c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Februar 2017, številka 07 / letnik IX.
 

Približuje se rok za predložitev letnih poročil, zato v današnjem središču izpostavljamo temeljne novosti, na katere velja biti še posebej pozoren pri pripravi in predložitvi letnega poročila za gospodarske družbe. Izpostavljamo še novost glede predizpolnjenih obračunov prispevkov, za katero je finančna uprava pripravila video vsebino s pojasnili, kdaj in kako lahko uporabljate novo funkcionalnost ter kaj storiti, če oddate obračun prispevkov prepozno. Vabljeni k branju današnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Predizpolnjevanje obračuna prispevkov za socialno varnost - video
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Temeljne novosti predložitve letnega poročila gospodarskih družb za leto 2016    
mag. Mojca Kunšek
   
Približuje se rok, ko bodo morale letno poročilo predložiti tudi gospodarske družbe. Glede na to, da je novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) prinesla vrsto sprememb tako pri določanju velikostnih razredov gospodarskih družb kot pri uporabi različnih računovodskih standardov, bo treba biti pri izdelavi letnega poročila za leto 2016 še posebno pozoren.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Kaj prinaša nov mednarodni računovodski standard - MSRP 15?
Nova pravila za obravnavanje ekonomskih učinkov iz pogodb s kupci bodo vplivala na pripoznavanje, merjenje in izkazovanje prihodkov od prodaje blaga in storitev v izkazu poslovnega izida ter razkrivanja le teh v letnih poročilih podjetij.

Zastaranje odškodninske terjatve za škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem
Kadar je škoda povzročena s kaznivim dejanjem, obstajajo posebni zastaralni roki, določeni za primere, kadar je za kazenski pregon predpisan daljši zastaralni rok od obligacijskega.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Neobdavčljive transakcije
Med neobdavčljive transakcije uvrščamo tiste transakcije, pri katerih gre za promet, ki ni predmet DDV.

Obdavčljive transakcije po ZDDV-1
Kot smo že pisali, lahko v splošnem transakcije razdelimo na obdavčljive in neobdavčljive transakcije.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Juncker z avstrijskim vrhom o sporni zakonodaji o trgu dela
Vlada je prejšnji teden sprejela mnenje glede priporočil v zvezi z opravljanjem dela v Avstriji. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pa je v ponedeljek v Bruslju z avstrijskim vrhom razpravljal o sporni avstrijski zakonodaji o trgu dela, ki je tarča kritik, da prednostno obravnava Avstrijce. Juncker je izpostavil, da diskriminacije ne sme biti.

V občinah precej pomislekov do sprememb zakona, ki ureja njihovo financiranje
V ponedeljek 13. februarja se je iztekla javna obravnava novele zakona o financiranju občin. V občinskih združenjih so v prvih ocenah kritični. V Skupnosti občin Slovenije menijo, da se vprašanja financiranja občin loteva parcialno in brez pravih analiz. Glavnine predlaganih sprememb pa ne podpirajo niti v Združenju občin Slovenije.

Predlog novele Zakona o gospodarskih družbah
Vlada je na svoji 119. redni seji med drugim določila besedilo predloga novele Zakona o gospodarskih družbah in ga pošilja v obravnavo v DZ po skrajšanem postopku. Predlog novele zakona o gospodarskih družbah prenaša določila evropskih direktiv glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin ter glede čezmejnih združitev kapitalskih družb. Ureja tudi diskrecijsko pravico vlade, da odloča o uporabi besede Slovenija ter slovenske zastave ali grba v firmi.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Pomoč gospodarskim družbam in zadrugam v težavah
Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT), ki bo začel veljati 18. februarja, jasneje opredeljuje merila upravičenosti do pomoči ter zahteva delitev bremen prestrukturiranja med državo in deležniki. Pomoč bodo po novem lahko dobili le podjetja ali zadruge, katerih propad bi povzročil velike socialne težave ali resno širše vplival na gospodarstvo države. Zakon uvaja novo obliko pomoči - začasno podporo prestrukturiranju. Poudarek je tudi na pripravi izvedljivega programa prestrukturiranja, katerega obvezne sestavine bodo sedaj zakonsko določene. Breme prestrukturiranja bodo morali z državo sorazmerno deliti tudi deležniki - lastniki, partnerji in upniki. Pristojnost za odločanje o pomoči bo z vlade prenesena na gospodarsko ministrstvo.

Opuščene delnice na Kapitalsko družbo
4. februarja so začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1), ki urejajo pravno podlago za prenos vrednostnih papirjev, ki so se jim imetniki odpovedali po ukinitvi registrskih računov pri KDD, na Kapitalsko družbo (KAD). Poleg prevzema opuščenih vrednostnih papirjev, bo Kad postal tudi imetnik tistega premoženja, ki bo po petih letih ostalo na sodnem depozitu. Z novelo so zato urejeni tudi postopki za primere, če bi Kad s tem v kateri od družb presegel prevzemni prag.

Razširjena veljavnost kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti
Od 10. februarja velja Sklep o razširjeni veljavnosti > Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti na vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo dejavnost iz skupine 53. Poštna in kurirska dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2016; veljavnost od: 10.2.2017, uporaba od: 1.1.2016
    • Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti; veljavnost od: 10.2.2017 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije; veljavnost od: 1.3.2017 - sprememba
    • Pravila borze; veljavnost od: 18.2.2017 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 5 - 6
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Sedem držav EU januarja z več kot tisoč evri minimalne plače
Minimalna plača je v 10 od 22 držav EU, ki jo imajo določeno, januarja znašala pod 500 evrov, v sedmih pa je presegla tisoč evrov. Najvišjo so prejemali Luksemburžani (1999 evrov), najnižjo pa Bolgari (235 evrov). V Sloveniji je znašala 805 evrov, kažejo podatki evropskega statističnega urada Eurostat.

Bruselj izboljšal napoved rasti za Slovenijo; strukturni položaj se slabša
Evropska komisija je v zimski gospodarski napovedi občutno izboljšala obete glede rasti BDP v Sloveniji. Za letos in prihodnje leto ji napoveduje triodstotno gospodarsko rast. Strukturni fiskalni položaj pa se bo precej poslabšal. Strukturni primanjkljaj naj bi se v obdobju 2016-2018 zvišal z 1,9 odstotka na 2,6 odstotka. Napoved temelji na predpostavki, da ne bodo sprejeti nobeni dodatni ukrepi za doseganje ciljnih saldov sektorja država, so se na napoved Evropske komisije odzvali na finančnem ministrstvu.

Lanska povprečna mesečna plača višja od predlanske
Lani je povprečna mesečna plača v bruto znesku znašala 1584,66 evra, v neto pa 1030,16 evra. Od povprečne mesečne plače za 2015 je bila v bruto znesku nominalno višja za 1,8 odstotka, realno za 1,9 odstotka, v neto znesku pa je bila nominalno višja za 1,7 odstotka, realno za 1,8 odstotka.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Izguba pravice do uveljavljanja olajšave
Ministrstvo za finance je kot drugostopenjski organ zavrnilo pritožbo tožnika zoper prvostopenjsko odločbo. Iz obrazložitve izhaja, da je bil tožniku izdan informativni izračun dohodnine za leto 2011, na katerega ni podal ugovora in je s tem potrdil pravilnost pri izdaji upoštevanih dohodkov. Tožnik je vložil tožbo na Upravno sodišče RS in šele v tem postopku uveljavljal stroške ter olajšave za odmero dohodnine. Sodišče je tožbo zavrnilo (UPRS sodba II U 102/2016) in pojasnilo, da tožnik ugovora zoper informativni izračun dohodnine ni vložil, zato olajšave ni mogoče upoštevati. Gre namreč za prekluzivni rok, v primeru katerega ima zamuda roka za posledico izgubo pravice uveljavljati davčno ugodnost.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Vračilo trošarine za energente porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije
Določen je povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016 in znaša 425,30 eurov na 1000 litrov. V skladu s prvim odstavkom 94. člena Zakona o trošarinah imajo kupci za energente pravico do vračila trošarine v višini 70 % povprečnega zneska trošarine, ki je predpisana za plinsko olje za pogonski namen v obdobju, kar znaša glede na naveden znesek 297,71 eurov na 1000 litrov. Fizične osebe lahko vložijo zahtevek za vračilo do 30. junija 2017 na obrazcu TRO-A.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 20.2.2017 > AJPES: Statistika finančnih računov - IV. četrtletje 2016
    • 23.2.2017 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 28.2.2017 > AJPES: Letno poročilo za pravne osebe javnega prava - predložitev
    • 28.2.2017 > AJPES: Letno poročilo za nepridobitne organizacije - predložitev

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   28
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2016:   1.653,67€
 
in neto plača:   1.074,27€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.636,51€
 
in neto plača za tromesečje:   1.060,63€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogati arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
mag. Mojca Kunšek
Brezplačen seminar za naročnike Posebnosti in novosti, ki jih bo treba upoštevati pri predložitvi letnega poročila za leto 2016 november 2016 29,90 EUR Naročilo
mag. Darinka Kamenšek
Brezplačen seminar za naročnike Priprava letnega poročila za leto 2016 december 2016 29,90 EUR Naročilo
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Kako davčno in računovodsko zapreti družbo?
Inštitut za računovodstvo vabi na kratek seminar, na katerem boste dobili odgovor, kako pravilno računovodsko in davčno postopati v primeru zaprtja družbe, tako z vidika družbenika kot z vidika družbe ali druge pravne osebe, ki se zapira. Seminar bo v torek, 21. februarja na Brezovici pri Ljubljani, predavateljica je Kristinka Vukovič.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.