c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Oktober 2015, številka 42 / letnik VII.
 

V današnjem tedniku v osrednji temi pišemo o novem internem aktu, ki ga bodo morali izdelati in sprejeti davčni zavezanci, ki bodo uporabljali davčne blagajne. Primere vzorcev teh aktov je pripravila FURS in so na voljo na povezavi. Glede aktualne tematike obveznega davčnega potrjevanja računov razpisujemo tudi brezplačni spletni seminar - Davčne blagajne, ki bo v četrtek, 5. novembra 2015. Vljudno vabljeni k e-prijavi in prijetno branje današnjega tednika.

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Davčne blagajne: Vzorci internih aktov
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Nov interni akt    
Vesna Bartolj Maver
   
V skladu z novo sprejetim Zakonom o davčnem potrjevanju računov – ZDavPR in Pravilnikom o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov smo davčni zavezanci primorani k izdelavi in sprejetju čisto novega internega akta. Kako ga bomo imenovali, nam zakonodajalec ni predpisal.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Zakaj morajo enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo imeti knjigo sklepov?
Ne prav redko na točko VEM pride družbenik enoosebne družbe z namenom vložitve vloge za vpis v sodni register, ki na referentovo vprašanje, v kakšni obliki ima družba odprto knjigo sklepov, odgovori: kaj pa sploh je knjiga sklepov? Čemu je knjiga sklepov namenjena, kaj se vanjo vpisuje in zakaj jo enoosebne družbe pri nas morajo imeti, zato pojasnjujemo v nadaljevanju. > Več...

Odškodnina in popravilo/nadomestitev osnovnih sredstev
Inštitut za računovodstvo je posredoval mnenje v zvezi najemom delavnice v poslovni stavbi. Najemodajalec je fizična oseba in obenem solastnik podjetja. V letu 2014 je prišlo do požara, a je bil objekt po najemni pogodbi požarno zavarovan. Ali podjetje lahko za prejeto odškodnino namesto prikaza prihodkov zmanjša obseg vlaganj v najete poslovne prostore kot zmanjšanje vlaganj ali kot takojšnji popravek vrednosti vlaganj? > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Poklicno zavarovanje in ureditev dvojnega statusa upokojencev
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo predlog novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2B), ki se nanaša na poklicno zavarovanje in na ureditev dvojnega statusa upokojencev. V nadaljevanju objavljamo predstavitev kompromisnega predloga ureditve dvojnega statusa za vse vrste zavarovancev, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev in bi želeli prejemati pokojnino, hkrati pa nadaljevati z delom oz. dejavnostjo. > Več…

FURS: Zavezanec za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov
23. oktobra je FURS izdala podrobnejši opis v zvezi z opredelitvijo, kdo so zavezanci za davčno potrjevanje računov, določitvijo pogojev, ki jih morajo zavezanci izpolnjevati za obvezno uporabo ZDavPR ter določitvijo izjem iz obveznosti davčnega potrjevanja računov po ZDavPR. > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predlog spremembe definicije minimalne plače
Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide bo danes obravnaval sindikalni predlog spremembe definicije minimalne plače. Novelo zakona so s podpisi državljanov vložili sindikati, z njo pa predlagajo, da bi iz definicije minimalne plače izvzeli dodatke za nočno, nedeljsko in praznično delo. Predlaganim spremembam se obeta podpora. > Več...

Prenavlja se zakon o trošarinah
Na finančnem ministrstvu so pripravili predlog novega zakona o trošarinah, katerega cilj je posodobitev ter prenova in uskladitev določb z evropskimi direktivami. Zvišanje trošarin ni predvideno, se pa zavezancem obeta nekaj administrativnih razbremenitev. Med drugim se ukinja obveznost prijave opreme za kuhanje žganja. Predlog je v javni obravnavi, čas za pripombe pa je do 27. novembra. > Več…

Sodišče EU: Ob menjavi bitcoinov ni treba plačati DDV
Sodišče EU v Luksemburgu je danes razsodilo, da menjava običajnih valut za enote virtualne valute bitcoin in obratno ne zahteva plačila davka na dodano vrednost (DDV). Virtualno valuto gre namreč obravnavati tako kot preostale valute. > Več...

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
DZ sprejel prenovljen zakon o javnem naročanju
DZ je sprejel predlog novega zakona o javnem naročanju, ki v slovenski pravni red prenaša dve evropski direktivi ter tudi ugotovitve iz prakse. Glavna cilja, ki ju zasleduje, sta, da je poraba javnega denarja ekonomična in da so postopki oddaje javnih sredstev transparentni. > Več...

Podjetja v sporih zaradi nelojalne konkurence le še na sodišče
V petek, 24. oktobra je začela veljati novela > zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, s katero se ukinja upravno in prekrškovno varstvo glede dejanj nelojalne konkurence. Te spore bodo podjetja poslej reševala v civilnem postopku pred sodišči. > Več...

Eno leto časa za premislek o premoženju na registrskih računih
Začel je veljati zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih. Ta med drugim določa ukinitev registrskih računov pri KDD za pravne osebe do konca septembra prihodnje leto, za fizične osebe pa do začetka leta 2017. > Več...

Pregled predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1); veljavnost od: 23.10.2015
    • Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1); veljavnost od: 24.10.2015 - sprememba
    • Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor; veljavnost od: 24.10.2015 - sprememba

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Vlada ne soglaša z letošnjo izredno uskladitvijo pokojnin
Vlada na zadnji seji ni dala soglasja k sklepu sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) za izvedbo izredne uskladitve pokojnin v letu 2015. Vlada sicer razume pobudo sveta zavoda in ji načelno ne nasprotuje, a javnofinančno stanje v letu 2015 ne dopušča povečevanja odhodkov pokojninske blagajne. > Več...

V Sloveniji lani za 10,1 milijarde evrov tujih neposrednih naložb
V Sloveniji je bilo konec lanskega leta za 10,1 milijarde evrov tujih neposrednih naložb, kar je 13,9 odstotka več kot konec leta 2013, je razvidno iz statistične publikacije Banke Slovenije Neposredne naložbe 2014. Slovenske neposredne naložbe v tujini so konec leta 2014 znašale 5,3 milijarde evrov, kar je skoraj tri odstotke več kot leta 2013. > Več...

ECB ohranila ključno obrestno mero pri 0,05 odstotka
Evropska centralna banka (ECB) je prejšnji teden na zasedanju na Malti v skladu s pričakovanji ohranila ključno obrestno mero za območje evra na rekordno nizki ravni 0,05 odstotka. Nespremenjen ostaja tudi stimulativni program, je pa predsednik ECB Mario Draghi na novinarski konferenci napovedal pregled monetarne politike na decembrskem zasedanju. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Prednost pri poplačilu iz prodaje v izvršbi
Točka 3 prvega odstavka 197. člena ZIZ v delu, ki jo je razveljavilo Ustavno sodišče, odteguje v nepremičninski izvršbi hipotekarnim upnikom zneske v višini celotnih vsakokratnih neplačanih zakonitih preživnin, ki so zapadle v obdobju pred enim letom pred izdajo sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu. To pomeni, da celotno breme zaradi varovanja vrednot, za katere mora poskrbeti predvsem država, če posamezniki te skrbi ne zmorejo sami, prelaga prav na točno določene hipotekarne upnike. Nalaganje bremena poplačila vseh zapadlih preživninskih terjatev, med drugim brez vsake njihove časovne omejitve, pomeni zato nesorazmerno težak poseg v pravice hipotekarnih upnikov na posamezni nepremičnini. Izpodbijana ureditev lahko tako pripelje do tega, da se hipotekarni upnik ne bo mogel poplačati za svoje terjatve iz pravnega posla, pri čemer je praviloma dosegljivost kvalitetnega zavarovanja z nepremičnino glavni razlog, da je hipotekarni upnik sploh sklenil poslovno transakcijo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Davčne blagajne in novo pooblaščanje
Portal eDavkih je dopolnjen z novo rubriko Davčno potrjevanje računov, kjer je možno označiti pravice za oddajo novih zahtevkov digitalnega potrdila za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov. > Več…

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 31.10.2015 > FURS: Priglasitev predčasnega izstopa iz sistema obveznega vodenja knjig za kmečka gospodinjstva; oddaja na obrazcu Priloga 4 - v skladu z veljavnim Pravilnikom
    • 31.10.2015 > AJPES: Raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov - III. četrtletje 2015

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec avgust 2015:   1.524,44€
 
- in neto plača:   995,85€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.535,36€
 
in neto plača za tromesečje:   1.001,55€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Z vzpostavitvijo sistema davčnih blagajn bodo od 2.1.2016 blagajne zavezancev preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS, preko katerega bo potrebno vse račune, ki bodo plačani z gotovino, potrditi pri Finančni upravi RS.

Ker se je na davčne blagajne potrebno pripraviti in ker so globe visoke, vas vabimo na brezplačen spletni seminar, kjer bomo odgovorili na ključna vprašanja v zvezi z davčnimi blagajnami. Vabljeni!

Napovedani spletni seminarji
Natalija Kunstek
Brezplačen seminar Davčne blagajne 5.11.2015 13:00:00 BREZPLAČNO Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.