c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Oktober 2017, številka 43-44 / letnik IX.
 

Sodišče Evropske unije je izdalo tri sodbe, v katerih je presojalo pravilno uporabo 132(1)(f) člena Direktive o DDV, ki določa, katere storitve so oproščene plačila davka na dodano vrednost. V današnji dvojni številki tednika predstavljamo omenjene sodbe in njihov vpliv na poslovanje bančnega in zavarovalniškega sektorja v EU ter posledično tudi v Sloveniji. Med izbrane zakonodajne novosti postavljamo nov Zakon o Kolektivnih tožbah (ZKolT) in predlog novele Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki je pred prvo obravnavo v DZ.

Želimo vam prijetno branje ter sproščujoče krompirjeve počitnice!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Boste všečkali Furs na socialnih omrežjih?
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Storitve neodvisne skupine oseb za banke in zavarovalnice ne bodo več oproščene DDV    
Mojca Müller
   
Sodišče Evropske unije je dne 21.9.2017 izdalo tri sodbe, ki bodo pomembno spremenile način poslovanja bank in zavarovalnic v EU.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Ne pozabite, bliža se skrajni rok za izplačilo regresa za letni dopust
V kolikor še niste izplačali regresa zaposlenim za letos, je skrajni rok 1. november, pri tem pa mora biti regres izplačan v višini vsaj 804,96 evra bruto. Regres pripada vsakemu delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Lažje uresničevanje pravic v primerih množičnih oškodovanj
Nov Zakon o kolektivnih tožbah (ZKolT), ki bo začel veljati 21. oktobra in se začel uporabljati pol leta zatem, bo posameznikom, ki jih je oškodovalo isto podjetje ali organizacija, omogočil, da vložijo skupinsko tožbo. Kolektivna tožba lajša dostop do sodnega varstva zlasti v zadevah, v katerih je posamezna škoda tako majhna, da se potencialnim tožnikom ne bi zdelo vredno uveljavljati posamičnega zahtevka.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Posojila družbi
Podjetje zanima obračunavanje obresti za posojilo lastnika podjetja - podjetju. Do sedaj obresti niso obračunavali, ker je bila takšna praksa (tudi z vidika davčnih inšpektorjev), saj se je s tem samo zmanjševala davčna osnova podjetja, za kar pa tudi lastnik ni imel interesa. Prosimo za razlago, kako je s tem v letu 2017, kajti dobili smo informacijo, da je obračunavanje obvezno zaradi dohodnine fizičnih oseb.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Prva obravnava novele o množičnem vrednotenju nepremičnin
DZ je včeraj opravil prvo obravnavo predloga novele zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Vlada želi izboljšati sistem vrednotenja in med drugim lastnikom omogočiti več možnosti za sodelovanje v postopku določanja vrednosti nepremičnin.

V javni obravnavi predlog za ureditev podatkov o nepremičninah
Ministrstvo za okolje in prostor je prejšnji teden dalo v javno obravnavo predlog novele Zakona o evidentiranju nepremičnin, katere cilj bo zagotoviti bolj kakovostne podatke v javnih evidencah zaradi množičnega vrednotenja nepremičnin. Pripombe zbirajo do 27. oktobra.

Zakonodajni postopek za znižanje DDV dokončno končan
DZ se je prejšnji teden seznanil, da odbor DZ za finance in monetarno politiko na seji v začetku oktobra ni podprl predloga zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1J) nepovezanega poslanca Andreja Čuša. Zakonodajni postopek za predlog, ki bi leta 2013 zvišane stopnje DDV vrnil na predkrizno raven, je tako končan.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Sprejeta je novela Zakona o zaposlovanju in samozaposlovanju tujcev
S sprejeto novelo > Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) se v slovenski pravni red delno prenašata še dve novi direktivi EU, medtem ko so druge spremembe delno redakcijske narave oziroma se z njimi odpravlja določene pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju zakona.

V DZ potrjen Zakon za urejanje položaja študentov
Državni zbor je na ponedeljkovi izredni seji soglasno sprejel zakon za urejanje položaja študentov, ki odpravlja večji del varčevalnih ukrepov za študente, ki jih je leta 2012 uvedel Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF).

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost; veljavnost od: 28.10.2017, uporaba od: 1.1.2018
    • Kolektivna pogodba za lesarstvo; veljavnost od: 11.10.2017, uporaba od: 1.11.2017
    • Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije; veljavnost od: 1.11.2017 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 57-58
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Po dolgih pogajanjih politični dogovor o napotenih delavcih
Ministri EU, pristojni za zaposlovanje, so predvčerajšnjim v Luksemburgu po dvanajstih urah zahtevnih pogajanj in številnih preigranih scenarijih le dosegli politični dogovor o občutljivem in kompleksnem vprašanju napotenih delavcev, ki je izhodišče za pogajanja z Evropskim parlamentom.

Evropski teden varnosti in zdravja pri delu
Evropski teden varnosti in zdravja pri delu, ki ga obeležujemo ta teden, letos poteka na temo Zdrava delovna mesta za vse generacije. Cilj kampanje je pomagati delodajalcem reševati težave, povezane s staranjem zaposlenih, ter ozaveščati o pomenu vzdržnega delovnega življenja.

Zaupanje potrošnikov na novi najvišji ravni
Zaupanje potrošnikov v Sloveniji je bilo oktobra na novi najvišji ravni doslej. Kazalnik se je na mesečni ravni zvišal za tri odstotne točke, na letni ravni za 11 odstotnih točk, od dolgoletnega povprečja pa je bil višji za 22 odstotnih točk, je ta teden objavil državni statistični urad.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Davčna izvršba in fikcija vročitve
Drugostopenjski davčni organ je pritožbo tožnice kot neutemeljeno zavrnil ter pritrdil prvostopenjskemu organu, ki je kot prepozno zavrgel pritožbo zoper sklep o davčni izvršbi. Tožnica je v nadaljevanju vložila tožbo na upravno sodišče, ki je njeno tožbo zavrnilo (UPRS Sodba I U 25/2017-11). Sodišče je v obrazložitvi pojasnilo, da se je rok iz četrtega odstavka 87. člena ZUP za prevzem poštne pošiljke in s tem za prevzem sklepa o davčni izvršbi iztekel na dela prost dan, to je na nedeljo. Na nedeljo je torej iztekel petnajstdnevni rok, v katerem bi tožnica lahko prevzela zadevno poštno pošiljko, pa tega ni storila. Iz spisov tudi kot nesporno sledi, da je bila tožnica o možnosti prevzema pošiljke in o posledicah, če tega ne stori, pravilno in pravočasno obveščena. To pa po presoji sodišča pomeni, da ni bila v ničemer prikrajšana, ne v zakonskih in tudi ne v ustavnih pravicah. Rok petnajstih dni je namreč začel teči šele po neuspešni osebni vročitvi, v dispoziciji tožnice pa je bilo, ali bo v roku iz obvestila pisanje tudi dvignila. Ker tega ni storila, je privolila v nastanek določenih posledic, na katere je bila vnaprej opozorjena in je zato upravičeno nastopila fikcija vročitve.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Pozor! Za vpis v 'evropski poslovni imenik' plačate 771 evrov!
Te dni poslovni subjekti na dom dobivate pošto, kjer vas s precej ostrim, formalnim tonom "vabijo", da pridobite evropsko številko (EBN European Business Number) oziroma, po domače, da se vpišete v nekakšen evropski poslovni imenik. Ne storite ničesar, razen seveda, če želite biti vpisani v imenik in za to na leto plačati 771 evrov!

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
31.10.2017 > AJPES: Četrtletno poročanje - III. četrtletje 2017

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec avgust 2017:   1.613,62€
 
in neto plača:   1.051,73€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.602,98€
 
in neto plača za tromesečje:   1.045,45€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Mojca Müller
Brezplačen seminar za naročnike Vzpostavitev evidence dejanskih lastnikov poslovnih subjektov po ZPPDFT-1 september 2017 29,90 EUR Naročilo
Irena Kamenščak
Brezplačen seminar za naročnike Novi ZČmlS in napotitev delavcev na delo v tujino oktober 2017 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Šola - konsolidacija v praksi
Preko praktičnih posameznih primerov konsolidiranja vseh bilančnih postavk priti do dejanske izdelave konsolidiranih računovodskih izkazov in vključitve le-teh v konsolidirano letno poročilo - kako? Preprosto - z udeležbo na šoli, ki jo organizira Inštitut za računovodstvo. Šola - konsolidacija v praksi bo potekala 8. novembra, na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani), vodila pa jo bo Vesna Bartolj Maver.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.