c S
Varstvo konkurence v postopkih javnega naročanja
mag. Matjaž Kovač
mag. Matjaž Kovač 02.04.2020 ob 14:00 - že izveden

Zagotavljanje konkurence v postopkih javnih naročil ne poudarja le racionalne porabe naročnikovih sredstev, temveč ima vrsto pozitivnih učinkov: prihranek pri izdatkih, konkurenčni učinek, ki sili domača podjetja k znižanju cen v konkurenci s tujimi podjetji, učinek prestrukturiranja ponudnikov, prihranke za zasebne kupce in krepitev medsebojne konkurenčne sposobnosti.

Slušatelji bodo na spletnem seminarju pridobili vpogled v zakonske osnove varovanja konkurence in povezave le teh s pravili oddaje javnih naročil. Predstavljeni bodo problemi, ki se navezujejo na varovanje konkurence v postopkih javnega naročanja tako pri naročniku kot tudi pri ponudnikih tako da bodo slušatelji lahko dobili natančne odgovore na zelo specifična vprašanja pri oddaji javnih naročil, ki se vežejo na varovanje konkurence.

VAROVANJE KONKURENCE V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA PRI NAROČNIKU 

 • Odločanje o izvedbi postopka JN
 • Upoštevanje načel javnega naročanja (načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, sorazmernosti, gospodarnosti..itd)
 • Konkurenčni postopki oddaje javnega naročila
 • Oblikovanje pogojev in meril v razpisni dokumentaciji
 • Varovanje konkurence v primeru dopolnjevanja ponudb
 • Varovanje konkurence in poslovna skrivnost pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika
 • Vloga naročnika in konkurenčno pravna vprašanja v postopkih javnega naročanja

 

VAROVANJE KONKURENCE V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA PRI PONUDNIKU  

 • Kako naročnik prepozna omejevalna ravnanja v postopkih oddaje javnih naročil
 • Kdaj po ZJN-3 izločiti ponudnika zaradi pravil varstva konkurence
 • Skupna ponudba – konzorcijsko sodelovanje
 • Ponudniki in podizvajalci
 • Nastopanje podjetij v več ponudbah
 • Kdaj gre za zlorabo prevladujočega položaja?
 • Pristojnosti Državne revizijske komisije in Agencije za varstvo konkurence
 • Vloga ponudnika in konkurenčno pravna vprašanja v postopkih javnega naročanja

 

Komu je namenjen:

Spletni seminar je namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskih javnim službam, koncesionarjem, vsem ponudnikom, ki kot aktivni subjekti vstopajo v pravna razmerja na področju javnih naročil, svetovalcem na področju javne uprave in javnih naročil ter študentom, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja z problemi javnega naročanja.

 


Vabljeni! 


 INFORMACIJE

 • spletni seminar je za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO (ne velja za Standardni paket) BREZPLAČEN,
 • cena za nenaročnike je 59,90 EUR + DDV,
 • med spletnim seminarjem boste lahko pošiljali dodatna vprašanja na javni tabli. Vse odgovore boste prejeli naknadno v pisni obliki,
 • med in tudi po končanem spletnem seminarju, boste imeli dostop do vseh gradiv, ki se tičejo tematike posameznega spletnega seminarja,
 • po spletnem seminarju vam bo na našem portalu na voljo še njegov videoposnetek,
 • dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01 438 01 80


 POSLUŠANJE SPLETNEGA SEMINARJA

Za uspešno sodelovanje na spletnih seminarjih potrebujete:

 • računalnik z 2 GHz dual-core procesorjem (priporočamo 4-core), 2 GB RAM (priporočamo 4 GB),
 • operacijski sistem Windows 8, Windows 10 ali Mac OS X 10.13 oz. novejši, Linux, Chrome OS,
 • najnovejše verzije brskalnikov Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera,
 • zvočnike ali slušalke,
 • povezavo do interneta (priporočamo povezavo s kablom).