c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Januar 2018, številka 05 / letnik X.
 

V današnjem tedniku osrednjo temo namenjamo delu v tujini in sledimo prvim praksam izdaje potrdil A1.

Med novostmi opozarjamo na spremenjen znesek minimalne plače, ki je v letu 2018 višja za 4,7 odstotka. Čas pa je tudi za razmislek o uveljavljanju olajšav, saj se 5. februarja izteče rok, do katerega na Finančni upravi RS pričakujejo vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane.

Želimo vam prijetno branje in uspešen dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Znesek minimalne plače v letu 2018
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Delo v tujini – izdana že prva potrdila A1 po 12. in 13. členu Uredbe ES 883/04 in Uredbe ES 987/2009    
Helena Polič Kosi
   
Pravni okvir na področju izvajanja storitev z napotenimi delavci v okviru EU so zakonodaja Evropske unije na področju napotenih delavcev, in sicer Direktiva 96/71/ES, Direktiva 2014/67/ES ter predpisi s področja koordinacije sistemov socialne varnosti; hkrati pa tudi zakonodaja Republike Slovenije na področju napotenih delavcev: Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT), Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS), ki se je začel uporabljati 1.januarja 2018, Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ter Zakon o tujcih (ZTuj-2).
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Socialno - davčni vidik dela v dveh državah članicah
Delavec sprašuje: "S slovenskim delodajalcem bom sklenil pogodbo o zaposlitvi, po kateri bom 3 dni na teden delal v Sloveniji, 2 dni pa v Avstriji. Kako oziroma kje bom v tem primeru vključen v sistem socialne varnosti in kakšne bodo moje davčne obveznosti?"

Rok za zahtevek za ugotovitev obstoja delovnega razmerja
V podjetju so imeli dolgo časa delavca "zaposlenega" prek s.p. Pred kratkim so poslovno razmerje z njim prekinili, sedaj pa jih skrbi, ali jih lahko toži na ugotovitev obstoja delovnega razmerja za ves čas za nazaj.

Sodišče EU o prenosu podjetja in delavcev
Evropsko sodišče je ugotavljalo, ali se lahko izbor novega izvajalca v okviru javnega naročila šteje za "prenos podjetja" in posledično predstavlja obveznost prenosa delavcev iz starega na novega pogodbenika.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
FURS: Dovoljenje za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila
FURS je izdal novo verzijo dokumenta - Dovoljenje za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila (Vprašanja in odgovori), s pojasnili kako in kdaj zavezanci (kmečka gospodinjstva) oddajo vlogo za uveljavljanje pavšalnega nadomestila.

FURS: Dohodek iz delovnega razmerja
FURS je izdal novo verzijo dokumenta - Dohodek iz delovnega razmerja (Vprašanja in odgovori), z dopolnjenima vprašanjema o službeni poti ali napotitvi na delo v tujino in uveljavljanju oprostitve za zaposlitve starejše osebe.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada nasprotuje predlogu sprememb in dopolnitev ZDDV-1
Vlada je sprejela mnenje o predlogu sprememb in dopolnitev zakona o davku na dodano vrednost in predlogu nasprotuje ter pojasnjuje, da je Slovenija kot članica evropske ekonomske in monetarne unije zavezana k upoštevanju pravil pakta za stabilnost in rast, ki je temelj gospodarskega upravljanja Evropske unije in je odločilen za pravilno delovanje ekonomske in monetarne unije.

Odbor za gospodarstvo čez drugo obravnavo zakona o spodbujanju investicij
Predlog zakona o spodbujanju investicij, ki določa pravne podlage za spodbujanje začetnih naložb ter izenačuje obravnavo domačih in tujih vlagateljev, je uspešno prestal še drugo obravnavo na odboru DZ za gospodarstvo. Nasprotovali so mu v delu opozicije, kjer jih moti tudi, da zakon ureja razlastitev v korist strateških investicij.

Odbor DZ podpira zakon o spodbujanju razvoja turizma
Odbor DZ za gospodarstvo je ob potrditvi več dopolnil koalicijskih strank zakonu o spodbujanju razvoja turizma pokazal zeleno luč. DZ predlagajo, da zakon obravnavajo že na februarski seji. Več članov odbora je danes izrazilo pomisleke o višini turistične takse, ki bo znašala do 2,5 evra.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Minimalna zajamčena donosnost
Minimalna zajamčena donosnost izračunana na podlagi 217. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Pravilnika o izračunu minimalne zajamčene donosnosti, za obdobje od januarja do decembra 2018, znaša 0,49 % na letni ravni oziroma 0,04 % na mesečni ravni.

Stavkovni sporazum
Vlada Republike Slovenije in Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije sta se ob podpisu stavkovnega sporazuma zavezala tudi k podpisu Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva, zaradi realizacije zavez glede odprave anomalij pri dejavnosti poklicnega gasilstva z drugimi primerljivimi poklici. Sporazum je stopil v veljavo 26.1.2018.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Stavkovni sporazum; veljavnost od: 26.1.2018
»  Zakon o Banki Slovenije (ZBS-1); veljavnost od: 27.1.2018 - sprememba
»  Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov; veljavnost od: 27.1.2018
»  Kolektivna pogodba za dejavnost poklicnega gasilstva - tarifni del; veljavnost od: 27.1.2018 - sprememba
»  Sklep o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad; veljavnost od: 27.1.2018 - sprememba
»  Sklep o premoženju kritnih skladov pokojninskih družb za dodatno invalidsko in dodatno družinsko pokojnino ter za izplačevanje pokojninskih rent in o poročanju o naložbah teh kritnih skladov ter naložbah pokojninskih družb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij; veljavnost od: 27.1.2018 - sprememba
»  Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini; veljavnost od: 1.2.2018 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 4 - 5
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
FURS delodajalce poziva k pravočasnemu izplačilu plač
Finančna uprava RS delodajalcem, ki ne izplačujejo plač skladno z določili zakona o delovnih razmerjih in posledično ne predložijo obrazcev, na podlagi katerih obračunajo prispevke, svetuje, naj to storijo čim prej in se tako izognejo prekršku. Če obrazcev ne predložijo, ker niso izplačali plač, jim bo FURS naložil do 20.000 evrov kazni.

Čas za razmislek o uveljavljanju olajšav
Zavezanci za dohodnino lahko konec tedna morda izkoristijo tudi za razmislek o uveljavljanju olajšav. Čez en teden se namreč izteka rok, do katerega na Finančni upravi RS pričakujejo vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane.

Nespremenjene obrestne mere ECB
Svet ECB je sklenil, da pusti obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita nespremenjene na ravni 0,00 %, 0,25 % oziroma -0,40 %. Svet pričakuje, da bodo ključne obrestne mere ECB na zdajšnji ravni ostale daljše obdobje.

Prepoved zaračunavanja nadomestil velja za vse kartice
V Banki Slovenije so opozorili na napačne informacije v medijih glede prepovedi zaračunavanja nadomestil za plačila s kreditnimi in plačilnimi karticami. Kot so poudarili, prepoved velja za vse kartice, ki jih potrošnikom v Sloveniji izdajajo ponudniki plačilnih storitev, torej tudi za denimo Paypal, American Express in Diners Club.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Pavšalni znesek za opravljanje računovodskih storitev
Tožena stranka se je pritožila zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje obdržalo v veljavi sklep o izvršbi okrajnega sodišča. Predmet spora je terjatev, ki predstavlja, skladno z računovodsko tarifo, preračunano vrednost vknjižb nad dogovorjenim pavšalnim zneskom, ki jih je opravil tožnik. Višje sodišče (VSL Sodba II Cpg 875/2017) je pritožbo tožene stranke zavrnilo in v obrazložitvi pojasnilo, da je njen ugovor o tem, da tožnik ni izkazal domnevno opravljenih vknjižb, neodločilen. Ugovor bi bil odločilen, če tožnik ne bi dokazal obstoja in vsebine ustnega dogovora. S sklenjenim ustnim dogovorom je tožena stranka priznala, da je tožnik opravil dogovorjene storitve in se zavezala, da bo opravljene storitve plačala. Nadaljnjo dokazovanje o tem, katere storitve so bile opravljene, je zato odpadlo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Popravek obvestila o novih pravilnikih
O zahtevkih za vračilo trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, industrijsko-komercialni namen ter komercialni prevoz, glede katerih je postopek v teku, se ne glede na to, da so bili predloženi na starem obrazcu, odloča v skladu z novim Pravilnikom o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz ali Pravilnikom o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, sporočajo iz Fursa.

Spremembe REK obrazcev
Na portalu eDavki obveščajo, da so na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu pripravili sheme REK obrazcev, ki se bodo uporabljale od 1. aprila dalje, in sicer po posameznih vrstah dohodkov. Pojasnilo v zvezi z novostmi na REK obrazcih smo objavili na portalu FinD-INFO.

Del plače za poslovno uspešnost se ne všteva v davčno osnovo
FURS na portalu eDavki sporoča, da se del plače za poslovno uspešnost (v letu 2017 ob izpolnjevanju vseh pogojev do 70 % PP) na letni ravni ne všteva v informativni izračun dohodnine. Plačnik davka tega dohodka ne prikaže v povzetku dohodkov. Ker se dohodek ne všteva v davčno osnovo, se tudi pripadajoči prispevki za socialno varnost ne upoštevajo pri izračunu dohodnine na letni ravni.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
»  31.1.2018 > eDavki: Predložitev obračuna akontacije dohodnine od oddajanja v turistični najem
»  31.1.2018 > AJPES: Četrtletno poročanje - IV. četrtletje 2017
»  5.2.2018 > FURS: Vloga za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2017:   1.756,95€
 
in neto plača:   1.151,76€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.661,25€
 
in neto plača za tromesečje:   1.085,34€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Matija Jamnik
Brezplačen seminar za naročnike 7 praktičnih korakov za pomoč pri ugotavljanju skladnosti z GDPR uredbo januar 2018 29,90 EUR Naročilo
Ida Kavčič
Brezplačen seminar za naročnike Zaključni račun in obračun DDPO za leto 2017 januar 2018 29,90€ Naročilo
Nina Velkavrh
Plačljiv spletni seminar Aktualna praksa DKOM pri presoji referenčnih zahtev januar 2018 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Vrednotenje ekonomskih kategorij po SRS 2016 in vpliv na davčno bilanco
Se zavedate, da na dobiček vpliva tudi bilanciranje in vrednotenje statičnih ekonomskih kategorij? Če boste dobro poznali SRS, boste poslovne knjige vodili pravilno in še optimirali davčno bilanco. Inštitut za računovodstvo vas vabi na seminar - Vrednotenje ekonomskih kategorij po SRS 2016 in vpliv na davčno bilanco, ki bo v ponedeljek, 5. 2. 2018 na Brezovici pri Ljubljani, vodila pa ga bo predavateljica Ida Kavčič.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja LEXPERA d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.