c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
Avgust 2022, številka 32 / letnik XIV.
 
Pretekli teden je bil objavljen Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP), ki bo začel veljati 18. avgusta 2022 in vpliva na enajst drugih zakonov.

V osrednji temi današnjega tednika objavljamo članek z naslovom Z novim davčnim paketom v spremenjene davčne okvire delovanja podjetnikov in posameznikov, v katerem so predstavljeni vplivi predlogov sprememb temeljnih davčnih zakonov, ki so v javni obravnavi do 19. avgusta 2022.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjem tednu so bili: Donacija športniku in olajšava za donacije po ZDDPO-2, Primer izračuna stroškov neizkoriščenega dopusta in njihovo knjiženje, Odpravnina ob upokojitvi zaposlenega in članek iz sodne prakse: Volitve v svet delavcev.

Vabimo vas k prijavi na spletni seminar 1. 1. 2023 in novi REK-O obrazec z Ireno Kamenščak, ki bo 18. avgusta. V času letnih dopustov vabljeni tudi k ogledu posnetkov spletnih seminarjev iz arhiva, ki ste jih morda zamudili. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled spletnih seminarjev vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
OMEJEVALNI UKREPI zaradi destabilizacije razmer v Ukrajini
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Z novim davčnim paketom v spremenjene davčne okvire delovanja podjetnikov in posameznikov    
mag. Mojca Kunšek
   
Čeprav veljajo zadnje spremembe davčne zakonodaje šele nekaj mesecev, je zakonodajalec že pripravil predlog sprememb temeljnih davčnih zakonov, ki so v javni obravnavi do 19. avgusta 2022 in naj bi se uporabljali od 1. januarja 2023.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Odpravnina ob upokojitvi zaposlenega
V podjetju imamo zaposleno delavko, ki je delala pri nas nekaj mesecev v letu 2020 in od maja 2021 dalje. S 5. junijem 2022 je zaposlena dopolnila 57 let starosti in ima 40,5 let delovne dobe. Izpolnjuje pogoje za upokojitev, vendar se je odločila za možnost podaljšanja zaposlitve za tri leta. Pogodbe tako nismo prekinili, na ZPIZ je zaposlena vložila vlogo za prejemanje 40 odstotkov pokojnine in je prejela odločbo. Zanima nas, ali moramo zaposleni izplačati odpravnino ob upokojitvi, kljub temu da pri nas ni bila zaposlena pet let oziroma, kdaj ji moramo odpravnino izplačati, ko izpolni pogoje ali ob prekinitvi delovnega razmerja?

>> IZ SODNE PRAKSE: Volitve v svet delavcev
Predlagatelji kandidatov za člane sveta delavcev imajo v primeru bistvenih kršitev postopka volitev, ki so ali bi lahko vplivale na zakonitost volitev, pravico zahtevati razveljavitev volitev. Vendar pa vsaka kršitev postopka volitev ne privede nujno do razveljavitve le-teh - relevantne so le kršitve, ki imajo za posledico nezakonitost volitev.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Primer izračuna stroškov neizkoriščenega dopusta in njihovo knjiženje
Podjetje zaposluje pet delavcev, katerim letno pripada po 25 dni letnega dopusta, ki ga je treba izkoristiti skladno s 162. členom Zakona o delovnih razmerjih. Kako izračunati stroške neizkoriščenega dopusta in kako jih knjižiti?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Donacija športniku in olajšava za donacije po ZDDPO-2
V prispevku pojasnjujemo, kako je z vidikom DDPO v primeru donacije sredstev fizični osebi, registriranemu športniku. V konkretnem primeru so bila denarna sredstva nakazana direktno na TRR športnika, in sicer na podlagi tako imenovane donacijske prošnje.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Zakon o odpravi škodljivih posegov politike
Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP), ki bo začel veljati 18. avgusta 2022, vpliva na enajst drugih zakonov. Med ureditvami, ki jih zakon vrača v preteklo stanje, so tiste na področju svetov izobraževalnih zavodov, kadrovanja v policiji in izključevanja nevladnih okoljevarstvenih organizacij iz postopkov obravnave okoljske problematike. Zakon ukinja tudi pravno podlago za vstop podjetja Uber na slovenski trg, zmanjšuje vpliv odločanja kulturnega ministra na kulturnih programskih in projektnih razpisih, ukinja posege v neodvisnost državnih tožilcev in tožilk ter za tuje študente umika pogoj, da potrebujejo za študij v Sloveniji na računu 5000 evrov.

>> Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja v inslovenčnih postopkih
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen, ki bodo začele veljati 13. avgusta, v preglednici v 7. členu določajo nove vrednosti za odmero nadomestil upravitelja za unovčenje stečajne mase in razdelitev. Pavšalni znesek za kritje drugih stroškov stečajnega postopka, ki se konča brez razdelitve upnikom, pa bo po novem znašal: v postopku stečaja nad pravno osebo 1.081 evrov (prej 1.200 evrov), v postopku osebnega stečaja in stečaja zapuščine pa 541 evrov (prej 600 evrov).

>> Znova uveden prispevek za energetsko učinkovitost
Vlada je spremenila > Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije, s čimer se s 17. avgustom vrača prispevek za energetsko učinkovitost za pogonska goriva. Temu se je pred tem, junija, začasno odpovedala, da bi znižala cene goriv. Tako na avtocestah kot zunaj avtocestnega križa bo prispevek za dizelsko gorivo 0,800 centa, za motorni bencin pa 0,736 centa.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 105 - 107 /2022
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
4. avgust 2022 Pravila dražb za izvajanje zakupov posameznih sistemskih storitev na izravnalnem trgu ELES 
 
6. avgust 2022 Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe 
 
17. avgust 2022 Uredba o zagotavljanju prihrankov energije 
 
18. avgust 2022 Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP) 
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Zakon o preprečevanju pranja denarja v ustavno presojo
Informacijska pooblaščenka je na ustavno sodišče vložila zahtevo za oceno ustavnosti dela Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2). Na težave v zvezi z varstvom osebnih podatkov je opozarjala že v času obravnave zakona v Državnem zboru.

>> Inšpektorat za delo pozdravlja pripravo sprememb zakona o evidencah na področju dela
Inšpektorat za delo je več let dajal pobude za pripravo sprememb zakona o evidencah na področju dela, saj je, kot pravijo, evidentiranje ključno za nadziranje spoštovanja določb o delovnem času ter odmoru in počitkih.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
>> Korporacijskopravna pravica ali pravica delovnopravne narave?
Sodišče prve stopnje je ugodilo zahtevku tožnika za obračun in izplačilo nagrade za poslovno uspešnost za leta od 2013 do vključno 2016, drugostopenjsko pa je odločitev potrdilo. Vendar ureditev pogodbenih razmerij z direktorjem gospodarske družbe, ki je formalno urejena z individualno pogodbo o zaposlitvi, še ne pomeni samo po sebi, da sporne pravice oziroma obveznosti zapadejo pod sistem pravil delovnega prava. Ker nagrade za poslovno uspešnost tožnik, nadzorni svet niti skupščina na lastno iniciativo niso predlagali (niti ni bila ta nagrada obravnavana na skupščini), nagrada za poslovno uspešnost za posamično poslovno leto ni bila določena, zato tožnik do nje ni bil upravičen, čeprav je bila ta možnost dopuščena s statutom (4.7. točka Statuta, šesti odstavek 230. člena, 269. člen, prvi in peti odstavek 294. člen ZGD-1). Glede na ugotovljeno je zmotno stališče sodišča druge stopnje, da je bilo plačilo nagrade za poslovno uspešnost pogojeno le z obstojem dobička v določeni višini in ni bilo odvisno od sklepa skupščine tožene stranke (293. člen ZGD-1), zato je revizijsko sodišče v sodbi VIII Ips 9/2020 ugodilo reviziji in sodbo sodišča druge stopnje spremenilo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec maj 2022:   1.989,53 €
 
in neto plača:   1.279,39 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.999,78 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.302,79 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
Irena Kamenščak
1.1.2023 in novi REK-O obrazec 18. 08. 2022 10:00:00 239,90€ Naročilo
Eva Zabukovec
Odškodninska odgovornost delavca in delodajalca 8. 09. 2022 10:00:00 89,90€ Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.