c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Februar 2016, številka 08 / letnik VIII.
 

Bliža se čas priprave in oddaje obračunov davčnih obveznosti, zato v tedenski osrednji temi tokrat namenjamo prostor samostojnim podjetnikom, odvetnikom, notarjem in novinarjem ter njihovi pripravi obračuna davčnih obveznosti. Finančna uprava RS opozarja, da se 29. februarja izteka rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine od dobička iz kapitala, obresti in IFI. Vabljeni k branju današnjega tednika in ogledu novosti na portalu FinD-INFO, kjer izpostavljamo novost - SRS 2016 s ponazoritvami knjiženj in nove zbirke - Poročevalec DZ, Uradni list RS ter revizijska poročila Računskega sodišča RS.

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
AJPES: Aplikacija za predložitev zaključnih poročil za leto 2016 je na voljo
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Obračun davka od dohodka iz dejavnosti in izračun akontacije dohodnine za leto 2016    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Bliža se čas letnih obračunov davčnih obveznosti, zato v nadaljevanju pojasnjujemo, kako samostojni podjetniki, odvetniki, notarji in novinarji pripravijo obračun davka od dohodka iz dejavnosti za leto 2015.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
FURS: eKartica in urejanje knjigovodskega stanja zavezanca
Finančna uprava je objavila 2. izdajo dokumenta "Informacija o vpogledu v knjigovodsko kartico zavezanca preko sistema eDavki in urejanje knjigovodskega stanja". Do informacije dostopate preko spodnje povezave ali direktno preko Portala eDavki, kjer je objavljen dokument pod rubriko aktualno. > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Odbitek vstopnega DDV od osebnih in tovornih vozil
V mnenju Inštitut za računovodstvo pojasnjuje, kako je z odbitkom DDV pri operativnem lizingu za osebno vozilo in tovorno vozilo? > Več…

FURS: Zaposlovanje na črno (Vprašanja & Odgovori)
Finančna uprava v novi izdaji dokumenta - Zaposlovanje na črno (1. izdaja) pojasnjuje obveznosti delavca upokojenca pri opravljanju začasnega in občasnega dela upokojencev. >Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
OZS in ZDOPS odločno proti predlogu zakona o napotitvi delavcev na delo
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) sta na ministrstvo za delo danes naslovili pripombe na predlog zakona o napotitvi delavcev na delo, ki je v javni obravnavi. Kot so zapisali, bi ta pri podjetnikih in obrtnikih povzročil dodatno gospodarsko škodo in odpuščanja delavcev. > Več…

Predlog direktive glede spremembe obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja
Vlada Republike Slovenije je na zadnji redni seji sprejela Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčevanja. > Več…

Vlada za zvišanje taks v upravnih postopkih
Vlada je potrdila besedilo predloga novele zakona o upravnih taksah in ga poslala v obravnavo DZ. S predlagano novelo ZUT se natančneje urejajo posamezna področja zakona ter njegove priloge - taksne tarife. Zaradi široke uporabljivosti priloge-taksne tarife, se te v celoti nadomeščajo z novimi. Spremembe taksne tarife so v pretežni meri nastale zaradi sprememb drugih materialnih predpisov; na zadnjo spremembo ZUT je vplival Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), s katerim je bila dodana tarifna števila 37.a, ki se nanaša na zaračunavanje upravne takse za izdajanje potrdil o namenski rabi zemljišča. > Več…

Predlog nove prostorske in gradbene zakonodaje
Ministrstvo za okolje in prostor je sporočilo, da bodo predlog nove prostorske in gradbene zakonodaje pripravili do konca maja letos. Ta med drugim predvideva vodjo gradnje (natančna definicija slednjega je še stvar dogovora s strokovnjaki), ureja se postopek legalizacije črnih gradenj, samograditeljstvo pod določenimi pogoji ostaja. Občine, ki se med drugim zavzemajo za bolj enostavne in hitrejše postopke, so pripravile več pripomb. > Več…

MJU: Tudi za pomočnike direktorjev veljajo ista pravila o dodatkih
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju pravi, da njene določbe veljajo tudi za pomočnike direktorjev. Torej za pomočnike direktorjev veljajo ista pravila glede določanja plače, vključno z dodatki, tako kot za delovna mesta direktorjev, ravnateljev in tajnikov, na ministrstvu za javno upravo poudarjajo ob napovedi Onkološkega inštituta o ustavni presoji uredbe. > Več...

 
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Izteka rok za vložitev napovedi od obresti, dobička iz kapitala in IFI
29. februarja 2016 se izteče rok za vložitev naslednjih napovedi:
    • Napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2015,
    • Napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, doseženih v letu 2015,
    • Napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2015.

Če se napoved vlaga v papirnati obliki, jo je treba poslati na finančni urad, kjer ima davčni zavezanec prebivališče - seznam finančnih uradov s kontaktnimi podatki. Podrobnosti vseh treh napovedi so objavljene na spletni strani Finančne uprave RS. > Več...

Platforma za spletno reševanje sporov glede spletnih nakupov
Evropska komisija je predstavila spletno platformo, ki bo potrošnikom in trgovcem v Evropski uniji pomagala pri izvensodnem reševanju sporov v zvezi z domačimi in čezmejnimi spletnimi nakupi. Za spore s slovenskimi ponudniki platforma še ni na voljo, polna pokritost pa naj bi bila zagotovljena v prihodnjih mesecih, sporočajo iz komisije. > Več...

Letos ukinitev petih krajevnih uradov upravnih enot, od leta 2014 že 15
Letos se obeta ukinitev petih krajevnih uradov upravnih enot, kar pomeni, da bodo morali krajani upravne zadeve urejati na sedežih upravnih enot. Od leta 2014 je pristojni minister izdal soglasje za ukinitev 15 krajevnih uradov. Na ministrstvu za javno upravo so pojasnili, da so spremembe načina poslovanja upravnih enot stalnica. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Verodostojnost knjigovodskih listin
V zadevi UPRS sodba I U 2082/2014 je zmotno stališče tožnice, da bi organ ob ugotovljenih neskladnostih in pomanjkljivostih predloženih listin, moral izvesti postopek ocene davčne osnove. Na davčnem organu je v skladu z drugim odstavkom 76. člena ZDavP-2 breme dokazovanja neverodostojnosti knjigovodskih listin. Ugotovljena neverodostojnost knjigovodskih listin je podlaga za to, da se odhodek davčno ne prizna, in ne dejstvo, ki bi narekovalo ugotavljanje davčne osnove z oceno. Ko nastane dvom v resničnost poslovnih dogodkov, ki jih zavezanec dokazuje s knjigovodskimi listinami, je torej na zavezancu, da dokaže, da so se poslovni dogodki, ki naj bi jih listine izkazovale, tudi dejansko zgodili. Sodišče je izpodbijano odločbo spoznalo za pravilno in skladno z zakonom, zato je tožbo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1 kot neutemeljeno zavrnilo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Umik kontrol v prejetih e-računih
UJP obvešča, da bo v skladu s Pravilnikom o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila na prejetih e-računih umaknil kontrole na obvezne podatke po standardu e-SLOG in kontrole na dodatno obvezne podatke določene v 11. členu tega Pravilnika in jih bo ponovno vzpostavil 30. aprila 2016. > Več…

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 25.2.2016 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 29.2.2016 > AJPES: Poročila o prostovoljstvu: pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije
    • 29.2.2016 > FURS: Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala
    • 29.2.2016 > FURS: Napoved za odmero dohodnine iz naslova obresti
    • 29.2.2016 > FURS: Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve IFI

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   29
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec december 2015:   1.594,93€
 
- in neto plača:   1.035,58€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.606,55€
 
in neto plača za tromesečje:   1.041,76€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Brezplačen seminar za naročnike Računovodenje v letu 2016 (vpliv novele ZGD-1I in novih SRS 2016) januar 2016 36 EUR Naročilo
Aleš Avbreht
Plačljiv seminar Novosti ZJN-3 januar 2016 57,38 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Osnove verižnih poslov
Inštitut za računovodstvo vabi na kratek seminar Osnove verižnih poslov, ki bo 7.3.2016. Seminar je aktualen za vse, ki opravljate mednarodne transakcije v okviru verižnih dobav blaga in se pri tem srečate z vprašanjem, kje je potrebno plačati DDV in kako, ter ali se je tujemu davku moč izogniti. > Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.