c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
November 2021, številka 46 / letnik XIII.
 

Učenci danes začenjajo s samotestiranjem v šolah, MDDSZ pa je v zvezi s tem objavil dokument glede odsotnosti zaradi višje sile. Staršem otrok, ki se ne želijo samotestirati, ne pripada nadomestilo, saj ni izpolnjen pogoj t. i. višje sile pri obveznosti varstva otrok, zato se bodo morali z delodajalcem dogovoriti o drugi podlagi za odsotnost z dela.

V tedenski osrednji temi izpostavljamo članek Kako deluje posebna ureditev potovalnih agencij? s pojasnili glede obračuna DDV pri potovalnih agencijah.

Najbolj brane vsebine na portalu v zadnjem tednu so bile: Dopolnilno delo, Olajšave za zaposlovanje: kako danes in kako po 1.1.2022, Napotitev delavcev v Mehiko, Evidentiranje in knjiženje bonov, Novosti v Registru transakcijskih računov in Koliko časa velja potrdilo PCT?.

Poslanci na seji obravnavajo predloga državnih proračunov za prihodnji dve leti in druge proračunske dokumente, o njih bodo glasovali v četrtek. Vlada načrtuje okrevanje in naložbeni zagon, proračun pa bo kljub ugodnim gospodarskim napovedim obremenjevalo okrevanje po epidemiji.

Prihodnji teden, 23. novembra, boste lahko spremljali spletni seminar Napoteni delavci - davčne posebnosti pri obračunu plače in povračilu stroškov, s predavateljico Ireno Kamenščak. V decembru pa bomo izvedli spletni seminar Priprava računovodskih izkazov za leto 2021 - za kaj je še čas, da preverimo in razmislimo, s predavateljico mag. Darinko Kamenšek. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
>> KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Kako deluje posebna ureditev potovalnih agencij?    
Mojca Müller
   
Potovalne agencije DDV ne obračunavajo skladno s splošnimi pravili. Zanje veljajo posebna pravila od 97. do 100. člena ZDDV-1. DDV obračunavajo od razlike v ceni, ki jo dosežejo na ravni posameznega potovanja. Pravila posebne ureditve so kratka in jedrnata. Ravno zato imajo nekateri zavezanci, ki se prvič srečajo s posebno ureditvijo, nešteto težav in dilem.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Uveljavljanje višje sile
MDDSZ je objavil najpogostejša vprašanja in odgovore glede odsotnosti zaradi višje sile, v kolikor se starši odločijo, da se otrok ne bo samotestiral v šoli in se bo moral zaradi tega posledično šolati na daljavo.

>> Dopolnilno delo
O dopolnilnem delovnem razmerju govorimo, ko delavec, ki je pri enem delodajalcu že zaposlen za polni delovni čas (to je 40 ur na teden) ali pri več delodajalcih na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas tako, da skupaj doseže polni delovni čas, sme pod določenimi pogoji ter za opravljanje določenih del, skleniti še pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom v trajanju največ osem ur na teden z drugim delodajalcem.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Evidentiranje in knjiženje bonov
Boni so lahko namenjeni nakupu točno določenega blaga, storitve (to so namenski boni), lahko pa z njimi kupujemo blago in storitve po izbiri (večnamenski boni). Na bonih je označena njihova vrednost. Za bone ali kupone velja, da se obravnavajo kot nadomestno plačilo sredstvo.

>> Položaj pridobitelja poslovnega deleža v družbi z omejeno odgovornostjo v novejši sodni praksi
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v 482. členu ureja položaj odsvojitelja in pridobitelja poslovnega deleža v družbi z omejeno odgovornostjo. Prispevek je osredotočen na opredeljeno časovno točko, od kdaj učinkuje prenos poslovnega deleža v razmerju do družbe oziroma od kdaj sme pridobitelj uresničevati svoje korporacijske pravice.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Projekt vzpostavitve učinkovitejšega načina odmere davka od dohodka pravnih oseb
Projekt, v katerem sodelujejo predstavniki Mednarodnega denarnega sklada in Finančne uprave, poteka od maja 2021 in se bo zaključil januarja 2023. V celoti je financiran s strani Evropske komisije.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Pojasnila glede omejitev prodaje blaga in storitev
V veljavi je nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Objavljamo pojasnila in odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z omejitvami iz protikoronskih ukrepov.

>> Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB); veljavnost od: 13.11.2021 - sprememba
»  Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 16.11.2021- sprememba
»  Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 15.11.2021- sprememba
»  Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19; veljavnost od: 12.11.2021- sprememba
»  Uredba o cestninskih cestah in cestnini; veljavnost od: 1.12.2021
»  Splošni akt o cestninjenju; veljavnost od: 13.11.2021

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 177 - 179/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Koliko časa velja potrdilo PCT?
Evropsko covidno potrdilo, ki ga v Sloveniji uporabljamo tudi za izkazovanje pogoja PCT, ima po polnem cepljenju, ne glede na prejeto cepivo, neomejeno veljavnost, sta nam znova potrdila Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in njegov direktor Milan Krek.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
>> Dovolitev ponovne izvršbe
Višje sodišče je s sklepom VSM I Ip 655/2021 zavrnilo neutemeljeno pritožbo in potrdilo sklep sodišča prve stopnje, s katerim je to zavrnilo ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi, izdan na podlagi izvršilnega naslova. Dolžnik je v pritožbi izpostavil, da je bilo o predlogu za izvršbo že pravnomočno odločeno in je bil postopek že pravnomočno končan, predhodno ustavljene izvršbe pa zaradi neuspešnosti izvršbe zato ni mogoče nadaljevati z istim sredstvom. Sodišče je poudarilo, da je bilo o obstoju upnikove terjatve in njeni višini do dolžnika že odločeno in vanj ne posega, dovoljena pa je ponovna izvršba. Pravnomočnost sklepa o ustavitvi zajema samo tekočo izvršbo v njenih časovnih mejah, ki obsegajo pravno razmerje, kakršno obstaja v času do ustavitve postopka, zato upnik lahko vloži nov predlog. Sodišče prve stopnje je tudi pravilno ocenilo, da je zaradi časovne odmaknjenosti prejšnjega postopka utemeljeno pričakovanje spremenjenega premoženjskega stanja.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec avgust 2021:   1.900,43 €
 
in neto plača:   1.228,05 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.930,98€
 
in neto plača za tromesečje:   1.244,68 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Irena Kamenščak
Napoteni delavci – davčne posebnosti pri obračunu plače in povračilu stroškov 23.11.2021 13:00:00 109,90€ Naročilo
mag. Darinka Kamenšek
Priprava računovodskih izkazov za leto 2021 – za kaj je še čas, da preverimo in razmislimo 7.12.2021 10:00:00 89,90€ Naročilo
Fenja Borštnar
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 25.1.2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.