c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Oktober 2017, številka 40 / letnik IX.
 

V začetku leta je bil sprejet Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS), njegova uporaba pa je bila odložena do 1.1.2018. Ker so spremembe pred vrati, v današnji osrednji temi predstavljamo novosti, ki jih za slovenske delodajalce prinaša novi zakon, glede izvajanja čezmejnih storitev s svojimi zaposlenimi delavci v drugih državah članicah EU / EGP ali v Švici. Med zakonodajnimi novostmi opozarjamo na noveli zakonov o poslovnem in sodnem registru, ki prenavljata sistem VEM ter dajeta pravno podlago za povezovanje slovenskega poslovnega registra z registri družb držav članic EU.

Ne prezrite tudi novega spletnega seminarja: Novi ZČmlS in napotitev delavcev na delo v tujino, na katerem bodo predstavljena pravila napotitev, ki jih ne smete zgrešiti. Spletni seminar bo že naslednji torek, 10.10.2017, zato si že danes rezervirajte čas in se prijavite! Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled brezplačen.

Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Tolar bi obeležil 25-letnico prihoda v obtok
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev in napotitev delavcev na delo v tujino    
Irena Kamenščak
   
V začetku letošnjega leta je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS). Zakon je stopil v veljavo že sredi marca 2017, njegova uporaba pa je bila odložena do 1. 1. 2018. S 1. 1. 2018 bodo tako slovenski delodajalci pri opravljanju storitev v drugih državah članicah EU, EGP in v Švici morali paziti tudi na pravila novega ZČmlS.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Razvrščanje finančnih naložb
Podjetje kupuje delnice, ki kotirajo na borzi, z namenom trgovanja in prodaje. V trenutku nakupa podjetje težko presodi ali bo prodajo izvedlo v kratkem roku ali ne. Inštitut za računovodstvo je podal mnenje glede razvrščanja finančnih naložb, kaj pri tem šteje kot kratek rok in, ali so delnice na borzi, kupljene za namene prodaje, neizpeljano finančno sredstvo.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Vlada potrdila paket davčnih sprememb
Paket davčnih sprememb vključuje predloga novel zakonov o dohodnini in o davku od dohodkov pravnih oseb, s katerima se vzpostavljajo mehanizmi za omejitev možnosti zlorab v sistemu normiranih odhodkov iz dejavnosti ter predlaga ustrezno višji absolutni prag normiranih odhodkov. Posledično se spreminja tudi zakon o davčnem postopku. Z novelo zakona o davčnem potrjevanju računov pa se vezane knjige računov ne bodo ukinile, pač pa ostale kot trajen ukrep. Vlada jih bo v obravnavo in potrditev v državni zbor poslala po nujnem postopku, saj je njihova uveljavitev predvidena 1. januarja 2018.

FURS: Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost objavljene v Uradnih listih RS, št. 86/16 in 50/17
V Uradnih listih Republike Slovenije, št. 86/16 z dne 29. 12. 2016 in 50/17 z dne 15. 9. 2017 sta bila objavljena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. FURS v nadaljevanju podrobneje pojasnjuje spremembe Pravilnika.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predstavitev predloga novega dveletnega proračuna v DZ
Z včerajšnjo potrditvijo časovnega poteka obravnave, predlog novega Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 začenja parlamentarno pot. Kot je razvidno iz dokumentov, visoka gospodarska rast pospešeno polni državno blagajno - leta 2018 se bo vanjo steklo skoraj 10 odstotkov več kot letos, vlada je zato pospešila tudi javnofinančno konsolidacijo.

Predlog novele zakona o izvršbi še v koalicijskem usklajevanju, stara praksa pa se nadaljuje
Novela zakona o izvršbi in zavarovanju, o kateri se je javna razprava iztekla julija, je še vedno v usklajevanju na koaliciji, kdaj bi lahko bila poslana na vlado, pa na ministrstvu za pravosodje ne vedo. Medtem nekatera sodišča nadaljujejo s prakso prodaje nepremičnin, četudi je dolg nizek.

Pravica do bolniškega nadomestila za samozaposlene
Poslanska skupina Levica je včeraj predstavila predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, po kateri bi samozaposlenim, ki ne zaposlujejo delavcev, bolniško nadomestilo od začetka zadržanosti od dela izplačal zavod za zdravstveno zavarovanje. Predlog novele so v parlamentarno proceduro vložili že konec septembra.

Predlagane rešitve za posojila v frankih
Na ministrstvu za finance ocenjujejo, da glede predlaganega koncepta zakonskega reševanja problematike posojil v švicarskih frankih ostajajo odprta nekatera temeljna pravna vprašanja. Med drugim ocenjujejo, da bi bilo treba predlagani zakonski osnutek ovrednotiti z vidika finančne stabilnosti, o njem pa bi se morala izreči tudi ECB.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Noveli zakonov o poslovnem in sodnem registru
Novela > Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1), ki bo stopila v veljavo 14. oktobra prenavlja sistem VEM in vzpostavlja evidenco identifikacijskih številk, določa postopek vpisa v evidenco in dodelitev teh številk subjektom, ki niso enote poslovnega registra. Hkrati daje pravno podlago za povezovanje slovenskega poslovnega registra s poslovnimi registri držav članic EU, kar bo omogočilo enoten vpogled v podatke poslovnih registrov ter njihovo medsebojno izmenjavo, in sicer na evropskem spletnem portalu e-pravosodje. Novela > Zakona o sodnem registru (ZSReg) pa bo omogočila brezplačen vpogled v slovenski sodni register preko spleta, pri čemer bo mogoč tudi vpogled v udeležbo fizičnih in pravnih oseb v povezanih osebah. Spletne strani Ajpesa bodo zasnovane na način, da bo vpogled podatkov o subjektu vpisa v sodni register vseboval tudi podatke in povezavo do vpogleda o udeležbi ustanoviteljev družbenikov, zastopnikov ali članov nadzora v povezanih osebah poslovnih subjektov. S tem bo narejen pomemben korak naprej k večji preglednosti delovanja poslovnih subjektov in integriteti slovenskega poslovnega okolja.

Reorganizacija centrov za socialno delo
Spremembe in dopolnitve > Zakona o socialnem varstvu, bodo stopile v veljavo 14. oktobra letos, prinašajo reorganizacija centrov za socialno delo in poenostavitev nekaterih postopkov, ter uvedbo socialne aktivacije. Z novelo centri za socialno delo ohranjajo svoje naloge, hkrati pa lahko opravljajo tudi druge storitve in naloge, če je to potrebno, zaradi odpravljanja socialnih stisk in težav v posameznem okolju (49. člen). Novela prinaša tudi novosti, med drugim možnost delovanja centra za socialno delo tudi izven poslovnega časa, če je treba posredovati v nujnih in neodložljivih primerih, imenovanje pomočnike direktorjev na enotah centra za socialno delo (tretji odstavek 56. člena), ter ustanovitev novega organa v centrih za socialno delo - svet lokalnih skupnosti, ki bo kolegijski posvetovalni organ zavoda (58.a člen).

Sporočanje podatkov o prostem delovnem mestu
10. oktobra bo začel veljati nov Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve, ki se bo začel uporabljati 1. januarja. Pravilnik določa namen, vsebino in način sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, način javne objave prostega delovnega mesta pri zavodu in postopek posredovanja zaposlitve. Delodajalec zavodu sporoči podatke o prostem delovnem mestu zaradi javne objave prostega delovnega mesta pri zavodu, izvedbe posredovanja zaposlitve ali pridobitve obvestila zavoda o tem, ali so v evidenci brezposelnih oseb ustrezne brezposelne osebe, brez navedbe osebnih podatkov. Delodajalci iz javnega sektorja in gospodarske družbe v večinski lasti države zavodu sporočijo podatke o prostem delovnem mestu zaradi javne objave prostega delovnega mesta pri zavodu, lahko pa tudi zaradi posredovanja zaposlitve.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP); veljavnost od: 14.10.2017 - sprememba
    • Pravilnik o načinu zbiranja in posredovanja podatkov na računih proračunskih uporabnikov odprtih izven sistema enotnega zakladniškega računa; veljavnost od: 9.10.2017
    • Sklep o uporabi Skupnih smernic o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju; veljavnost od: 5.7.2017, uporaba od: 1.10.2017
    • Sklep o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije; veljavnost od: 1.10.2017 - sprememba
    • Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini; veljavnost od: 1.10.2017 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 53 - 54
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Poskus hekerskega napada na banke v Sloveniji
Po majskem obsežnem kibernetskem napadu v svetu, v katerem so osem napadov zaznali tudi v Sloveniji, se je v državi zgodil nov poskus hekerskega napada. Prejšnji teden so ga zaznali v nekaterih bankah in hranilnicah, napadi pa ne predstavljajo nevarnosti za podatke in sredstva komitentov, so sporočili iz centra SI-CERT in ZBS.

Bruto plače v javnem sektorju lani višje
Analiza plač v javnem sektorju za leto 2016, ki jo je pripravilo ministrstvo za javno upravo, je pokazala, da so se sredstva za bruto plače glede na leto prej povečala za 5,4 odstotka. Povprečna mesečna bruto plača se je iz 1757,10 povečala na 1823,62 evra, kar je 3,79 odstotka več, število zaposlenih pa se je povečalo za 2557 oz. za 1,6 odstotka.

Cene industrijskih izdelkov v območju evra in EU navzgor
Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so se v območju evra avgusta glede julij zvišale za 0,3 odstotka, v celotni EU pa so porasle za 0,4 odstotka. Na letni ravni so se v državah z evrom dvignile za 2,5, v osemindvajseterici pa za 2,9 odstotka, je sporočil evropski statistični urad Eurostat.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Akontacija dohodnine v stečajni masi
Dolžnica se je pritožila zoper prvostopenjski sklep, s katerim je sodišče zavrnilo njen ugovor zoper sklep o zavrnitvi predloga za odobritev vračila preveč plačane akontacije dohodnine. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo (VSL sklep Cst 405/2017) in v obrazložitvi pojasnilo, da vrnitev akontacije dohodnine ne spada med prejemke, ki so po 101. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) izvzeti iz stečajne mase. Akontacija dohodnine torej spada v stečajno maso in je iz nje ni mogoče v celoti izvzeti, niti iz razlogov, ki jih v pritožbi navaja dolžnica. Čeprav višje sodišče razume težko situacijo, v kateri se je pritožnica znašla, pa z osebnimi okoliščinami zakonskih določb ni mogoče spreminjati.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v oktobru  
 
- na mesečni ravni:   0,1%
 
- na letni ravni:   1,18%
 
 
 
Inflacija v septembru 2017  
 
- na mesečni ravni:   0,2%
 
- na letni ravni:   1,4%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec julij 2017:   1.593,10€
 
in neto plača:   1.039,55€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.603,00€
 
in neto plača za tromesečje:   1.045,12€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

V začetku leta 2017 je bil v Državnem zboru sprejet novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS), ki se bo pričel uporabljati s 1. 1. 2018. ZČmlS med drugim prinaša pomembna zakonska pravila za slovenske delodajalce, ki čezmejno izvajajo storitve / opravljajo delo z napotenimi delavci. Če tudi vi poslujete s tujino s svojimi zaposleni, ki gredo delo opraviti v tujino, potem bo poznavanje pravil novega ZČmlS za vas nujno. Na spletnem seminarju bodo predstavljena pravila, ki jih ne smete zgrešiti.

Vabljeni k prijavi!

Napovedani spletni seminarji
Irena Kamenščak
Brezplačen seminar za naročnike Novi ZČmlS in napotitev delavcev na delo v tujino 10. 10. 2017 13:00:00 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
19. Kongres izvajalcev računovodskih storitev
Tudi letos smo podprli 19. Kongres izvajalcev računovodskih storitev, ki bo potekal v Kongresnem centru Wellness Park Laško, od 11.10. do 13.10.2017. Kongres izvajalcev računovodskih storitev je osrednji letni dogodek ZRS in je namenjen predstavitvi najaktualnejših tem s področij, ki neposredno vplivajo na opravljanje dejavnosti računovodskih servisov. Kongres je namenjen tako zaposlenim v računovodskih servisih, kot tudi zaposlenim v računovodskih oddelkih podjetij. Vabimo vas, da se udeležite kongresa in nas obiščete na našem promocijskem prostoru. Veselimo se srečanja z vami!

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.