c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
November 2014, številka 44 / letnik VI.
 

Spoštovani obiskovalci davčno-računovodskega portala!

V današnjem tedniku vas seznanjamo s predlogi pravilnikov o obrazcih za odmero dohodnine, ki jih je objavilo Ministrstvo za finance, potrditvijo podaljšanja najvišjega razreda pri dohodnini še za leto dni in predlogom novele zakona o izvrševanju proračuna za leti 2014 in 2015. V središče tokrat postavljamo komentar odločbe ustavnega sodišča, ki je do končne odločitve zadržalo izvrševanje členov od 15.a do 15.t Zakona o finančnih zavarovanjih (ZFZ). Med strokovnimi članki ponujamo v branje primer prevrednotenja nepremičnine in novo določitev amortizacijske stopnje ter obrazložitev sprememb novele ZDavP-2, s poudarkom na gotovinskem poslovanju, obračunavanju davkov in glob. Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Zakonodajne novosti
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Pomembnejše novice iz EU
› Rubrika V središču
› Izbor iz arhiva prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Odbor potrdil podaljšanje najvišjega razreda pri dohodnini
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Amortizacija od prevrednotene nepremičnine
Podjetje je po cenitvi zmanjšalo knjigovodsko vrednost nepremičnine. Za prihodnji obračun amortizacije mora podjetje ugotoviti novo amortizacijsko stopnjo, ki bo ustrezala ocenjeni, torej pričakovani dobi koristnosti.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Spremembe postopkov pri obračunavanju davkov in glob za davčne prekrške
Novela ZDavP-2H prinaša obvezno poročanje finančnih organizacij in vezano knjigo računov, ki se uvajata zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri nadzoru davčnih zavezancev na področju poslovanja z gotovino. Novela omejuje tudi davčno izvršbo in določa način obračunavanja akontacije dohodnine od osebnega dopolnilnega dela, spreminja pa tudi globe za davčne prekrške.

 
 
 
     

 

ZAKONODAJNE NOVOSTI

ZAKONODAJNE NOVOSTI

     
 
Informativni izračun dohodnine in napovedi za odmero dohodnine
Ministrstvo za finance je objavilo predlog Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine. Predlog pravilnika določa novi prilogi, in sicer Prilogo 1 - informativni izračun dohodnine za posamezno leto in Prilogo 2 - napoved za odmero dohodnine za posamezno leto.

Pravilnik se prvič uporabil za odmero dohodnine za leto 2014.

Dostava podatkov za odmero dohodnine od drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
Ministrstvo za finance je prav tako objavilo predlog pravilnika, ki določa vrsto, obliko in način dajanja podatkov za odmero dohodnine od drugih dohodkov iz 70. člena Zakona o dohodnini. Zavezanci za dajanje podatkov, določeni v petem odstavku 340. člena Zakona o davčnem postopku, dostavijo podatke v obliki in na način, določen v Prilogi 1, oz. zavezanci za dajanje podatkov, določeni v šestem odstavku 340. člena ZDavP-2, pa dostavijo podatke v obliki in na način, določen v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem
Objavljen tudi predlog Pravilnika o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi ugotavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja. Predlog pravilnika določa obvezne podatke, ki jih davčni zavezanec predloži na obrazcu iz Priloge 1 in v skladu z navodilom za izpolnjevanje iz Priloge 2.

Ta pravilnik bo začel veljati 1. januarja 2015.

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Odbor za finance potrdil novelo zakona o izvrševanju proračuna
Odbor DZ za finance in monetarno politiko je za sprejem na plenarni seji pripravil predlog novele zakona o izvrševanju proračuna za leti 2014 in 2015, ki spremlja pred tem obravnavani predlog rebalansa letošnjega proračuna. Opozicija zahteva zmanjšanje zadolževanja. > Več...

Ustavno sodišče se glede novele zakona o bančništvu obrača na Sodišče EU
Ustavno sodišče se bo v postopku ustavne presoje zakona o bančništvu in novele omenjenega zakona, ki je bila ena od podlag za razlastitev imetnikov podrejenih obveznic in delnic podržavljenih bank, z več vprašanji obrnilo na Sodišče EU v Luksemburgu. Do odločitve Sodišča EU bo ustavno sodišče postopek za oceno ustavnosti prekinilo. > Več...

V OZS bi preverili finančno upravičenost davčnih blagajn
Davčne blagajne ne bodo rešile problema sive ekonomije, so na strokovnem srečanju gostincev v Portorožu opozorili v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). Na zadnjem sestanku na ministrstvu za finance so predstavniki OZS ponovno opozorili, da se pred dokončno odločitvijo o uvedbi davčnih blagajn preveri njihovo finančno upravičenost. > Več...

Zavod za zaposlovanje vzpostavil nov portal za delodajalce
Zavod RS za zaposlovanje nadaljuje z ukrepi za približevanje uporabnikom. Na svojih spletnih straneh je zdaj vzpostavil nov portal za delodajalce, na katerem so jim na enem mestu na voljo vse storitve zavoda. Že konec oktobra je sicer dosedanje storitve zavoda prek spletnih strani uporabljalo 46.738 delodajalcev. > Več...

Upokojenim obrtnikom naj bi prehodno obdobje za uskladitev statusa podaljšali do konca leta 2015
Vprašanje prehodnega obdobja za uskladitev statusa zavarovanca za nekatere skupine upokojenih samostojnih podjetnikov, ki je bilo aktualno že v enakem obdobju lani, se je letos ponovilo. Po lanskoletnem podaljšanju prehodnega obdobja za uskladitev statusa za eno leto je v medresorskem usklajevanju osnutek predloga za vnovično enoletno podaljšanje. > Več...

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
EU brez proračunskega dogovora, sedaj nov predlog
Članice EU in Evropski parlament so se ponoči po maratonskih pogajanjih razšli brez dogovora o rebalansih letošnjega proračuna in o proračunu za prihodnje leto. Zataknilo se je pri reševanju problema snežne kepe neplačanih računov članicam iz evropske blagajne. Evropska komisija mora sedaj pripraviti nov predlog. > Več...

Območje evra v septembru z zunanjetrgovinskim presežkom
Območje evra je v trgovini s preostalim svetom septembra zabeležilo 18,5 milijarde evrov presežka, potem ko je ta septembra lani znašal 10,8 milijarde evrov, je v današnji prvi oceni sporočil evropski statistični urad Eurostat. Sezonsko prilagojeni izvoz se je v devetem mesecu na mesečni ravni okrepil za 4,2 odstotka, uvoz pa za tri odstotke. > Več...

ECB bi lahko odkupovala državne obveznice
Evropska centralna banka (ECB), kot kaže, vse bolj razmišlja o obsežnem programu odkupovanja državnih obveznic, poimenovanem kvantitativno sproščanje. Prvi mož osrednje denarne ustanove v območju evra Mario Draghi je danes pojasnil, da v luči ukrepov za spodbujanja evrskega gospodarstva preučujejo tudi možnost odkupovanja državnih obveznic. > Več...

     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Zadržanje izvrševanja 15.a do 15.t člena Zakona o finančnih zavarovanjih    
Nika Hudej
   
Ustavno sodišče je z odločbo U-I-196/14-12 do končne odločitve zadržalo izvrševanje 15.a do 15.t člena Zakona o finančnih zavarovanjih (ZFZ), ki urejajo možnost notarske prodaje nepremičnine, ki je dana v zavarovanje terjatve z notarsko hipoteko.
   
     
   
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Vračilo preveč izplačane plače
Sodišče prve stopnje je razsodilo, da je toženka dolžna vrniti tožeči stranki znesek 889,54 evrov neto in zavrnilo presežni del tožbenega zahtevka v višini 736,38 evrov. Tožeča stranka se je zoper sodbo pritožila in predlagala spremembo sodbe z ugoditvijo celotnemu zahtevku ter poudarila, da je toženka prejela preveč izplačano delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v bruto znesku in ne v neto znesku. Pritožbeno sodišče je zavrnilo pritožbo in potrdilo prvostopenjsko sodbo (VDSS sodba Pdp 511/2014), saj je tožeča stranka neutemeljeno uveljavljala, da je tožena stranka prejela preveč izplačano delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v bruto in ne v neto znesku. Po ustaljeni sodni praksi pojem plača pomeni bruto plača. V konkretnem primeru pa je treba upoštevati, da je bila delovna uspešnost toženi stranki izplačana v neto in ne v bruto znesku. Delodajalec je po zakonu dolžan odvesti prispevke in akontacijo dohodnine neposredno pristojnim institucijam, ne pa jih izplačati delavcu. Ker tožena stranka ni prejela bruto zneskov, katerih vrnitev zahteva tožeča stranka, temveč le neto znesek, je odločitev sodišča prve stopnje pravilna.

     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Vzpostavljen sistem za prijavo v posebno ureditev DDV
Na portalu eDavki se lahko davčni zavezanci od 10. novembra dalje prijavijo v posebno ureditev "vse na enem mestu" za opravljanje telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev opravljenih osebam, ki niso davčni zavezanci. > Več…

Obvezni (in prostovoljni) pobot obveznosti
AJPES obvešča, da bo 21. novembra 2014 izvedel obvezni (in prostovoljni) večstranski pobot obveznosti med poslovnimi subjekti. > Več…

     

 

NOVI ZAKONI

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     

Povprečna mesečna bruto plača za september znaša:

 

1519,32€

 

Povprečna mesečna neto plača znaša:

 

994,31€

 

Mesečna vinjeta za drugi cestninski razred B

 

60,00€

 

Tedenska vinjeta za drugi cestninski razred B

 

30,00€

 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

PRIJAVO ODDAJTE ČIMPREJ, ŠTEVILO MEST JE OMEJENO!
Napovedani spletni seminarji
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar za naročnike Predlog spremembe ZGD-1 zaradi nove računovodske direktive 27.11.2014 13:00:00 BREZPLAČNO Naročilo
mag. Nataša Belopavlovič
Plačljiv seminar Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi 4.12.2014 13:00:00 30 EUR Naročilo
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Konsolidacija – preprosto, razumljivo in praktično
Inštitut za računovodstvo vabi na seminar Konsolidacija, ki bo 28. novembra 2014, na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). > Več…

     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Ste seznanjeni z veljavnim besedilom Zakona o bančništvu (ZBan-1) in njegovo novelo (ZBan-1L)?
Zakon o bančništvu je bil objavljen leta 2006 in je do danes doživel 14 sprememb. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v FinD-INFO v čistopisu ZBan-1. V časovni lestvici vam je na voljo tudi vseh 15 verzij čistopisa besedila od prve objave dalje. Zakon pa je omenjen tudi med 50 nasveti ali članki na portalu FinD-INFO.

Ustavno sodišče se bo v postopku ustavne presoje Zakona o bančništvu (ZBan-1) in novele (ZBan-1L), z več vprašanji obrnilo na Sodišče EU v Luksemburgu. Do odločitve Sodišča EU bo ustavno sodišče postopek za oceno ustavnosti prekinilo.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.