c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
September 2018, številka 36 / letnik X.
 

V Uradnem listu RS, št. 57/2018 je bil objavljen Slovenski računovodski standard 15 (2019) - PRIHODKI, ki se bo v spremenjeni obliki začel uporabljati s 1.1.2019 in ga predstavljamo v današnji osrednji temi.

Med novosti izpostavljamo poziv gospodarstvenikov k oblikovanju socialnega pakta, ter objavo Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je izdala odločitev o finančni podpori javnemu razpisu za sofinanciranje promocije varnosti in zdravja v višini milijona evrov.

V najavi je tudi novi spletni seminar s pregledom bistvenih novosti Gradbenega zakona s podzakonskimi predpisi, ki vam jih bo predstavila Aleksandra Velkovrh, v petek, 14. 9.2018, ob 13. uri. Vabljeni k prijavi.

Vabimo vas k pregledu novosti in vam želimo uspešen dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
ZRS: Uporabniki računovodskih storitev najbolj cenijo kakovost, odzivnost in natančnost
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Slovenski računovodski standard 15 (2019) - PRIHODKI    
Ida Kavčič univ. dipl. ekon., spec. posl. ekon.
   
V Uradnem listu RS, št. 57/2018 je bil objavljen Slovenski računovodski standard  15  (2019) – PRIHODKI, ki se bo v spremenjeni obliki  pričel uporabljati  s 1.1.2019.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Posnetek videonadzora kot dokaz
Ali bi bil posnetek videonadzora, ki bi pokazal, da je zaposleni odtujeval predmete, ki se zbirajo v zbirnem centru komunalnega podjetja, veljaven dokaz o kršitvi pogodbe o zaposlitvi, za kar bi lahko bila (po postopku, kot ga določa ZDR-1) podana odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga?

Sodna praksa: Izkoriščanje poslovnih skrivnosti
Očitanje nelojalne konkurence in izkoriščanja poslovnih skrivnosti mora biti določno in konkretizirano, zgolj prepoved abstraktnega dejanja ni dopustna.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Pojasnilo FURS: Davek na motorna vozila in uvedba novega preskusnega postopka emisij motornih vozil
V zvezi z novim preskusnim postopkom za merjenje emisij CO2 motornih vozil in posledično vplivom na odmero davka na motorna vozila, finančna uprava posreduje naslednje pojasnilo.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Delavci v atipičnih oblikah zaposlitev si želijo minimalno urno postavko
Delavci v atipičnih oblikah zaposlitev si v tovrstnih oblikah zaposlovanja želijo uvedbe minimalne urne postavke, kaže študija, ki jo je v sodelovanju z ljubljansko pravno fakulteto izvedlo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo. Minimalna urna postavka bi morala biti po njihovih ugotovitvah vsaj 10,21 evra bruto.

Ministrstvo po preučitvi pripomb v vnovično pripravo predloga novele energetskega zakona
Ministrstvo za infrastrukturo je v javni obravnavi osnutka novele energetskega zakona prejelo 136 pripomb. Trenutno poteka pregled pripomb in predlogov, nato pa bo ministrstvo ob njihovem smiselnem upoštevanju znova pripravilo končno besedilo predloga zakona.

Gospodarstveniki pozivajo vlado k oblikovanju socialnega pakta
Vodilni predstavniki gospodarske, obrtne in trgovinske zbornice ter dveh delodajalskih organizacij so danes vlado pozvali, naj takoj pristopi k oblikovanju socialnega pakta in k temu povabi vse socialne partnerje z namenom, da določijo prioritete ukrepov ter terminski in finančni načrt izvedbe. Brez gospodarstva namreč ni blaginje, so izpostavili.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Nova pravila glede meritev izpustov in porabe goriva
V skladu z Uredbo Komisije (EU) 2017/1151 je bil uveden nov regulativni preskusni postopek za merjenje emisij CO2 in porabe goriva pri lahkih vozilih, t. i. globalno usklajen preskusni postopek za lahka vozila (WLTP - Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure), ki je pričel veljati s 1. septembrom. Novost naj bi prinesla veliko bolj realne meritve, saj te ne bodo več potekale v laboratorijih, temveč v dejanskem okolju. Proizvajalci bodo morali upoštevati tudi več kriterijev in pogojev.

KP dejavnosti gostinstva in turizma
17. avgusta je bila objavljena Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, ki se začne uporabljati 1. septembra. Nova kolektivna pogodba prinaša spremembe glede napotitve delavcev na delo v drug kraj brez njihove privolitve, odmora med delovnim časom ter plačila za poslovno uspešnost. Poleg tega natančneje opredeljuje pojme, ki zadevajo organizacijo delovnega časa, na novo ureja vprašanje presežka ur v okviru neenakomerne razporeditve delovnega časa in začasne prerazporeditve delovnega časa ter ne vsebuje več ureditve suspenza pogodbe o zaposlitvi. Določa tudi dvig minimalnega zneska regresa iz 900 evrov na 1000 evrov ter dvig višine povračila stroškov prehrane med delom. Kolektivna pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer do 31. decembra 2022.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o socialnem varstvu (ZSV); veljavnost od: 14.10.2017, uporaba od: 1.10.2018 - sprememba
    • Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije; veljavnost od: 15.8.2018
    • Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije; veljavnost od: 8.8.2018
    • Pravilnik o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije; veljavnost od: 1.9.2018 - sprememba
    • Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja; veljavnost od: 8.9.2018 - sprememba
    • Slovenski poslovnofinančni standard 1 - Ocenjevanje vrednosti podjetij; veljavnost od: 1.9.2018
    • Slovenski poslovnofinančni standard 2 - Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah; veljavnost od: 1.9.2018
    • Slovenski poslovnofinančni standard 3 - Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme ter ostalih premičnin; veljavnost od: 1.9.2018
    • Slovenski poslovnofinančni standard 8 - Ocenjevanje vrednosti za računovodsko poročanje; veljavnost od: 1.9.2018
    • Pojasnilo 1 - Podrobnejša vsebina pisnega poročila pooblaščenega ocenjevalca; veljavnost od: 1.9.2018

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 58
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Davki v koalicijski pogodbi sprožajo nove odzive
Nadaljevali so se odzivi na nekatera določila koalicijske pogodbe na področju davkov in tudi na mnenja o teh določilih. V Klubu slovenskih podjetnikov zahtevajo odziv vrha politike na napade na podjetnike, v strankah SDS in NSi napovedujejo boj proti zatiranju podjetnosti. V LMŠ pa pravijo, da je treba gledati kontekst celotne koalicijske pogodbe.

Amazon s tržno vrednostjo 1000 milijard dolarjev po poti Appla
Ameriški tehnološki konglomerat Amazon je danes presegel tržno vrednost 1000 milijard dolarjev in s tem sledil Applu, ki je ta mejnik prvič presegel pred mesecem dni. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, nov Amazonov dosežek le potrjuje, kako močna je ameriška tehnološka industrija.

Deutsche Bank ne bo več del indeksa EuroStoxx 50
Nemška Deutsche bank od 24. septembra ne bo več del vodilnega evropskega blue chip indeksa EuroStoxx 50, so sporočili iz upravljalca frankfurtske borze. Delnice omenjene banke so namreč od začetka letošnjega leta padle za več kot 37 odstotkov, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela
Toženka se je pritožila zoper sodbo, s katero ji je sodišča prve stopnje naložilo, da mora tožeči stranki plačati 1.431,90 evrov zaradi preplačanih stroškov prevoza na delo. Navedla je, da ji je tožeča stranka priznavala stroške kilometrine, kot jih je sama odmerjala, in da je bila ves čas seznanjena, s katerega prebivališča se vozi na delo. Višje delovno in socialno sodišče (VDSS Sodba Pdp 234/2018) je pritožbi ugodilo in zavrnilo tožbeni zahtevek. V obrazložitvi je pojasnilo, da je sodišče prve stopnje dalo napačen poudarek ugotavljanju razdalje poti, ne pa pravilom o neupravičeni pridobitvi. Predmet spora ni npr. zahtevek delavke za priznanje prevoznih stroškov, da bi bilo bistveno le vprašanje pravilne višine prevoznih stroškov, pač pa je za odločitev v obravnavanem primeru ključno vprašanje, ali je delavka v vsakem primeru previsokega izplačila prevoznih stroškov te delodajalcu tudi dolžna povrniti.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Novi Pogoji poslovanja prek spletne aplikacije UJPnet (veljajo od 1. 10. 2018)
Novi pogoji poslovanja UJPneta določajo naslednje novosti: sprememba izraza plačilno navodilo v plačilni nalog v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih - ZPlaSSIED in dopolnitev poglavja II. Spletno poslovanje, kjer so dodane storitve, ki jih lahko uporabnik UJPnet-a/UJPnet-a B2B uporablja prek spletne aplikacije UJPnet-a, v katere je vključena tudi storitev poslovna analitika, ter posodobitev poglavja XI. Varovanje in obdelava podatkov.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
»  10.9.2018 > AJPES > Mesečno statistično poročanje eTurizem
»  15.9.2018 > FURS > Obračun prispevkov PSV
»  15.9.2018 > Carinski urad > INTRASTAT

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v septembru 2018  
 
- na mesečni ravni:   0,2%
 
- na letni ravni:   2,46%
 
 
 
Inflacija v avgustu 2018  
 
- na mesečni ravni:   0,1%
 
- na letni ravni:   1,8%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec junij 2018:   1.654,00€
 
in neto plača:   1.073,47€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.660,47€
 
in neto plača za tromesečje:   1.076,72€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Od 1.6.2018 je obvezna uporaba Gradbenega zakona s podzakonskimi predpisi. Na spletnem seminarju bodo predstavljene vse bistvene novosti, ki jih morajo poznati udeleženci pri graditvi, z uporabnimi in praktičnimi nasveti kako ravnati. Seminar je namenjen investitorjem, naročnikom, projektantom, nadzornikom in izvajalcem.

Napovedani spletni seminarji
Aleksandra Velkovrh
Naročniški spletni seminar GRADBENI ZAKON – predstavitev bistvenih novosti 14. 09. 2018 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.