c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Junij 2017, številka 24 / letnik IX.
 

V današnji številki tednika v osrednji temi izpostavljamo olajšave za raziskave in razvoj in konkretno pojasnjujemo kdaj lahko zavezanec uveljavlja olajšavo za vlaganja in kakšen je postopek dokazovanja uveljavljane olajšave za R&R. Med zakonodajnimi novostmi izpostavljamo spremembe Zakona o podpornem okolju za podjetništvo, ki naj bi zagotovil potencialnim podjetnikom in delujočim podjetjem učinkovito kombinacijo finančne in nefinančne oblike podpore v podjetniškem procesu.

Vabimo vas k ogledu novosti na portalu FinD-INFO, ki ponuja dostop do razširjenih vsebin prek treh novih naročniških paketov in pregledu novosti v tej številki tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
EU odslej z enotno spletno platformo za izmenjavo informacij o podjetjih
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Dokazovanje uveljavljane olajšave za raziskave in razvoj    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Ker gospodarska rast ne sledi porastu stroškov, ki jih zavezanci uveljavljajo v okviru olajšave za raziskave in razvoj (RR), so se na FURS že v letu 2016 odločili da pod drobnogled vzamejo vse zavezance, ki so v svojih obračunih DDPO uveljavljali olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj. Kako dokazati, da ste do olajšave upravičeni, pojasnjujemo v nadaljevanju.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Neplačana odsotnost z dela
Delavka, zaposlena v javni agenciji za nedoločen čas, je delodajalca povprašala o možnosti koriščenja 30 dni neplačanega dopusta za zasebno potovanje. Prejela je odgovor, da Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS ne predvidevata možnosti za odobritev takega dopusta. Ali to drži?

Odpoved pogodbe o zaposlitvi se praviloma vroča v prostorih delodajalca
Tožnica je s tožbo zahtevala ugotovitev nezakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter plačilo odškodnine namesto reintegracije.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Obravnava dohodka po avtorski pogodbi je odvisna od vsebine in vrste pogodbenega odnosa
Za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja se šteje dohodek, prejet za stvaritev avtorskega dela in dohodek za izvedbo avtorskega ali folklornega dela, ki ni prejet iz naslova delovnega razmerja ali iz naslova opravljanja dejavnosti.

Spremembe pavšalne obdavčitve
Vlada je na 138. redni seji odgovorila na poslansko vprašanje v zvezi z napovedjo sprememb pavšalne obdavčitve, in sicer je pojasnila kakšne zlorabe pavšalnega načina obdavčitve so bile ugotovljene, katere vsebinske spremembe tega načina obdavčitve bodo predlagane in kdaj se predvideva, da bo spremembe pavšalnega načina obdavčitve obravnavala vlada.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
S predlogom za okrepitev pregona bančnega kriminala
Poslanska skupina NSi je v DZ včeraj vložila predlog novele zakona o sodiščih, s katero naj bi okrepili pregon bančne kriminalitete in zmanjšali število zastaranih postopkov. Vložili so tudi predlog novele zakona o državnem tožilstvu, ki med drugim predvideva ustanovitev oddelka za pregon bančnega kriminala.

Predlog zakona o glavnem mestu
Vlada je nedavno oblikovala predlog novele zakona o glavnem mestu, ki naj bi omogočal večjo predvidljivost prihodkov, s tem pa lažjo pripravo proračunov. Predloga ne podpira SDS, ki je zahtevala, da DZ o predlogu opravi tudi splošno razpravo.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo
17. junija začnejo veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1), ki naj bi zmanjšale administrativna bremena za podjetja in zagotovile podporo potencialnim podjetnikom in delujočim podjetjem v celotnem podjetniškem procesu z učinkovito kombinacijo finančnih in nefinančnih oblik podpore. Za poenostavitev postopka dodeljevanja sredstev je predviden javni poziv (34.a člen), s čimer bodo poenostavili postopke tako za prijavitelje, kot tudi izvajalce postopkov dodeljevanja sredstev. Uvaja se tudi tretja raven svetovalnih točk za podporo poslovnim subjektom, ki bodo regionalno razporejene. Javnemu sklada RS za podjetništvo se povečuje skupni obseg izdanih poroštev za naložbe v enote ali deleže kolektivnih naložbenih podjemov, s čimer bo sklad lahko sodeloval v vseevropskih skladih tveganega kapitala.

Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki
V Pravilniku o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, ki velja od 10. in se začne uporabljati 19. junija 2017, se v 3. členu za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki določa kam se navede podatek o šifri PU, spremeni se tudi prvi odstavek 23. člena, ki določa strukturo elektronske oblike podatkov (primerjava verzije člena).

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se uporabljati:
»  Zakon o prekrških (ZP-1); veljavnost od: 17.6.2017, uporaba od: 1.4.2018 - sprememba
»  Stanovanjski zakon (SZ-1); veljavnost od: 17.6.2017 - sprememba
»  Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1); veljavnost od: 17.6.2017 - sprememba
»  Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019 (ZRPPR1015); veljavnost od: 17.6.2017 - sprememba
»  Zakon o kmetijstvu (ZKme-1); veljavnost od: 17.6.2017 - sprememba
»  Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ); veljavnost od: 17.6.2017 - sprememba
»  Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki; veljavnost od: 10.6.2017, uporaba od: 19.6.2017 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 29
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Slovenske borzne družbe se danes predstavljajo preko spleta
Da bi povečali zanimanje za slovenski kapitalski trg , Ljubljanska borza pripravlja predstavitev slovenskih borznih družb prek spleta. Tako imajo investitorji z vsega sveta možnost, da spremljajo predstavitve podjetij iz prve kotacije kar iz lastnih pisarn, domov ali celo počitnic.

Za naložbe v kmetijstvu in gozdarstvu več kot 80 milijonov evrov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v drugi polovici leta predvidoma objavilo 14 javnih razpisov v skupni vrednosti skoraj 83 milijonov evrov. Gre za drugi letošnji cikel javnih razpisov iz programa razvoja podeželja 2014-2020, v sklopu katerega je bilo od začetka minulega leta objavljenih za več kot 208 milijonov evrov razpisov.

Razpisane nove nepovratne spodbude Eko sklada
Eko sklad je v petek, 9. junija 2017 v uradnem listu in na svoji spletni strani objavil nove javne pozive, prek katerih ponuja nepovratne finančne spodbude za zamenjavo starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah, za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb ter dodatne kredite občanom za okoljske naložbe.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Pooblastila za zastopanje stečajnega dolžnika
Sodišče prve stopnje je s sklepom zavrnilo ugovor upnice proti odpustu obveznosti. Upnica se je pritožila na Višje sodišče, ki je pritožbi ugodilo (VSL sklep Cst 223/2017) in izpodbijani sklep razveljavilo ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek. V obrazložitvi je pojasnilo, da v postopku na prvi stopnji ni bilo sporno, da je davčni organ v okviru inšpekcijskega nadzora dolžniku izdal davčno odločbo, sporno pa je bilo vprašanje pravilnosti vročitve odločbe stečajnemu dolžniku. Ker je z začetkom postopka osebnega stečaja poslovna sposobnost stečajnega dolžnika omejena, je od odgovora na vprašanje, ali sporno premoženje spada v stečajno maso, odvisno, ali lahko stečajni dolžnik dejanja opravlja samostojno oziroma ali je bila upnica dolžna pisanja vročati le upravitelju ali tudi dolžniku.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Predizpolnjen OPSV - maj 2017
Finančna uprava obvešča, da je bil v portal eDavki dne 10. 6. 2017 odložen predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost za obdobje maj 2017. Dokument si lahko ogledate z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila. Če so predizpolnjeni podatki v obračunu prispevkov za socialno varnost pravilni in popolni, se dodatna aktivnost v zvezi z obračunom prispevkov za socialno varnost ne zahteva.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 22.6.2017 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 30.6.2017 > AJPES: Raziskovanje o stroških dela in o strukturi delovnega časa

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec marec 2017:   1.623,57€
 
in neto plača:   1.055,85€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.599,10€
 
in neto plača za tromesečje:   1.043,09€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Šola o DDV - osnove
Inštitut za računovodstvo vabi na tridnevno šolo o DDV, kjer vas bodo seznanili z osnovami sistema DDV v teoriji in praksi na način, primeren za tiste, ki se z DDV še ne ukvarjate prav dolgo. Vabljeni pa tudi tisti, ki bi želeli osnove ponoviti in obnoviti znanje. Poudarek šole bo na praktičnih zgledih. Šola bo potekala 19., 20., in 22.6.2017 na Brezovici pri Ljubljani, vodila pa ga bo predavateljica Maja Dolinar Dubokovič.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.