c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
September 2018, številka 38 / letnik X.
 

V današnji osrednji temi predstavljamo novo Uredbo o upravnem poslovanju, ki velja od aprila 2018, in določa nova pravila pri elektronskem poslovanju ter zmanjšuje dosedanja administrativna bremena. Med drugim Uredba nalaga vsem, ki opravljajo upravne naloge na podlagi javnih pooblastil, da do 16. oktobra 2018 uskladijo interne akte, v tem času pa se pričakuje tudi nov pravilnik o overitvah ter ravnanjem z arhivskim gradivom.

Med davčnimi novostmi izpostavljamo nov dokument - Davčna izvršba, 4. izdaja, ki ga je objavila finančna uprava.

Vse računovodje, davčne svetovalce in revizorje pa vabimo, da se nam 27. septembra ob 13. uri pridružijo na spletnem seminarju, na katerem bodo predstavljene naloge in obveznosti po ZPPDFT-1. Vabljeni k prijavi, za naročnike portala FinD-INFO je udeležba brezplačna!

Vabimo vas k pregledu ostali novosti in vam želimo prijeten dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Ob obletnici izbruha svetovne krize: Vsake ekspanzije je enkrat konec
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Izteka se čas za uskladitev internih aktov z določbami nove Uredbe o upravnem poslovanju    
mag. Mojca Kunšek
   
Nova Uredba o upravnem poslovanju, ki je začela veljati 17. aprila 2018, ureja upravno poslovanje organov državne uprave, organov samoupravnih lokalnih skupnosti ter drugih pravnih in fizičnih oseb, ki na podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne naloge.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Izračun odpravnine pri pogodbi za določen čas
Kako pravilno izračunati odpravnino zaradi izteka pogodbe o zaposlitvi za določen čas?

Objavljen razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022. Namen razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo na trgu dela. Okvirna vrednost razpisa je dobrih 18 milijonov evrov, rok za oddajo vlog pa 4. oktober.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Odškodninska odgovornost v zvezi s postopki javnega naročanja
Članek obravnava odškodninske odgovornosti za kršitve v postopku oddaje javnih naročil in podrobneje pojasnjuje vprašanje obsega povrnitve škode.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Oddaja športnih objektov v najem in DDV
V praksi se še vedno pojavljajo vprašanja na temo DDV obravnave oddaje športnih objektov v najem. V nadaljevanju podajamo kratko pojasnilo v zvezi s tem.

Pojasnilo FURS: Davčna izvršba (Podrobnejši opis)
FURS je izdal nov dokument - Davčna izvršba (4. izdaja), v katerem podrobneje pojasnjujejo upravni postopek izvršbe. Davčna izvršba je sicer v pristojnosti FURS in se začne z izdajo sklepa o izvršbi.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Bertoncelj po primopredaji v pripravo sprememb proračuna 2019
Dosedanja ministrica za finance Mateja Vraničar Erman in novi minister Andrej Bertoncelj sta med predajo poslov izrazila zadovoljstvo, da je resor v dobri kondiciji, javne finance pa zdrave. "Na ministrstvu bomo nadaljevali in nadgrajevali zastavljene aktivnosti," je napovedal Bertoncelj, ki se bo takoj posvetil pripravi sprememb proračuna 2019.

Združenje občin podalo svoj predlog za določitev povprečnine
V Združenju občin Slovenije menijo, da bi morali povprečnino za leto 2019 določiti pri dobrih 608 evrih. Tak predlog po seji predsedstva združenja pošiljajo finančnemu ministrstvu. Pričakujejo, da bodo po konstituiranju nove vlade začeli pogovore o financiranju občin, z resorji pa tudi o drugih temah, ki zadevajo delovanje lokalne samouprave.

Izbor zadnjih objavljenih zakonov in predpisov v pripravi oziroma v obravnavi:
    • Predlog Zakona o spremembi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1B); Državni zbor RS z dne 11.09.2018
    • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F); Državni zbor RS z dne 11.09.2018
    • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona; Državni svet z dne 13.09.2018
    • Predloga zakona o dopolnitvi Zakona o voznikih; Državni svet z dne 13.09.2018

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Uvrstitev delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se spreminja Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, ki določa razpon plačilnega razreda za pravnega naslednika spojenih centrov za socialno delo v tabeli od 50. do 55. plačnega razreda. Pravilnik velja od 13. 9. 2018, uporabljati pa se začne s 1. 10. 2018.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o socialnem varstvu (ZSV); veljavnost od: 14.10.2017, uporaba od: 1.10.2018 - sprememba
    • Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov; veljavnost od: 1.10.2018
    • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov; veljavnost od: 13.9.2018, uporaba od: 1.10.2018 - sprememba
    • Uredba o podatkih v evidenci vrednotenja; veljavnost od: 23.6.2018, uporaba od: 11.10.2018

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 60 - 61
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Ravnanje inšpektorjev Fursa po mnenju informacijskega pooblaščenca nesprejemljivo
Informacijski pooblaščenec je ravnanje inšpektorjev Finančne uprave RS, ki sta snemalcu TV Slovenija ob pečatenju lokala v Kopru prepovedala snemanje in zahtevala, naj zbriše posnetke, ocenil kot nesprejemljivo. Snemanje uradnih oseb med opravljanjem uradnih nalog namreč predstavlja izvrševanje ustavne pravice, kar še posebej velja za medije.

Povprečna plača za julij nominalno nižja, realno višja
Povprečna plača za julij je v bruto znesku znašala 1650,84 evra, v neto znesku pa 1071,76 evra. Plači sta bili v obeh zneskih v mesečni primerjavi nominalno nižji za 0,2 odstotka, realno višji za 0,7 odstotka, je v ponedeljek objavil statistični urad.

Obrestne mere ostajajo enake vsaj do poletja 2019
Svet Evropske centralne banke (ECB) se v skladu s pričakovanji na današnjem zasedanju ni odločil za spremembe monetarne politike, s čimer ključna obrestna mera v evrskem območju ostaja pri nič odstotkih. Svet ECB je potrdil časovnico, v skladu s katero se bo obseg programa odkupovanja obveznic, s katerim centralne banke evrskega območja povečujejo količino denarja v obtoku, z oktobrom zmanjšal na 15 milijard evrov.

ECB bo maja v obtok poslala nova bankovca za 100 in 200 evrov
Evropska centralna banka bo maja prihodnje leto v obtok poslala nova bankovca za 100 in 200 evrov. Nova bankovca naj bi bilo težje ponarediti, so danes sporočili iz ECB. S tem se bo končala varnostna prenova bankovcev, saj je ECB že prenovila bankovce za 10, 20 in 50 evrov, medtem ko bankovcev za 500 dolarjev ne tiskajo več.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Nestrinjanje z oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca
Tožnik je vložil pritožbo zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo tožbeni zahtevek za razveljavitev ocene njegove delovne uspešnosti za leto 2015. Višje delovno in socialno sodišče (Sodba Pdp 246/2018) je pritožbo zavrnilo in v obrazložitvi pojasnilo, da je bil tožnik s svojo oceno seznanjen 27. januarja 2016 in zoper njo ni v roku osmih delovnih dni zahteval preizkusa pred komisijo (prvi odstavek 17.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)). Zato je le-ta postala dokončna in pravnomočna in tudi v tem delovnem sporu ne more uveljavljati, da je bil za leto 2015 napačno ocenjen. Sodišče prve stopnje je zato tožbeni zahtevek iz tega razloga pravilno zavrnilo, saj tožnik ni izpolnil procesnih predpostavk.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec julij 2018:   1.650,84€
 
in neto plača:   1.071,76€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.656,02€
 
in neto plača za tromesečje:   1.074,33€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Na spletnem seminarju bodo predstavili katere naloge in obveznosti imajo računovodje po ZPPDFT-1 in kako v praksi učinkovito urediti to področje. Vabljeni k prijavi!

Napovedani spletni seminarji
Mojca Müller
Naročniški spletni seminar Obveznosti računovodij, davčnih svetovalcev in revizorjev po ZPPDFT-1 27. 09. 2018 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
SIR: Razpis izobraževanja za pridobitev nazivov 2019
Slovenski inštitut za revizijo organizira in razpisuje izobraževanja za pridobitev nazivov 2019. Vse potrebne informacije najdete na spletni strani SIR.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.