c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
Marec 2023, številka 09 / letnik XV.
 
DZ je prejšnji teden sprejel novelo Zakona o davčnem potrjevanju računov, s katero se nekaj več kot leto dni po ukinitvi vnovič uvaja obveznost izročanja računa kupcu. Znesek globe za kupca, ki računa ne bi prevzel, je določen pri 40 evrov.

V današnjem tedniku v osrednji temi objavljamo članek Približuje se 31. marec - rok za predložitev letnih poročil, v katerem izpostavljamo podrobnosti oddaje letnih poročil, ki morajo biti izdelana v skladu s SRS.

FURS sporoča, da je v Pravilniku o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev, na novo določena vsebina in oblika REK-O obrazca z uvedbo polja A054, ki se začne uporabljati 1. aprila. V zadnjem tednu so izdali tudi nekaj sprememb v pojasnilih, med drugim Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb, Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja, Davki za začetnike - fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, Gorivo za kmetijstvo in Navodila za izpolnjevanje REK-O obrazca (velja od 1. 1. 2023). Ostale spremembe najdete v zbirki Pojasnila FURS.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjem tednu so bili: Davčni vidik napotenega avstrijskega delavca v Sloveniji, Izračun urne postavke do minimalne plače, Enaka obravnava delovnih migrantov, Omejitve dela ponoči in Zahteve po poročanju kriptoimetja.

Vabimo vas k prijavi na spletne seminarje v marcu: Letni dopust in regres (16. marec 2023) s Tanjo Bohl, Vrednotenje zalog v proizvodnih in trgovskih podjetjih - računovodski in davčni vidik (22. marec 2023) z dr. Lidijo Robnik ter Varstvo osebnih podatkov in novosti ZVOP-2 za računovodje (30. marec 2023) z Lucijo Uršič. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled spletnih seminarjev vključen v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Ukrepi za omilitev draginje
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Približuje se 31. marec - rok za predložitev letnih poročil    
mag. Mojca Kunšek
   
V skladu s 54. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) morajo družbe in podjetniki voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) ali Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Na podlagi tako zaključenih poslovnih knjig je treba za vsako poslovno leto v treh mesecih po koncu tega poslovnega leta sestaviti letno poročilo. Letos je torej zadnji dan za predložitev letnega poročila petek 31. marec 2023.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Omejitve dela ponoči
Na podlagi prvega odstavka 150. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je določeno, da se kot nočno delo šteje delo v času med 23. in šesto uro naslednjega dne. Če je z razporeditvijo delovnega časa določena nočna delovna izmena, se šteje za nočno delo osem nepretrganih ur v času med 22. in sedmo uro naslednjega dne.

>> Izračun urne postavke do minimalne plače
Delavec prejema osnovno plačo 900 evrov in ne dosega minimalne plače. Zanima nas, ali se mu za osnovo za izračun dodatka za nadurno delo vzame osnovna plača (urna postavka) in kakšen je potem izračun urne postavke minimalne plače?

>> Spletni seminar: Minimalna plača v letu 2023
Včeraj smo izvedli spletni seminar o minimalni plači, kjer smo med drugim pojasnili, ali so delavci, zaposleni za krajši delovni čas, upravičeni do izplačila v višini minimalne plače. Pojasnili smo tudi ali se vsi dodatki izvzemajo iz minimalne plače in ali je treba zaradi dviga minimalne plače skleniti aneks k pogodbi o zaposlitvi. Vabimo vas k ogledu posnetka.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Zahteve po poročanju kriptoimetja
Digitalna sredstva, ki temeljijo na kriptografiji, nam ponujajo novo perspektivo tehnološko vodenih trgov, kar lahko povzroči prelom v konvencionalnih tržnih strategijah, dolgoletnih poslovnih praksah in uveljavljenih regulativnih vidikih - vse to v korist potrošnikov in širše makroekonomske učinkovitosti.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Davčni vidik napotenega avstrijskega delavca v Sloveniji
Zaposleni iz podjetja A (mati) s sedežem v Avstriji opravlja začasno delo tudi v podjetju B (hčer) tri dni tedensko. V času opravljanja dela v podjetju B zaposleni koristi nočitve v gostišču v Sloveniji, ki jih plača podjetje B. Podjetje A za opravljeno delo mesečno izstavi račun podjetju B.

>> DDV obravnava oddaje nepremičnine v najem fizični osebi
Pravna oseba daje fizični osebi v najem nepremičnino z opremo, ki je stara več kot 5 let. Zanima nas, ali lahko v najemni pogodbi to obravnavamo kot najemnino z neodbitni obratovalni stroški in v okviru oproščene dejavnosti. Ali se to lahko šteje kot najem po načelu enotne dobave?

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Vročanje računov kupcem znova obvezno, nabor izvajalcev odvoza vozil razširjen
DZ je sprejel novelo Zakona o davčnem potrjevanju računov, s katero se nekaj več kot leto dni po ukinitvi vnovič uvaja obveznost izročanja računa kupcu. Razširil je nabor izvajalcev odvoza pokvarjenih vozil z avtocest.

>> Veljati je začel zakon o zaščiti žvižgačev, v kazenskem zakoniku nekaj sprememb
Začel je veljati Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), ki ureja varstvo žvižgačev v delovnem okolju tako v javnem kot zasebnem sektorju. Veljati je začela tudi novela kazenskega zakonika, ki uvaja "zločin iz sovraštva" kot oteževalno okoliščino pri odmeri kazni.

>> Pravilnik o poklicnih boleznih bo veljal od maja
V Uradnem listu št. 25/2023 je bil objavljen Pravilnik o poklicnih boleznih, ki bo začel veljati 25. februarja, uporabljati pa se bo začel 1. maja.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
23. februar 2023 Pravilnik o merilih za določitev višine dodatka COVID-19 za neposredno delo z obolelimi za COVID-19 
 
25. februar 2023 Pravilnik o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila 
 
25. februar 2023 Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji 
 
25. februar 2023 Uredba o samozaposlenih v kulturi 
 
25. februar 2023 Uredba o nadomestilu za kritje posrednih stroškov zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov v korist določenih sektorjev ali delov sektorjev, ki so izpostavljeni tveganju premestitve emisije CO2 
 
25. februar 2023 Pravilnik o poklicnih boleznih 
 
28. februar 2023 Uredba o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo 
 
1. marec 2023 Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva (KPdg) 
 
9. marec 2023 Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma 
 
11. marec 2023 Pravilnik o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike 
 
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 23 - 27/2023
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Letna stopnja inflacije februarja padla na 9,3 odstotka
Letna stopnja inflacije se je februarja znižala z januarskih 10 odstotkov na 9,3 odstotka, na mesečni ravni pa je bila rast cen 0,7-odstotna. Na letni ravni so na inflacijo najbolj vplivale cene hrane, na mesečni pa cene počitniških paketov.

 
 
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Inflacija v februarju 2023  
 
- na mesečni ravni:   0,7 %
 
- na letni ravni:   9,3 %
 
 
 
TOM v marcu 2023  
 
- na mesečni ravni:   0,8 %
 
- na letni ravni:   9,84 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   28
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec december 2022:   2.159,40 €
 
in neto plača:   1.419,56 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   2.142,73 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.405,68 €
 
Minimalna bruto plača od 1. 1. 2023:   1.203,36 €
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
Tanja Bohl
Letni dopust in regres 16. 03. 2023 10:00:00 199,90€ Naročilo
doc. dr. Lidija Robnik
Vrednotenje zalog v proizvodnih in trgovskih podjetjih - računovodski in davčni vidik 22. 03. 2023 10:00:00 199,90€ Naročilo
Lucija Uršič
Varstvo osebnih podatkov in novosti ZVOP-2 za računovodje 30. 03. 2023 10:00:00 249,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.