c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
September 2017, številka 39 / letnik IX.
 

V tokratnem tedniku izpostavljamo javna naročila in težave izvajalcev pri izpolnjevanju zakonskih zahtev ZJN-3. Pojasnila o najpogostejših težavah pri spoštovanju rokov ter obveznosti in napotki, kako se jim izogniti, postavljamo v današnjo rubriko V središču. Med zakonodajnimi novostmi opozarjamo na novelo Zakona o inšpekciji dela in novelo Zakona o urejanju trga dela, ki so ju včeraj potrdili poslanci v DZ, in sta del mini reforme trga dela. Ne prezrite jutrišnjega spletnega seminarja: Vzpostavitev evidence dejanskih lastnikov poslovnih subjektov po ZPPDFT-1 - nekaj mest je še prostih, zato vabljeni k prijavi!

Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Kmalu plačevanje dajatev prek spleta
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Po letu veljavnosti še vedno težave pri spoštovanju rokov in obveznosti po ZJN-3    
mag. Mojca Kunšek
   
Čeprav Zakon o javnih naročilih (ZJN-3) velja že od 1. januarja 2016, uporablja pa se od 1. aprila 2016, ima še vedno precej izvajalcev javnih naročil težave pri izpolnjevanju zakonskih zahtev, ki jih je prinesel ZJN-3 na novo in ki pomenijo določeno odstopanje o utečenih poslovnih praks pred veljavnostjo novih zakonskih določb.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Sankcioniranje kršitev delovnih obveznosti
Zoper delavca so v podjetju uvedli postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, vendar so po opravljenem zagovoru ugotovili, da delavcu vseh očitanih kršitev verjetno ne bodo mogli dokazati. Zanima jih, ali lahko po že izvedenem zagovoru namesto izredne odpovedi delavcu podajo odpoved iz krivdnega razloga ali vsaj opozorilo pred odpovedjo.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Novosti v zvezi z vpisom podatkov o dejanskih lastnikih poslovnih subjektov – Register dejanskih lastnikov (eRDL)
AJPES na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) skupaj z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja vzpostavlja Register dejanskih lastnikov. Spletna aplikacija za vpis podatkov o dejanskih lastnikih poslovnih subjektov v RDL (eRDL) bo uporabnikom na voljo od 19. 11. 2017. Podatki iz registra bodo dostopni prek spletnega portala AJPES od 19. 1. 2018.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Odbitek vstopnega DDV
Družba opravlja obdavčljivo dejavnost, in sicer dajanje nepremičnin v najem in trženje z nepremičninami. Od bančnega agenta so prejeli račun z DDV za storitve, ki so določene v pogodbi med družbo in bankami upnicami. Inštitut za računovodstvo pojasnjuje, ali se lahko davek, ki je naveden na fakturi uveljavlja kot odbitno postavko na obračunu DDV.

FURS: Informacijski sistem E-TROD – programska podpora trošarinam in okoljskim dajatvam
Finančna uprava je objavila novo izdajo dokumenta - Informacijski sistem E-TROD - programska podpora trošarinam in okoljskim dajatvam (Podrobnejši opis) z objavljenim seznamom dokumentov s področja trošarin, ki jih je mogoče predložiti prek IS E-TROD po elektronski poti.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada bi podaljšala dodeljevanje spodbud za zaposlovanje starejših brezposelnih
Vlada namerava v DZ v obravnavo po skrajšanem postopku poslati predlog zakona o spremembi zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela, na podlagi katere bi se podaljšala možnost uveljavljanja začasne spodbude za zaposlovanje starejših brezposelnih v obliki oprostitve plačila prispevkov delodajalca. Predlagajo podaljšanje za dve leti.

Pokojninski zakon pri urejanju dokupa pokojninske dobe ni v neskladju z ustavo
Ustavno sodišče je pri presoji ustavnosti več določb zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ugotovilo, da ta ne posega v človekovi pravici do socialne varnosti in do zasebne lastnine tistih zavarovancev, ki so dokupili dobo študija in služenja vojaškega roka po prej veljavnih predpisih in da torej zakon ni v neskladju z ustavo.

Predlog novele Zakona o financiranju občin kljub kritikam v drugo obravnavo
DZ je s 44 glasovi za in 26 proti sklenil, da je predlog novele zakona o financiranju občin, ki spreminja način določitve povprečnine za občine, primeren za drugo obravnavo. Za tak sklep so glasovali predvsem poslanci koalicije, ki pa so tudi sami opozarjali, da bo treba besedilo izboljšati. V opoziciji menijo, da izgubljajo male občine.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Sprejeta novela Zakona o urejanju trga dela
Državni zbor je 26.9.2017 po skrajšanem postopku sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela. Gre za zakon, ki je nastal na podlagi dokumenta "Za dostojno delo" in na podlagi analize slovenskega trga dela. Osnovni namen zakona je zagotoviti hitrejšo aktivacijo brezposelnih oseb. Hitra, učinkovita aktivacija brezposelne osebe je namreč ključnega pomena za položaj te brezposelne osebe, ko le ta zaradi različnih razlogov izgubi zaposlitev. Dejstvo je, da dlje kot traja obdobje brezposelnosti, težja je vrnitev oziroma ponovna vključitev v trg dela.

Sprejeta novela Zakona o inšpekciji dela
Poslanci so včeraj soglasno potrdili novelo zakona o inšpekciji dela, ki je del mini reforme trga dela. Osnovni namen novega zakona je povečanje pristojnosti inšpektorjev v primeru, ko ugotovijo, da gre za prekarno delo in zagotoviti večjo pravno varnost delavcev.

Zeleno javno naročanje
Z novo Uredbo o zelenem javnem naročanju, ki bo začela veljati 1. januarja 2018, bo zeleno javno naročanje prožnejše in obvezno za več predmetov javnega naročanja. Namesto dosedanjih izrecnih zahtev nova uredba določa cilje, ki jih bodo za posamezne predmete obveznega zelenega naročanja morali pri vsakokratni oddaji upoštevati naročniki. Po novem bo zeleno javno naročanje obvezno za več predmetov naročanja, med drugim tudi za tekstilne izdelke, projektiranje oz. izvedbo gradnje cest, grelnike vode oz. prostorov ter hranilnike tople vode, sanitarne armature, opremo za stranišča na splakovanje in opremo za pisoarje, stenske plošče, razsvetljavo v notranjih prostorih, cestno razsvetljavo in prometno signalizacijo, vrtnarske storitve, kmetijske in druge proizvode ter opremo in stroje za vrtnarjenje ter tovorna in delovna vozila za zbiranje odpadkov.

Banka Slovenije pod drobnogledom računskega sodišča
DZ je včeraj potrdil dopolnitve zakona o Banki Slovenije, ki uvajajo nadzor nad banko s strani računskega sodišča. To bo lahko presojalo pravilnost in smotrnost delovanja banke ter njene nadzorniške odločitve glede sanacije bank, a le do uvedbe enotnega nadzora v območju evra novembra 2014.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2); veljavnost od: 1.10.2017 - sprememba
    • Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin; veljavnost od: 23.9.2017
    • Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2017; veljavnost od: 26.9.2017
    • Pravilnik o največjem dopustnem primanjkljaju trošarinskih izdelkov; veljavnost od: 30.9.2017
    • Sklep o uporabi Skupnih smernic o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju; veljavnost od: 5.7.2017, uporaba od: 1.10.2017

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 51-53
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Nepričakovana pot inflacije in trga delovne sile
Predsednica ameriške centralne banke Federal Reserve (FED) Janet Yellen je v torek v Clevelandu priznala, da so se centralni bankirji ušteli v svojih napovedih in pričakovanjih inflacije ter zaposlovanja. Ob tem je vztrajala, da je politika postopnega višanja obrestnih mer najbolj preudarna pot za FED.

Nakup kriptovalute Bitcoin odslej na klasičnih bankomatih
Banka in hranilnica Lon je ta teden na svojem sedežu v Kranju predstavila prvi klasični bankomat, ki omogoča nakup kriptovalute Bitcoin. Druga najmanjša slovenska bančna ustanova je tako postala prva bančna institucija na svetu, ki na klasičnih bankomatih omogoča nakup kriptovalut.

Ključni izzivi razvoja startupov
Slovenija si želi postati dežela startupov. A poslovno okolje kot tudi zakonodajne zahteve zanje so pogosto neprimerni, na kar so predstavniki zagonskih podjetij opozorili že na majski konferenci Podim v Mariboru, ta teden pa so izzive, s katerimi se soočajo, predstavili tudi na delavnici v Ljubljani. Rešitve je pričakovati do pomladi.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Obračunavanje osnovne plače
Tožnik se je pritožil zoper sodbo sodišča prve stopnje, ki je v celoti zavrnilo njegov tožbeni zahtevek za obračun ter izplačilo razlik v plačah za obdobje štirih let. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo (VDSS Sodba Pdp 332/2017) in v obrazložitvi pojasnilo, da je iz izpovedbe priče razvidno, da se je plača za vse prodajne predstavnike določala na enak način, in sicer s tipskimi pogodbami. V postopku tudi ni bilo ugotovljeno, da bi bil med strankama sklenjen poseben dogovor o določitvi plače, niti drugi razlogi, zaradi katerih bi tožena stranka odstopila od določb pravilnika o plačah, ki se ga je tudi sicer držala, zato je sodišče utemeljeno zaključilo, da sta se tožnik in tožena stranka ob sklepanju pogodbe o zaposlitvi sporazumela, da bo tožnikova osnovna plača sestavljena iz stalnega in gibljivega dela. Kljub temu, da v pogodbi o zaposlitvi ni izrecno zabeleženo, da je tožnikova osnovna plača sestavljena iz stalnega in gibljivega dela, to ne pomeni, da se stranki nista dogovorili za takšen način obračunavanja osnovne plače.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Elektronsko vlaganje prijav dejavnosti in obračunov za okoljske dajatve
Zavezance za plačilo okoljske dajatve finančna uprava obvešča, da je od septembra 2017 prek informacijskega sistema (IS) E-TROD omogočeno varno elektronsko vlaganje prijav dejavnosti in obračunov za okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode in za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 01.10.2017 > AJPES: Raziskovanje o poslovnih storitvah
    • 19.10.2017 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec julij 2017:   1.593,10€
 
in neto plača:   1.039,55€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.603,00€
 
in neto plača za tromesečje:   1.045,12€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1), ki je stopil v veljavo novembra 2016, nalaga poslovnim subjektom novo obveznost. Poslovni subjekti bodo morali po novem ugotoviti in voditi evidenco dejanskih lastnikov. Namen vzpostavitve evidence dejanskih lastnikov je zagotoviti transparentnost lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočiti zlorabe poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Vabljeni k prijavi!

Napovedani spletni seminarji
Mojca Müller
Vzpostavitev evidence dejanskih lastnikov poslovnih subjektov po ZPPDFT-1 28. 09. 2017 13:00:00 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Delavnica delovnega prava
Se pri svojem delu pogosto srečujete z delovnopravnimi vprašanji, ki vam povzročajo preglavice predvsem zaradi velikega števila predpisov, ki se nenehno spreminjajo? Inštitut za računovodstvo vas vabi na kratek seminar, kjer boste pridobili dve ključni sestavini za pravilno reševanje delovnopravnih vprašanj - razumevanje osnov delovnega prava in sposobnost iskanja odgovorov na kompleksnejša vprašanja vaših strank ali partnerjev. Seminar bo potekal v sredo, 4.10.2017 na Brezovici pri Ljubljani, vodila pa ga bo predavateljica Nina Orehek Ručigaj.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.