c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Maj 2016, številka 20 / letnik VIII.
 

Registrski računi se ukinjajo, in sicer najkasneje do 30. septembra 2016 za pravne osebe in do 1. januarja 2017 za fizične osebe. Ukinitev registrskih računov ureja 48. člen Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) s ciljem, da bi se zagotovil mednarodno primerljiv potek denarnega toka od izdajatelja do imetnika vrednostnega papirja. V osrednji rubriki odgovarjamo na pogosto zastavljeno vprašanje v zvezi z davčnim priznavanjem odhodkov za menedžerske preglede, v zakonodajnem delu pa izpostavljamo osnutek predloga Zakona o podpornem okolju za podjetništvo, ki je v javni obravnavi do vključno 25. maja. Vabljeni k branju današnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Banka Slovenije: Ukinitev registrskih računov
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Ali je odhodek za menedžerski pregled davčno priznani odhodek za namene DDPO?    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Vprašanje v zvezi z davčnim priznavanjem odhodkov za menedžerske preglede je še vedno aktualno, zato v nadaljevanju pojasnjujemo, kdaj je strošek menedžerskega pregleda davčno priznani odhodek za namene DDPO.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Avtorska pogodba z delodajalcem
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje v primeru osebe, ki je zaposlena v podjetju za polni delovni čas, prek avtorske pogodbe pa v prostem času opravlja dela s področja informatike. Ali se avtorsko delo obračuna kot dohodek iz delovnega razmerja (REK-1) ali gre za drug dohodek (REK-2)? Katere prispevke in kakšno davčno stopnjo je treba upoštevati? > Več…

Regres za letni dopust
Bliža se čas, ko morajo delodajalci delavcem izplačati regres za letni dopust, zato ne bo odveč nekaj pojasnil na pogosta vprašanja delodajalcev, ki pa jih v zakonu, ki ureja delovna razmerja, ne najdemo. > Več…

FURS: Sprememba dokumenta Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (Vprašanja in odgovori)
Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta - Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (1. izdaja) s pojasnili, med drugim glede pridobitve izpisa delovne dobe za opravljeno delo preko študentskega servisa. > Več...

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Odgovori v zvezi z obdavčitvijo dohodkov iz tujine
FURS je v želji po čim večji transparentnosti in obveščenosti zavezancev za vse tiste čezmejne delavce migrante, ki niso pridobili pojasnil Finančne uprave RS, javno objavljala odgovore na vprašanja njihovega sindikata. > Več…

Poročilo o stanju in gibanju davčnega dolga po stanju na dan 31. 12. 2015
Na 29. redni seji, 11. maja 2016 je Komisija za nadzor javnih financ obravnavala Poročilo o stanju in gibanju davčnega dolga po stanju na dan 31. 12. 2015, ki ga je predložila Vlada RS. Ministrstvo za finance na podlagi Zakona o davčnem postopku namreč dvakrat letno pripravlja poročilo o davčnem dolgu za Vlado, ta pa ga nato posreduje Državnemu zboru. > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
V novem predlogu zakona morda tudi omejitev dolgotrajne bolniške in čakalni dnevi za bolniško
Ministrstvo za zdravje bo jeseni predstavilo osnutek zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Predlogi še niso javni, delovna skupina, ki pripravlja zakon, pa preučuje tudi smotrnost omejitve dolgotrajne bolniške odsotnosti na eno leto, uvajanje čakalnih dni za bolniško in zasebno zavarovanje za odsotnosti. > Več...

Osnutek predloga Zakona o podpornem okolju za podjetništvo
MGRT je pripravilo osnutek predloga Zakona o podpornem okolju za podjetništvo, ki določa aktivnosti za spodbujanje podjetništva. Komentarje in pripombe zbirajo do vključno 25.5.2016. > Več...

Z zakonom o katastrskem dohodku do bolj pravične obdavčitve
Vladni ukrepi na področju kmetijstva so usmerjenji k ciljem ohranjanja in spodbujanja kmetijske dejavnosti, predvsem med mladimi. Z zakonom o ugotavljanju katastrskega dohodka, ki je v pripravi, pa vlada po besedah premiera Mira Cerarja cilja na enakopravno obravnavo in pravičnost obdavčitve. > Več...

Ureditev pogojev pokojninske dobe brez dokupa ni neustavna
Ustavno sodišče je sklenilo, da določbi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki določata pogoje pokojninske dobe brez dokupa, nista neustavni. V veljavi tako ostaja ureditev, po kateri se doba, pridobljena s prostovoljno vključitvijo v zavarovanje, ne šteje v pokojninsko dobo brez dokupa, ki je pogoj za pridobitev starostne pokojnine. > Več...

GZS vztraja pri svojih predlogih davčnih sprememb
Na Gospodarski zbornici Slovenije niso zadovoljni z doslej oblikovanim predlogom davčnih sprememb, o katerih se finančni minister Dušan Mramor usklajuje s širokim krogom deležnikov, zato so pripravili svojega. Prinesel bi večjo razbremenitev še širšemu krogu zaposlenih in pri njem bodo vztrajali, ključna pa je reforma javnega sektorja. > Več...

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Zakon o upravnih taksah (ZUT); veljavnost od: 21.5.2016 - sprememba
    • Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD); veljavnost od: 21.5.2016 - sprememba
    • Pomorski zakonik (PZ); veljavnost od: 24.5.2016 - sprememba
    • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR); veljavnost do: 11.4.2013, uporaba do: 23.5.2016 - prenehanje uporabe
    • Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP); veljavnost od: 24.5.2016 - sprememba
    • Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja; veljavnost od: 28.5.2016 - sprememba
    • Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi; veljavnost od: 14.5.2016

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 34 - 35
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Prvi učinki uvedbe davčnih blagajn
Učinki uvedbe davčnih blagajn so pozitivni in se kažejo tako v povečanju prijavljenega prometa, ki izhaja iz dobav blaga in storitev, kot tudi povečanju vplačil DDV in večjem številu prijav fizičnih oseb v zavarovanje. Finančna uprava je iz naslova davčnih blagajn v prvih treh mesecih letos po podatkih, zmanjšanih za stopnjo nominalne gospodarske rasti, prejel 13,7 milijona evrov ali 4,9 odstotka več neto vplačil DDV kot v enakem obdobju lani. > Več…

Krog družini prijaznih podjetij se povečuje
Krog družini prijaznih podjetij se vsako leto povečuje. V petek, 13. maja je namreč certifikate družini prijazno podjetje dobilo novih 21 podjetij in organizacij. Kot je ob podelitvi certifikatov v Ljubljani ocenila državna sekretarka Martina Vuk, je usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja tako odgovornost delodajalcev kot države. > Več...

Marca višje tako bruto kot neto plače
Marca so se bruto in neto plače povečale tako glede na februar kot na marec lani. Povprečna mesečna bruto plača se je na letni ravni realno okrepila za 3,3 odstotka, rast povprečne mesečne neto plače pa je bila glede na marec lani realno 3,1-odstotna, je sporočil državni statistični urad. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Znižanje zneska sofinanciranja
Ob ugotovitvi, da se stroški, na katerih temelji zahteva za izplačilo sredstev, ne nanašajo na naložbo, za katero so bila revidentki sredstva odobrena, je pravilno tudi stališče sodišča, da toženka pri odločanju o izplačilu sredstev ni mogla preko zahtevka, ki ga je revidentka pred tem postavila v vlogi za njihovo odobritev. To pomeni tudi, da revidentka sofinanciranja stroškov, ki niso bili del njene vloge za odobritev sredstev, brez odobritve pristojnega organa ne more uveljavljati.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2015
Finančna uprava obvešča davčne zavezance, ki imajo izkazan dolg v knjigovodski evidenci pri FURS in so upravičeni do vračila dohodnine na podlagi prejetih informativnih izračunov dohodnine za leto 2015 - 1. tranša, da bodo dne 23. 5. 2016, še pred nakazilom zneska za vračilo, izvedli pobote za vse neplačane obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 19. 5. 2016. Zato zavezance pozivajo, da svoje zapadle obveznosti poravnajo najkasneje do 20. 5. 2016. > Več…

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec marec 2016:   1.593,27€
 
- in neto plača:   1.033,95€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.575,81€
 
in neto plača za tromesečje:   1.024,07€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Aleš Avbreht
Plačljiv seminar Novosti ZJN-3 januar 2016 57,38 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Vse, kar morate vedeti o potnih stroških v zasebnem in javnem sektorju
Inštitut za računovodstvo vabi na seminar - Vse, kar morate vedeti o potnih stroških v zasebnem in javnem sektorju, na katerem boste izvedeli, ali izplačujete potne stroške v ustrezni višini z upoštevanjem tako delovnopravnega kot tudi davčnega vidika. Seminar bo izveden 25. maja 2016, na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). > Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.