c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Junij 2015, številka 24 / letnik VII.
 

V tokratni številki tednika izpostavljamo predlog novele Zakona o davku o dohodku pravnih oseb namen katere je odprava dvojnega neobdavčevanja ob izvzemu dividend zaradi neskladij pri hibridnih posojilih ter preprečevanje zlorab direktive o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic. V središče danes postavljamo problematiko pridobivanja stranskega udeleženca v davčnem inšpekcijskem postopku zoper pravno osebo, ki na drugi strani davčnim zavezancem za dohodnino ne zagotavljajo učinkovitega pravnega varstva pred posegi v njihovo premoženjsko pravno sfero, podrobneje pa o tem pišemo v prispevku. Prijetno branje vam želimo!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
FURS: Dodatne aktivnosti na področju nadzora prispevkov za socialno varnost
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Problematika pridobivanja statusa stranskega udeleženca v davčnem inšpekcijskem postopku zoper pravno osebo    
Tamara Kek
   
V praksi redno prihaja do primerov, ko davčni inšpekcijski organ, ki opravlja davčni inšpekcijski nadzor nad pravilnostjo in pravočasnostjo obračunavanja in plačevanja davčnih obveznosti pri pravni osebi, ugotavlja tudi višino in pravno kvalifikacijo izplačil fizičnim osebam iz naslova dohodkov iz delovnega razmerja, na katero je v nadaljevanju oprta naknadna odmera dohodnine v postopkih obnove odmere dohodnine, ki se uvede zoper fizične osebe kot prejemnike izplačil.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Vodenje porabe potrošenega materiala
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje glede vodenja večjih zalog drobnega materiala, katerih nabavna cena materiala je od 1 do 2 evra na kos. Podjetje navaja, da se pri opravljanju storitve del materiala uniči, poškoduje, zato porabijo več materiala, kot ga nato dejansko zaračunajo. Zanima jih kakšno je pravilno vodenje zaloge takega materiala? > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Obračun dohodnine iz naslova dohodka iz zaposlitve v Sloveniji za fizične osebe, ki so rezidenti samo del leta
Večina fizični oseb, ki se odločajo za odhod v tujino zaradi zaposlitve in si v Sloveniji uredijo nerezidentski status za davčne namene, postanejo nerezidenti Slovenije med letom. To pomeni, da so del leta rezidenti Slovenije in so, za dohodek prejet v obdobju rezidentstva, zavezani k plačilu davka po načelu svetovnega dohodka. Ker niso rezidenti celo leto, je njihov dohodek obdavčen sorazmerno glede na dobo rezidentstva. Kaj to pomeni, pojasnjujemo v nadaljevanju. > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predlog sprememb ZDDPO-2
Ministrstvo za finance je objavilo predlog novele Zakona o davku o dohodku pravnih oseb, namen katerega je odprava dvojnega neobdavčevanja ob izvzemu dividend zaradi neskladij pri hibridnih posojilih ter preprečevanje zlorab direktive o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic in vključitev učinkov ponovnih meritev čistih obveznosti za pozaposlitvene zaslužke zaposlencev v davčno osnovo. Predlog zakona ZDDPO-2 bo v javni razpravi do 24. junija 2015. > Več...

Potrjena deregulacija poklicev v trgovini
DZ je sprejel novelo zakona o trgovini, ki odpravlja izobrazbene pogoje za opravljanje poklicev trgovskega poslovodje in prodajalca. Zdaj mora imeti prodajalec končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo, trgovski poslovodja pa najmanj srednjo strokovno izobrazbo. Z uveljavitvijo novelo zakona se bo te pogoje črtalo. Ko bo novela zakona o trgovini uveljavljena, bo kot minimalna stopnja izobrazbe za prodajalca in poslovodjo predpisana četrta oz. peta stopnja po katerikoli smeri. Novela bo začela veljati 15 dni po objavi v Uradnem listu. > Več…

Enotno dovoljenje za delo tujih delavcev pri nas
Nov zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT), ki bo 1. septembra nadomestil veljavni zakon o zaposlovanju in delu tujcev, pomembno dviguje raven zaščite tujih delavcev pri nas. Uvaja enotno dovoljenje za prebivanje in delo in se bo izdajalo v obliki izkaznice na upravnih enotah. Medtem se sezonsko delo ureja posebej. To dovoljenje bo zavod za zaposlovanje izdajal delodajalcem, in sicer za čas do treh mesecev, tujci pa pri tem ne bodo več potrebovali dovoljenja za prebivanje. > Več...

Podaljšanje omejitev zaposlovanja hrvaških delavcev v Sloveniji
Odbor DZ za delo je podprl predlog zakona o podaljšanju prehodnega obdobja na področju prostega gibanja hrvaških državljanov in njihovih družinskih članov za tri leta do 1. julija 2018. Temeljni razlog za pripravo predloga zakona je zaščita slovenskega trga dela pred prostim zaposlovanjem in delom državljanov Republike Hrvaške po vstopu Hrvaške v EU, ne glede na to, da napovedi za prihodnje obdobje nakazujejo pozitiven trend gospodarske rasti in zaposlenosti. V razpravi je bilo slišati predvsem pomisleke glede diskriminacije hrvaških delavcev v razmerju do drugih tujcev, nekatere pa skrbi tudi zunanjepolitični vidik tega ukrepa. > Več...

Sindikati in delodajalci v lesni industriji podpisali novo kolektivno pogodbo
Sindikati in delodajalci so v Ljubljani prejšnji teden podpisali novo kolektivno pogodbo za dejavnost lesne industrije. Kot so zapisali v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), sklenitev nove pogodbe predstavlja "prispevek k prepotrebni zagotovitvi stabilnosti lesne industrije v Sloveniji ter k spoštovanju pravic zaposlenih". > Več...

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
V veljavi so merila za določitev pomembne banke
Sklep o merilih za določitev pomembne banke določa podrobnejša merila za določitev po-membne banke v zvezi z uveljavljanjem zahtev, ki jih za pomembne banke določa ZBan-2 in Uredba (EU) št. 575/2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012. Merila za določitev pomembne banke so opredeljena na podlagi dejavnikov iz tretjega odstavka 7. člena ZBan-2 in določena v 3. členu tega sklepa. Banka Slovenije z odločbo ugotovi izpolnjevanje teh meril in banko opredeli kot pomembno. Sklep je začel veljati 13. junija 2015.

Register upravljavcev AIS
13. junija je začel veljati sklep o vpisu v register upravljavcev alternativnih investicijskih skladov, ki določa podrobnejšo obliko zahteve za vpis in podrobnejše vsebine podatkov iz 1. do 4. točke drugega odstavka 40. člena Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov. Upravljalec vloži zahtevo na obrazcu iz priloge k temu sklepu, objavljenem na spletni strani ATVP.

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Vlada danes o povprečninah za občine in plačnem sistemu za javne uslužbence
Vlada bo obravnavala ukrepe za znižanje stroškov občin. Ker ti ne dosegajo za dogovorjenih 22,8 milijona evrov učinkov, bo minister Boris Koprivnikar predlagal, da se povprečnina v drugem polletju v primerjavi z dogovorjeno zviša na okoli 514 evrov. Predstavil bo še analizo plačnega sistema za javne uslužbence in izhodišča za pogovor s sindikati. > Več...

Povprečna plača aprila na mesečni ravni malenkost nižja
Povprečna mesečna neto plača za april je znašala 1005,52 evra, kar je v primerjavi z marcem nominalno za 0,3 odstotka, realno pa za 0,4 odstotka manj. Povprečna mesečna bruto plača je znašala 1543,95 evra. Glede na marec je bila nominalno nižja za 0,4 odstotka, realno pa za 0,5 odstotka, kažejo danes objavljeni podatki statističnega urada. > Več...

Po uvedbi sprememb študentski servisi beležijo upad študentskega dela
Po dobrih štirih mesecih od uvedbe sprememb na področju študentskega dela študentski servisi povsod po Sloveniji beležijo upad obsega dela. Zaradi plačevanja prispevkov za invalidsko in pokojninsko zavarovanje je namreč študentsko delo postalo predrago tako za delodajalce kot študente, opozarjajo. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Izločitvena pravica na terjatvah
Prvostopenjsko sodišče je v sporu, glede obstoja izločitvene pravice tožeče stranke v stečaju tožene stranke, zavrnilo oba zahtevka tožeče stranke. Presodilo je namreč, da tožeča stranka nima izločitvene pravice, kar je utemeljilo z 22. členom ZFPPIPP. Zoper odločbo se je tožeča stranka pritožila, vendar je višje sodišče pritožbo zavrnilo (VSL sodba I Cpg 596/2015). V obrazložitvi je pojasnilo, da pri terjatvah ni nevarnosti, da bi lahko zaradi posesti, ali pa zaradi nepravilnega vpisa v zemljiško knjigo, prišlo do izgube terjatve. Tudi dobroverna pridobitev terjatve praviloma ni mogoča. Za obstoj izločitvene pravice na terjatvah torej ni potrebe, in zato izločitvene pravice na terjatvah ZFPPIPP ne predvideva. Izločitveno pravico ima zato lahko le lastnik stvari.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Dopolnjena portal UJPeRačun in spletna aplikacija UJPnet
UJP je dopolnil spletni portal UJPeRačun, ki omogoča pošiljanje e-računov za tuje pravne osebe s tujimi davčnimi številkami, Dopolnjena je tudi spletna aplikacija UJPnet, ki vzpostavlja obveščanje o zavrnjenih e-računih na e-naslove uporabnikov. > Več…

Obvezni in prostovoljni pobot obveznosti
AJPES obvešča, da bo jutri, 18. junija 2015 izvedla obvezni in prostovoljni večstranski pobot obveznosti med poslovnimi subjekti. > Več…

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec marec:   1.543,95€
 
- in neto plača:   1.005,52€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.536,79€
 
in neto plača za tromesečje:   1.001,19€
 
Minimalna plača:   790,73€
 
Zajamčena plača:   237,73€
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Vabimo vas k ogledu zadnjih izvedenih spletnih seminarjev na portalu FinD-INFO. Tokrat opozarjamo na spletni seminar - Pregledovanje in ocenjevanje ponudb po noveli ZJN-2E, v katerem je predavateljica mag. Maja Potočnik, predstavila bistvene spremembe pri vprašanju formalne nepopolnosti ponudb in praktično obravnavo primerov, zaradi katerih mora biti ponudba izločena.

 
Pretekli spletni seminarji
mag. Maja Potočnik
Plačljiv seminar Pregledovanje in ocenjevanje ponudb po noveli ZJN-2E marec 2015 36 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.