c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
April 2018, številka 15 / letnik X.
 

V današnjem tedniku namenjamo osrednjo temo posredovanju podatkov ZPIZ-u, in sicer o plači ter nadomestilih plače za delavce v delovnem razmerju, ki je postopno prešlo iz papirnega posredovanja na posredovanje podatkov prek spletne aplikacije, z zadnjimi zakonskimi spremembami pa tudi tega ni več.

Med drugimi novostmi vas opozarjamo na razlago izračuna višine odpravnine ob prenehanju delovnega razmerja in na enostavnejše uveljavljanje pravic iz naslova starševskega varstva.

Želimo vam prijetno branje in uspešen dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Pogoji za zagon takojšnjih plačil vzpostavljeni jeseni
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Letos nič več posredovanja podatkov na obrazcih M-4    
mag. Mojca Kunšek
   
V mesecu aprilu so vsa leta do sedaj (oz. do leta 2017) morali delodajalci posredovati podatke o plači in nadomestilih plače za delavce v delovnem razmerju Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju ZPIZ).
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Osnova za izračun višine odpravnine ob prenehanju delovnega razmerja
Določitev višine odpravnine je eno tistih vprašanj, za katero vsi mislimo, da je odgovor nanj očiten, ko pa primerjamo odgovore, ugotovimo, da se ti lahko zelo razlikujejo. Zmeda je povezana predvsem, če ne izključno, z določanjem osnove za odmero odpravnine.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Enostavnejše uveljavljanje pravic iz naslova starševskega varstva
6. aprila 2018 je bila v informacijskem sistemu centrov za socialno delo vzpostavljena avtomatska povezava med centri za socialno delo in FURS glede pridobivanja podatkov o plačah oziroma osnovah, od katere so obračunani prispevki za starševsko varstvo. Materinsko/očetovsko/starševsko nadomestilo se izračuna na podlagi podatkov o preteklih plačah, nadomestilih oziroma osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo. Do sedaj so te podatke vpisovali delodajalci v poseben obrazec, ki ga je mati oziroma oče priložil k vlogi.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Kako oddati popravek ali razlage k DDV-O obračunu
Avtorica se je v tem primeru osredotočila na dodajanje prilog k obračunu in na naknadno dodane priloge. Zveni zelo podobno, vendar so precejšne razlike, ki vas lahko tudi veliko "stanejo".

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predlog novega zakona o varstvu osebnih podatkov
Vlada je pripravila predlog novega zakona o varstvu osebnih podatkov in ga pošilja v obravnavo DZ po nujnem postopku. Predlog zakona sistemsko na novo ureja pravice, obveznosti, postopke, nadzorne pristojnosti in druga vprašanja obdelave ter varstva osebnih podatkov in pomeni izvajanje pravic oz. obveznosti iz evropske uredbe o varstvu podatkov.

Zakonu o informacijski varnosti zelena luč matičnega odbora
Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je v petek, 6. aprila 2018, opravil drugo branje predlogov zakonov o informacijski varnosti ter o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. S sprejemom zakona o informacijski varnosti bo Slovenija ena prvih evropskih držav, ki bo uspela celovito urediti to področje, je poudaril minister Boris Koprivnikar.

Tožba Evropske komisije zaradi neprenesene direktive o revidiranju
Vlada se je na 175. seji seznanila s tožbo Evropske komisije proti Sloveniji in opredelila glede sodnega postopka pred sodiščem EU, ker do 17. junija 2016 ni sprejela vseh zakonov in drugih predpisov, potrebnih za prenos Direktive 2014/56/EU v slovenski pravni red. Vlada se je seznanila tudi z zahtevo Evropske komisije, da Sodišče Evropske unije Sloveniji naloži plačilo denarne kazni v znesku 7.986,60 evra na dan, šteto od dneva razglasitve sodbe. Evropska komisija zahteva tudi, da Sodišče Evropske unije Sloveniji naloži plačilo stroškov postopka.

Začetek poglobljene preiskave glede NLB
Evropska komisija je v petek, 6. aprila 2018, v uradnem listu EU objavila nezaupno verzijo ugotovitev, na podlagi katerih je konec januarja sprožila poglobljeno preiskavo glede NLB. S tem so začeli teči roki za vložitev pripomb Slovenije in zainteresiranih tretjih oseb.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Ureditev področja nevladnih organizacij
14. aprila bo začel veljati Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg), ki opredeljuje nevladno organizacijo, in sicer gre za pravno osebo zasebnega prava s sedežem v Sloveniji, ki so jo ustanovile izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava, je nepridobitna, neprofitna in neodvisna od drugih subjektov. Zakon določa tudi pogoje za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, pravice in obveznosti teh nevladnih organizacij ter ureja evidenco organizacij s statusom nevladne organizacije v javnem interesu. Zakon predvideva ustanovitev sklada za razvoj nevladnih organizacij, ki se bo financiral tudi z nerazdeljenimi sredstvi državljanov iz dohodnine (0,5 odstotka) - določba se začne uporabljati 1. januarja 2019.

Obračun letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu
Uredba o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu bo začela veljati 21. aprila 2018, uporabljati pa se bo začela 1. junija 2018. Nova uredba ne spreminja višine dajatve, temveč spreminja sistem obračuna letne dajatve. Obstoječi sistem se je dopolnil s tem, da se z zdajšnjega sistema izračunavanja letne dajatve na mesečni osnovi preide na dnevni obračun. Letna dajatev, ki je bila prej podana v letni višini, je zdaj podana v višini dajatve na dan. Pri tem preračunu se bo višina letne dajatve delila s 365. Z uredbo se uvaja nova dajatev za eno preskusno tablico, ki je izdana na osnovi dovoljenja za daljšo dobo uporabe preskusnih tablic.

Nova kategorizacija nastanitvenih obratov
1. oktobra 2018 bo začel veljati Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov, nato pa bodo imeli nastanitveni obrati še pol leta časa, da v skladu z njim na novo uskladijo kategorijo (9. člen). Bistvena novost, ki jo prinaša pravilnik, je uvedba standardov Hotelstars za hotele. Poleg tega pravilnik uvaja posodobitve standardov za vse ostale vrste nastanitvenih obratov ter ureja razmere na področju njihovega ocenjevanja. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo mora do 1. oktobra pripraviti nov elektronski sistem kategorizacije in izvedlo potrebna izobraževanj. Vsi nastanitveni obrati bodo morali kategorijo nastanitvenega obrata uskladiti z novimi določbami v roku pol leta od uveljavitve, razen nastanitveni obrati, ki jim je kategorijo dodelil ocenjevalec nastanitvenih obratov - tem kategorija velja do izteka veljavnosti.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Pomorski zakonik (PZ); veljavnost od: 14.4.2018 - sprememba
»  Zakon o varstvu okolja (ZVO-1); veljavnost od: 14.4.2018 - sprememba
»  Zakon o društvih (ZDru-1); veljavnost od: 14.4.2018 - sprememba
»  Zakon o socialnem varstvu (ZSV); veljavnost od: 14.4.2018 - sprememba
»  Zakon o kolektivnih tožbah (ZKolT); veljavnost od: 21.10.2017, uporaba od: 21.4.2018
»  Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot); veljavnost od: 21.10.2017, uporaba od: 21.4.2018 - sprememba
»  Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije; veljavnost od: 14.4.2018
»  Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov; veljavnost od: 14.4.2018
»  Pravilnik o registru društev, registru podružnic tujih društev in evidence društev v javnem interesu; veljavnost od: 14.4.2018 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 22 - 23
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
OECD: Avtomatizacija ogroža četrtino delovnih mest v Sloveniji
Slovenija ima med 32 državami članicami Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) drugi najvišji delež delovnih mest, ki bi lahko postala povsem avtomatizirana. V OECD je v povprečju avtomatizaciji visoko izpostavljenih 14 odstotkov delovnih mest, v Sloveniji pa je ta delež 25-odstoten, kaže ta teden objavljeno poročilo.

Izvoz v prvih dveh mesecih višji za 11,7 odstotka
Vrednost blagovne menjave Slovenije s tujino se tudi v letošnjem letu povečuje. V prvih dveh mesecih letos je bila namreč vrednost izvoza 4,7 milijarde evrov, kar je za 11,7 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Vrednost uvoza je za 11,1 odstotka višja in se je prav tako ustavila pri 4,7 milijarde evrov, je objavil državni statistični urad.

Največji izvozniki v 2017 Revoz, Krka in Lek
Na prvo mesto med slovenskimi izvoznimi podjetji se je lani uvrstil Revoz, ki je na tuje trge poslal za več kot 1,575 milijarde evrov avtomobilov, kaže Delova lestvica največjih izvoznikov. S tem je po štirih letih s prvega mesta izrinil Krko, ki je zasedla drugo mesto, na tretje in četrto pa sta se uvrstila Lek in Gorenje.

Blockchain bo posameznikom omogočil investiranje v nepremičnine
Blockchain tehnologija bo tudi posameznikom omogočila, da postanejo solastniki investicijskih nepremičnin po vsem svetu, na primer sončne elektrarne v Južni Afriki ali stanovanja v brazilskem Riu de Janeiru. To jim želi omogočiti slovensko podjetje Blocksquare, ki bo prihodnji teden svoje žetone ponudilo tudi v postopku ICO.

Slovenija pri regulaciji blockchaina drsi v ozadje
Slovenija je bila še pred nekaj meseci med najbolj naprednimi državami pri regulaciji tehnologije veriženja podatkovnih blokov (blockchain), v zadnjem obdobju pa vse bolj drsi v ozadje. Prehitevajo nas države, kot so Malta, Gibraltar in Francija, pri nas pa zadeve vse bolj ostajajo v domeni samoregulacije industrije.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Za lažji dostop do tveganega kapitala 410 milijonov evrov
Evropska komisija in Evropski investicijski sklad sta uvedla nov program financiranja VentureEU, ki bo inovativnim podjetjem v zagonski in razširitveni fazi olajšal dostop do tveganega kapitala. Z evropskimi sredstvi v višini 410 milijonov evrov naj bi prek šestih skladov tveganega kapitala zbrali do 2,1 milijarde evrov javnih in zasebnih naložb.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi nesposobnosti
Tožnik se je pritožil zoper sodbo prvostopenjskega sodišča, ki je zavrnilo njegov tožbeni zahtevek za ugotovitev, da je redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti nezakonita in se razveljavi. Višje delovno in socialno sodišče je njegovo pritožbo zavrnilo (VDSS Sodba Pdp 617/2017) in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. V obrazložitvi je pojasnilo, da tožnik že 1. februarja 2016 ni izpolnjeval izobrazbenega pogoja za opravljanje dela, za katerega je imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, tega pogoja pa ni izpolnil niti do izteka roka, kot se je zavezal z aneksom z dne 1. februarja 2016. Zato mu je toženka zakonito podala redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec januar 2018:   1.659,27€
 
in neto plača:   1.077,73€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.713,15€
 
in neto plača za tromesečje:   1.119,77€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Irena Kamenščak
Brezplačen seminar za naročnike Spletni seminar: Letni dopust in regres za letni dopust april 2017 29,90 EUR Naročilo
Aljaž Jadek
Naročniški spletni seminar Kaj so pametne pogodbe? marec 2018 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Prodaja ali drug prenos podjetja - pravni, davčni in poslovni vidik
Si želite prenehati s podjetništvom in želite najti kupca ali drugega investitorja za vaše podjetje? Ali morda pomagate lastnikom podjetij pri prenosu? Inštitut za računovodstvo vas vabi na seminar, kjer vam bodo predstavili vse možne načine za izstop iz družbe (ali podjetja s.p.), opozorili na zakonske zahteve, ter predstavili pravne in davčne pasti, finančne rizike ter svetovali glede sestavitve zavezujoče in nezavezujoče ponudbe, skrbnega pregleda in sestavitve končne pogodbe. Seminar bo v ponedeljek, 23.4.2018 na Brezovici pri Ljubljani, seminar pa bo vodila predavateljica Nina Orehek Ručigaj.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja LEXPERA d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.