c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
April 2019, številka 14 / letnik XI.
 

Finančna uprava RS je prejšnji teden izdala prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2018. Zavezanci so izračune prejeli na dom po običajni pošti v prvih dneh aprila, v zvezi s tem izpostavljamo nekaj rokov: rok za vložitev ugovora se izteče 29. aprila 2019, rok za doplačilo premalo plačane dohodnine je 29. maj 2019, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na TRR do 29. maja 2019. V osrednji temi današnjega tednika podrobneje pojasnjujemo, v katerih primerih naj davčni zavezanec poda ugovor zoper informativni izračun dohodnine, da bo ta ustrezno odmerjena.

Med izbranimi članki ne spreglejte knjiženje primera prodaje po principu staro za novo in davčni članek obdavčitev na Hrvaškem.

V izboru zakonodajnih novosti tokrat izpostavljamo predloga novel za razbremenitev regresa v letu 2019, ki jih je potrdila Vlada in predlagala obravnavo po nujnem zakonodajnem postopku. Ministrstvo za finance pa je dalo v javno razpravo predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost, ki predvideva znižanje stopnje DDV za elektronske publikacije.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu drugih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Izvajanje plačilnih storitev na dan 19. 4. 2019
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Z ugovorom do realne odmere dohodnine    
mag. Mojca Kunšek
   
Konec minulega meseca je Finančna uprava Republike Slovenije odpremila prvo tranšo informativnih izračunov dohodnine. Pri tem velja izpostaviti, da informativni izračun vsebuje podatke, potrebne za določanje davčne osnove oziroma izračun dohodnine, podatke o koriščenju davčnih olajšav ter osebne in druge podatke, ki omogočajo identifikacijo davčnega zavezanca in drugih oseb, v zvezi s katerimi davčni zavezanec uveljavlja davčne olajšave.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Izračun odpravnine, če je bil delavec ves čas v bolniškem staležu
V podjetju so delavcu konec maja redno odpovedali pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Delavec je že dlje časa v bolniškem staležu in bo verjetno tudi ves čas odpovednega roka. Delavcu se odpovedni rok izteče v sredini julija. Avgusta bo delavec dopolnil 10 let delovne dobe v podjetju. Kako naj zanj pravilno izračunajo višino odpravnine?

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Knjiženje prodaje po principu »staro za novo«
Kupec A kupi nov motor, stari motor, ki ga je imel v lasti, da prodajalcu po principu staro za novo - ocenjena vrednost starega motorja se poračuna z ceno novega motorja. Prodajalec prevzame od kupca stari motor, ki ga oceni v višini 10.000 D.E.. Istemu kupcu proda nov motor v višini 15.000 D.E., iz tega naslova pripozna terjatev do kupca v višini 5.000 D.E., hkrati razbremeni zalogo novih motorjev in pripozna odhodke iz naslova nabavne vrednosti prodanega blaga. Stari motor prevzame na zalogo. Kupec A na transakcijski račun prodajalca nakaže samo razliko med ocenjeno vrednostjo starega motorja in prodajno ceno novega motorja.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Obdavčitev storitev na Hrvaškem
Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja, da samostojni podjetnik, ki ni identificiran za namene DDV v Sloveniji, opravlja storitve na Hrvaškem. Natančneje, samostojni podjetnik v imenu apartmajske hiše oddaja sobe na Hrvaškem. Naročnico zanima, kako pravilno izdati račun apartmajski hiši na Hrvaškem.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada potrdila predloga novel za razbremenitev regresa že v letu 2019
Vlada je na redni seji prejšnji teden določila besedili novel Zakona o dohodnini in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katerima bo omogočila, da bo že letošnji regres do višine povprečne plače razbremenjen plačila dohodnine in prispevkov. Vlada je tako sprejela prvi ukrep v okviru obljubljene davčne optimizacije, s katerim se država odpoveduje prihodkom v korist ljudi in podjetij. Vlada državnemu zboru predlaga obravnavo obeh zakonov po nujnem postopku.

Obeta se znižana stopnja DDV za elektronske publikacije
Ministrstvo za finance je dalo v javno razpravo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, s katerim bi v nacionalno zakonodajo prenesli najnovejše spremembe evropske zakonodaje na davčnem področju. Med drugim bi na podlagi dogovora članic EU s konca lanskega leta v Sloveniji uvedli nižjo stopnjo DDV tudi za elektronske publikacije, ne le fizične.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Proračun za leto 2019
30. marca sta začela veljati rebalans > Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 in spremembe in dopolnitve > Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819). Priprava rebalansa proračuna je bila potrebna, ker zaradi državnozborskih volitev niso bile sprejete spremembe proračuna že prej. Pri pripravi rebalansa proračuna je bilo ocenjeno, da se bodo prihodki proračuna v primerjavi z letom 2018 povečali, prav tako se naj bi zvišali odhodki kot posledica upoštevanja novo sprejetih ukrepov. Poleg tega se določa znižanje dopustne zadolžitve države in zvišuje dovoljeno število zaposlenih v skupnem kadrovskem načrtu državnih organov, predvsem zaradi zagotovitve ustreznega števila zaposlenih pri projektu probacije, saj kadrovska popolnitev na tem področju ni niti polovična.

Preživnine
1. aprila je začel veljati Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2019, ki določa, da se preživnine, ki so bile usklajene 1. aprila 2018 in preživnine, določene ali dogovorjene marca 2018, povečajo za 1,3 %. Preživnine, določene ali dogovorjene aprila 2018, se povečajo za 1 %, preživnine, določene ali dogovorjene maja 2018, se povečajo za 0,3 %, preživnine, določene ali dogovorjene od junija 2018 do januarja 2019 ostanejo na določeni ali dogovorjeni višini, preživnine, določene ali dogovorjene februarja 2019, pa se povečajo za 0,8 %.

Bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del
Prav tako se je 1. aprila z Odredbo o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del uskladila bruto urna postavka za osebe iz drugega odstavka 6.b člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki za opravljeno uro začasnih in občasnih del ne sme biti nižja od 4,89 eura.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819); veljavnost od: 30.3.2019 - sprememba
»  Zakon o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu (ZUVIZK); veljavnost od: 30.3.2019
»  Proračun Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019); veljavnost od: 30.3.2019 - sprememba
»  Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF); veljavnost od: 1.4.2019 - sprememba
»  Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Državnem zboru; veljavnost od: 30.3.2019 - sprememba
»  Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov; veljavnost od: 30.3.2019, uporaba od: 1.4.2019 - sprememba
»  Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka; veljavnost od: 30.3.2019 - sprememba
»  Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka; veljavnost od: 30.3.2019
»  Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del; veljavnost od: 1.4.2019
»  Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov; veljavnost od: 1.4.2019
»  Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2019; veljavnost od: 1.4.2019
»  Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja; veljavnost od: 1.4.2019 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 19 - 20
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Višji regres predvidoma za več kot 98 odstotkov zaposlenih
Davčna razbremenitev regresa za letni dopust v višini do povprečne plače, kot predlaga vlada, bi lahko pomenila višje nakazilo na bančni račun za veliko večino zaposlenih. Višjega regresa od sto odstotkov povprečne plače namreč po razpoložljivih podatkih ne dobita niti dva odstotka delavcev.

V prvem svežnju 953.500 informativnih izračunov dohodnine
Finančna uprava RS je konec prejšnjega tedna v prvem svežnju odposlala 953.500 informativnih izračunov dohodnine za lani. Zavezanci so jih oziroma jih bodo na dom prejeli po navadni pošti v prvih dneh aprila, FURS pa vsem priporoča, naj jih natančno pregledajo. Naslednji sveženj bodo odposlali 31. maja.

Prihodki od vrednotnic lani malenkost manjši
Skupni znesek vplačanih vrednotnic za osebno dopolnilno delo je lani dosegel 202.536 evrov, kar je približno 1500 evrov manj kot predlani, so pojasnili na ministrstvu za delo. Načrtujejo tudi novost, in sicer uradno ukinitev zaračunavanja nadomestil in provizij potrošnikom za brezgotovinska plačila vrednotnic s plačilnimi karticami.

Kmetijsko ministrstvo odslej z direktoratom za hrano in ribištvo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ima od ponedeljka direktorat za hrano in ribištvo. Za to so se po pojasnilih ministrice Aleksandre Pivec odločili zaradi vedno večje občutljivosti oz. zahtev potrošnikov po varni in kakovostni hrani. Direktorat bo tudi podpora varuhu odnosov v verigi s preskrbo s hrano.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
V EU nov dogovor za krepitev varstva potrošnikov
Evropski parlament in Svet EU sta dosegla začasen dogovor o strožjih in bolje izvrševanih pravilih o varstvu potrošnikov, med drugim o dvojni kakovosti blaga. Po novem ne bo več mogoče tržiti izdelka kot enakega proizvodu v drugih članicah, če bo imel ta v resnici bistveno neupravičeno drugačno sestavo ali značilnosti. Komisija dogovor pozdravlja.

Inštituti: Evrsko območje letos z le šibko gospodarsko rastjo
Evrsko območje bo letos zabeležilo le šibko gospodarsko rast, so svoje k ne najbolj obetavnim napovedim za območje skupne valute dodali münchenski inštitut Ifo, italijanski statistični urad Istat in züriški inštitut Kof. Ne letni ravni pričakujejo vsega 0,9-odstotno krepitev BDP, šibka bo ostala tudi inflacija.

Marca v območju z evrom 1,4-odstotna inflacija
Inflacija v območju z evrom je marca po prvi oceni Eurostata dosegla 1,4 odstotka. V primerjavi s februarjem se je znižala za 0,1 odstotne točke.

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Odškodninska odgovornost računovodskega servisa
Tožeča stranka se je pritožila zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo njen tožbeni zahtevek, da ji morata toženki v roku 15 dni nerazdelno plačati odškodnino v znesku 35.733,90 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Tožeča stranka (gospodarska družba v stečaju) zatrjuje, da je zaradi kršitve pogodbenih obveznosti prve toženke (računovodski servis) nekatere svoje upnike poplačala v sorazmerno prevelikem deležu, tako da je ostala brez sredstev za poplačilo stroškov stečajnega postopka ter upnika ZPIZ v skupni višini 35.733,90 evrov. Navedeno nedvomno lahko predstavlja zmanjšanje premoženja tožeče stranke (stečajne mase) oziroma njeno navadno škodo v smislu 132. člena OZ. Ob tem pritožbeno sodišče še pojasnjuje, da namen, za katerega bi tožeča stranka sicer porabila ta sredstva, pri presoji nastanka škode niti ni pomemben, pač pa je pomembno le zmanjšanje premoženja tožeče stranke za ta sredstva. Višje sodišče (VSL Sklep I Cpg 507/2018) je ugodilo pritožbi, razveljavilo izpodbijano sodbo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v aprilu 2019  
 
- na mesečni ravni:   0,1%
 
- na letni ravni:   1,22%
 
 
 
Inflacija v marcu 2019  
 
- na mesečni ravni:   0,7%
 
- na letni ravni:   1,6%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec januar 2019:   1.729,15€
 
in neto plača:   1.115,98€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.774,68€
 
in neto plača za tromesečje:   1.154,98€
 
Minimalna plača:   886,63€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
dr. Nana Weber
Novi načini urejanja premoženjskih razmerij med zakoncema in zunajzakonskima partnerjema – »poročne« in »predporočne« pogodbe marec 2019 45,00€ Naročilo
Irena Kamenščak
Plača delavca – delovno pravna pravica in davčna obravnava marec 2019 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.