c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
November 2021, številka 45 / letnik XIII.
 

Vlada je odločila o več prerazporeditvah pravic porabe sredstev državnega proračuna. Med drugim je zagotovila 35,5 milijona evrov za covid-19 dodatke v javnem sektorju, ki jih zagotavlja ZIUOPDVE.

V tedenski osrednji temi izpostavljamo članek Podjetje v težavah po interventni zakonodaji in pojasnjujemo, kako postopati, če zavezanec zamudi rok za predložitev dokumentacije oziroma s pojasnilom ne dokaže, da ne šteje za podjetje v težavah.

Ministrstvo za finance je pripravilo spletno aplikacijo, ki omogoča vpogled do podatkov o dodeljenih državnih pomočeh. Na spletni strani FURS so objavljeni vsi postopki in obrazci za izplačilo oziroma refundacijo stroškov samotestiranja, ki jih od 8. novembra 2021 krije državni proračun.

Najbolj brane vsebine na portalu v zadnjem tednu so bile: Zakon dovoljuje vpogled v osebni dokument za namen preverjanja pogoja PCT, Knjiženje vračila državne pomoči po interventnem zakonu, DDV obravnava oddajanja naložbene nepremičnine, Predlog direktive o skrbnikih kreditov, kupcih kreditov in poplačilu iz naslova zavarovanja s premoženjem in Na kaj paziti pri kupoprodajni pogodbi za poslovni prostor?.

Jutri, 11. novembra lahko spremljate spletni seminar Obisk davčnega inšpektorja, s predavateljico Jasmino Malnar Molek. Vabimo vas tudi na spletni seminar Napoteni delavci - davčne posebnosti pri obračunu plače in povračilu stroškov, s predavateljico Ireno Kamenščak, ki bo 23. novembra. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Podjetje v težavah po interventni zakonodaji    
Jasmina Malnar Molek
   
V pristojnosti davčnega organa je tudi nadzor dodelitve pomoči iz naslova interventne zakonodaje. Med drugim organ preverja in poziva davčne zavezance k obrazložitvi in predložitvi pojasnil ter dokazil, da se ne štejejo za »podjetje v težavah«. Če zavezanec zamudi rok za predložitev, v dodeljenem roku ne predloži dokumentacije oziroma s pojasnilom ne dokaže, da se v skladu z Uredbo Komisije ne šteje za podjetje v težavah, mu organ izda odločbo o zavrnitvi izplačila pomoči. Davčni organ v teh primerih pogosto zahteva tudi vračilo že izplačane pomoči skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Zakon dovoljuje vpogled v osebni dokument za namen preverjanja pogoja PCT
Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli več vprašanj glede (ne)dopustnosti vpogledov v osebni dokument, kot to določa zadnji vladni Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je začel veljati 8. novembra 2021.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Knjiženje vračila državne pomoči po interventnem zakonu
Junija 2020 smo v posebnem prispevku že govorili o pripoznavanju prejete državne pomoči. Podrobnosti o tem si preberite v prvotnem prispevku. V tem prispevku se bomo osredotočili na primere neizpolnjevanja pogojev za prejem državne podpore in potrebo po vračilu.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> DDV obravnava oddajanja naložbene nepremičnine
Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja, da Podjetje d.o.o. kupi naložbeno nepremičnino, in sicer počitniški apartma na smučišču z namenom oddaje. Pojasnilo podajamo v nadaljevanju.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Vlada sprejela nove ukrepe za zamejitev širjenja covida-19
Vlada je sprejela naslednje ključne ukrepe iz odlokov o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19; veljavnost od: 8.11.2021
    • Uredba o določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega antigenskega testiranja in najvišjih cen hitrih antigenskih testov za samotestiranje; veljavnost od: 7.11.2021
    • Sklep o uporabi Smernic o spremljanju praga in drugih postopkovnih vidikih ustanovitve vmesne EU nadrejene osebe v skladu s členom 21b Direktive 2013/36/EU; veljavnost od: 14.11.2021
    • Uredba o dejanskih rabah zemljišč; uporaba od: 4.4.2022
    • Sklep o dokumentaciji v zvezi z zahtevo za odobritev oziroma izvzetje iz odobritve finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga; veljavnost od: 20.11.2021
    • Tarifa o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev; veljavnost od: 20.11.2021 - sprememba
    • Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2021; veljavnost od: 1.10.2021

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 173 - 176/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Odločni ne zapiranju gospodarstva, nujna okrepitev spoštovanja pogoja PCT in precepljenosti prebivalstva
Trenutna gospodarska situacija je po besedah Cantaruttija (GZS) povsem drugačna kot v prejšnjih valih epidemije, ko se je za tak korak odločala večina evropskih držav. V trenutnih razmerah, ko se evropsko gospodarstvo ponovno postavlja na noge in ostale države ostajajo odprte, pa Slovenija z morebitnim zapiranjem ne more odstopati.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Ali so dolžnikovi dolgovi nastali zaradi epidemije?
Višje sodišče je zavrnilo pritožbo dolžnika zoper sklep o začetku stečajnega postopka. V obrazložitvi je pojasnilo, da sicer dopušča možnost, da dolžnik posluje v skladu s svojimi zmožnostmi, vendar to še ne pomeni, da mu zato ni treba poplačevati svojih dolgov. Dolžnik svojih obveznosti že iz leta 2011, ki se terjajo kot davčni dolg, ni plačal, zato je upnik vsekakor smel vložiti predlog za začetek stečajnega postopka, kateremu je sodišče prve stopnje pravilno ugodilo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec avgust 2021:   1.900,43 €
 
in neto plača:   1.228,05 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.930,98€
 
in neto plača za tromesečje:   1.244,68 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Jasmina Malnar Molek
Obisk davčnega inšpektorja 11.11.2021 10:00:00 79,90€ Naročilo
Irena Kamenščak
Napoteni delavci – davčne posebnosti pri obračunu plače in povračilu stroškov 23.11.2021 13:00:00 109,90€ Naročilo
mag. Darinka Kamenšek
Priprava računovodskih izkazov za leto 2021 – za kaj je še čas, da preverimo in razmislimo 7.12.2021 10:00:00 89,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Na kaj paziti pri kupoprodajni pogodbi za poslovni prostor?
Na kaj je treba biti še zlasti pozoren pri kupoprodajni pogodbi za poslovni prostor je seveda odvisno predvsem od tega, iz katerega zornega kota gledamo na takšno pogodbo. Če se postavimo v čevlje prodajalca, je zanj pomembno predvsem to, da bo njegova pogodbena stranka resen in pošten kupec, ki bo imel denar za kupnino in prodajalca ob nakupu nepremičnine ne bo zavajal.
 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.