c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
November 2015, številka 45 / letnik VII.
 

Davčna reforma naj bi bila sprejeta najkasneje do konca tega leta, tako bi spremembe začele veljati s 1. 1. 2016. Ministrstvo za finance je tako v javno razpravo poslalo osnutke treh davčnih zakonov, in sicer predlog sprememb Zakona o dohodnini (ZDoh-2R), novelo Zakona o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-2N) ter Zakon o posebni davčni obravnavi nagrajevanja uspešnosti delavcev (ZPDONUD). Medtem je gospodarstvo Vlado že pozvalo k umiku predlaganih davčnih ukrepov, ki po njihovem mnenju namesto razbremenitve, gospodarstvu prinašajo le nove davčne obremenitve. Nasvet, kaj se splača storiti še letos, če bo davčna reforma sprejeta, objavljamo v današnjem Središču. Prijetno branje današnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Še zadnji korak pred prihodom davčnih blagajn – pridobite si namensko digitalno potrdilo
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Podjetniki, investirajte še letos    
Vesna Bartolj Maver
   
Ministrstvo za finance je pretekli teden na svoji spletni strani objavilo predlog sprememb Zakona o dohodnini (ZDoh-2R) in novelo Zakona o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-2N), ki naj bi se po nujnem postopku sprejela najkasneje do konca tega leta, v veljavo pa naj bi spremembe stopile s 1. 1. 2016.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Odgovornost delodajalca za mobing
Ugotovljeno je bilo, da je ena od vodij nad svojo podrejeno izvajala mobing. Kdo odškodninsko odgovarja delavki - vodja ali podjetje? Ali moramo kot delodajalec ukrepati zoper vodjo in kakšni so ti ukrepi? > Več…

Sodišče EU: Kaj sestavlja minimalno plačo
V zadevi C-396/13 so na sodišču EU med drugim presojali o tem, kaj (katera denarna nadomestila) sestavlja(jo) minimalno plačo po direktivi 96/71. Iz člena 3(1) direktive nedvoumno izhaja, da se za vprašanja v zvezi z minimalno urno postavko uporablja pravo države članice, v katero so bili napoteni delavci, ne glede na to, katera zakonodaja se uporablja za delovno razmerje. Sodniki pa so v sodbi potrdili tudi pravico do prenosa delovnopravnih zahtevkov, če je tak prenos opredeljen v zakonodaji konkretne države članice. > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Kraj obdavčitve storitev organizacije sejma
Inštitut za računovodstvo v mnenju pojasnjuje, kako je z obdavčitvijo opravljene storitve v tujini. Podjetje se bo udeležilo sejma v Švici. Za vso organizacijo in ureditev prostora na sejmu bo poskrbela povezana družba iz Švice, ki jim je poslala račun za tretjino stroškov udeležbe na sejmu; račun je brez DDV. Podjetje bo račun knjižilo na stroške sejmov, pri tem jih zanima, ali je račun predmet davčnih knjig oziroma ali bi morali opraviti samoobdavčitev. > Več...

Predlaganje REK obrazcev po 1.1.2016
FURS je objavila pojasnila o REK obrazcih, s podatki za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in spremembah teh podatkov za obdobja od 1.1.2016 dalje. V zvezi z novostmi REK obrazcev, FURS organizira tudi brezplačno predavanje 15. decembra 2015, več o tem v rubriki Napovednik dogodkov. > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
DZ skozi predlog zakona glede plač javnih uslužbencev
DZ je po nujnem postopku včeraj opravil še razpravo o zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju. Gre za predlog zakona, ki sledi nedavno sklenjenemu dogovoru med vlado in sindikati javnega sektorja. Nekateri varčevalni ukrepi se z zakonom sproščajo, nekateri pa ostajajo. > Več...

Z novelo spremembe pri upravljanju večstanovanjskih stavb
Ministrstvo za okolje in prostor je v petek v javno obravnavo dalo predlog novele stanovanjskega zakona (SZ-1C), s katero želi izboljšati upravljanje večstanovanjskih stavb in inšpekcijski nadzor. Pripombe in predloge zbirajo do 30. novembra. > Več...

Vlada z novelo v prenovo poklicnega zavarovanja
Vlada je ta teden določila besedilo predloga novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, DZ pa bo predlagala njegovo obravnavo po skrajšanem postopku. S spremembami se predvsem prenavlja poklicno zavarovanje in ureja dvojni status upokojencev, ki bi želeli še delati. > Več...

Odbor za finance podprl ohranitev zvišanih stopenj DDV
Odbor DZ za finance in monetarno politiko je obravnaval proračunske dokumente za prihodnji dve leti, h katerim je vlada tokrat priložila tudi predlog novele zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1I), s katero se bo v krizi zvišani stopnji tega davka ohranilo kot trajen ukrep. V opoziciji so do namere vlade kritični. > Več...

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Veljati začel zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov
14. novembra je začel veljati Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Gre za sistemski zakon, s katerim naj bi se povečala pravna varnost potrošnikov in ponudnikov na trgu ter spodbudilo tovrstno reševanje sporov. Področje reševanja sporov se je popravilo še v šestih drugih zakonih, ki to urejajo na posebnih področjih. > Več...

Pregled predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS); veljavnost od: 14.11.2015
    • Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2); veljavnost od: 14.11.2015 - sprememba
    • Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS); veljavnost od: 14.11.2015 - sprememba
    • Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1); veljavnost od: 14.11.2015 - sprememba
    • Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1); veljavnost od: 14.11.2015 - sprememba
    • Energetski zakon (EZ-1); veljavnost od: 14.11.2015 - sprememba
    • Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3); veljavnost od: 14.11.2015 - sprememba
    • Zakon o upravnih taksah (ZUT); veljavnost od: 21.11.2015 - sprememba

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Na poziv k poravnavi dolgov se je odzvala tretjina dolžnikov
Na oktobra objavljeni poziv Finančne uprave RS "malim" davčnim dolžnikom k poravnavi obveznosti se je odzvala približno tretjina dolžnikov. Skupaj je 24.636 dolžnikov poravnalo več kot 900.000 evrov dolga. FURS pri ostalih zavezancih nadaljuje s postopki davčne izvršbe. > Več...

Gospodarstvo poziva k umiku predlagane davčne reforme
Pet zbornic in združenj s področja gospodarstva je predsednika vlade Mira Cerarja in finančnega ministra Dušana Mramorja pozvalo k umiku predlaganih davčnih ukrepov, ki po njihovem mnenju namesto razbremenitve gospodarstvu prinašajo le nove davčne obremenitve. Zahtevajo, da vlada do konca leta predlaga in sprejme novi sveženj ukrepov. > Več...

Plača za september nekoliko nižja od avgustovske
V Sloveniji je povprečna mesečna bruto plača za september znašala 1522,07 evra, neto pa 994,90 evra. Bruto plača se je v mesečni primerjavi nominalno zmanjšala za 0,2 odstotka, realno pa za 0,1 odstotka. Neto pa je bila v primerjavi z avgustom nominalno nižja za 0,1 odstotka, realno pa enaka kot avgusta. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Zmota pri vložitvi predloga za začetek stečajnega postopka
Višje sodišče je v zadevi VSL sklep Cst 395/2015 zavrnilo pritožbo dolžnika in potrdilo prvostopenjski sklep, s katerim je začelo postopek osebnega stečaja nad dolžnikom in imenovalo upravitelja. Dolžnik je v pritožbi navedel, da je predlagal začetek osebnega stečaja v zmoti in da ima res dolgove, vendar ne tako visoke, kot je to navedeno v izpodbijanem sklepu. Višje sodišče je v obrazložitvi svoje odločitve pojasnilo, da dolžnik svojih obveznosti že nekaj časa ni sposoben poravnati in že več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega trikratnik njegovih prejemkov, zato je sodišče prve stopnje pravilno ugotovilo, da je trajneje nelikviden (prva alineja 3. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP).

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Obvezni in prostovoljni pobot obveznosti
AJPES obvešča, da bo 26. novembra 2015 izvedla obvezni in prostovoljni večstranski pobot obveznosti med poslovnimi subjekti. > Več...

Oddaja podatkov VIRODIV.DAT za leto 2014
Na portalu eDavki je omogočena oddaja VIRODIV.DAT za leto 2014. Oddaja podatkov bo možna do 30.11.2015. > Več…

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec september 2015:   1.522,07€
 
- in neto plača:   994,90€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.529,43€
 
in neto plača za tromesečje:   998,59€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Vabimo k ogledu posnetka spletnega seminarja, v katerem smo odgovorili na ključna vprašanja v zvezi z davčnimi blagajnami.

NOVO! Razpisujemo spletni seminar INVENTURA z napotki za izvedbo popisa in praktičnimi primeri ter prikazi knjiženj na konkretnih poslovnih dogodkih iz prakse. Pojasnjen bo tudi vpliv inventurnih razlik na obdavčitev zavezanca. Vabljeni k prijavi - naročniki FinD-INFO imate zagotovljeno BREZPLAČNO UDELEŽBO!

 
Pretekli spletni seminarji
Natalija Kunstek
Brezplačen seminar Davčne blagajne november 2015 BREZPLAČNO Naročilo
Vesna Bartolj Maver
Brezplačen seminar za naročnike Inventura hitro in jedrnato 15.12.2015 14:00:00 25 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Predstavitev Predlaganje REK obrazcev po 1. 1. 2016
Finančna uprava bo v sodelovanju z ZPIZ pripravila brezplačno predstavitev novosti v zvezi s predlaganjem REK obrazcev po 1. 1. 2016. Predstavitev bo v torek, 15. decembra 2015 v Koloseju (BTC Ljubljana), Šmartinska c. 152, dvorana 6, med 9. in 13. uro. Na brezplačno predavanje se prijavite čim prej, ker je število mest omejeno > Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.