c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
December 2018, številka 51-52 / letnik X.
 

Prejšnji teden so poslanci odločali o noveli Zakona o minimalni plači in sprejeli zvišanje minimalne plače, in sicer se najnižji prejemek za polni delovni čas od 1. januarja 2019 zvišuje na 667 evrov.

V osrednji temi smo vam pripravili članek, ki kratko in jedrnato povzema rezervacije s prikazom knjiženja poslovnega dogodka.

FURS je ob sprejeti noveli ZDDV-1J pripravil novo izdajo pojasnila Spremembe zakonodaje na področju DDV, obvešča pa tudi o novih obrazcih za predložitev podatkov obračuna davčnega odtegljaja za zaposlene pri delodajalcih - fizičnih osebah (REK-1f) in obrazca za predložitev podatkov obračuna prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih delodajalcih (OPSVT).

V današnji dvojni številki smo pripravili še več strokovnih člankov in izbor sprememb zakonodaje ter vas še zadnjič letos vabimo k pregledu tedenskih novosti!

Želimo vam lepe praznike in uspehov polno novo leto.

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Del plače za poslovno uspešnost
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Kratko in jedrnato o rezervacijah    
Inštitut za računovodstvo
   
Rezervacije obravnava SRS 10, analitično in bilančno se razvrščajo med dolgove. Definicija rezervacij se včasih zdi ohlapna, pa vendarle zelo močna in je za njihovo pripoznanje potrebno izpolnjevanje vseh treh komponent: oblikujejo se za sedanje (pravne ali posredne) obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov, po predvidevanjih se bodo poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno in zneske za njihovo poravnavo je mogoče zanesljivo oceniti.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Je pošiljanje voščil ali vabil bivšim zaposlenim - upokojencem in obdarovanje otrok pri delodajalcu sploh še mogoče glede na stroga pravila GDPR?
December je čas lepih misli in dobrih dejanj, pa vendar se marsikatero podjetje v tem času sprašuje ali glede na stroga pravila Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), sploh še lahko pošlje kakšno voščilo/vabilo in ali sploh še lahko organizira obdarovanje otrok?

Potrdilo o izrabljenem dopustu
Podjetje zanima, ali mora delodajalec, pri katerem je delavec prekinil delovno razmerje, delavcu izdati potrdilo o izrabljenem dopustu pri njem oziroma ali to za delavca in novega delodajalca ni več pomembno.

Poračun regresa za letni dopust za leto 2018 – javni sektor
MJU obvešča, da je bil poleg drugih aktov med Vlado Republike Slovenije in večino sindikatov javnega sektorja 3. decembra 2018 podpisan tudi Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Ste se vpisali v evidenco embalerjev pri Agenciji RS za okolje? Tehtanje, popisovanje in poročanje o kilogramih uporabljene embalaže?
Za zavezance, ki dajo na trg male količine embalaže ni več odpustkov glede vodenja evidenc. Na podlagi sprememb > Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se je bilo potrebno do 31. 1. 2018 vpisati v posebno evidenco pri Agenciji RS za okolje (ARSO). Za novonastale zavezance pa je rok prijave v 30 dneh po pričetku opravljanja dejavnosti. Do konca marca 2019 je rok za oddajo poročila.

Nespremenjene obrestne mere ECB
Svet ECB je sklenil, da pusti obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita nespremenjene na ravni 0,00%, 0,25% oziroma -0,40%. Svet pričakuje, da bodo ključne obrestne mere ECB ostale na sedanji ravni še vsaj čez poletje 2019.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Postopek 42 in poročanje za namene DDV
Skladno s stališčem FURS podanim v okviru brošure Uvozni postopki iz avgusta 2016, je postopek 42 postopek sprostitve v prost promet in vnosa v domačo porabo za blago, ki je oproščeno DDV v okviru davčne dobave v drugo državo članico.

FURS: Spremembe zakonodaje na področju DDV
V Uradnem listu Republike Slovenije št. 77/18 je bil dne 30. 11. 2018, objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost. ZDDV-1J, ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, tj. 1. 12. 2018. FURS je v zvezi s tem podala podrobnejše pojasnilo v 4. izdaji dokumenta Spremembe zakonodaje na področju DDV (Podrobnejši opis).

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
DZ sprejel novelo zakona o revidiranju
DZ je prejšnji teden sprejel novelo zakona o revidiranju, s katero bo Slovenija kot zadnja članica EU prenesla določila področne evropske direktive. Zaradi zamude ji grozi tudi finančna kazen.

DZ sprejel novelo plačnega zakona
Državni zbor je prav tako sprejel novelo zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki izplačilo napredovanj iz aprila trajno zamika na december. Vsebina zakona je del dogovora, ki so ga vladni pogajalci sklenili z večino sindikatov javnega sektorja.

Paketu treh socialnih zakonov se v DZ obeta zavrnitev
Paketu treh predlogov socialnih zakonov - zakonu o gospodinjskem dodatku, noveli zakona o družinskih prejemkih in spremembi zakona o vrtcih - s katerimi želi NSi izboljšati položaj starejših žensk in družin, se v DZ obeta zavrnitev. Podporo so jim namreč napovedali le v NSi in SDS, medtem ko jih v koaliciji in Levici povečini ne podpirajo.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Novela zakona o minimalni plači
DZ je podprl novelo zakona o minimalni plači, ki so jo ob podpori koalicijskih poslanskih skupin pripravili v stranki Levica. Predlog je dopolnjen z amandmaji, ki jih je že v ponedeljek podprl matični odbor, za razpravo na plenarni seji pa ni bilo vloženih dodatnih dopolnil.

Spremembe pri izvrševanju proračuna za leto 2019
DZ je sprejel novelo zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2018 in 2019. Z njo se zagotavlja zadostna sredstva za dodatne obveznosti, ki jih je med letom prevzela država. Gre sicer za tehnični zakon, ki bo omogočil, da bo januarja izvrševanje novega proračuna lahko nemoteno steklo.

Spremembe slovenskih računovodskih standardov 2016
14. decembra so bile objavljene spremembe in dopolnitve > Slovenskih računovodskih standardov (2016), ki jih je na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (ZRev-2) sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo. Spremembe in dopolnitve SRS (2016) začnejo veljati s 1. 1. 2019.

Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 11 (2016) – Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe
14. decembra je bilo objavljeno tudi Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 11 (2016) - Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe, ki ga je na podlagi 4. točke Uvoda v slovenske računovodske standarde 2016 sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo. To pojasnilo začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za računovodenje po SRS 2016.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI); veljavnost od: 15.12.2018 - sprememba
    • Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3); veljavnost od: 15.12.2018 - sprememba
    • Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS); veljavnost od: 15.12.2018 - sprememba
    • Zakon o bančništvu (ZBan-2); veljavnost od: 15.12.2018 - sprememba
    • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2); veljavnost od: 1.1.2019 - sprememba
    • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS); veljavnost od: 1.12.2018 - sprememba
    • Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1); veljavnost od: 28.9.2018, uporaba od: 1.1.2019 - sprememba
    • Zakon o socialnem varstvu (ZSV); veljavnost od: 19.5.2018, uporaba od: 1.1.2019 - sprememba
    • Proračun Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019); veljavnost od: 14.12.2017, uporaba od: 1.1.2019
    • Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost; veljavnost od: 19.12.2018 - sprememba
    • Slovenski računovodski standardi (2016); veljavnost od: 1.1.2019 - sprememba
    • Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost; veljavnost od: 19.12.2018 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 80 -81
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Prevaranti spet na delu, tokrat obljubljajo božičnico
Finančna uprava RS je v zadnjih dneh ponovno zaznala več primerov poskusov goljufive prakse, kjer se osebe lažno predstavljajo za uradne uslužbence FURS in obljubljajo nakazilo božičnice proti vnaprejšnjemu plačilu določenega zneska.

Računsko sodišče občine opozarja na nepravilnosti pri pripravi proračunov
Slovenske občine pri pripravi proračunov in zaključnih računov proračunov zagrešijo vrsto nepravilnosti, je ob reviziji poslovanja nekaterih občin ugotovilo računsko sodišče. Najpogosteje gre za napačno uvrščanje projektov v načrte razvojnih programov ter pomanjkljive finančne načrte in njihove obrazložitve.

Izredna izplačila dvignila oktobrske plače
Izredna izplačila so dvignila oktobrske plače. Povprečna bruto plača za oktober je bila tako s 1676 evri nominalno za 2,7 odstotka, realno pa za 2,4 odstotka višja kot septembra. Povprečna neto plača je medtem dosegla skoraj 1087 evrov in bila glede na septembrsko nominalno višja za 2,3 odstotka, realno pa za dva odstotka.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Obveznost plačila prispevkov
Tožnica je vložila pritožbo zoper odločitev sodišča prve stopnje, ki ni dovolilo razširitve spora na novo toženo stranko, in sicer Republiko Slovenijo. Višje sodišče (VDSS Sodba in sklep Psp 313/2018) je pritožbo zavrnilo ter potrdilo sodbo in sklep sodišča prve stopnje. V obrazložitvi je pojasnilo, da je tožnica uveljavljala sodno varstvo zoper toženo stranko Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zaradi odprave njegovih odločb, s katerimi ji je bilo naloženo plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, od Republike Slovenije kot novega toženca pa je uveljavljala plačilo odškodnine. Gre za različna zahtevka, ki se opirata na različno dejansko in pravno podlago. Zaradi neizpolnjenih v zakonu določenih splošnih predpostavk za naknadno sosporništvo na strani tožene stranke in nedovoljene razširitve spora na Republiko Slovenijo, tožnica brez podlage smiselno uveljavlja vsebinsko obravnavanje zadeve in priznanje odškodnine.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Oddaja VIRVDC za leto 2018
Finančna uprava obvešča, da je na sistemu eDavki omogočena oddaja kontrolnih podatkov KP-KPD in sicer le za poročanje podatkov o vzdrževanih družinskih članih - VIRVDC.

FURS: Nov obrazec za predložitev podatkov obračuna davčnega odtegljaja za zaposlene pri delodajalcih – fizičnih osebah (REK-1f)
Objavljene spremembe Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost z dne 4. decembra 2018, določajo nov obrazec za predložitev podatkov obračuna davčnega odtegljaja za zaposlene pri delodajalcih - fizičnih osebah (REK-1f), ki se uporablja za izplačila dohodkov od 1. januarja 2019 dalje.

FURS: Nov obrazec za predložitev podatkov obračuna prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih delodajalcih (OPSVT)
Na voljo je nov obrazec za predložitev podatkov obračuna prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih delodajalcih (OPSVT), ki se uporablja za izplačila dohodkov za obdobja od 1. januarja 2019 dalje.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec december potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec oktober 2018:   1.676,38€
 
in neto plača:   1.086,80€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.659,61€
 
in neto plača za tromesečje:   1.077,25€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
mag. Darinka Kamenšek
Pravilnik o računovodstvu in določanje pomembnosti november 2018 29,90€ Naročilo
Natalija Kunstek
Spremembe ZDDV-1 v letu 2019 december 2018 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.