c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
Avgust 2022, številka 33 / letnik XIV.
 
Ministrstvo za finance je v obravnavo poslalo predlog spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja z namenom dviga meje neobdavčenega povračila stroškov prehrane za zaposlene za 1,84 evra na dan. Po predlogu naj bi se sprememba Uredbe začela uporabljati že v mesecu septembru 2022.

V današnjem tedniku v osrednji temi objavljamo članek o Posebnostih obdavčitve študentskega dela rezidentov, v katerem pojasnjujemo, kaj šteje v davčno osnovo dohodka od študentskega dela, katere so priznane podlage za povračila stroškov in bonitet, ter kako je s plačili obveznih prispevkov za socialno varnost, ki jih je dijak ali študent dolžan plačati od doseženega dohodka.

Prejšnji teden je FURS sporočil, da je rešenih že več kot 62 % vseh vloženih ugovorov davčnih zavezancev, saj so z osebno vročitvijo odpremili že 21.431 odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjih dveh tednih so bili: Spremembe Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, Obračun DDV pri oddaji stanovanjske hiše v najem, Pravice delavcev, ki delajo ponoči, Povračilo stroškov službenega potovanja upokojencu in Konzorcij v javnem naročanju.

Jutri, 18. avgusta, bomo izvedli spletni seminar 1. 1. 2023 in novi REK - O obrazec z Ireno Kamenščak. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled spletnih seminarjev vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
OMEJEVALNI UKREPI zaradi destabilizacije razmer v Ukrajini
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Posebnosti obdavčitve študentskega dela rezidentov    
mag. Mojca Kunšek
   
V skladu s četrtim odstavkom 41. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in 289. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) sodijo dohodki dijakov in študentov za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi pooblaščenega študentskega servisa ali pooblaščene organizacije za posredovanje del, med dohodke iz drugega pogodbenega razmerja.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Pravice delavcev, ki delajo ponoči
Pravice delavcev, ki delajo ponoči ureja 151. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Delavec, ki dela ponoči vsaj tri ure svojega dnevnega delovnega časa oziroma delavec, ki dela ponoči vsaj tretjino polnega letnega delovnega časa, ima pravico do posebnega varstva kot to izhaja iz prvega odstavka 151. člena ZDR-1.

>> Povračilo stroškov službenega potovanja upokojencu
Zanima nas, ali je upokojenec, ki je v podjetju zaposlen za sorazmerni delovni čas 2 uri dnevno, upravičen do kilometrine in dnevnice, v kolikor gre na službeno pot v tujino.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Spremembe Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Ministrstvo za javno upravo je izdalo pojasnila glede sprememb in dopolnitev > Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 99/22, dne 22. 7. 2022. Skladno z uveljavitveno določbo je začela Uredba veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, torej 23. 7. 2022.

>> Obrestne mere
Nove vrednosti povprečnih efektivnih obrestnih mer iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic, izračunanih na način iz 25. člena Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-2), za obdobje od 1. januarja 2022 do 30. junija 2022.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Obračun DDV pri oddaji stanovanjske hiše v najem
Samostojni podjetnik bi rad oddajal hišo v najem fizični osebi, ki je v lasti očeta. Sklenila sta pogodbo o prenosu pravice upravljanja nepremičnine (dajanja v najem, skrb za nepremičnino,..) na sinov s.p. z možnostjo vlaganja lastnih sredstev s.p. v nepremičnino ter s tem pridobitve solastniškega deleža. Zanima ga, ali lahko oddaja stanovanjsko hišo in kako je z obračunom DDV na izdanem računu fizični osebi, ki ni zavezanec za DDV.

>> Vračilo preveč plačanega davka na fiduciarni denarni račun upravitelja
Če se zoper zavezanca vodi postopek osebnega stečaja, se vračilo preveč plačanega davka izvede na fiduciarni denarni račun stečajnega upravitelja.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Predlog za višje neobdavčeno nadomestilo za prehrano
Ministrstvo za finance je v obravnavo poslalo predlog spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja z namenom dviga meje neobdavčenega povračila stroškov prehrane za zaposlene za 1,84 evra na dan. S predlagano spremembo prvega odstavka 2. člena Uredbe se višina, do katere se povračilo stroškov za prehrano med delom ne všteva v davčno osnovo, zvišuje z 6,12 EUR na 7,96 EUR za vsak dan, ko je delojemalec na delu prisoten štiri ure ali več. Če pa je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več, se višina, do katere se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov za prehrano med delom, zvišuje z 0,76 EUR na 0,99 EUR za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu. Po predlogu naj bi se sprememba Uredbe začela uporabljati za povračila stroškov za prehrano med delom za mesec september 2022.

>> Ministrstvo zbira pripombe in predloge na predlagane davčne spremembe
Finančno ministrstvo lahko pričakuje veliko pripomb na predlagane davčne spremembe, zbirajo jih sicer do 19. avgusta, saj številne ustanove, združenja, društva pripombe še oblikujejo.

>> Znova uveden prispevek za energetsko učinkovitost
Vlada je na dopisni seji spremenila > uredbo o zagotavljanju prihrankov energije, s čimer s 17. avgustom vrača prispevek za energetsko učinkovitost za pogonska goriva.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 108 - 109 /2022
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
1. julij 2022 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2022 
 
12. avgust 2022 Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti - tarifni del 
 
13. avgust 2022 Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen 
 
13. avgust 2022 Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo 
 
27. avgust 2022 Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru 
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Polovica posojilojemalcev bo plačevala višje obroke, dražja tudi nova posojila
Zaostrovanje denarne politike Evropske centralne banke (ECB) nadalje pronica v naš bančni sistem: nova posojila se dražijo, z rastjo euriborja, ki se je v dveh mesecih dvignil z nič na 0,77 odstotka, pa se dražijo tudi 'stara' posojila s spremenljivo obrestno mero. Ta po podatkih Banke Slovenije še vedno predstavljajo polovico celotne, 7,7-milijardne mase stanovanjskih posojil.

>> Do odškodnine bodo upravičeni registrirani kmetijski pridelovalci
Začenja se ocenjevanje škode v kmetijstvu. Oškodovanci bodo lahko oddajali vloge od konca septembra.

 
 
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec maj 2022:   1.989,53 €
 
in neto plača:   1.279,39 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.999,78 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.302,79 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
Irena Kamenščak
1.1.2023 in novi REK-O obrazec 18. 08. 2022 10:00:00 239,90€ Naročilo
Eva Zabukovec
Odškodninska odgovornost delavca in delodajalca 8. 09. 2022 13:00:00 89,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Konzorcij v javnem naročanju
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) prepoveduje naročniku zahtevati od skupnih ponudnikov, da se povežejo v kakšno pravno obliko. Zato je konzorcij, ki ni pravna oseba, temveč le začasna delovna skupnost, zelo ustrezna oblika skupnega nastopanja več izvajalcev, ki posameznega javnega naročila ne bi mogli izvesti. Vsebina pogodbe o konzorciju ne vpliva na solidarno odgovornost njegovih članov do naročnika glede izvedbe javnega naročila.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.