD-1).

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Dodatek za veliko družino za leto 2019
MDDSZ sporoča, da bo v petek, 12. 4. 2019 izplačan dodatek za veliko družino. Gre za letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki. Dodatek za družino s tremi otroki znaša 395 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 480 evrov. Izplača se v enkratnem znesku. Z letošnjim letom je bil ukinjen premoženjski cenzus, zato ga prejmejo vse velike družine, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, ne glede na materialni položaj družine.

Rok za vložitev ugovora zoper informativni izračun dohodnine 2018
Ugovor zoper informativni izračun dohodnine morajo vložiti zavezanci, ki prejmejo informativni izračun dohodnine in ugotovijo, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni. Rok za vložitev ugovora se izteče 29. aprila 2019. Rok za doplačilo premalo plačane dohodnine je 29. maj 2019, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na TRR do 29. maja 2019.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 10. 04. 2019 > AJPES: Mesečno statistično poročanje eTurizem
    • 15. 04. 2019 > SURS: Intrastat poročanje
    • 18. 04. 2019 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 18. 04. 2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec januar 2019:   1.729,15€
 
in neto plača:   1.115,98€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.774,68€
 
in neto plača za tromesečje:   1.154,98€
 
Minimalna plača:   886,63€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 
Napovedani spletni seminarji
Irena Kamenščak
Regres za letni dopust – kaj prinaša vladna sprememba? 25. 04. 2019 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.